تماس از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب

تماس با تلفن ثابت از استان تهران 9092301612

تماس با تلفن ثابت از تمام کشور 9099071611

تماس با خط همراه اول 99225595

banner

صدای مشاور تحصیلی

مشاوره تحصیلی تلفنی

مشاوره تحصیلی تلفنی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی

آزمون تیزهوشان

۱۳۹۶/۱۱/۱۲

برنامه ریزی و مشاوره برای آمادگی آزمون تیزهوشان 97

اگر می خواهید دانش اموز شما در آزمون تیزهوشان قبول شود حتما از مشاورین تخصصی سامانه صدای مشاور تحصیلی استفاده نمایید اگر میخواهید دانش آموز شما به راحتی در
۱۳۹۵/۲/۲۲

توزیع کارت آزمون سمپاد تیزهوشان نمونه دولتی 95 96

تیزهوشان- توزیع کارت-آزمون سمپاد-کارت آزمون-کارت آزمون تیزهوشان-کارت آزمون نمونه دولتی-دریافت کارت آزمون تیزهوشان-دریافت کارت آزمون تیزهوشان 95-تیزهوشان 95-آزمون تیزهوشان 95
۱۳۹۳/۱۰/۲۵

نتایج آزمون‌هاي ورودي مدارس سمپاد تیزهوشان و نمونه دولتي تهران اعلام شد

تیز هوشان، آزمون‌هاي ورودي مدارس سمپاد و نمونه دولتي ، آزمون تيز هوشان 93 – آزمون تيزهوشان 93 – آزمون سمپاد – آزمون سمپاد 93 – آزمون سمپاد93 – كنكور تيز هوشان 93 –كنكور سمپاد 93،منابع تيز هوشان – منابع تيز هوشان 93 – منابع سمپاد ، منابع سمپاد 93 – آزمون تيز هوشان ششم ابتدايي –آزمون سمپاد ششم ابتدايي – آزمون سمپاد ششم – آزمون تيز هوشان ششم دبستان – آزمون تيز هوشان سوم راهنمايي 93 – ازمون تيز هوشان 93 سوم راهنمايي – منابع تيزهوشان93 –ليست مدارس سمپاد – ليست مدارس تيزهوشان – نمونه سوالات تيزهوشان ششم ابتدايي – نمونه سوالات تيز هوشان سوم راهنمايي ، نمونه سوالات سمپاد سوم راهنمايي ، نمونه سوالات سمپاد ششم ابتدايي – آزمون مدارس نمونه دولتي –مدارس تيزهوشان پسرانه – مدارس سمپاد پسرانه – مدارس تيزهوشان دخترانه – مدارس تيزهوشان پسرانه – منابع ازمون سمپاد – منابع ازمون تيز هوشان – تعداد سوالات ازمون سمپاد –تعداد سوالات ازمون سمپاد – سمپاد – تيز هوشان – سمپاد و تيز هوشان – مشاوره و بر نامه ريزي آزمون تيز هوشان – سمپاد و تيز هوشان ، تیزهوشان،آزمون تیزهوشان،مشاوره تیزهوشان،آزمون مدارس نمونه دولتی،آزمون سمپاد،تاریخ ثبت نام تیز هوشان،زمان ثبت نام تیزهوشان
۱۳۹۳/۱۰/۲۹

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان و مدارس سمپاد و نمونه دولتي

