تماس از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب

تماس با تلفن ثابت از تمام کشور 9099071613

banner

صدای مشاور تحصیلی

مشاوره تحصیلی تلفنی

مشاوره تحصیلی تلفنی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی

(MBA)

۱۳۹۳/۱۰/۲۰

دوره های یکساله مدیریت کسب و کار(MBA) برگزار می شود

دوره های یکساله مدیریت کسب و کار(MBA) برگزار می شود
۱۳۹۲/۱۲/۴

معرفي مجموعه مديريت اجرايي گرايش (MBA) در مقطع كارشناسي ارشد

معرفي مجموعه مديريت اجرايي گرايش (MBA) در مقطع كارشناسي ارشد


انتخاب رشته حضوری

نرخ مشاوره %30 ارزانتر از بقیه