تماس از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب

تماس با تلفن ثابت از تمام کشور 9099071613

banner

صدای مشاور تحصیلی

مشاوره تحصیلی تلفنی

مشاوره تحصیلی تلفنی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی

دانشگاه علمی کاربردی

۱۳۹۷/۱/۱

برای دریافت جزییات اخذ مدرک تحصیلی با ما تماس بگیرید

مدرک تحصیلی - گرفتن مدرک با پول - خرید مدرک تحصیلی - انتخاب رشته - انتخاب رشته کنکور - کنکور 94 - کنکور سراسری- کارشناسی - کترشناسی ارشد - دکتری - دانشگاه - دانشگاه آزاد - دانشگاه پیام نور - دانشگاه علمی کاربردی - رشته های بدون آزمون - دانشگاه های بدون آزمون -
۱۳۹۳/۴/۱۴

توزیع كارت آزمونهای پایان پودمان دوره غیر حضوری علمی كاربردی شروع شد

دانشجویان دوره كاردانی علمی كاربردی پودمانی غیرحضوری مدیریت خانواده می توانند برای دریافت كارت ورود به جلسه آزمون به پایگاه الكترونیكی http://sateb.uast.ac.ir مراجعه كنند. دانشگاه جامع علمی و کاربردی-دوره كاردانی علمی كاربردی پودمانی غیرحضوری مدیریت خانواده- توزیع کارت آزون پایان پودمان - دانشگاه - دانشگاه علمی کاربردی - کاردانی -
۱۳۹۲/۳/۲۱

نتایج آزمون کارشناسی ترمی دانشگاه علمی کاربردی چهارشنبه اعلام می شود

نتایج آزمون کارشناسی ترمی دانشگاه علمی کاربردی چهارشنبه اعلام می شود
۱۳۹۳/۸/۲۸

جذب دانشجوی کارشناسی ارشد در دانشگاه علمی کاربردی منطقه آزاد چابهار

کارشناسی ارشد، دانشگاه علمی کاربردی ،پذیرش دانشجو، سازمان منطقه آزاد چابهار،رشته کارشناسی ارشد ترانزیت خارجی و بهینه‌سازی لجستیکی بنادر،جذب دانشجوی کارشناسی ارشد در دانشگاه علمی کاربردی منطقه آزاد چابهار
۱۳۹۴/۱۱/۲۷