آزمون تيز هوشان 94 – آزمون تيزهوشان94– آزمون سمپاد – آزمون سمپاد 94– آزمون سمپاد94 – كنكور تيز هوشان 94 –كنكور سمپاد 94 ،منابع تيز هوشان – منابع تيز هوشان 94– منابع سمپاد ، منابع سمپاد 94– آزمون تيز هوشان ششم ابتدايي –آزمون سمپاد ششم ابتدايي – آزمون سمپاد ششم – آزمون تيز هوشان ششم دبستان – آزمون تيز هوشان سوم راهنمايي 94– ازمون تيز هوشان 94سوم راهنمايي – منابع تيزهوشان94 –ليست مدارس سمپاد – ليست مدارس تيزهوشان – نمونه سوالات تيزهوشان ششم ابتدايي – نمونه سوالات تيز هوشان سوم راهنمايي ، نمونه سوالات سمپاد سوم راهنمايي ، نمونه سوالات سمپاد ششم ابتدايي – آزمون مدارس نمونه دولتي –مدارس تيزهوشان پسرانه – مدارس سمپاد پسرانه – مدارس تيزهوشان دخترانه – مدارس تيزهوشان پسرانه – منابع ازمون سمپاد – منابع ازمون تيز هوشان – تعداد سوالات ازمون سمپاد –تعداد سوالات ازمون سمپاد – سمپاد – تيز هوشان – سمپاد و تيز هوشان – مشاوره و بر نامه ريزي آزمون تيز هوشان – سمپاد و تيز هوشان ، تیزهوشان،آزمون تیزهوشان،مشاوره تیزهوشان،آزمون مدارس نمونه دولتی،آزمون سمپاد،تاریخ ثبت نام تیز هوشان،زمان ثبت نام تیزهوشان، تیزهوشان ، تیزهوشان 94 ، تیزهوشان94 ، تیزهوشان 94 95 ، ثبت نام تیزهوشان ، ثبت نام تیزهوشان94، تاریخ نحوه ثبت نام تیزهوشان 94 ، جزییات ثبت نام تیزهوشان ، ثبت نام تیزهوشان تهران ، زمان ثبت نام تیزهوشان تهران، تاریخ و زمان تیزهوشان تهران ، زمان ازمون تیزهوشان ، زمان تاریخ ازمون تیزهوشان ، زمان برگزاری ازمون تیزهوشان ، ثبت نام نمونه دولتی ، تاریخ نحوه ثبت نام نمونه دولتی ،زمان ازمون نمونه دولتی ، زمان تاریخ ازمون نمونه دولتی ، زمان نحوه نمونه دولتی 94 95 ، نمونه دولتی 94 ، سمپاد تهران ، سمپاد94 تهران ، تاریخ ازمون سمپاد تهران ، زمان چگونگی برگزاری ازمون سمپاد ، نتایج تیزهوشان ، نتایج نمونه ، نتایج نمونه دولتی ، نتایج سمپاد ، نتایج تیزهوشان94 ، نتایج تیزهوشان 94 ، نتایج نمونه دولتی 94 ، نتایج نمونه دولتی94 ، نتایج سمپاد94 ، نتایج سمپاد 94 ، تاریخ اعلام نتایج ، تاریخ اعلام نتایج تیزهوشان ،تاریخ اعلام نتایج تیزهوشان 94 ،تاریخ اعلام نتایج نمونه دولتی 94 ، تاریخ اعلام نتایج نمونه دولتی94،زمان اعلام نتایج سمپاد ، تاریخ نحوه اعلام نتایج سمپاد ،آزمون تيز هوشان 94 – آزمون تيزهوشان94– آزمون سمپاد – آزمون سمپاد 94– آزمون سمپاد94 – كنكور تيز هوشان 94 –كنكور سمپاد 94 -منابع تيز هوشان – منابع تيز هوشان 94– منابع سمپاد - منابع سمپاد 94– آزمون تيز هوشان ششم ابتدايي –آزمون سمپاد ششم ابتدايي – آزمون سمپاد ششم – آزمون تيز هوشان ششم دبستان – آزمون تيز هوشان سوم راهنمايي 94– ازمون تيز هوشان 94سوم راهنمايي – منابع تيزهوشان94 –ليست مدارس سمپاد – ليست مدارس تيزهوشان – نمونه سوالات تيزهوشان ششم ابتدايي – نمونه سوالات تيز هوشان سوم راهنمايي - نمونه سوالات سمپاد سوم راهنمايي - نمونه سوالات سمپاد ششم ابتدايي – آزمون مدارس نمونه دولتي –مدارس تيزهوشان پسرانه – مدارس سمپاد پسرانه – مدارس تيزهوشان دخترانه – مدارس تيزهوشان پسرانه – منابع ازمون سمپاد – منابع ازمون تيز هوشان – تعداد سوالات ازمون سمپاد –تعداد سوالات ازمون سمپاد – سمپاد – تيز هوشان – سمپاد و تيز هوشان – مشاوره و بر نامه ريزي آزمون تيز هوشان – سمپاد و تيز هوشان - تیزهوشان-آزمون تیزهوشان-مشاوره تیزهوشان-آزمون مدارس نمونه دولتی-آزمون سمپاد-تاریخ ثبت نام تیز هوشان-زمان ثبت نام تیزهوشان- تیزهوشان - تیزهوشان 94 - تیزهوشان94 - تیزهوشان 94 95 - ثبت نام تیزهوشان - ثبت نام تیزهوشان94- تاریخ نحوه ثبت نام تیزهوشان 94 - جزییات ثبت نام تیزهوشان - ثبت نام تیزهوشان تهران - زمان ثبت نام تیزهوشان تهران- تاریخ و زمان تیزهوشان تهران - زمان ازمون تیزهوشان - زمان تاریخ ازمون تیزهوشان - زمان برگزاری ازمون تیزهوشان - ثبت نام نمونه دولتی - تاریخ نحوه ثبت نام نمونه دولتی -زمان ازمون نمونه دولتی - زمان تاریخ ازمون نمونه دولتی - زمان نحوه نمونه دولتی 94 95 - نمونه دولتی 94 - سمپاد تهران - سمپاد94 تهران - تاریخ ازمون سمپاد تهران - زمان چگونگی برگزاری ازمون سمپاد - نتایج تیزهوشان - نتایج نمونه - نتایج نمونه دولتی - نتایج سمپاد - نتایج تیزهوشان94 - نتایج تیزهوشان 94 - نتایج نمونه دولتی 94 - نتایج نمونه دولتی94 - نتایج سمپاد94 - نتایج سمپاد 94 - تاریخ اعلام نتایج - تاریخ اعلام نتایج تیزهوشان -تاریخ اعلام نتایج تیزهوشان 94 -تاریخ اعلام نتایج نمونه دولتی 94 - تاریخ اعلام نتایج نمونه دولتی94-زمان اعلام نتایج سمپاد - تاریخ نحوه اعلام نتایج سمپاد اعلام نتایج آزمون تیزهوشان (استعدادهای درخشان)- تیزهوشان - استعداد درخشان - نتایج- آزمون- ازمون تیزهوشان - ازمون استعداد درخشان - اعلام نتایج تیزهوشان- نتایج تیزهوشان- قبول شدگان استعداد درخشان- نحوه ثبت نام استعداد درخشان - نحوه ثبت نام قبول شدگان تیزهوشان- تیزهوشان93- تیزهوشان 93 - استعدادهای درخشان93- استعدادهای درخشان 93 - مشاوره تیزهوشان- مشاور استعداد درخشان- زمان اعلام نتایج تیزهوشان- تاریخ اعلام نتایج تیزهوشان - تیزهوشان- اعلام نتایج آزمون مدارس سمپاد و نمونه دولتي فارس - آزمون تيز هوشان 93 – آزمون تيزهوشان 93 – آزمون سمپاد – آزمون سمپاد 93 – آزمون سمپاد93 – كنكور تيز هوشان 93 –كنكور سمپاد 93-منابع تيز هوشان – منابع تيز هوشان 93 – منابع سمپاد - منابع سمپاد 93 – آزمون تيز هوشان ششم ابتدايي –آزمون سمپاد ششم ابتدايي – آزمون سمپاد ششم – آزمون تيز هوشان ششم دبستان – آزمون تيز هوشان سوم راهنمايي 93 – ازمون تيز هوشان 93 سوم راهنمايي – منابع تيزهوشان93 –ليست مدارس سمپاد – ليست مدارس تيزهوشان – نمونه سوالات تيزهوشان ششم ابتدايي – نمونه سوالات تيز هوشان سوم راهنمايي - نمونه سوالات سمپاد سوم راهنمايي - نمونه سوالات سمپاد ششم ابتدايي – آزمون مدارس نمونه دولتي –مدارس تيزهوشان پسرانه – مدارس سمپاد پسرانه – مدارس تيزهوشان دخترانه – مدارس تيزهوشان پسرانه – منابع ازمون سمپاد – منابع ازمون تيز هوشان – تعداد سوالات ازمون سمپاد –تعداد سوالات ازمون سمپاد – سمپاد – تيز هوشان – سمپاد و تيز هوشان – مشاوره و بر نامه ريزي آزمون تيز هوشان – سمپاد و تيز هوشان - تیزهوشان-آزمون تیزهوشان-مشاوره تیزهوشان-آزمون مدارس نمونه دولتی-آزمون سمپاد-تاریخ ثبت نام تیز هوشان-زمان ثبت نام تیزهوشان سامانه صدای مشاور به نقل از معاون آموزش متوسطه آموزش وپرورش فارس از اعلام نتايج آزمون ورودي مدارس سمپاد و نمونه دولتي در فارس خبر داد.
۱۳۹۳/۱۲/۹

