تماس از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب

تماس با تلفن ثابت از استان تهران 9092301612

تماس با تلفن ثابت از تمام کشور 9099071611

banner

صدای مشاور تحصیلی

مشاوره تحصیلی تلفنی

مشاوره تحصیلی تلفنی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی

آموزش و پرورش استانها

۱۳۹۵/۵/۱۱

آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی

آموزش و پرورش استانها ، آموزش و پرورش ، آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی ، آموزش و پرورش ناحیه 1 تبریز ، آموزش و پرورش ناحیه 2 تبریز ، آموزش و پرورش بناب ، آموزش و پرورش ناحیه 3 تبریز ، آموزش و پرورش تبریز ناحیه 4 ، مدارس استان آذربایجان شرقی ، دانش آموزان استان آذربایجان شرقی ، آموزش پرورش تبریز ، وزارت آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی
۱۳۹۵/۵/۱۱

آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی

آموزش و پرورش استانها ، آموزش و پرورش ، آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی ، آموزش و پرورش ناحیه 1 ارومیه ، آموزش و پرورش ناحیه 2 ارومیه ، آموزش و پرورش بوکان ، آموزش و پرورش ناحیه 3 ارومیه ، آموزش و پرورش ارومیه ناحیه 4 ، مدارس استان آذربایجان غربی ، دانش آموزان استان آذربایجان غربی ، آموزش پرورش بوکان ، وزارت آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی ، آموزش و پرورش خوی ، آموزش و پرورش میاندواب ، آموزش و پرورش سلماس
۱۳۹۵/۵/۲۴

آموزش و پرورش استان اردبیل

آموزش و پرورش استانها ، آموزش و پرورش ، آموزش و پرورش استان اردبیل ، آموزش و پرورش ناحیه 1 اردبیل ، آموزش و پرورش ناحیه 2 اردبیل ، آموزش و پرورش پارس آباد ، آموزش و پرورش نیر ، آموزش و پرورش اردبیل ناحیه 4 ، مدارس استان ، اردبیل ، دانش آموزان استان اردبیل ، آموزش پرورش نمین ، وزارت آموزش و پرورش استان اردبیل ، آموزش و پرورش مشگین شهر ، آموزش و پرورش خلخال ، آموزش و پرورش سرعین
۱۳۹۵/۵/۱۱

آموزش و پرورش استان البرز

آموزش و پرورش استانها ، آموزش و پرورش ، آموزش و پرورش استان البرز ، آموزش و پرورش ناحیه 1 البرز ، آموزش و پرورش ناحیه 2 البرز ، آموزش و پرورش کرج ، آموزش و پرورش هشتگرد ، آموزش و پرورش البرز ناحیه 4 ، مدارس استان البرز ، دانش آموزان استان البرز ، آموزش پرورش نظر آباد ، وزارت آموزش و پرورش استان البرز ، آموزش و پرورش ساوجبلاغ ، آموزش و پرورش هشتگرد ، آموزش و پرورش کرج
۱۳۹۵/۶/۳

آموزش و پرورش استان اصفهان

آموزش و پرورش استانها ، آموزش و پرورش ، آموزش و پرورش استان اصفهان ، آموزش و پرورش ناحیه 1 اصفهان ، آموزش و پرورش ناحیه 2 اصفهان ، آموزش و پرورش اصفهان ، آموزش و پرورش کاشان ، آموزش و پرورش اصفهان ناحیه 4 ، مدارس استان اصفهان ، دانش آموزان استان اصفهان ، آموزش پرورش آران و بیدگل ، وزارت آموزش و پرورش استان اصفهان ، آموزش و پرورش اردستان ، آموزش و پرورش شاهین شهر ، آموزش و پرورش کاشان
۱۳۹۵/۵/۱۱

آموزش و پرورش استان ایلام

آموزش و پرورش استانها ، آموزش و پرورش ، آموزش و پرورش استان ایلام ، آموزش و پرورش ناحیه 1 ایلام ، آموزش و پرورش ناحیه 2 ایلام ، آموزش و پرورش ایلام ، آموزش و پرورش ایوان ، آموزش و پرورش آبدانان ، مدارس استان ایلام ، دانش آموزان استان ایلام ، آموزش پرورش دهلران ، وزارت آموزش و پرورش استان ایلام ، آموزش و پرورش مهران ، آموزش و پرورش دره شهر ، آموزش و پرورش شهرستان ایلام
۱۳۹۵/۵/۱۱

