تماس از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب

تماس با تلفن ثابت از استان تهران 9092301612

تماس با تلفن ثابت از تمام کشور 9099071611

تماس با خط همراه اول 99225595

banner

صدای مشاور تحصیلی

مشاوره تحصیلی تلفنی

مشاوره تحصیلی تلفنی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی

دوره‌های کارشناسی

۱۳۹۲/۵/۹

ثبت‌نام دوره‌های کارشناسی حرفه‌ای و مهندسی فناوری (کارشناسی ناپیوسته) بدون کنکور

پذیرش دوره‌های کارشناسی حرفه‌ای و مهندسی فناوری (کارشناسی ناپیوسته) در 275 رشته، 1720 کدرشته محل، 388 مرکز آموزش علمی کاربردی، 31 استان و 140 شهر در سراسر کشور با ظرفیت جذب 66 هزار نفر انجام می‌شود.
۱۳۹۲/۵/۱۲

کنکور دوره‌های کارشناسی پیوسته و ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی از امسال حذف می‌شود.

کنکور دوره‌های کارشناسی پیوسته و ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی از امسال حذف می‌شود.
۱۳۹۲/۵/۲۳

شهریه دوره‌های کارشناسی، دانشگاه صنعتی شریف از شهریه مدارس غیرانتقاعی کمتر است.

شهریه دوره‌های کارشناسی، دانشگاه صنعتی شریف از شهریه مدارس غیرانتقاعی کمتر است.
۱۳۹۷/۱۰/۹

تدوین دوره‌های کارشناسی تغذیه ورزشی، حقوق ورزشی و ماساژ ورزشی در دانشگاه جامع علمی کاربردی

تدوین دوره‌های کارشناسی تغذیه ورزشی، حقوق ورزشی و ماساژ ورزشی در دانشگاه جامع علمی کاربردی،دانشگاه جامع علمی و کاربردی، دوره های کاردانی بدون آزمون، پذیرش علمی کاربردی ، پذیرش جامع ، جامع علمی کاربردی ، چگونگی پذیرش علمی کاربردی ، تاریخ نحوه ثبت نام جامع علمی کاربردی ، جزییات ثبت نام علمی کاربردی ، تاریخ پذیرش بدون ازمون علمی کاربردی ، زمان نحوه پذیرش بدون ازمون علمی کاربردی ، بدون ازمون جامع ، بدون ازمون جامع علمی کاربردی ، تاریخ نتایج علمی کاربردی ، زمان اعلام نتایج علمی کاربردی ، زمان چگونگی اعلام نتایج جامع علمی کاربردی ، بدون کنکور جامع علمی کاربردی ، علمی کاربردی 94 95 ، علمی کاربردی94 ، علمی کاربردی 94 ، ثبت نام جامع علمی کاربردی 94 95 ، تاریخ زمان ثبت نام بدون ازمون علمی کاربردی 94 95 ، نتایج بدون ازمون علمی کاربردی ، علمی کاربردی بدون ازمون ، نتایج بدون ازمون علمی کاربردی 94 95 ، کاردانی بدون ازمون علمی کاربردی ، کاردانی به کارشناسی بدون ازمون علمی کاربردی ، تاریخ ثبت نام بدون ازمون علمی کاربردی کاردانی ، کارشناسی بدون ازمون علمی کاربردی ، دفترچه علمی کاربردی ، دفترچه کاردانی بدون ازمون علمی کاربردی ، دفترچه ثبت نام علمی کاربردی بدون ازمون ، دفترچه ثبت نام جامع علمی کاربردی ، دانلود دفترچه ثبت نام کاردانی ، دفترچه ثبت نام کاردانی بدون ازمون ، دفترچه ثبت نام کاردانی بدون ازمون جامع ، دانلود دفترچه ثبت نام بدون ازمون علمی کاربردی کاردانی ، کاردانی به کارشناسی بدون ازمون جامع دفترچه ، دفترچه بدون ازمون کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی، ارشد علمی کاربردی ، ارشد بدون ازمون ، ارشد بدون ازمون علمی کاربردی ، ارشد علمی کاربردی بدون ازمون ، دفترچه ارشد علمی کاربردی ، دانلود دفترچه ارشد علمی کاربردی ، ارشد علمی کاربردی94 95 ، ارشد علمی کاربردی 94 ، ارشد علمی کاربردی94 ، زمان ثبت نام ارشد علمی کاربردی ، تاریخ نحوه ارشد علمی کاربردی ، زمان چگونگی ثبت نام ارشد علمی کاربردی ، تاریخ نتایج علمی کاربردی ، تاریخ اعلام نتایج ارشد علمی کاربردی ،کارشناسی ، برنامه غذایی ، تدوین ،دوره‌های کارشناسی، تغذیه ورزشی،حقوق ورزشی،ماساژ ورزشی،دانشگاه جامع علمی کاربردی
۱۳۹۲/۶/۲۷

مهلت ثبت‌نام برای مقطع کارشناسی‌ارشد استعدادهای درخشان دوره‌های کارشناسی امروز چهارشنبه 27 شهریورماه به پایان می‌رسد

