تماس از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب

تماس با تلفن ثابت از استان تهران 9092301612

تماس با تلفن ثابت از تمام کشور 9099071611

banner

صدای مشاور تحصیلی

مشاوره تحصیلی تلفنی

مشاوره تحصیلی تلفنی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی

جدول شهریه دانشگاه آزاد

۱۳۹۶/۵/۱۱

جدول شهریه دانشگاه آزاد اسلامی تهران

برای اطلاع بیشتر از جدول شهریه دانشگاه آزاد اسلامی تهران می توانید این مقاله را مطالعه کنید
۱۳۹۶/۵/۱۱

جدول شهریه دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان شرقی

برای اطلاع بیشتر از جدول شهریه دانشگاه ازاد می توانید این مقاله را مطالعه نمایید
۱۳۹۶/۵/۱۱

جدول شهریه دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان غربی

برای طالاع بیشتر از جدول شهریه دانشگاه ازاد آذربایجان غربی می توانید این مقاله را مطالعه نمایید
۱۳۹۶/۵/۱۰

جدول شهریه دانشگاه آزاد اسلامی البرز

برای اطلاع بیشتر از جدول شهریه دانشگاه آزاد می توانید این مقاله را مطالعه نمایید
۱۳۹۶/۵/۱۰

جدول شهریه دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه

برای اطلاع بیشتر از جدول شهریه دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه می توانید این مقاله را مطالعه کنید
۱۳۹۸/۷/۲۴

جدول شهریه دانشگاه آزاد اسلامی کرج

برای اطلاع بیشتر از جدول شهریه دانشگاه آزاد اسلامی کرج می توانید این مقاله را مطالعه کنید
۱۳۹۶/۵/۱۰

جدول شهریه دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر

برای اطلاع بیشتر از جدول شهریه دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر می توانید این مقاله را مطالعه کنید
۱۳۹۶/۵/۱۰

جدول شهریه دانشگاه آزاد اسلامی سمنان

برای اطلاع بیشتر از جدول شهریه دانشگاه آزاد اسلامی سمنان می توانید این مقاله را مطالعه کنید
۱۳۹۶/۵/۱۰

جدول شهریه دانشگاه آزاد اسلامی زنجان

برای اطلاع بیشتر از جدول شهریه دانشگاه آزاد اسلامی زنجان می توانید این مقاله را مطالعه کنید
۱۳۹۶/۵/۱۰

جدول شهریه دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد

برای اطلاع بیشتر از جدول شهریه دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد می توانید این مقاله را مطالعه کنید
۱۳۹۶/۵/۱۰

جدول شهریه دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

برای اطلاع بیشتر از جدول شهریه دانشگاه آزاد اسلامی مشهد می توانید این مقاله را مطالعه کنید
۱۳۹۶/۵/۱۰

جدول شهریه دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند

برای اطلاع بیشتر از جدول شهریه دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند می توانید این مقاله را مطالعه کنید
۱۳۹۶/۵/۱۰

جدول شهریه دانشگاه آزاد اسلامی اهواز

برای اطلاع بیشتر از جدول شهریه دانشگاه آزاد اسلامی اهواز می توانید این مقاله را مطالعه کنید
۱۳۹۶/۵/۱۰

جدول شهریه دانشگاه آزاد اسلامی قم

برای اطلاع بیشتر از جدول شهریه دانشگاه آزاد اسلامی قم می توانید این مقاله را مطالعه کنید
۱۳۹۷/۱۰/۱

جدول شهریه دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

برای اطلاع بیشتر از جدول شهریه دانشگاه آزاد اسلامی قزوین می توانید این مقاله را مطالعه کنید
۱۳۹۶/۵/۱۰

جدول شهریه دانشگاه آزاد شیراز

برای اطلاع بیشتر از جدول شهریه دانشگاه آزاد شیراز می توانید این مقاله را مطالعه کنید
۱۳۹۶/۵/۱۰

جدول شهریه دانشگاه آزاد گرگان

برای اطلاع بیشتر از جدول شهریه دانشگاه آزاد گرگان می توانید این مقاله را مطالعه کنید
۱۳۹۶/۵/۱۰

