تماس از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب

تماس با تلفن ثابت از استان تهران 9092301612

تماس با تلفن ثابت از تمام کشور 9099071611

تماس با خط همراه اول 99225595

banner

صدای مشاور تحصیلی

مشاوره تحصیلی تلفنی

مشاوره تحصیلی تلفنی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی

موسسات برگزار کننده آزمون آیلتس

۱۳۹۷/۴/۱۳

موسسات معتبر برگزار کننده آزمون آیلتس

سازمان سنجش تنها مرجع صادرکننده مجوز فعالیت جهت موسسات معتبر برگزار کننده آزمون آیلتس در ایران می باشد . سازمان سنجش از طریق سایت خود اقدام به معرفی موسسات برگزار کننده آزمون آیلتس را معرفی می کند بنابراین موسساتی که بدون مجوز رسمی از سازمان سنجش اقدام به برگزاری آزمون آیلتس نمایند مدارک ارائه شده توسط آنها مورد تایید هیچ مرجع رسمی در کشور ایران و یا کشورهای خارجه نخواهد بود.


به پرداخت ملت