تماس از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب

تماس با تلفن ثابت از استان تهران 9092301612

تماس با تلفن ثابت از تمام کشور 9099071611

banner

صدای مشاور تحصیلی

مشاوره تحصیلی تلفنی

مشاوره تحصیلی تلفنی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی

رتبه قبولی آموزش زبان و ادبیات فارسی از رشته انسانی

۱۳۹۹/۱۰/۲۸

رتبه مورد نیاز برای رشته آموزش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فرهنگیان 1400

شرایط قبولی در آموزش زبان و ادبیات فارسی , رتبه قبولی آموزش زبان و ادبیات فارسی از رشته ریاضی , رتبه قبولی آموزش زبان و ادبیات فارسی از رشته انسانی , کارنامه قبولی آموزش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فرهنگیان


برنامه ریزی کنکور 1400