آموزش و پرورش استان بوشهر

آموزش و پرورش استانها ، آموزش و پرورش ، آموزش و پرورش استان بوشهر ، آموزش و پرورش ناحیه 1 بوشهر ، آموزش و پرورش ناحیه 2 بوشهر ، آموزش و پرورش بوشهر ، آموزش و پرورش عسلویه ، آموزش و پرورش برازجان ، مدارس استان بوشهر ، دانش آموزان استان بوشهر ، آموزش پرورش گناوه ، وزارت آموزش و پرورش استان بوشهر ، آموزش و پرورش دیلم ، آموزش و پرورش کنگان ، آموزش و پرورش شهر بوشهر
۱۳۹۵/۵/۲۴

آموزش و پرورش استان تهران

آموزش و پرورش استانها ، آموزش و پرورش ، آموزش و پرورش استان تهران ، آموزش و پرورش ناحیه 1 تهران ، آموزش و پرورش ناحیه 2 تهران ، آموزش و پرورش تهران ، آموزش و پرورش اسلامشهر ، آموزش و پرورش ورامین ، مدارس استان تهران ، دانش آموزان استان تهران ، آموزش پرورش تهران ، وزارت آموزش و پرورش استان تهران ، آموزش و پرورش شهرری ، آموزش و پرورش پاکدشت ، آموزش و پرورش شهر دماوند ، آموزش و پرورش قرچک ، آموزش و پرورش رباط کریم ، آموزش و پرورش منطقه 1 تهران ، آموزش و پرورش منطقه 2 تهران ، آموزش و پرورش منطقه 3 تهران ، آموزش و پرورش منطقه 4 ، آموزش و پرورش منطقه 5 ، آموزش و پرورش منطقه 6 ، آموزش و پرورش منطقه 7 ، آموزش و پرورش منطقه 8 ، آموزش و پرورش منطقه 9 ، آموزش و پرورش منطقه 10 ، آموزش و پرورش منطقه 11 ، آموزش و پرورش منطقه 12 ، آموزش و پرورش منطقه 13 ، آموزش و پرورش منطقه 14 ، آموزش و پرورش منطقه 15 ، آموزش و پرورش منطقه 16 ، آموزش و پرورش منطقه 17 ، آموزش و پرورش منطقه 18 ، آموزش و پرورش منطقه 19 ، آموزش و پرورش منطقه 20 ، آموزش و پرورش منطقه 21 ، آموزش و پرورش منطقه 22 تهران
۱۳۹۵/۵/۲۴

آموزش و پرورش استان سمنان

آموزش و پرورش استانها ، آموزش و پرورش ، آموزش و پرورش استان سمنان ، آموزش و پرورش ناحیه 1 سمنان ، آموزش و پرورش ناحیه 2 سمنان ، آموزش و پرورش سمنان ، آموزش و پرورش مهدی شهر ، آموزش و پرورش شاهرود ، مدارس استان سمنان ، دانش آموزان استان سمنان ، آموزش پرورش دامغان ، وزارت آموزش و پرورش استان سمنان ، آموزش و پرورش گرمسار ، آموزش و پرورش بیارجمند ، آموزش و پرورش شهر سمنان
۱۳۹۵/۵/۱۱

آموزش و پرورش استان زنجان

آموزش و پرورش استانها ، آموزش و پرورش ، آموزش و پرورش استان زنجان ، آموزش و پرورش ناحیه 1 زنجان ، آموزش و پرورش ناحیه 2 زنجان ، آموزش و پرورش زنجان ، آموزش و پرورش خدابنده ، آموزش و پرورش طارم ، مدارس استان زنجان ، دانش آموزان استان زنجان ، آموزش پرورش خرمدره ، وزارت آموزش و پرورش استان زنجان ، آموزش و پرورش ابهر ، آموزش و پرورش ماه نشان ، آموزش و پرورش شهر زنجان
۱۳۹۵/۵/۲۴

آموزش و پرورش استان چهار محال بختیاری

آموزش و پرورش استانها ، آموزش و پرورش ، آموزش و پرورش استان چهارمحال بختیاری ، آموزش و پرورش ناحیه 1 شهرکرد ، آموزش و پرورش ناحیه 2 شهرکرد ، آموزش و پرورش شهرکرد ، آموزش و پرورش فارسان ، آموزش و پرورش کردگان ، مدارس استان چهارمحال بختیاری ، دانش آموزان استان چهارمحال ، آموزش پرورش فارسان ، وزارت آموزش و پرورش استان چهارمحال بختیاری ، آموزش و پرورش شهرکرد ، آموزش و پرورش چهارمحال ، آموزش و پرورش شهر شهرکرد
۱۳۹۵/۵/۱۱

آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان

آموزش و پرورش استانها ، آموزش و پرورش ، آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان ، آموزش و پرورش ناحیه 1 زاهدان ، آموزش و پرورش ناحیه 2 زاهدان ، آموزش و پرورش زاهدان ، آموزش و پرورش زابل ، آموزش و پرورش چابهار ، مدارس استان سیستان و بلوچستان ، دانش آموزان استان سیستان ، آموزش پرورش ایرانشهر ، وزارت آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان ، آموزش و پرورش زاهدان ، آموزش و پرورش سراوان ، آموزش و پرورش شهر زاهدان
۱۳۹۵/۵/۱۱

آموزش و پرورش استان خراسان شمالی

آموزش و پرورش استانها ، آموزش و پرورش ، آموزش و پرورش استان خراسان شمالی ، آموزش و پرورش ناحیه 1 بجنورد ، آموزش و پرورش ناحیه 2 بجنورد ، آموزش و پرورش بجنورد ، آموزش و پرورش اسفراین ، آموزش و پرورش شیروان ، مدارس استان خراسان شمالی ، دانش آموزان استان خراسان ، آموزش پرورش جاجروم ، وزارت آموزش و پرورش استان خراسان شمالی ، آموزش و پرورش بجنورد ، آموزش و پرورش بجنورد ، آموزش و پرورش شهر بجنورد
۱۳۹۵/۵/۱۱

آموزش و پرورش استان خراسان رضوی

آموزش و پرورش استانها ، آموزش و پرورش ، آموزش و پرورش استان خراسان رضوی ، آموزش و پرورش ناحیه 1 مشهد ، آموزش و پرورش ناحیه 2 مشهد ، آموزش و پرورش مشهد ، آموزش و پرورش نیشابور ، آموزش و پرورش کاشمر ، مدارس استان خراسان رضوی ، دانش آموزان استان خراسان ، آموزش پرورش کاشمر ، وزارت آموزش و پرورش استان خراسان رضوی ، آموزش و پرورش تربت جام ، آموزش و پرورش تربت حیدریه ، آموزش و پرورش شهر مشهد
۱۳۹۵/۵/۱۲

آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی

آموزش و پرورش استانها ، آموزش و پرورش ، آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی ، آموزش و پرورش ناحیه 1 بیرجند ، آموزش و پرورش ناحیه 2 بیرجند ، آموزش و پرورش بیرجند ، آموزش و پرورش فردوس ، آموزش و پرورش سرایان ، مدارس استان خراسان جنوبی ، دانش آموزان استان خراسان ، آموزش پرورش قائنات ، وزارت آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی ، آموزش و پرورش اسدیه ، آموزش و پرورش خوسف ، آموزش و پرورش شهر بیرجند
۱۳۹۵/۵/۲۴

آموزش و پرورش استان خوزستان

آموزش و پرورش استانها ، آموزش و پرورش ، آموزش و پرورش استان خوزستان ، آموزش و پرورش ناحیه 1 اهواز ، آموزش و پرورش ناحیه 2 اهواز ، آموزش و پرورش اهواز ، آموزش و پرورش دزفول ، آموزش و پرورش شوشتر ، مدارس استان خوزستان ، دانش آموزان استان خوزستان ، آموزش پرورش ایزه ، وزارت آموزش و پرورش استان خوزستان ، آموزش و پرورش بهبهان ، آموزش و پرورش ماهشهر ، آموزش و پرورش شهر اهواز
۱۳۹۵/۵/۱۲

آموزش و پرورش استان قم

آموزش و پرورش استانها ، آموزش و پرورش ، آموزش و پرورش استان قم ، آموزش و پرورش ناحیه 1 قم ، آموزش و پرورش ناحیه 2 قم ، آموزش و پرورش قم ، آموزش و پرورش قم ، آموزش و پرورش ناحیه 3 قم ، مدارس استان قم ، دانش آموزان استان قم ، آموزش پرورش ناحیه 4 قم ، وزارت آموزش و پرورش استان قم ، آموزش و پرورش ، آموزش و پرورش شهر قم
۱۳۹۵/۵/۱۲

