تماس از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب

تماس با تلفن ثابت از تمام کشور 9099071613

banner

صدای مشاور تحصیلی

مشاوره تحصیلی تلفنی

مشاوره تحصیلی تلفنی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی

MSRT

۱۳۹۳/۱۰/۲۴

معرفی آزمون MSRT یا همان MCHE

زمون MSRT- MCHE- چگونگی برگزاری آزمون
۱۳۹۳/۱۰/۱۷

اطلاعاتی در رابطه با آزمون زبان وزارت علوم MSRT

MSRT- تاریخ برگزاری و ثبت نام آزمون-دریافت کارت ورود به آزمون
۱۳۹۳/۴/۳

دوره آمادگي آزمون MSRT يا MCHE

دوره آمادگي آزمون MSRT يا MCHE
۱۳۹۳/۱۱/۱۸

آزمون MSRT یا MCHE

MCHE - MSRT - MCHE 93- MCHE 94 - MCHE 93 94 - MSRT 93 - MSRT 94 - MSRT 93 94 -
۱۳۹۳/۱۰/۲۹

زمان‌بندی آزمون‌های زبان داخل کشور در سال 93 - با جدول

ازمون زبان ، تاریخ برگزاری ازمون زبان ، زمان تاریخ برگزاری ازمون زبان 93 94، ازمون زبان وزارت بهداشت mhle 93 ، تاریخ ازمون تولیمو 93 ، تاریخ ازمون msrt 93 ، تاریخ زمان برگزاری ازمون تولیمو 93 94
۱۳۹۴/۳/۹

برنامه ریزی آزمون های زبان وزارت بهداشت MHLE - MSRT

برنامه ریزی آزمون های زبان وزارت بهداشت MHLE برنامه ریزی آزمون های زبان وزارت بهداشت- MSRT - برنامه ریزی ازمون MHLE - برنامه ریزی ازمون MSRT - منابع MHLE - منابع MSRT
۱۳۹۳/۸/۱۸

همه چیز درباره آزمون زبان وزارت بهداشت - MHLE

برنامه ریزی آزمون های زبان وزارت بهداشت MHLE برنامه ریزی آزمون های زبان وزارت بهداشت- MSRT - برنامه ریزی ازمون MHLE - برنامه ریزی ازمون MSRT - منابع MHLE - منابع MSRT
۱۳۹۳/۱۰/۳۰

آغاز ثبت نام آزمون MSRT اسفند

آزمون MSRT-آغاز ثبت نام آزمون-آغاز ثبت نام آزمون MSRT-ثبت نام آزمون MSRT-MSRT-ثبت نام آزمون-
۱۳۹۳/۱۲/۲۰

اعلام زمانبندی ثبت نام و برگزاری آزمون های MSRT

اعلام زمانبندی ثبت نام و برگزاری آزمون های MSRT-آزمون های MSRT-MSRT
۱۳۹۴/۲/۱۳

زمان ثبت‌نام آزمون MSRT

ثبت نام-زمان ثبت نام-آزمون-آزمون MSRT-MSRT-زمان ثبت‌نام آزمون MSRT
۱۳۹۴/۲/۱۴

زمان برگزاری آزمون زبان MSRT

زمان برگزاری آزمون زبان MSRT-MSRT-آزمون زبان-زبان خارجی-زمان برگزاری آزمون
۱۳۹۵/۳/۸

دانلود نمونه تست درک مطلب آزمون زبان MSRT

دانلود نمونه تست درک مطلب آزمون زبان MSRT-دانلود نمونه تست-دانلود تست های درک مطلب-درک مطلب-MSRT-دانلود تست های درک مطلب MSRT
۱۳۹۵/۲/۲۰