دانش آموزان تیزهوش با امتحانات دشوار مدارس تیزهوشان چه کنند؟ (قسمت اول)

دانش آموزان تیزهوش با امتحانات دشوار مدارس تیزهوشان چه کنند؟/قسمت اول امتحانات دشوار - آزمون تیزهوشان - سطح آزمون تیزهوشان - امتحانات دبیرستان -
۱۳۹۵/۱۱/۲۵

زمان تاریخ ثبت نام آزمون تیزهوشان سمپاد و نمونه دولتی مقطع ششم ابتدایی و نهم

آزمون تيز هوشان 95– آزمون تيزهوشان 95– آزمون سمپاد – آزمون سمپاد 95– آزمون سمپاد95 – كنكور تيز هوشان 95 –كنكور سمپاد 95-منابع تيز هوشان – منابع تيز هوشان 95 – منابع سمپاد - منابع سمپاد 95 – آزمون تيز هوشان ششم ابتدايي –آزمون سمپاد ششم ابتدايي – آزمون سمپاد ششم – آزمون تيز هوشان ششم دبستان – آزمون تيز هوشان سوم راهنمايي 95 – ازمون تيز هوشان 95 سوم راهنمايي – منابع تيزهوشان95 –ليست مدارس سمپاد – ليست مدارس تيزهوشان – نمونه سوالات تيزهوشان ششم ابتدايي – نمونه سوالات تيز هوشان سوم راهنمايي - نمونه سوالات سمپاد سوم راهنمايي - نمونه سوالات سمپاد ششم ابتدايي – آزمون مدارس نمونه دولتي –مدارس تيزهوشان پسرانه – مدارس سمپاد پسرانه – مدارس تيزهوشان دخترانه – مدارس تيزهوشان پسرانه – منابع ازمون سمپاد – منابع ازمون تيز هوشان – تعداد سوالات ازمون سمپاد –تعداد سوالات ازمون سمپاد – سمپاد – تيز هوشان – سمپاد و تيز هوشان – مشاوره و بر نامه ريزي آزمون تيز هوشان – سمپاد و تيز هوشان - تیزهوشان-آزمون تیزهوشان-مشاوره تیزهوشان-آزمون مدارس نمونه دولتی-آزمون سمپاد-تاریخ ثبت نام تیز هوشان-زمان ثبت نام تیزهوشان
۱۳۹۶/۱۰/۱۱

مشاوره برای قبولی در تیزهوشان

مشاوره برای قبولی در تیزهوشان،اگر میخواهید دانش آموز شما به راحتی در آزمون تیزهوشان قبول شود! بسته آموزشی سوالات احتمالی تیزهوشان 97 مقطع ششم ابتدایی ونهم..
۱۳۹۴/۱/۲۲

زمان ثبت نام آزمون تیزهوشان

زمان ثبت نام آزمون تیزهوشان هر ساله آزمون تیزهوشان مدارس برای دانش آموزان برگزار می گردد. منابع آزمون تیزهوشان
۱۳۹۲/۱۲/۸

زمان و تاريخ ثبت نام آزمون ورودي مقطع راهنمايي مدارس سلام

مدارس هاي برتر و نمونه در كشور با برگزاري آزموني اقدام به جذب دانش آموزان نمونه و برتر مينمايد كه خيلي از اوليا از تاريخ و زمان ثبت نام اطلاعات كافي در دسترس ندارند براي اطلاع از زمان و تاريخ ثبت نام آزمون ان مدارس مشاورين سامانه صداي مشاور تحصيلي پاسخگوي شما عزيزان مي باشند
۱۳۹۳/۴/۲۱

زمان و تاريخ ثبت نام آزمون ورودي دبيرستان مدارس سلام

مدارس هاي برتر و نمونه در كشور با برگزاري آزموني اقدام به جذب دانش آموزان نمونه و برتر مينمايد كه خيلي از اوليا از تاريخ و زمان ثبت نام اطلاعات كافي در دسترس ندارند براي اطلاع از زمان و تاريخ ثبت نام آزمون ان مدارس مشاورين سامانه صداي مشاور تحصيلي پاسخگوي شما عزيزان مي باشند مدارس سلام , مدارس علامه طباطبايي , مدارس انر‍‍ژي اتمي , مدارس خواجه نصير الدين طوسي , زمان ثبت نام مدارس سلام , زمان ثبت نام مدارس علامه طباطبايي , زمان ثبت نام مدارس انر‍‍ژي اتمي , زمان ثبت نام مدارس خواجه نصير الدين طوسي , آ‍زمون مدارس سلام , آزمون مدارس علامه طباطبايي , آزمون مدارس انر‍‍ژي اتمي , آزمون مدارس خواجه نصير الدين طوسي
۱۳۹۲/۱۲/۸

زمان و تاريخ ثبت نام آزمون ورودي راهنمايي مدارس علامه طباطبايي

مدارس هاي برتر و نمونه در كشور با برگزاري آزموني اقدام به جذب دانش آموزان نمونه و برتر مينمايد كه خيلي از اوليا از تاريخ و زمان ثبت نام اطلاعات كافي در دسترس ندارند براي اطلاع از زمان و تاريخ ثبت نام آزمون ان مدارس مشاورين سامانه صداي مشاور تحصيلي پاسخگوي شما عزيزان مي باشند
۱۳۹۲/۱۲/۸

زمان و تاريخ ثبت نام آزمون ورودي دبيرستان مدارس علامه طباطبايي

مدارس هاي برتر و نمونه در كشور با برگزاري آزموني اقدام به جذب دانش آموزان نمونه و برتر مينمايد كه خيلي از اوليا از تاريخ و زمان ثبت نام اطلاعات كافي در دسترس ندارند براي اطلاع از زمان و تاريخ ثبت نام آزمون ان مدارس مشاورين سامانه صداي مشاور تحصيلي پاسخگوي شما عزيزان مي باشند
۱۳۹۲/۱۲/۸

