تماس از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب

تماس با تلفن ثابت از استان تهران 9092301612

تماس با تلفن ثابت از تمام کشور 9099071613

banner

صدای مشاور تحصیلی

مشاوره تحصیلی تلفنی

مشاوره تحصیلی تلفنی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی

SCOPUS

۱۳۹۲/۳/۲۳

تعداد 300 مقاله بین‌المللی دانشگاه آزاد در پایگاه‌های Scopus و ISI منتشر شده اند

تعداد 300 مقاله بین‌المللی دانشگاه آزاد در پایگاه‌های Scopus و ISI منتشر شده اند
۱۳۹۶/۶/۲۱

فهرست مجلات ايرانی نمايه شده در پايگاه بين المللی Scopus - پایگاه اسنادی جهان اسلام

فهرست مجلات ايرانی نمايه شده در پايگاه بين المللی Scopus - پایگاه اسنادی جهان اسلام
۱۳۹۵/۶/۲۹

تفاوت مجلات ISI, ISC, Scopus, Pubmed

تفاوت مجلات ISI, ISC, Scopus, Pubmed-مجلات ISI-درباره مجلات ISI-ISC-SCOPUS-PUBMED
۱۳۹۵/۷/۱

اسکوپوس (scopus) چیست

اسکوپوس-scopus-اسکوپوس چیست-درباره اسکوپوس


انتخاب رشته حضوری

نرخ مشاوره %30 ارزانتر از بقیه