تماس از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب

تماس با تلفن ثابت از استان تهران 9092301612

تماس با تلفن ثابت از تمام کشور 9099071611

تماس با خط همراه اول 99225595

banner

صدای مشاور تحصیلی

مشاوره تحصیلی تلفنی

مشاوره تحصیلی تلفنی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی

فرهنگیان

۱۳۹۴/۱۲/۱۶

پردیس ها و مراکز دانشگاه فرهنگیان

دانشگاه فرهنگیان- پردیس ها و مراکز دانشگاه فرهنگیان
۱۳۹۳/۱۱/۱۵

دانشگاه فرهنگیان زنجان : راه اندازی 5 رشته جدید در پردیس الزهرا(س)

دانشگاه فرهنگیان زنجان - پردیس الزهرا(س) دانشگاه فرهنگیان زنجان - راه اندازی 5 رشته جدید در پردیس الزهرا(س)
۱۳۹۷/۶/۶

آيا دانشگاه فرهنگیان دانشجوی کارشناسی ارشد جذب می کند؟

دانشگاه فرهنگیان دانشجوی کارشناسی ارشد جذب می کند.کارشناسی ارشد، دانشگاه فرهنگیان، پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد ، کنکور فرهنگیان ، دانش گاه فر هنگیا ن ، دانشگاه فرهتنگیان ، کارشناسی ارشد فرهنگیان ، ارشد فر هنگیان ، رشته فرهنگیان ، جذب رشته های دانشگاه فر هنگیان ، پذیرش دانشگاه فر هنگیانکور فرهنگیان - دانش گاه فر هنگیا ن - دانشگاه فرهتنگیان - کارشناسی ارشد فرهنگیان - ارشد فر هنگیان - رشته فرهنگیان - جذب رشته های دانشگاه فر هنگیان - پذیرش دانشگاه فر هنگیان
۱۳۹۲/۲/۱۸

در کشور 66 پردیس دانشگاهی راه اندازی می شود

66 پردیس دانشگاهی در سطح کشور به عنوان پردیس دانشگاه فرهنگیان فعالیت خواهند کرد
۱۳۹۲/۲/۱۸

نحوه استخدام فرزندان فرهنگیان در آموزش و پرورش

معاون پشتیبانی و توسعه نیروی انسانی استانداری خوزستان گفت: از وزیر آموزش و پرورش می‌خواهیم یک مصوبه را به مجلس ببرد و آن استخدام فرزندان فرهنگیان به‌عنوان یک امتیاز خاص در آموزش و پرورش است.
۱۳۹۲/۲/۲۳

پذیرش دانشجوی کارشناسی و ارشد در دانشگاه فرهنگیان

پذیرش دانشجوی کارشناسی و ارشد در دانشگاه فرهنگیان
۱۳۹۲/۲/۲۶

پذيرش دانشجو در مقطع کارشناسي ارشد در دانشگاه فرهنگيان

سرپرست دانشگاه فرهنگيان از پذيرش دانشجوي کارشناسي ارشد از سال تحصيلي آينده در دانشگاه فرهنگيان خبر داد


به پرداخت ملت