تماس از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب

تماس با تلفن ثابت از استان تهران 9092301612

تماس با تلفن ثابت از تمام کشور 9099071611

banner

صدای مشاور تحصیلی

مشاوره تحصیلی تلفنی

مشاوره تحصیلی تلفنی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی

شرایط معافیت کفالت مادر طلاق گرفته در سال 98

۱۳۹۸/۵/۶

شرایط معافیت کفالت مادر طلاق گرفته

شرایط معافیت کفالت مادر طلاق گرفته همیشه از آن دسته از سوالاتی می باشد که بسیاری از مشمولینی که میخواهند برای معافیت کفالت مادر مطلقه خود بگیرند ، از مشاورین سامانه صدای مشاور می پرسند. با توجه به اینکه در رابطه با معافیت کفالت مادر طلاق گرفته همیشه سو استفاده هایی از طرف برخی مشمولین و خانواده های آنها شده است ...