آموزش و پرورش استان قزوین

آموزش و پرورش استانها ، آموزش و پرورش ، آموزش و پرورش استان قزوین ، آموزش و پرورش ناحیه 1 قزوین ، آموزش و پرورش ناحیه 2 قزوین ، آموزش و پرورش قزوین ، آموزش و پرورش کلایه ، آموزش و پرورش الموت ، مدارس استان قزوین ، دانش آموزان استان قزوین ، آموزش پرورش تاکستان ، وزارت آموزش و پرورش استان قزوین ، آموزش و پرورش ابیک ، آموزش و پرورش بویین زهرا ، آموزش و پرورش شهر قزوین
۱۳۹۵/۵/۱۲

آموزش و پرورش استان فارس

آموزش و پرورش استانها ، آموزش و پرورش ، آموزش و پرورش استان فارس ، آموزش و پرورش ناحیه 1 شیراز ، آموزش و پرورش ناحیه 2 شیراز ، آموزش و پرورش شیراز ، آموزش و پرورش صدرا ، آموزش و پرورش آباده ، مدارس استان فارس ، دانش آموزان استان فارس ، آموزش پرورش مرودشت ، وزارت آموزش و پرورش استان فارس ، آموزش و پرورش کازرون ، آموزش و پرورش لارستان ، آموزش و پرورش شهر شیراز
۱۳۹۵/۵/۱۲

آموزش و پرورش استان گلستان

آموزش و پرورش استانها ، آموزش و پرورش ، آموزش و پرورش استان گلستان ، آموزش و پرورش ناحیه 1 گرگان ، آموزش و پرورش ناحیه 2 گرگان ، آموزش و پرورش گرگان ، آموزش و پرورش علی آباد ، آموزش و پرورش آق قلا ، مدارس استان گلستان ، دانش آموزان استان گلستان ، آموزش پرورش کردکوی ، وزارت آموزش و پرورش استان گلستان ، آموزش و پرورش گرگان ، آموزش و پرورش گنبد کاووس ، آموزش و پرورش شهر گرگان
۱۳۹۵/۵/۱۲

آموزش و پرورش استان گیلان

آموزش و پرورش استانها ، آموزش و پرورش ، آموزش و پرورش استان گیلان ، آموزش و پرورش ناحیه 1 رشت ، آموزش و پرورش ناحیه 2 رشت ، آموزش و پرورش رشت ، آموزش و پرورش رودبار ، آموزش و پرورش فومن ، مدارس استان گیلان ، دانش آموزان استان گیلان ، آموزش پرورش آستارا ، وزارت آموزش و پرورش استان گیلان ، آموزش و پرورش بندر انزلی ، آموزش و پرورش لوشان ، آموزش و پرورش شهر رشت
۱۳۹۵/۵/۱۲

آموزش و پرورش استان مازندران

آموزش و پرورش استانها ، آموزش و پرورش ، آموزش و پرورش استان مازندران ، آموزش و پرورش ناحیه 1 ساری ، آموزش و پرورش ناحیه 2 ساری ، آموزش و پرورش ساری ، آموزش و پرورش آمل ، آموزش و پرورش نوشهر ، مدارس استان مازندران ، دانش آموزان استان مازندران ، آموزش پرورش چالوس ، وزارت آموزش و پرورش استان ماندران ، آموزش و پرورش بابل ، آموزش و پرورش بابلسر ، آموزش و پرورش شهر ساری
۱۳۹۵/۶/۳

آموزش و پرورش استان کرمان

آموزش و پرورش استانها ، آموزش و پرورش ، آموزش و پرورش استان کرمان ، آموزش و پرورش ناحیه 1 کرمان ، آموزش و پرورش ناحیه 2 کرمان ، آموزش و پرورش کرمان ، آموزش و پرورش سیرجان ، آموزش و پرورش بم ، مدارس استان مازندران ، دانش آموزان استان کرمان ، آموزش پرورش جیرفت ، وزارت آموزش و پرورش استان کرمان ، آموزش و پرورش زرند ، آموزش و پرورش کهنوج ، آموزش و پرورش شهر کرمان
۱۳۹۵/۵/۱۲

آموزش و پرورش استان کرمانشاه

آموزش و پرورش استانها ، آموزش و پرورش ، آموزش و پرورش استان کرمانشاه ، آموزش و پرورش ناحیه 1 کرمانشاه ، آموزش و پرورش ناحیه 2 کرمانشاه ، آموزش و پرورش کرمانشاه ، آموزش و پرورش پاوه ، آموزش و پرورش سنقر ، مدارس استان کرمانشاه ، دانش آموزان استان کرمانشاه ، آموزش پرورش روانسر ، وزارت آموزش و پرورش استان کرمانشاه ، آموزش و پرورش کرمان ، آموزش و پرورش اسلام آباد ، آموزش و پرورش شهر کرمانشاه
۱۳۹۵/۵/۱۲