زمان و تاريخ ثبت نام آزمون ورودي دبستان مدارس علامه طباطبايي

مدارس هاي برتر و نمونه در كشور با برگزاري آزموني اقدام به جذب دانش آموزان نمونه و برتر مينمايد كه خيلي از اوليا از تاريخ و زمان ثبت نام اطلاعات كافي در دسترس ندارند براي اطلاع از زمان و تاريخ ثبت نام آزمون ان مدارس مشاورين سامانه صداي مشاور تحصيلي پاسخگوي شما عزيزان مي باشند
۱۳۹۲/۱۲/۸

زمان و تاريخ ثبت نام آزمون ورودي مقطع دبيرستان مدارس انرژي اتمي

مدارس هاي برتر و نمونه در كشور با برگزاري آزموني اقدام به جذب دانش آموزان نمونه و برتر مينمايد كه خيلي از اوليا از تاريخ و زمان ثبت نام اطلاعات كافي در دسترس ندارند براي اطلاع از زمان و تاريخ ثبت نام آزمون ان مدارس مشاورين سامانه صداي مشاور تحصيلي پاسخگوي شما عزيزان مي باشند
۱۳۹۲/۱۲/۸

زمان و تاريخ ثبت نام آزمون ورودي مقطع راهنمايي مدارس انرژي اتمي

مدارس هاي برتر و نمونه در كشور با برگزاري آزموني اقدام به جذب دانش آموزان نمونه و برتر مينمايد كه خيلي از اوليا از تاريخ و زمان ثبت نام اطلاعات كافي در دسترس ندارند براي اطلاع از زمان و تاريخ ثبت نام آزمون ان مدارس مشاورين سامانه صداي مشاور تحصيلي پاسخگوي شما عزيزان مي باشند
۱۳۹۵/۱۲/۵

زمان و تاريخ ثبت نام آزمون ورودي دبستان مدارس انرژي اتمي

آزمون تيز هوشان 95 – آزمون تيزهوشان 95 – آزمون سمپاد – آزمون سمپاد 95 – آزمون سمپاد95 – كنكور تيز هوشان 95 –كنكور سمپاد 95-منابع تيز هوشان – منابع تيز هوشان 95 – منابع سمپاد - منابع سمپاد 95 – آزمون تيز هوشان ششم ابتدايي –آزمون سمپاد ششم ابتدايي – آزمون سمپاد ششم – آزمون تيز هوشان ششم دبستان – آزمون تيز هوشان سوم راهنمايي 95 – ازمون تيز هوشان 95 سوم راهنمايي – منابع تيزهوشان95 – ليست مدارس سمپاد – ليست مدارس تيزهوشان – نمونه سوالات تيزهوشان ششم ابتدايي – نمونه سوالات تيز هوشان سوم راهنمايي - نمونه سوالات سمپاد سوم راهنمايي - نمونه سوالات سمپاد ششم ابتدايي – آزمون مدارس نمونه دولتي – مدارس تيزهوشان پسرانه – مدارس سمپاد پسرانه – مدارس تيزهوشان دخترانه – مدارس تيزهوشان پسرانه – منابع ازمون سمپاد – منابع ازمون تيز هوشان – تعداد سوالات ازمون سمپاد – تعداد سوالات ازمون سمپاد – سمپاد – تيز هوشان – سمپاد و تيز هوشان – مشاوره و بر نامه ريزي آزمون تيز هوشان – سمپاد و تيز هوشان - تیزهوشان-آزمون تیزهوشان-مشاوره تیزهوشان-آزمون مدارس نمونه دولتی-آزمون سمپاد-تاریخ ثبت نام تیز هوشان-زمان ثبت نام تیزهوشان - آزمون تيز هوشان 95 – آزمون تيزهوشان 95 – آزمون سمپاد – آزمون سمپاد 95 – آزمون سمپاد95 – كنكور تيز هوشان 95 –كنكور سمپاد 95-منابع تيز هوشان – منابع تيز هوشان 95 – منابع سمپاد - منابع سمپاد 95 – آزمون تيز هوشان ششم ابتدايي –آزمون سمپاد ششم ابتدايي – آزمون سمپاد ششم – آزمون تيز هوشان ششم دبستان – آزمون تيز هوشان سوم راهنمايي 95 – ازمون تيز هوشان 95 سوم راهنمايي – منابع تيزهوشان95 - مدارس سلام - مدارس علامه طباطبايي - مدارس انر‍‍ژي اتمي - مدارس خواجه نصير الدين طوسي -زمان ثبت نام مدارس سلام - زمان ثبت نام مدارس علامه طباطبايي - زمان ثبت نام مدارس انر‍‍ژي اتمي - زمان ثبت نام مدارس خواجه نصير الدين طوسي - آ‍زمون مدارس سلام - آزمون مدارس علامه طباطبايي - آزمون مدارس انر‍‍ژي اتمي - آزمون مدارس خواجه نصير الدين طوسي
۱۳۹۲/۱۲/۸

