تماس از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب

تماس با تلفن ثابت از تمام کشور 9099071613

banner

صدای مشاور تحصیلی

مشاوره تحصیلی تلفنی

مشاوره تحصیلی تلفنی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی

IQ

۱۳۹۵/۱/۲۸

تیزهوشان و دردسرهایش!

درصد قابل توجهي از آدمهاي بسيار تيزهوش، برخلاف آنچه تصور مي شود آدمهاي متفاوتي نيستند.
۱۳۹۵/۳/۹

هوش هیجانی چیست؟

عوامل هوش هیجانی تقویت هوش هیجانی شناخت هوش هیجانی


انتخاب رشته حضوری

نرخ مشاوره %30 ارزانتر از بقیه