برنامه‌ زمان بندی پذیرش‌های بدون آزمون دانشگاه جامع 94 و 95 اعلام شد

دانشگاه جامع علمی و کاربردی، دوره های کاردانی بدون آزمون، پذیرش علمی کاربردی ، پذیرش جامع ، جامع علمی کاربردی ، چگونگی پذیرش علمی کاربردی ، تاریخ نحوه ثبت نام جامع علمی کاربردی ، جزییات ثبت نام علمی کاربردی ، تاریخ پذیرش بدون ازمون علمی کاربردی ، زمان نحوه پذیرش بدون ازمون علمی کاربردی ، بدون ازمون جامع ، بدون ازمون جامع علمی کاربردی ، تاریخ نتایج علمی کاربردی ، زمان اعلام نتایج علمی کاربردی ، زمان چگونگی اعلام نتایج جامع علمی کاربردی ، بدون کنکور جامع علمی کاربردی ، علمی کاربردی 94 95 ، علمی کاربردی94 ، علمی کاربردی 94 ، ثبت نام جامع علمی کاربردی 94 95 ، تاریخ زمان ثبت نام بدون ازمون علمی کاربردی 94 95 ، نتایج بدون ازمون علمی کاربردی ، علمی کاربردی بدون ازمون ، نتایج بدون ازمون علمی کاربردی 94 95 ، کاردانی بدون ازمون علمی کاربردی ، کاردانی به کارشناسی بدون ازمون علمی کاربردی ، تاریخ ثبت نام بدون ازمون علمی کاربردی کاردانی ، کارشناسی بدون ازمون علمی کاربردی ، دفترچه علمی کاربردی ، دفترچه کاردانی بدون ازمون علمی کاربردی ، دفترچه ثبت نام علمی کاربردی بدون ازمون ، دفترچه ثبت نام جامع علمی کاربردی ، دانلود دفترچه ثبت نام کاردانی ، دفترچه ثبت نام کاردانی بدون ازمون ، دفترچه ثبت نام کاردانی بدون ازمون جامع ، دانلود دفترچه ثبت نام بدون ازمون علمی کاربردی کاردانی ، کاردانی به کارشناسی بدون ازمون جامع دفترچه ، دفترچه بدون ازمون کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی، ارشد علمی کاربردی ، ارشد بدون ازمون ، ارشد بدون ازمون علمی کاربردی ، ارشد علمی کاربردی بدون ازمون ، دفترچه ارشد علمی کاربردی ، دانلود دفترچه ارشد علمی کاربردی ، ارشد علمی کاربردی94 95 ، ارشد علمی کاربردی 94 ، ارشد علمی کاربردی94 ، زمان ثبت نام ارشد علمی کاربردی ، تاریخ نحوه ارشد علمی کاربردی ، زمان چگونگی ثبت نام ارشد علمی کاربردی ، تاریخ نتایج علمی کاربردی ، تاریخ اعلام نتایج ارشد علمی کاربردی ،دانشگاه جامع علمی و کاربردی، پذیرش بدون آزمون،برنامه‌ زمان بندی پذیرش‌های بدون آزمون دانشگاه ، علمی کاربردی ، دانشگاه علمی کاربردی، جامع علمی کاربردی ، پذیرش علمی کاربردی ، ضوابط پذیرش علمی کاربردی،برنامه‌ زمان بندی پذیرش‌های بدون آزمون دانشگاه جامع 92 و 93 اعلام شد دانشگاه جامع علمی و کاربردی- پذیرش بدون آزمون-برنامه‌ زمان بندی پذیرش‌های بدون آزمون دانشگاه - علمی کاربردی - دانشگاه علمی کاربردی- جامع علمی کاربردی - پذیرش علمی کاربردی - ضوابط پذیرش علمی کاربردی
۱۳۹۵/۱۲/۱۴

شرایط ورود به دانشگاه بدون کنکور و پذیرش آن

پذیرش بدون آزمون، دانشگاه های بدون کنکور، شرایط پذیرش بدون کنکور، کنکور95 ، پذیرش بدون کنکور ، دانشگاه بدون کنکور ، دانشگاه بدون ازمون ، کاردانی بدون ازمون ، کاردانی به کارشناسی بدون ازمون ، دانشگاه علمی کاربردی ، دانشگاه ازاد بدون کنکور ، ازاد بدون ازمون ، ثبت نام ازاد بدون ازمون ، ثبت نام علمی کاربردی ،زمان ثبت نام علمی کاربردی ، رشته های علمی کاربردی ، نحوه ثبت نام علمی کاربردی ، نحوه انتخاب رشته علمی کاربردی ، انتخاب رشته بدون ازمون علمی کاربردی ، پذیرش بدون ازمون ، جزییات پذیرش بدون ازمون، بدون ازمون 95 96 ، زمان پذیرش بدون ازمون ، تاریخ زمان نحوه پذیرش بدون ازمون ، زمان نحوه ثبت نام ارشد بدون ازمون ، زمان پذیرش بدون ازمون ، ارشد بدون ازمون ، بدون ازمون ارشد ، ازاد بدون ازمون ، بدون کنکور سراسری ، سراسری بدون کنکور ، کارشناسی بدون کنکور ، کارشناسی بدون ازمون ، کاردانی بدون ازمون ، کاردانی بدون ازمون ازاد ، کاردانی ازاد بدون ازمون ، کاردانی به کارشناسی بدون ازمون ، تاریخ ثبت نام کاردانی به کارشناسی بدون ازمون ، تاریخ زمان ثبت نام کاردانی به کارشناسی بدون ازمون ، نحوه پذیرش بدون ازمون کاردانی به کارشناسی ، دکتری بدون ازمون ، بدون ازمون دکتری ، دکتری ازاد بدون ازمون ،ارشد ازاد بدون ازمون ، ارشد بدون ازمون ازاد ، پذیرش بدون ازمون 95 96 ، پذیرش بدون ازمون کارشناسی 95 96 ، بدون ازمون کاردانی ازاد 95 96 ، بدون ازمون کاردانی به کارشناسی 95 96
۱۳۹۲/۴/۲۲