زمان و تاريخ ثبت نام آزمون ورودي دبيرستان مدارس خواجه نصير الدين طوسي

مدارس هاي برتر و نمونه در كشور با برگزاري آزموني اقدام به جذب دانش آموزان نمونه و برتر مينمايد كه خيلي از اوليا از تاريخ و زمان ثبت نام اطلاعات كافي در دسترس ندارند براي اطلاع از زمان و تاريخ ثبت نام آزمون ان مدارس مشاورين سامانه صداي مشاور تحصيلي پاسخگوي شما عزيزان مي باشند
۱۳۹۲/۱۲/۸

زمان و تاريخ ثبت نام آزمون ورودي راهنمايي مدارس خواجه نصير الدين طوسي

مدارس هاي برتر و نمونه در كشور با برگزاري آزموني اقدام به جذب دانش آموزان نمونه و برتر مينمايد كه خيلي از اوليا از تاريخ و زمان ثبت نام اطلاعات كافي در دسترس ندارند براي اطلاع از زمان و تاريخ ثبت نام آزمون ان مدارس مشاورين سامانه صداي مشاور تحصيلي پاسخگوي شما عزيزان مي باشند
۱۳۹۲/۱۲/۸

زمان و تاريخ ثبت نام آزمون ورودي دبستان خواجه نصير الدين طوسي

مدارس هاي برتر و نمونه در كشور با برگزاري آزموني اقدام به جذب دانش آموزان نمونه و برتر مينمايد كه خيلي از اوليا از تاريخ و زمان ثبت نام اطلاعات كافي در دسترس ندارند براي اطلاع از زمان و تاريخ ثبت نام آزمون ان مدارس مشاورين سامانه صداي مشاور تحصيلي پاسخگوي شما عزيزان مي باشند
۱۳۹۲/۱۲/۱۳

زمان و تاريخ ثبت نام آزمون مدارس سلام , انرژي اتمي , علامه طباطبايي و خواجه نصير الدين طوسي ( دبستان , راهنمايي و دبيرستان )

زمان و تاريخ ثبت نام آزمون مدارس سلام ,انرژي اتمي , علامه طباطبايي و خواجه نصيرالدين طوسي ( دبستان , راهنمايي و دبيرستان )
۱۳۹۵/۲/۶

www.sampad.farsedu.ir معرفي سايت سمپاد استان فارس

آزمون تيز هوشان 95 – آزمون تيزهوشان 95 – آزمون سمپاد – آزمون سمپاد 95 – آزمون سمپاد94 – كنكور تيز هوشان 94 –كنكور سمپاد 94-منابع تيز هوشان – منابع تيز هوشان 94 – منابع سمپاد - منابع سمپاد 94 – آزمون تيز هوشان ششم ابتدايي –آزمون سمپاد ششم ابتدايي – آزمون سمپاد ششم – آزمون تيز هوشان ششم دبستان – آزمون تيز هوشان سوم راهنمايي 94 – ازمون تيز هوشان 94 سوم راهنمايي – منابع تيزهوشان94 – ليست مدارس سمپاد – ليست مدارس تيزهوشان – نمونه سوالات تيزهوشان ششم ابتدايي – نمونه سوالات تيز هوشان سوم راهنمايي - نمونه سوالات سمپاد سوم راهنمايي - نمونه سوالات سمپاد ششم ابتدايي – آزمون مدارس نمونه دولتي – مدارس تيزهوشان پسرانه – مدارس سمپاد پسرانه – مدارس تيزهوشان دخترانه – مدارس تيزهوشان پسرانه – منابع ازمون سمپاد – منابع ازمون تيز هوشان – تعداد سوالات ازمون سمپاد – تعداد سوالات ازمون سمپاد – سمپاد – تيز هوشان – سمپاد و تيز هوشان – مشاوره و بر نامه ريزي آزمون تيز هوشان – سمپاد و تيز هوشان - تیزهوشان-آزمون تیزهوشان-مشاوره تیزهوشان-آزمون مدارس نمونه دولتی-آزمون سمپاد-تاریخ ثبت نام تیز هوشان-زمان ثبت نام تیزهوشان - آزمون تيز هوشان 96 – آزمون تيزهوشان 96 – آزمون سمپاد – آزمون سمپاد 96 – آزمون سمپاد96 – كنكور تيز هوشان 96 –كنكور سمپاد 96-منابع تيز هوشان – منابع تيز هوشان 96 – منابع سمپاد - منابع سمپاد 96 – آزمون تيز هوشان ششم ابتدايي –آزمون سمپاد ششم ابتدايي – آزمون سمپاد ششم – آزمون تيز هوشان ششم دبستان – آزمون تيز هوشان سوم راهنمايي 96 – ازمون تيز هوشان 96 سوم راهنمايي – منابع تيزهوشان96 - مدارس سلام - مدارس علامه طباطبايي - مدارس انر‍‍ژي اتمي - مدارس خواجه نصير الدين طوسي -زمان ثبت نام مدارس سلام - زمان ثبت نام مدارس علامه طباطبايي - زمان ثبت نام مدارس انر‍‍ژي اتمي - زمان ثبت نام مدارس خواجه نصير الدين طوسي - آ‍زمون مدارس سلام - آزمون مدارس علامه طباطبايي - آزمون مدارس انر‍‍ژي اتمي - آزمون مدارس خواجه نصير الدين طوسي
۱۳۹۵/۲/۶