آموزش و پرورش استان همدان

آموزش و پرورش استانها ، آموزش و پرورش ، آموزش و پرورش استان همدان ، آموزش و پرورش ناحیه 1 همدان ، آموزش و پرورش ناحیه 2 همدان ، آموزش و پرورش همدان ، آموزش و پرورش ملایر ، آموزش و پرورش اسد آباد ، مدارس استان همدان ، دانش آموزان استان همدان ، آموزش پرورش نهاوند ، وزارت آموزش و پرورش استان همدان ، آموزش و پرورش کبودر آهنگ ، آموزش و پرورش رزن ، آموزش و پرورش شهر همدان
۱۳۹۵/۵/۱۲

آموزش و پرورش استان کهکیلویه و بویر احمد

آموزش و پرورش استانها ، آموزش و پرورش ، آموزش و پرورش استان کهکیلویه و بویر احمد ، آموزش و پرورش ناحیه 1 یاسوج ، آموزش و پرورش ناحیه 2 یاسوج ، آموزش و پرورش یاسوج ، آموزش و پرورش دهشت ، آموزش و پرورش گچساران ، مدارس استان کهکیلویه ، دانش آموزان استان کهکیلویه و بویر احمد ، آموزش پرورش لنده ، وزارت آموزش و پرورش استان کهکیلویه و بویر احمد ، آموزش و پرورش لوداب ، آموزش و پرورش منطقه عشایر ، آموزش و پرورش شهر یاسوج
۱۳۹۵/۵/۱۲

آموزش و پرورش استان یزد

آموزش و پرورش استانها ، آموزش و پرورش ، آموزش و پرورش استان یزد ، آموزش و پرورش ناحیه 1 یزد ، آموزش و پرورش ناحیه 2 یزد ، آموزش و پرورش یزد ، آموزش و پرورش بافق ، آموزش و پرورش تفت ، مدارس استان یزد ، دانش آموزان استان یزد ، آموزش پرورش میبد ، وزارت آموزش و پرورش استان یزد ، آموزش و پرورش اردکان ، آموزش و پرورش منطقه عشایر ، آموزش و پرورش شهر یزد
۱۳۹۵/۵/۱۲

آموزش و پرورش استان لرستان

آموزش و پرورش استانها ، آموزش و پرورش ، آموزش و پرورش استان لرستان ، آموزش و پرورش ناحیه 1 خرم آباد ، آموزش و پرورش ناحیه 2 خرم آباد ، آموزش و پرورش خرم آباد ، آموزش و پرورش الیگودرز ، آموزش و پرورش الشتر ، مدارس استان لرستان ، دانش آموزان استان لرستان ، آموزش پرورش نور آباد ، وزارت آموزش و پرورش استان لرستان ، آموزش و پرورش کوهدشت ، آموزش و پرورش منطقه عشایر ، آموزش و پرورش شهر خرم آباد
۱۳۹۵/۵/۱۲

آموزش و پرورش استان هرمزگان

آموزش و پرورش استانها ، آموزش و پرورش ، آموزش و پرورش استان هرمزگان ، آموزش و پرورش ناحیه 1 بندرعباس ، آموزش و پرورش ناحیه 2 بندرعباس ، آموزش و پرورش بندرعباس ، آموزش و پرورش قشم ، آموزش و پرورش کیش ، مدارس استان هرمزگان ، دانش آموزان استان هرمزگان ، آموزش پرورش لنگه ، وزارت آموزش و پرورش استان هرمزگان ، آموزش و پرورش میناب ، آموزش و پرورش منطقه عشایر ، آموزش و پرورش شهر بوشهر
۱۳۹۵/۵/۲۴

آموزش و پرورش استان مرکزی

آموزش و پرورش استانها ، آموزش و پرورش ، آموزش و پرورش استان مرکزی ، آموزش و پرورش ناحیه 1 اراک ، آموزش و پرورش ناحیه 2 اراک ، آموزش و پرورش اراک ، آموزش و پرورش ساوه ، آموزش و پرورش خمین ، مدارس استان مرکزی ، دانش آموزان استان مرکزی ، آموزش پرورش شازند ، وزارت آموزش و پرورش استان مرکزی ، آموزش و پرورش تفرش ، آموزش و پرورش محلات ، آموزش و پرورش شهر اراک