مهلت ثبت‌نام برای مقطع کارشناسی‌ارشد استعدادهای درخشان دوره‌های کارشناسی امروز چهارشنبه 27 شهریورماه به پایان می‌رسد
۱۳۹۲/۹/۲۰

ثبت‌نام مرحله تکميل ظرفيت دوره‌های کارشناسی ارشد پرديس دانشگاه اصفهان آغاز شد

ثبت‌نام مرحله تکميل ظرفيت دوره‌های کارشناسی ارشد پرديس دانشگاه اصفهان آغاز شد
۱۳۹۲/۱۰/۲۵

آغاز ثبت‌نام دوره‌های کارشناسی ارشد دانشگاه علمی کاربردی

آغاز ثبت‌نام دوره‌های کارشناسی ارشد دانشگاه علمی کاربردی
۱۳۹۳/۶/۱۹

جزییات راهنمای پذیرفته شدگان نهایی دوره‌های کارشناسی بدون آزمون دانشگاه آزاد 93 - 94

جزییات راهنمای پذیرفته شدگان نهایی دوره‌های کارشناسی بدون آزمون دانشگاه آزاد 93 94 - کارشناسی بدون ازمون ازاد - شرای ط پذیرش کارشناسی بدون ازمون ازاد - کارشناسی بدون ازمون ازاد 93 94
۱۳۹۳/۶/۳۰

تاریخ زمان دقیق اعلام تکمیل ظرفیت دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته

تاریخ زمان دقیق اعلام تکمیل ظرفیت دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته - ارشد ناپیوسته - تکمیل ظرفیت ارشد - تکمیل ظرفیت ارشد ناپیوسته - تکمیل ظرفیت ارشد 93 94
۱۳۹۴/۱/۱۶

جزئیات برگزاری دوره‌های کارشناسی ارشد علمی کاربردی

جزئیات برگزاری دوره‌های کارشناسی ارشد علمی کاربردی-دوره های کارشناسی ارشد-کارشناسی ارشد علمی کاربردی-علمی کاربردی-کارشناسی ارشد علمی کاربردی
۱۳۹۴/۶/۷

آغاز ثبت‌نام دوره‌های کارشناسی دانشگاه علمی‌کاربردی

آغاز ثبت‌نام دوره‌های کارشناسی دانشگاه علمی‌کاربردی-علمی کاربردی-دوره های کارشناسی-کارشناسی علمی کاربردی-دانشگاه جامع علمی کاربردی
۱۳۹۴/۶/۱۴

آخرین مهلت ثبت‌نام دوره‌های کارشناسی علمی کاربردی

آخرین مهلت ثبت‌نام دوره‌های کارشناسی علمی کاربردی -علمی کاربردی -آخرین مهلت ثبت نام-آخرین مهلت ثبت نام علمی کاربردی-علمی کاربردی
۱۳۹۴/۶/۱۴

تمدید مهلت ثبت نام دوره‌های کارشناسی حرفه‌ای دانشگاه علمی کاربردی

تمدید مهلت ثبت نام دوره‌های کارشناسی حرفه‌ای علمی کاربردی-تمدید-تمدید ثبت نام-تمدید ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی-تمدید ثبت نام کاردانی به کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی-تمدید ثبت نام کاردانی به کارشناسی
۱۳۹۵/۷/۱

نتایج دوره‌های کارشناسی با آزمون دانشگاه آزاد اعلام شد

نتایج دوره‌های کارشناسی با آزمون دانشگاه آزاد اعلام شد ، نتایج کارشناسی با ازمون ، نتایج کارشناسی با آزمون 95 ، کارشناسی با ازمون 95 ، کارشناسی با آزمون 95 ، کارشناسی با کنکور ازاد ، کارشناسی با کنکور آزاد ، نتایج کارشناسی با ازمون دانشگاه ازاد ، نتایج کنکور کارشناسی با ازمون ، نتایج دانشگاه ازاد 95 ، نتایج نهایی کنکور 95 ، نتایج نهایی کنکور ازاد ، نتایج نهایی کنکور آزاد ، نتایج کنکور ازاد 95 ، نتایج کنکور آزاد 95 ، نتایج کنکور ازاد اعلام شد
۱۳۹۵/۷/۱

نتایج دوره‌های کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه آزاد اعلام شد

نتایج دوره‌های کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه آزاد ، نتایج کارشناسی ارشد ، نتایج کارشناسی ارشد بدون کنکور ، کارشناسی ارشد بدون ازمون ازاد ، نتایج ارشد بدون ازمون دانشگاه ازاد ، نتایج کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه آزاد ، نتایج کارشناسی ارشد بدون کنکور ، پذیرش بدون کنکور دانشگاه ازاد ، کارشناسی ارشد بدون کنکور ، نتایج بدون کنکور کارشناسی ارشد ، نتایج کارشناسی ارشد بدون کنکور 95 ، نتایج دانشگاه ازاد کارشناسی ارشد 95


به پرداخت ملت