تماس از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب

تماس با تلفن ثابت از استان تهران 9092301612

تماس با تلفن ثابت از تمام کشور 9099071611

banner

صدای مشاور تحصیلی

مشاوره تحصیلی تلفنی

مشاوره تحصیلی تلفنی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی

آموزش از راه دور

۱۳۹۵/۲/۲۲

راهبرد‌‌های جد‌ید‌ طراحی آموزشی و اهد‌اف، مهارت‌ها، د‌انش و تجربه مورد‌ نیاز د‌انش‌آموزان د‌ر آموزش از راه د‌ور

تعیین اهد‌اف کلی و جزئی یاد‌گیری، به عنوان پایه‌ي طراحی، تد‌وین، ارائه و ارزیابی یک روید‌اد‌ آموزشی و د‌رسی به شمار مي‌آید‌.
۱۳۹۵/۱/۱۶

مفهوم راهکارها سطوح کیفیت بخشی و معیارهای مدیریت کیفیت در مراکز آموزش از راه دور

دوراني که فناوري اطلاعات و ارتباطات موجبات تغيير را در همه ابعاد زندگی به ویژه در بخش آموزش فراهم آورده است.فناوری اطلاعات و ارتباطات-آموزش از راه دور-برنامه عملی - تحصیل - خودیادگیری دانش آموزان -
۱۳۹۵/۳/۸

نکاتی در مورد ICT ها و نقش معلمان حرفه ای در كاربرد اثر بخشی و چالشهای مالی ICT در تحصيلات محیطهای آموزشی و کاری

ICT هاي مختلف وقتي بطور مناسب بكار برده مي شوند مي توانند به توسعه دسترسي به آموزش كمك كرده و رابطه بين آموزش و كارگاههاي روزافزون ديجيتالي را تحكيم كنند
۱۳۹۲/۱۱/۳

آموزش از راه دور

آموزش از راه دور آموزش الكترونيكي تحصيلات از راه دور تحصيلات الكترونيكي
۱۳۹۵/۱۱/۲۸

تحصيل مقطع ديپلم و پيش دانشگاهي به روش غير حضوري

تحصيل مقطع ديپلم و پيش دانشگاهي به روش غير حضوري،تحصيل، آموزش، آموزش از راه دور،تحصيل مقطع ديپلم ، تحصيل غير حضوري، مدرسه آموزش از راه دور
۱۳۹۴/۲/۳

دانشگاه پیام نور را بشناسیم

زبان فارسی و زبان عربی شیوه آموزشی و شورای عالی انقلاب فرهنگی متروکه و دکتری تخصصی دانشجوی ایرانی و غیرایرانی و مقطع تحصیلی کارشناسی
۱۳۹۲/۱۲/۱۸

مشکلات آموزش از راه دور

داوطلبان یادگیری به سواد رایانه ای نیاز دارند
۱۳۹۲/۱۲/۱۸

امتحان و آزمودن از راه دور

برای ایجاد و برقراری سمینارهای مجازی پیوسته و ناپیوسته به دروس
۱۳۹۲/۱۲/۱۸

روش های یادگیری از راه دور

آموزش و یادگیری مبتنی بر سازوکارهای ارتباطی پیشرفته
۱۳۹۲/۱۲/۲۰

مزایای آموزش از راه دور

امکان پیوند هر یک از مطالب و فرامتن های گسترده به صفحات دیگر اینترنت
۱۳۹۳/۳/۳

شرایط جدید فارغ التحصیلی داوطلبان آموزش از راه دور اعلام شد

شرایط جدید فارغ التحصیلی داوطلبان آموزش از راه دور - فارغ التحصیلی امزش از راه دور- دانشجویان اموزش از راه دور
۱۳۹۴/۴/۸

نحوه تحصیل دانش‌آموزان متاهل و بزرگسال در مدارس آموزش از راه دور

نحوه تحصیل دانش‌آموزان متاهل و بزرگسال در مدارس آموزش از راه دور-نحوه تحصیل-تحصیل دانش آموزان-نحوه تحصیل-تحصیل از راه دور-دانش آموزان متاهل
۱۳۹۵/۶/۲۵

شرایط و شهریه ثبت‌نام در مدارس «آموزش از راه دور»

شرایط و شهریه ثبت‌نام در مدارس «آموزش از راه دور»-شهریه ثابت مدارس اموزش از راه دور-ثبت نام در مدارس اموزش از راه دور-تحصیل در مدارس اموزش از راه دور
۱۳۹۵/۷/۸

مهلت ثبت نام در مدارس آموزش از راه دور

مهلت ثبت نام در مدارس آموزش از راه دور-آموزش از راه دور-ثبت نام در مدارس آموزش از راه دور -اموزش از راه دور-
۱۳۹۶/۹/۲۱

آموزش الکترونیکی چیست ؟

آموزش از راه دور مزایای بسیاری دارد و اکثر کارشناسان با آن موافق هستند زیرا به اعتقاد اكثر كارشناسان و متخصصين در حوزه آموزش امكان دسترسی به مطالب و...


برنامه ریزی کنکور 1400