از تیر ماه سال جاری روند صدور دانشنامه‌های دانش‌آموختگان دانشگاه علمی کاربردی تغییر خواهد کرد

از تیر ماه سال جاری روند صدور دانشنامه‌های دانش‌آموختگان دانشگاه علمی تغییر خواهد کردکاربردی
۱۳۹۲/۴/۲۷

ثبت نام پذيرفته شدگان نهايي کارشناسي حرفه اي به پایان رسید

ثبت نام پذيرفته شدگان نهايي کارشناسي حرفه اي به پایان رسید
۱۳۹۳/۱۰/۲۹

مديريت خانواده در مقطع كارشناسي ناپيوسته دانشگاه علمی وکاربردی فراخوان خواهد شد

دانشگاه جامع علمی وکاربردی، پذیرش مدیریت خانواده، کارشناسی ناپیوسته دانشگاه علمی و کاربردی ، مدیریت خانواده ، دانشگاه علمی کاربردی ، کارشناسی ناپیوسته ، دانشگاه غیر حضوری ، شرایط ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی ، تاریخ و زمان دقیق ثبت نام و برگزاری آزمون کاردانی به کارشناسی 94 ،تاریخ و زمان دقیق ثبت نام و برگزاری آزمون کاردانی به کارشناسی 95 ، تاریخ نحوه ثبت نام کاردانی به کارشناسی ، تاریخ زمان جزییات ثبت نام کاردانی به کارشناسی ، زمان چگونگی ثبت نام کاردانی به کارشناسی ، زمان نحوه ثبت نام کاردانی به کارشناسی ، زمان تاریخ ثبت نام کاردانی به کارشناسی ، تاریخ نحوه ثبت نام کاردانی به کارشناسی ، ثبت نام کاردانی به کارشناسی سراسری ، جزییات ثبت نام کاردانی به کارشناسی ، زمان ازمون کاردانی به کارشناسی ، زمان نحوه ازمون کاردانی به کارشناسی ، زمان ازمون کاردانی به کارشناسی ، زمان ازمون کاردانی به کارشناسی سراسری ، چگونگی ثبت نام کاردانی به کارشناسی سراسری 94 95 ، کاردانی به کارشناسی سراسری 94 95 ، انتخاب رشته کاردانی به کارشناسی ، تاریخ زمان انتحاب رشته کاردانی به کارشناسی ، تاریخ نحوه انتخاب رشته کاردانی به کارشناسی سراسری ، زمان چگونگی انتخاب رشته کاردانی به کارشناسی 94 95 ، دانشگاه جامع علمی و کاربردی، دوره های کاردانی بدون آزمون، پذیرش علمی کاربردی ، پذیرش جامع ، جامع علمی کاربردی ، چگونگی پذیرش علمی کاربردی ، تاریخ نحوه ثبت نام جامع علمی کاربردی ، جزییات ثبت نام علمی کاربردی ، تاریخ پذیرش بدون ازمون علمی کاربردی ، زمان نحوه پذیرش بدون ازمون علمی کاربردی ، بدون ازمون جامع ، بدون ازمون جامع علمی کاربردی ، تاریخ نتایج علمی کاربردی ، زمان اعلام نتایج علمی کاربردی ، زمان چگونگی اعلام نتایج جامع علمی کاربردی ، بدون کنکور جامع علمی کاربردی ، علمی کاربردی 94 95 ، علمی کاربردی94 ، علمی کاربردی 94 ، ثبت نام جامع علمی کاربردی 94 95 ، تاریخ زمان ثبت نام بدون ازمون علمی کاربردی 94 95 ، نتایج بدون ازمون علمی کاربردی ، علمی کاربردی بدون ازمون ، نتایج بدون ازمون علمی کاربردی 94 95 ، کاردانی بدون ازمون علمی کاربردی ، کاردانی به کارشناسی بدون ازمون علمی کاربردی ، تاریخ ثبت نام بدون ازمون علمی کاربردی کاردانی ، کارشناسی بدون ازمون علمی کاربردی ، دفترچه علمی کاربردی ، دفترچه کاردانی بدون ازمون علمی کاربردی ، دفترچه ثبت نام علمی کاربردی بدون ازمون ، دفترچه ثبت نام جامع علمی کاربردی ، دانلود دفترچه ثبت نام کاردانی ، دفترچه ثبت نام کاردانی بدون ازمون ، دفترچه ثبت نام کاردانی بدون ازمون جامع ، دانلود دفترچه ثبت نام بدون ازمون علمی کاربردی کاردانی ، کاردانی به کارشناسی بدون ازمون جامع دفترچه ، دفترچه بدون ازمون کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی، ارشد علمی کاربردی ، ارشد بدون ازمون ، ارشد بدون ازمون علمی کاربردی ، ارشد علمی کاربردی بدون ازمون ، دفترچه ارشد علمی کاربردی ، دانلود دفترچه ارشد علمی کاربردی ، ارشد علمی کاربردی94 95 ، ارشد علمی کاربردی 94 ، ارشد علمی کاربردی94 ، زمان ثبت نام ارشد علمی کاربردی ، تاریخ نحوه ارشد علمی کاربردی ، زمان چگونگی ثبت نام ارشد علمی کاربردی ، تاریخ نتایج علمی کاربردی ، تاریخ اعلام نتایج ارشد علمی کاربردی
۱۳۹۵/۲/۸

