تماس از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب

تماس با تلفن ثابت از استان تهران 9092301612

تماس با تلفن ثابت از تمام کشور 9099071611

banner

صدای مشاور تحصیلی

مشاوره تحصیلی تلفنی

مشاوره تحصیلی تلفنی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی

مراکز مجاز

۱۳۹۲/۳/۲۸

مراکز مجاز فراگیر پیام نور کدامند؟

مراکز مجاز فراگیر پیام نور کدامند؟
۱۳۹۳/۷/۱

مراکز مجاز برگزاری آزمون ایلتس در ایران

مراکز مجاز برگزاری آزمون ایلتس در ایران - برگزاری آزمون ایلتس - آزمون ایلتس - آزمون ایلتس در ایران - ایلتس در ایران
۱۳۹۵/۱/۱۶

مراکز مجاز برگزاري آزمون هاي IELTS و UKVI IELTS در ايران

مراکز مجاز برگزاري آزمون هاي IELTS و UKVI IELTS در ايران-مراکز مجاز-برگزاری آزمون-آزمون های ایلتس-
۱۳۹۷/۴/۱۳

موسسات معتبر برگزار کننده آزمون آیلتس

سازمان سنجش تنها مرجع صادرکننده مجوز فعالیت جهت موسسات معتبر برگزار کننده آزمون آیلتس در ایران می باشد . سازمان سنجش از طریق سایت خود اقدام به معرفی موسسات برگزار کننده آزمون آیلتس را معرفی می کند بنابراین موسساتی که بدون مجوز رسمی از سازمان سنجش اقدام به برگزاری آزمون آیلتس نمایند مدارک ارائه شده توسط آنها مورد تایید هیچ مرجع رسمی در کشور ایران و یا کشورهای خارجه نخواهد بود.


برنامه ریزی کنکور 1400