جدول شهریه دانشگاه آزاد رشت

برای اطلاع بیشتر از جدول شهریه دانشگاه آزاد رشت می توانید این مقاله را مطالعه کنید
۱۳۹۶/۵/۱۰

جدول شهریه دانشگاه آزاد ساری

برای اطلاع بیشتر از جدول شهریه دانشگاه آزاد ساری می توانید این مقاله را مطالعه کنید
۱۳۹۶/۵/۱۰

جدول شهریه دانشگاه آزاد کرمانشاه

برای اطلاع بیشتر از جدول شهریه دانشگاه آزاد کرمانشاه می توانید این مقاله را مطالعه کنید
۱۳۹۶/۵/۱۰

جدول شهریه دانشگاه آزاد کرمان

برای اطلاع بیشتر از جدول شهریه دانشگاه آزاد کرمان می توانید این مقاله را مطالعه کنید
۱۳۹۶/۵/۱۰

جدول شهریه دانشگاه آزاد همدان

برای اطلاع بیشتر از جدول شهریه دانشگاه آزاد همدان می توانید این مقاله را مطالعه کنید
۱۳۹۶/۵/۱۰

جدول شهریه دانشگاه آزاد یزد

برای اطلاع بیشتر از جدول شهریه دانشگاه آزاد یزد می توانید این مقاله را مطالعه کنید
۱۳۹۶/۵/۱۰

جدول شهریه دانشگاه آزاد خرم آباد

برای اطلاع بیشتر از جدول شهریه دانشگاه آزاد خرم آباد می توانید این مقاله را مطالعه کنید
۱۳۹۶/۵/۱۰

جدول شهریه دانشگاه آزاد بندرعباس

برای اطلاع بیشتر از جدول شهریه دانشگاه آزاد بندر عباس می توانید این مقاله را مطالعه کنید
۱۳۹۶/۵/۱۰

جدول شهریه دانشگاه آزاد اراک

برای اطلاع بیشتر از جدول شهریه دانشگاه آزاد اراک می توانید این مقاله را مطالعه کنید
۱۳۹۶/۵/۱۰

جدول شهریه دانشگاه آزاد سنندج

برای اطلاع بیشتر از جدول شهریه دانشگاه آزاد سنندج می توانید این مقاله را مطالعه کنید
۱۳۹۷/۳/۱۷

شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97

هزینه تحصیل در دانشگاه آزاد برای رشته های فنی مهندسی،علوم پایه و کشاورزی در سال تحصیلی 97، مبلغ شهریه ثابت به مبلغ...
۱۳۹۷/۴/۳۱

شهریه مهندسی متالوژی دانشگاه آزاد 97

رشته مهندسی متالوژی در دانشگاه آزاد شامل گرایش های متالوژِ صنعتی ، استخراج و سرامیک می باشد. دانشجویان می توانند برای پرداخت شهریه مهندسی متالوژِی در دانشگاه آزاد 97 از خدمات وام دانشجویی دانشگاه آزاد 97 استفاده نمایند چرا که هرساله با توجه به افزایش شهریه دانشگاه آزاد 97 ممکن است پرداخت شهریه برای دانشجو مشکل باشد. با توجه به اینکه رشته متالوژی دارای کارگاه های عملی و آزمایشگاه های کار با نرم افزار های متعدد می باشد م یتوان گفت شهریه مهندسی متالوژِی دانشگاه آزاد 97 جزء رشته هایی می باشد که در دانشگاه آزاد شهریه بالایی خواهد داشت.
۱۳۹۷/۵/۲۳

شهریه کارشناسی موسیقی دانشگاه آزاد 97

با توجه به تمایل به تحصیل در دانشگاه آزاد و اینکه دانشگاه آزاد بدون کنکور ثبت نام می نماید داوطلبان عموما به‌دنبال میزان شهریه کارشناسی موسیقی دانشگاه آزاد هستند . همانطور که می دانید شهریه کارشناسی موسیقی بسیار بالا است در جدول زیر می‌توانید میزان شهریه رشته کارشناسی موسیقی را مشاهده کنید.