www.alborz.medu.ir معرفي سايت سمپاد استان البرز

www.alborz.medu.ir معرفي سايت سمپاد استان البرز آزمون تيز هوشان 93 – آزمون تيزهوشان 93 – آزمون سمپاد – آزمون سمپاد 93 – آزمون سمپاد93 – كنكور تيز هوشان 93 –كنكور سمپاد 93-منابع تيز هوشان – منابع تيز هوشان 93 – منابع سمپاد - منابع سمپاد 93 – آزمون تيز هوشان ششم ابتدايي –آزمون سمپاد ششم ابتدايي – آزمون سمپاد ششم – آزمون تيز هوشان ششم دبستان – آزمون تيز هوشان سوم راهنمايي 93 – ازمون تيز هوشان 93 سوم راهنمايي – منابع تيزهوشان93 – ليست مدارس سمپاد – ليست مدارس تيزهوشان – نمونه سوالات تيزهوشان ششم ابتدايي – اعلام نتایج آزمون تیزهوشان (استعدادهای درخشان)- تیزهوشان - استعداد درخشان - نتایج- آزمون- ازمون تیزهوشان - ازمون استعداد درخشان - اعلام نتایج تیزهوشان- نتایج تیزهوشان- قبول شدگان استعداد درخشان- نحوه ثبت نام استعداد درخشان - نحوه ثبت نام قبول شدگان تیزهوشان- تیزهوشان93- تیزهوشان 93 - استعدادهای درخشان93- استعدادهای درخشان 93 - مشاوره تیزهوشان- مشاور استعداد درخشان- زمان اعلام نتایج تیزهوشان- تاریخ اعلام نتایج تیزهوشان - نمونه سوالات تيز هوشان سوم راهنمايي - نمونه سوالات سمپاد سوم راهنمايي - نمونه سوالات سمپاد ششم ابتدايي – آزمون مدارس نمونه دولتي – مدارس تيزهوشان پسرانه – مدارس سمپاد پسرانه – مدارس تيزهوشان دخترانه – مدارس تيزهوشان پسرانه – منابع ازمون سمپاد – منابع ازمون تيز هوشان – تعداد سوالات ازمون سمپاد – تعداد سوالات ازمون سمپاد – سمپاد – تيز هوشان – سمپاد و تيز هوشان – مشاوره و بر نامه ريزي آزمون تيز هوشان – سمپاد و تيز هوشان - تیزهوشان-آزمون تیزهوشان-مشاوره تیزهوشان-آزمون مدارس نمونه دولتی-آزمون سمپاد-تاریخ ثبت نام تیز هوشان-زمان ثبت نام تیزهوشان - آزمون تيز هوشان 94 – آزمون تيزهوشان 94 – آزمون سمپاد – آزمون سمپاد 94 – آزمون سمپاد94 – كنكور تيز هوشان 94 –كنكور سمپاد 94-منابع تيز هوشان – منابع تيز هوشان 94 – منابع سمپاد - منابع سمپاد 94 – آزمون تيز هوشان ششم ابتدايي –آزمون سمپاد ششم ابتدايي – آزمون سمپاد ششم – آزمون تيز هوشان ششم دبستان – آزمون تيز هوشان سوم راهنمايي 94 – ازمون تيز هوشان 94 سوم راهنمايي – منابع تيزهوشان94 - مدارس سلام - مدارس علامه طباطبايي - مدارس انر‍‍ژي اتمي - مدارس خواجه نصير الدين طوسي -زمان ثبت نام مدارس سلام - زمان ثبت نام مدارس علامه طباطبايي - زمان ثبت نام مدارس انر‍‍ژي اتمي - زمان ثبت نام مدارس خواجه نصير الدين طوسي - آ‍زمون مدارس سلام - آزمون مدارس علامه طباطبايي - آزمون مدارس انر‍‍ژي اتمي - آزمون مدارس خواجه نصير الدين طوسي : www.alborz.medu.ir
۱۳۹۵/۳/۲۳

