تماس از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب

تماس با تلفن ثابت از استان تهران 9092301612

تماس با تلفن ثابت از تمام کشور 9099071611

banner

صدای مشاور تحصیلی

مشاوره تحصیلی تلفنی

مشاوره تحصیلی تلفنی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی

شرایط انتقال دانشجو به دانشگاه تهران

۱۳۹۸/۱۱/۷

جابجایی از کدام دانشگاه به کدام دانشگاه مجاز است

جابجایی از کدام دانشگاه به کدام دانشگاه مجاز است ؟ تحصیل در دو رشته به صورت همزمان دارای شرایط خاص است. (تراز بالای 10000) حداقل دو ترم معدل در دانشگاه بالای 17 و ...)


برنامه ریزی کنکور 1400