سوالات متداول در زمینه انتخاب رشته

سوالات انتخاب رشته - راهنمای انتخاب رشته - مشاوره انتخاب رشته - انتخاب رشته - انتخاب رشته دانشگاه - انتخاب دانشگاه - رشته - دانشگاه - نیروی انتظامی - دانشگاه علمی کاربردی - گرایش های انتظامی - دانشگاه علوم پایه - دانشگاه علوم پایه انتظامی - شاخه اطلاعات - دانشگاه افسری - دانشگاه امام علی - شرایط دانشگته امام علی - شرایط پذیرش در دانشگاه افسری امام علی - ریاضی - فیزیک - دانشگاه نیمه حضوری - دانشگاه سراسری
۱۳۹۲/۵/۹

نخستین جلسه دور جدید کمیته نظارت و ارزیابی فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی

نخستین جلسه دور جدید کمیته نظارت و ارزیابی فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی
۱۳۹۵/۶/۹

اعلام زمان آغاز ثبت نام های بدون آزمون دانشگاه علمی کاربردی

اعلام زمان، آغاز ثبت ، بدون آزمون، دانشگاه علمی کاربردی ، پودمانی ، ثبت نام علمی کاربردی ، ثبت نام بدون ازمون علمی کاربردی ، ثبت نام کاردانی بدون ازمون ، ثبت نام کاردانی به کارشناسی بدون ازمون ، کاردانی به کارشناسی بدون ازمون ، کارشناسی ناپیوسته بدون ازمون ، کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی ،دانشگاه جامع علمی و کاربردی، دوره های کاردانی بدون آزمون، پذیرش علمی کاربردی ، پذیرش جامع ، جامع علمی کاربردی ، چگونگی پذیرش علمی کاربردی ، تاریخ نحوه ثبت نام جامع علمی کاربردی ، جزییات ثبت نام علمی کاربردی ، تاریخ پذیرش بدون ازمون علمی کاربردی ، زمان نحوه پذیرش بدون ازمون علمی کاربردی ، بدون ازمون جامع ، بدون ازمون جامع علمی کاربردی ، تاریخ نتایج علمی کاربردی ، زمان اعلام نتایج علمی کاربردی ، زمان چگونگی اعلام نتایج جامع علمی کاربردی ، بدون کنکور جامع علمی کاربردی ، علمی کاربردی 94 95 ، علمی کاربردی94 ، علمی کاربردی 94 ، ثبت نام جامع علمی کاربردی 94 95 ، تاریخ زمان ثبت نام بدون ازمون علمی کاربردی 94 95 ، نتایج بدون ازمون علمی کاربردی ، علمی کاربردی بدون ازمون ، نتایج بدون ازمون علمی کاربردی 94 95 ، کاردانی بدون ازمون علمی کاربردی ، کاردانی به کارشناسی بدون ازمون علمی کاربردی ، تاریخ ثبت نام بدون ازمون علمی کاربردی کاردانی ، کارشناسی بدون ازمون علمی کاربردی ، دفترچه علمی کاربردی ، دفترچه کاردانی بدون ازمون علمی کاربردی ، دفترچه ثبت نام علمی کاربردی بدون ازمون ، دفترچه ثبت نام جامع علمی کاربردی ، دانلود دفترچه ثبت نام کاردانی ، دفترچه ثبت نام کاردانی بدون ازمون ، دفترچه ثبت نام کاردانی بدون ازمون جامع ، دانلود دفترچه ثبت نام بدون ازمون علمی کاربردی کاردانی ، کاردانی به کارشناسی بدون ازمون جامع دفترچه ، دفترچه بدون ازمون کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی، ارشد علمی کاربردی ، ارشد بدون ازمون ، ارشد بدون ازمون علمی کاربردی ، ارشد علمی کاربردی بدون ازمون ، دفترچه ارشد علمی کاربردی ، دانلود دفترچه ارشد علمی کاربردی ، ارشد علمی کاربردی94 95 ، ارشد علمی کاربردی 94 ، ارشد علمی کاربردی94 ، زمان ثبت نام ارشد علمی کاربردی ، تاریخ نحوه ارشد علمی کاربردی ، زمان چگونگی ثبت نام ارشد علمی کاربردی ، تاریخ نتایج علمی کاربردی ، تاریخ اعلام نتایج ارشد علمی کاربردی
۱۳۹۵/۶/۳