معرفي سايت سمپاد استان گيلان www. guilan.medu.ir

آزمون تيز هوشان 95 – آزمون تيزهوشان 95 – آزمون سمپاد – آزمون سمپاد 95 – آزمون سمپاد95 – كنكور تيز هوشان 95 –كنكور سمپاد 95-منابع تيز هوشان – منابع تيز هوشان 95 – منابع سمپاد - منابع سمپاد 95 – آزمون تيز هوشان ششم ابتدايي –آزمون سمپاد ششم ابتدايي – آزمون سمپاد ششم – آزمون تيز هوشان ششم دبستان – آزمون تيز هوشان سوم راهنمايي 95 – ازمون تيز هوشان 95 سوم راهنمايي – منابع تيزهوشان95 – ليست مدارس سمپاد – ليست مدارس تيزهوشان – نمونه سوالات تيزهوشان ششم ابتدايي – نمونه سوالات تيز هوشان سوم راهنمايي - نمونه سوالات سمپاد سوم راهنمايي - نمونه سوالات سمپاد ششم ابتدايي – آزمون مدارس نمونه دولتي – مدارس تيزهوشان پسرانه – مدارس سمپاد پسرانه – مدارس تيزهوشان دخترانه – مدارس تيزهوشان پسرانه – منابع ازمون سمپاد – منابع ازمون تيز هوشان – تعداد سوالات ازمون سمپاد – تعداد سوالات ازمون سمپاد – سمپاد – تيز هوشان – سمپاد و تيز هوشان – مشاوره و بر نامه ريزي آزمون تيز هوشان – سمپاد و تيز هوشان - تیزهوشان-آزمون تیزهوشان-مشاوره تیزهوشان-آزمون مدارس نمونه دولتی-آزمون سمپاد-تاریخ ثبت نام تیز هوشان-زمان ثبت نام تیزهوشان - آزمون تيز هوشان 95 – آزمون تيزهوشان 95 – آزمون سمپاد – آزمون سمپاد 95 – آزمون سمپاد95 – كنكور تيز هوشان 95 –كنكور سمپاد 95-منابع تيز هوشان – منابع تيز هوشان 95 – منابع سمپاد - منابع سمپاد 95 – آزمون تيز هوشان ششم ابتدايي –آزمون سمپاد ششم ابتدايي – آزمون سمپاد ششم – آزمون تيز هوشان ششم دبستان – آزمون تيز هوشان سوم راهنمايي 95 – ازمون تيز هوشان 95 سوم راهنمايي – منابع تيزهوشان95 - مدارس سلام - مدارس علامه طباطبايي - مدارس انر‍‍ژي اتمي - مدارس خواجه نصير الدين طوسي -زمان ثبت نام مدارس سلام - زمان ثبت نام مدارس علامه طباطبايي - زمان ثبت نام مدارس انر‍‍ژي اتمي - زمان ثبت نام مدارس خواجه نصير الدين طوسي - آ‍زمون مدارس سلام - آزمون مدارس علامه طباطبايي - آزمون مدارس انر‍‍ژي اتمي - آزمون مدارس خواجه نصير الدين طوسي معرفي سايت سمپاد استان گيلان www. guilan.medu.ir
۱۳۹۴/۲/۱۹

نمونه سوالات ریاضی آزمون استعدادهای درخشان

نمونه سوالات ریاضی آزمون استعدادهای درخشان نمونه سوالات - تیزهوشان- ششم ابتدایی - ریاضی - آزمون تیزهوشان
۱۳۹۴/۲/۱۹

نمونه سوالات علوم آزمون استعدادهای درخشان

نمونه سوالات علوم آزمون استعدادهای درخشان علوم - آزمون تیزهوشان - نمونه سوالات- دانلود - سوالات علوم - نمونه سوال علوم
۱۳۹۳/۴/۵

نمونه سوالات آزمون فارسی تیزهوشان

نمونه سوالات آزمون فارسی تیزهوشان آزمون - استعدادهای درخشان - نمونه سوالات فارسی - تیزهوشان - نمونه سوال آزمون تیزهوشان
۱۳۹۴/۲/۱۹

نمونه سوالات مطالعات اجتماعی آزمون استعدادهای درخشان

نمونه سوالات مطالعات اجتماعی آزمون استعدادهای درخشان نمونه سوال - ازمون استعدادهای درخشان - آزمون تیزهوشان - مطالعات اجتماعی - نمونه سوالات مطالعات اجتماعی
۱۳۹۳/۱/۱۷

تمدید مهلت ثبت‌نام آزمون دبیرستان‌های استعدادهای درخشان شهر تهران

تمدید مهلت ثبت‌نام آزمون دبیرستان‌های استعدادهای درخشان شهر تهران
۱۳۹۴/۳/۵

توزیع کارت آزمون تیزهوشان ششم ابتدایی و سوم راهنمایی

آغاز توزیع کارت آزمون تیزهوشان ششم ابتدایی و سوم راهنمایی


به پرداخت ملت