تماس از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب

تماس با تلفن ثابت از استان تهران 9092301612

تماس با تلفن ثابت از تمام کشور 9099071611

banner

صدای مشاور تحصیلی

مشاوره تحصیلی تلفنی

مشاوره تحصیلی تلفنی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی

مشکلات در دریافت کارنامه آزمون تیزهوشان 98

۱۳۹۸/۵/۱۶

اختلال در دریافت کارنامه آزمون تیزهوشان 98 سراسری کشور

اختلال در دریافت کارنامه آزمون تیزهوشان 98 سراسری کشور عدم دسترسی به سایت اصلی azmoon.medu.ir اختلال در دریافت کارنامه آزمون تیزهوشان 98 : عدم دسترسی به سایت همگام