پذیرش دانشجوی کارشناسی بدون کنکوردر دانشگاه علمی کاربردی ثبت نام این دانشگاه از 22 مردادماه شروع و تا 28 مردادماه ادامه دارد.

پذیرش دانشجوی کارشناسی بدون کنکوردر دانشگاه علمی کاربردی/ ثبت نام این دانشگاه از 22 مردادماه شروع و تا 28 مردادماه ادامه دارد.
۱۳۹۲/۵/۲۳

درباره پذیرش بدون آزمون دانشجو در دوره کارشناسی حرفه ای و مهندسی فناوری در دانشگاه علمی کاربردی

درباره پذیرش بدون آزمون دانشجو در دوره کارشناسی حرفه ای و مهندسی فناوری در دانشگاه علمی کاربردی
۱۳۹۸/۴/۱

دانشگاه علمی کاربردی منطقه ویژه پارس از راه‌اندازی 21 رشته تخصصی در دانشگاه علمی کاربردی پارس جنوبی

دانشگاه علمی کاربردی منطقه ویژه پارس از راه‌اندازی 21 رشته تخصصی در دانشگاه علمی کاربردی پارس جنوبی
۱۳۹۵/۱۱/۲۱

دانشگاه علمی کاربردی شهرداری ورامین از پذیرش دانشجوی بدون کنکور این دانشگاه در مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته دانشجو می پذیرد

