گرایشها رشته کارشناسی ارشد معماری
تاریخ : 1392/8/27       

گرایشها رشته کارشناسی ارشد معماری

1ـ مهندسی معماری

2ـ معماری منظر

3ـ مهندسی معماري اسلامي

4ـ مطالعات معماری ايران

5ـ بازسازی پس از سانحه

6ـ معماری داخلی

برای مشاوره در مورد کنکور کارشناسی -کارشناسی ارشد -دکتری وانواع رشته ها با مشاوران ما در سامانه صدای مشاور تحصیلی تماس بگیرید

fr


دکتری| کارشناسی ارشد|پیام نور|کنکور|انتخاب رشته|سامانه صدای مشاوره تحصیلی | تلفنی
http://www.ssmt.ir