تماس از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب

تماس با تلفن ثابت از استان تهران 9092301612

تماس با تلفن ثابت از تمام کشور 9099071611

تماس با خط همراه اول 99225595

banner

صدای مشاور تحصیلی

مشاوره تحصیلی تلفنی

مشاوره تحصیلی تلفنی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی

چگونه در آزمون جهش تحصیلی شرکت کنیم

۱۳۹۷/۱۲/۱۸

شرایط خواندن جهشی اول به سوم ابتدایی

شرایط خواندن جهشی اول به سوم ابتدایی ،جهش تحصیلی , چگونه جهش تحصیلی داشته باشیم , جهش تحصیلی چیست , چگونه در آزمون جهش تحصیلی شرکت کنیم
۱۳۹۷/۱۲/۱۵

شرایط خواندن جهشی سوم به پنجم ابتدایی

شرایط خواندن جهشی از سوم به پنجم ابتدایی کمی متفاوت است و متقاضیان جهش تحصیلی از پایه چهارم به ششم باید پرونده شان به صورت موردی به کمیسیون معین
۱۳۹۷/۱۲/۱۵

شرایط خواندن جهشی دوم به چهارم ابتدایی

شرایط خواندن جهشی از دوم به چهارم ابتدایی کمی متفاوت است و متقاضیان جهش تحصیلی از پایه چهارم به ششم باید پرونده شان به صورت موردی به کمیسیون معین
۱۳۹۷/۱۲/۱۵

شرایط خواندن جهشی چهارم به ششم ابتدایی

شرایط خواندن جهشی از چهارم به ششم ابتدایی کمی متفاوت است و متقاضیان جهش تحصیلی از پایه چهارم به ششم باید پرونده شان به صورت موردی به کمیسیون معین
۱۳۹۷/۱۲/۱۸

شرایط خواندن جهشی در دوران ابتدایی

شرایط خواندن جهشی در دوران ابتدایی:دانش آموز باید در تمامی درس های خود نمره خیلی خوب کسب کرده باشد دانش آموز باید در آزمون ارزیابی از ذهنی نمره بالای ۱۲۰ کسب نمایند دانش آموز باید در آزمون جهش تحصیلی 98 قبول شود


به پرداخت ملت