دانشگاه علمی کاربردی شهرداری ورامین از پذیرش دانشجوی، بدون کنکور،دانشگاه،مقاطع کاردانی،کارشناسی، ناپیوسته دانشجو،دانشگاه جامع علمی و کاربردی، دوره های کاردانی بدون آزمون، پذیرش علمی کاربردی ، پذیرش جامع ، جامع علمی کاربردی ، چگونگی پذیرش علمی کاربردی ، تاریخ نحوه ثبت نام جامع علمی کاربردی ، جزییات ثبت نام علمی کاربردی ، تاریخ پذیرش بدون ازمون علمی کاربردی ، زمان نحوه پذیرش بدون ازمون علمی کاربردی ، بدون ازمون جامع ، بدون ازمون جامع علمی کاربردی ، تاریخ نتایج علمی کاربردی ، زمان اعلام نتایج علمی کاربردی ، زمان چگونگی اعلام نتایج جامع علمی کاربردی ، بدون کنکور جامع علمی کاربردی ، علمی کاربردی 94 95 ، علمی کاربردی94 ، علمی کاربردی 94 ، ثبت نام جامع علمی کاربردی 94 95 ، تاریخ زمان ثبت نام بدون ازمون علمی کاربردی 94 95 ، نتایج بدون ازمون علمی کاربردی ، علمی کاربردی بدون ازمون ، نتایج بدون ازمون علمی کاربردی 94 95 ، کاردانی بدون ازمون علمی کاربردی ، کاردانی به کارشناسی بدون ازمون علمی کاربردی ، تاریخ ثبت نام بدون ازمون علمی کاربردی کاردانی ، کارشناسی بدون ازمون علمی کاربردی ، دفترچه علمی کاربردی ، دفترچه کاردانی بدون ازمون علمی کاربردی ، دفترچه ثبت نام علمی کاربردی بدون ازمون ، دفترچه ثبت نام جامع علمی کاربردی ، دانلود دفترچه ثبت نام کاردانی ، دفترچه ثبت نام کاردانی بدون ازمون ، دفترچه ثبت نام کاردانی بدون ازمون جامع ، دانلود دفترچه ثبت نام بدون ازمون علمی کاربردی کاردانی ، کاردانی به کارشناسی بدون ازمون جامع دفترچه ، دفترچه بدون ازمون کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی، ارشد علمی کاربردی ، ارشد بدون ازمون ، ارشد بدون ازمون علمی کاربردی ، ارشد علمی کاربردی بدون ازمون ، دفترچه ارشد علمی کاربردی ، دانلود دفترچه ارشد علمی کاربردی ، ارشد علمی کاربردی94 95 ، ارشد علمی کاربردی 94 ، ارشد علمی کاربردی94 ، زمان ثبت نام ارشد علمی کاربردی ، تاریخ نحوه ارشد علمی کاربردی ، زمان چگونگی ثبت نام ارشد علمی کاربردی ، تاریخ نتایج علمی کاربردی ، تاریخ اعلام نتایج ارشد علمی کاربردی ،دانشگاه علمی کاربردی شهرداری ورامین از پذیرش دانشجوی بدون کنکور این دانشگاه در مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته دانشجو می پذیرد،دانشگاه جامع علمی و کاربردی- دوره های کاردانی بدون آزمون- پذیرش علمی کاربردی - پذیرش جامع - جامع علمی کاربردی - چگونگی پذیرش علمی کاربردی - تاریخ نحوه ثبت نام جامع علمی کاربردی - جزییات ثبت نام علمی کاربردی - تاریخ پذیرش بدون ازمون علمی کاربردی - زمان نحوه پذیرش بدون ازمون علمی کاربردی - بدون ازمون جامع - بدون ازمون جامع علمی کاربردی - تاریخ نتایج علمی کاربردی - زمان اعلام نتایج علمی کاربردی - زمان چگونگی اعلام نتایج جامع علمی کاربردی - بدون کنکور جامع علمی کاربردی - علمی کاربردی 94 95 - علمی کاربردی94 - علمی کاربردی 94 - ثبت نام جامع علمی کاربردی 94 95 - تاریخ زمان ثبت نام بدون ازمون علمی کاربردی 94 95 - نتایج بدون ازمون علمی کاربردی - علمی کاربردی بدون ازمون - نتایج بدون ازمون علمی کاربردی 94 95 - کاردانی بدون ازمون علمی کاربردی - کاردانی به کارشناسی بدون ازمون علمی کاربردی - تاریخ ثبت نام بدون ازمون علمی کاربردی کاردانی - کارشناسی بدون ازمون علمی کاربردی - دفترچه علمی کاربردی - دفترچه کاردانی بدون ازمون علمی کاربردی - دفترچه ثبت نام علمی کاربردی بدون ازمون - دفترچه ثبت نام جامع علمی کاربردی - دانلود دفترچه ثبت نام کاردانی - دفترچه ثبت نام کاردانی بدون ازمون - دفترچه ثبت نام کاردانی بدون ازمون جامع - دانلود دفترچه ثبت نام بدون ازمون علمی کاربردی کاردانی - کاردانی به کارشناسی بدون ازمون جامع دفترچه - دفترچه بدون ازمون کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی- ارشد علمی کاربردی - ارشد بدون ازمون - ارشد بدون ازمون علمی کاربردی - ارشد علمی کاربردی بدون ازمون - دفترچه ارشد علمی کاربردی - دانلود دفترچه ارشد علمی کاربردی - ارشد علمی کاربردی94 95 - ارشد علمی کاربردی 94 - ارشد علمی کاربردی94 - زمان ثبت نام ارشد علمی کاربردی - تاریخ نحوه ارشد علمی کاربردی - زمان چگونگی ثبت نام ارشد علمی کاربردی - تاریخ نتایج علمی کاربردی - تاریخ اعلام نتایج ارشد علمی کاربردی
۱۳۹۳/۱/۵

ثبت‏ نام دوره‏‌های کاردانی فنی و کاردانی حرفه‌ای دانشگاه علمی کاربردی مهرماه ۹۲ از امروز آغاز می‌شود.

