تماس از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب

تماس با تلفن ثابت از تمام کشور 9099071613

banner

صدای مشاور تحصیلی

مشاوره تحصیلی تلفنی

مشاوره تحصیلی تلفنی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی

gmat

۱۳۹۵/۲/۲۵

آشنایی با آزمون TGMA( استعداد تحصیلی) رشته های مدیریت و MBA

استعداد تحصیلی- GMAT- آزمون مورد نیاز رشته های مدیریت و MBA
۱۳۹۵/۲/۱۳

آزمون GMAT و کاربرد جی مت چیست

آزمون GMAT و کاربرد جی مت چیست
۱۳۹۵/۲/۲۱

چه زمانی برای پذیرش به دانشگاه های خارجی در خواست بدیم؟

چه زمانی برای پذیرش به دانشگاه های خارجی در خواست بدیم؟
۱۳۹۳/۱۲/۱۰

قسمت های تشکیل دهنده آزمون GMAT

قسمت های تشکیل دهنده آزمون GMAT


انتخاب رشته حضوری

نرخ مشاوره %30 ارزانتر از بقیه