تماس از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب

تماس با تلفن ثابت از استان تهران 9092301612

تماس با تلفن ثابت از تمام کشور 9099071611

تماس با خط همراه اول 99225595

banner

صدای مشاور تحصیلی

مشاوره تحصیلی تلفنی

مشاوره تحصیلی تلفنی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی

شهریه مدرسه سوده97

۱۳۹۸/۱/۱۹

شهریه مدرسه سوده در سال 98

با تمام شدن امتحانات مدارس والدین به دنبال پیدا کردن بهترین مدارس برای ثبت نام فرزندانشان هستند از همین رو تصمیم گرفتیم که این مقاله را یادداشت کنیم. بسیاری از والدین با سامانه صدای مشاور تماس می‌گیرند از مشاورین لیست مدارس برتر شهر خود و همچنین شهریه مدارس غیر انتفاعی مانند شهریه مدارس سوده در سال ۹۷ را پیگیر می شوند. همانطور که می دانید تحصیل در مدرسه غیر انتفاعی به صورت پولی و با پرداخت شهریه امکان پذیر است و برخی مدارس برای خود آزمون ورودی قرار دادند و داوطلبان می بایست در زمان مشخص در این آزمون ها ثبت نام و شرکت کنند.


به پرداخت ملت