مدرك زبان (MSRT(MCHE و تفاوت آن با MHLE

مدرك زبان (MSRT(MCHE و تفاوت آن با MHLE-MSRT-MHLE-
۱۳۹۴/۴/۱

ثبت نام آزمون های MSRT

ثبت نام-ثبت نام آزمون-آزمون MSRT-ثبت نام آزمون MSRT-ثبت نام آزمون های MSRT
۱۳۹۴/۴/۷

آزمون MCHE) MSRT) چيست؟

آزمون-آزمون MSRT-آزمون MCHE-آزمون MCHE) MSRT) چيست؟
۱۳۹۴/۵/۶

کارت آزمون MSRT

کارت-کارت آزمون-آزمون MSRT-کارت آزمون MSRT
۱۳۹۴/۶/۲۳

زمان ثبت‌نام آزمون MSRT

زمان ثبت‌نام آزمون MSRT-ثبت نام-ثبت نام آزمون-آزمون-آزمون MSRT-ثبت‌نام آزمون MSRT
۱۳۹۴/۷/۲۵

آغاز ثبت نام آزمون MSRT

آغاز ثبت نام آزمون MSRT-آزمون زبان-زبان های خارجی-آزمون MSRT-MSRT-زبان خارجی-آزمون زبان
۱۳۹۴/۷/۳۰

زمان برگزاری آزمون MSRT

زمان برگزاری آزمون MSRT-زمان برگزاری آزمون- آزمون MSRT-برگزاری آزمون MSRT
۱۳۹۴/۸/۱۶

زمان ثبت نام آزمون MSRT

زمان ثبت نام آزمون MSRT-ثبت نام-آزمون-آزمون MSRT-MSRT-ثبت نام آزمون MSRT
۱۳۹۴/۸/۲۳

ثبت نام ظرفیت تکمیلی آزمون MSRT

ثبت نام ظرفیت تکمیلی آزمون MSRT-MSRT-تکمیل ظرفیت-تکمیل ظرفیت آزمون-آزمون زبان-ثبت نام ظرفیت تکمیلی
۱۳۹۴/۱۰/۵

ثبت‌نام آزمون MSRT

ثبت‌نام آزمون MSRT-ثبت نام-ثبت نام آزمون-آزمون-آزمون MSRT-MSRT
۱۳۹۴/۱۱/۱۰

زمان ثبت‌نام آزمون MSRT

زمان ثبت‌نام آزمون MSRT-ثبت نام-آزمون-آزمون MSRT-MSRT- ثبت‌نام آزمون MSRT
۱۳۹۴/۱۲/۲۲

زمان برگزاری آزمون MSRT سال 95

زمان برگزاری آزمون MSRT سال 95-زمان برگزاری-برگزاری آزمون-آزمون MSRT-
۱۳۹۴/۱۲/۲۲

زمان بندی برگزاری آزمون زبان انگلیسی MSRT

زمان بندی برگزاری آزمون زبان انگلیسی MSRT- MSRT--آزمون-آزمون زبان انگلیسی-زبان انگلیسی MSRT
۱۳۹۵/۱/۸

زمان ثبت نام آزمون MSRT

زمان ثبت نام آزمون MSRT -زمان ثبت نام-آزمون زبان-MSRT-آزمون زبان MSRT
۱۳۹۵/۲/۸

آغاز ثبت نام آزمون MSRT

آغاز ثبت نام آزمون MSRT -آغاز ثبت نام -ثبت نام آزمون -MSRT-آزمون زبان-زبان های خارجی0
۱۳۹۵/۳/۲۲

شروع ثبت‌نام آزمون MSRT مرداد ماه

شروع ثبت‌نام آزمون MSRT مرداد ماه-ثبت نام-ثبت نام آزمون MSRT-آزمون MSRT-MSRT-
۱۳۹۵/۴/۳۰

زمان برگزاری آزمون MSRT

زمان برگزاری آزمون MSRT-آزمون-آزمون ام اس ار تی-زمان برگزاری آزمون-برگزاری آزمون MSRT


انتخاب رشته حضوری

نرخ مشاوره %30 ارزانتر از بقیه