تماس از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب

تماس با تلفن ثابت از استان تهران 9092301612

تماس با تلفن ثابت از تمام کشور 9099071611

banner

صدای مشاور تحصیلی

مشاوره تحصیلی تلفنی

مشاوره تحصیلی تلفنی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی

معماری سنتی

۱۳۹۷/۴/۳۱

آشنایی با رشته معماری سنتی

ضرورت وجود معماران و استادكاراني كه طراحي و ساخت و ساز و نگهداري بناها را به عهده داشته باشند رشته تحصیلی و معماری سنتی و گروه مشترک و آشنایی رشته و ریاضی و فنی و دانشگاه،رشته تحصیلی,معماری سنتی,گروه ریاضی,آشنایی رشته,ریاضی و فنی,دانشگاه
۱۳۹۲/۱۱/۱۸

معرفی رشته كارداني معماري سنتي!!!

طراحی ساخت و ساز و نگهداری بناها ساخت و ساز و قابلیت در طراحی و تحقیق و مدیریت و اجرای ساختمان‌ها