ثبت‏ نام دوره‏‌های کاردانی فنی و کاردانی حرفه‌ای دانشگاه علمی کاربردی مهرماه ۹۲ از امروز آغاز می‌شود.
۱۴۰۰/۴/۱

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی 1400 | زمان ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی ۱۴۰۰

زمان ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی ۱۴۰۰ ثبت نام علمی کاربردی ۱۴۰۰, ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی 1400 , مهلت ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی - تاریخ ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی - تاریخ شروع ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی - ثبت نام بدون کنکور دانشگاه جامع علمی کاربردی - خرید کارت ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی - ثبتنام علمی کاربردی
۱۳۹۷/۱۰/۹

دانشگاه علمی کاربردی واحد 48 - پذیرش بدون آزمون کاردانی و کارشناسی

دانشگاه علمی کاربردی واحد 48 برای ورودی مهر و بهمن انجام میشود که به طور معمول ثبت نام علمی کاربردی...دانشگاه جامع علمی کاربردی یکی از دانشگاه هایی میباشد که وابسته به فناوری تحقیقات و وزارت علوم میباشد که در راستای تحقق بخشیدن به هدف ارتقا سطح مهارت شاغلین بخش های مختلف اقتصادی و بالا بردن مهارت های حرفه ای فارغ التحصیلان مرکز آموزشی که فاقد تجربه اجرایی میباشند ، به برگزاری دوره های علمی کاربردی در مقطع کاردانی و کارشناسی مینمایند..
۱۳۹۳/۱۱/۱

1200 دانشجوی کاردانی در دانشگاه علمی کاربردی در استان کرمانشاه پذیرش می شود

،1200 دانشجوی کاردانی،دانشگاه علمی کاربردی،دانشگاه جامع علمی و کاربردی، دوره های کاردانی بدون آزمون، پذیرش علمی کاربردی ، پذیرش جامع ، جامع علمی کاربردی ، چگونگی پذیرش علمی کاربردی ، تاریخ نحوه ثبت نام جامع علمی کاربردی ، جزییات ثبت نام علمی کاربردی ، تاریخ پذیرش بدون ازمون علمی کاربردی ، زمان نحوه پذیرش بدون ازمون علمی کاربردی ، بدون ازمون جامع ، بدون ازمون جامع علمی کاربردی ، تاریخ نتایج علمی کاربردی ، زمان اعلام نتایج علمی کاربردی ، زمان چگونگی اعلام نتایج جامع علمی کاربردی ، بدون کنکور جامع علمی کاربردی ، علمی کاربردی 94 95 ، علمی کاربردی94 ، علمی کاربردی 94 ، ثبت نام جامع علمی کاربردی 94 95 ، تاریخ زمان ثبت نام بدون ازمون علمی کاربردی 94 95 ، نتایج بدون ازمون علمی کاربردی ، علمی کاربردی بدون ازمون ، نتایج بدون ازمون علمی کاربردی 94 95 ، کاردانی بدون ازمون علمی کاربردی ، کاردانی به کارشناسی بدون ازمون علمی کاربردی ، تاریخ ثبت نام بدون ازمون علمی کاربردی کاردانی ، کارشناسی بدون ازمون علمی کاربردی ، دفترچه علمی کاربردی ، دفترچه کاردانی بدون ازمون علمی کاربردی ، دفترچه ثبت نام علمی کاربردی بدون ازمون ، دفترچه ثبت نام جامع علمی کاربردی ، دانلود دفترچه ثبت نام کاردانی ، دفترچه ثبت نام کاردانی بدون ازمون ، دفترچه ثبت نام کاردانی بدون ازمون جامع ، دانلود دفترچه ثبت نام بدون ازمون علمی کاربردی کاردانی ، کاردانی به کارشناسی بدون ازمون جامع دفترچه ، دفترچه بدون ازمون کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی، ارشد علمی کاربردی ، ارشد بدون ازمون ، ارشد بدون ازمون علمی کاربردی ، ارشد علمی کاربردی بدون ازمون ، دفترچه ارشد علمی کاربردی ، دانلود دفترچه ارشد علمی کاربردی ، ارشد علمی کاربردی94 95 ، ارشد علمی کاربردی 94 ، ارشد علمی کاربردی94 ، زمان ثبت نام ارشد علمی کاربردی ، تاریخ نحوه ارشد علمی کاربردی ، زمان چگونگی ثبت نام ارشد علمی کاربردی ، تاریخ نتایج علمی کاربردی ، تاریخ اعلام نتایج ارشد علمی کاربردی ،استان کرمانشاه پذیرش ، دانشگاه ، دانشگاه علمی کاربردی ، دانشگاه بدون آزمون ، دانشگاه علمی کاربردی کرمانشاه ، دانشگاه کرمانشاه ، دانشگاه پودمانی ، دانشگاه جامع علمی کاربردی ، کاردانی ، کارشناسی ، کارشناسی ناپیوسته ، پذیرش به شرط معدل ، نحوه پذیرش در دانشگاه علمی کاربردی ،
۱۳۹۳/۱۰/۲۴

