تماس از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب

تماس با تلفن ثابت از استان تهران 9092301612

تماس با تلفن ثابت از تمام کشور 9099071611

تماس با خط همراه اول 99225595

banner

صدای مشاور تحصیلی

مشاوره تحصیلی تلفنی

مشاوره تحصیلی تلفنی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان 96

۱۳۹۶/۲/۲۱

انتشار کلید آزمون تیزهوشان ششم و نهم سال 96-97

آزمون تیزهوشان-آزمون تیزهوشان 96-97-کلید آزمون تیزهوشان ششم- کلید آزمون تیزهوشان نهم-نتایج آزمون تیزهوشان 96-97- زمان اعلام نتایج آزمون تیزهوشان ششم- زمان اعلام نتایج آزمون تیزهوشان نهم-زمان اعلام نتایج آزمون تیزهوشان 96-97
۱۳۹۶/۱۰/۱۱

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان 96-97

آزمون تیزهوشان-نتایج آزمون تیزهوشان-اعلام نتایج آزمون تیزهوشان-اعلام نتایج آزمون تیزهوشان 96-97-نتایج تیزهوشان97-نتایج تیزهوشان ششم-نتایج تیزهوشان هفتم-نتایج تیزهوشان نهم-نتایج تیزهوشان دهم-نتایج تیزهوشان ششم به هفتم 97- نتایح تیز هوشان نهم به دهم 97-اعلام نتایج آزمون تیزهوشان نهم به دهم سال 96-97


به پرداخت ملت