تماس از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب

تماس با تلفن ثابت از تمام کشور 9099071613

banner

صدای مشاور تحصیلی

مشاوره تحصیلی تلفنی

مشاوره تحصیلی تلفنی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی

لیست رشته های شناور کارشناسی ارشد 98

۱۳۹۷/۱۱/۲۹

رشته های شناور کارشناسی ارشد 98

رشته های شناور کارشناسی ارشد 98 رشته هایی هستند که داوطلبین می توانند علاوه بر رشته هایی که جزء رشته اصلی تحصیلی داوطلب در مقطع کارشناسی است را انتخاب نمایند. با توجه به اینکه داوطلب در زمان ثبت نام کارشناسی ارشد 98 تنها می تواند رشته های مرتبط با مدرک کارشناسی خود را انتخاب نماید بنابراین در صورتیکه به غیر از رشته های مرتبط با مدرک خود علاقه داشته باشد می تواند از میان رشته های شناور کارشناسی ارشد 98 استفاده نماید.


انتخاب رشته حضوری

نرخ مشاوره %30 ارزانتر از بقیه