لیست دانشگاه های علمی کاربردی موجود درایران

لیست دانشگاه های علمی کاربردی موجود درایران ،علمی کاربردی،دانشگاه علمی کاربردی، دانشگاه جامع علمی و کاربردی، دوره های کاردانی بدون آزمون، پذیرش علمی کاربردی ، پذیرش جامع ، جامع علمی کاربردی ، چگونگی پذیرش علمی کاربردی ، تاریخ نحوه ثبت نام جامع علمی کاربردی ، جزییات ثبت نام علمی کاربردی ، تاریخ پذیرش بدون ازمون علمی کاربردی ، زمان نحوه پذیرش بدون ازمون علمی کاربردی ، بدون ازمون جامع ، بدون ازمون جامع علمی کاربردی ، تاریخ نتایج علمی کاربردی ، زمان اعلام نتایج علمی کاربردی ، زمان چگونگی اعلام نتایج جامع علمی کاربردی ، بدون کنکور جامع علمی کاربردی ، علمی کاربردی 94 95 ، علمی کاربردی94 ، علمی کاربردی 94 ، ثبت نام جامع علمی کاربردی 94 95 ، تاریخ زمان ثبت نام بدون ازمون علمی کاربردی 94 95 ، نتایج بدون ازمون علمی کاربردی ، علمی کاربردی بدون ازمون ، نتایج بدون ازمون علمی کاربردی 94 95 ، کاردانی بدون ازمون علمی کاربردی ، کاردانی به کارشناسی بدون ازمون علمی کاربردی ، تاریخ ثبت نام بدون ازمون علمی کاربردی کاردانی ، کارشناسی بدون ازمون علمی کاربردی ، دفترچه علمی کاربردی ، دفترچه کاردانی بدون ازمون علمی کاربردی ، دفترچه ثبت نام علمی کاربردی بدون ازمون ، دفترچه ثبت نام جامع علمی کاربردی ، دانلود دفترچه ثبت نام کاردانی ، دفترچه ثبت نام کاردانی بدون ازمون ، دفترچه ثبت نام کاردانی بدون ازمون جامع ، دانلود دفترچه ثبت نام بدون ازمون علمی کاربردی کاردانی ، کاردانی به کارشناسی بدون ازمون جامع دفترچه ، دفترچه بدون ازمون کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی، ارشد علمی کاربردی ، ارشد بدون ازمون ، ارشد بدون ازمون علمی کاربردی ، ارشد علمی کاربردی بدون ازمون ، دفترچه ارشد علمی کاربردی ، دانلود دفترچه ارشد علمی کاربردی ، ارشد علمی کاربردی94 95 ، ارشد علمی کاربردی 94 ، ارشد علمی کاربردی94 ، زمان ثبت نام ارشد علمی کاربردی ، تاریخ نحوه ارشد علمی کاربردی ، زمان چگونگی ثبت نام ارشد علمی کاربردی ، تاریخ نتایج علمی کاربردی ، تاریخ اعلام نتایج ارشد علمی کاربردی


انتخاب رشته حضوری

نرخ مشاوره %30 ارزانتر از بقیه