تماس از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب

تماس با تلفن ثابت از استان تهران 9092301612

تماس با تلفن ثابت از تمام کشور 9099071611

banner

صدای مشاور تحصیلی

مشاوره تحصیلی تلفنی

مشاوره تحصیلی تلفنی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی

آزمون MHLE وزارت بهداشت

۱۳۹۸/۹/۱۹

آزمون MHLE - آزمون زبان وزارت بهداشت چیست؟

زمان ثبت نام آزمون MHLE ، شرایط ثبت نام آزمون MHLE , تعداد سوالات آزمون MHLE ، حداقل نمره قبولی در آزمون MHLE ، کاربرد مدرک آزمون MHLE ، آزمون MHLE
۱۳۹۸/۱/۱۸

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE

آزمون MHLE مخفف (Ministry of Health Language Exam) است. این زبان عمومی آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت است، که ...


برنامه ریزی کنکور 1400