تماس از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب

تماس با تلفن ثابت از تمام کشور 9099071613

banner

صدای مشاور تحصیلی

مشاوره تحصیلی تلفنی

مشاوره تحصیلی تلفنی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی

www.inbr.ir

۱۳۹۹/۱/۶

زمان و شرایط برگزاری آزمون نظام مهندسی 99

زمان برگزاری آزمون نظام مهندسی 99 , شرایط برگزاری آزمون نظام مهندسی 99 ، تاریخ برگزاری آزمون نظام مهندسی 99 نحوه برگزاری آزمون نظام مهندسی 99
۱۳۹۷/۷/۵

زمان بندي آزمون نظام مهندسي 97

اين روز ها فارغ التحصيلان رشته هاي مهندسي معماري، عمران، تأسيسات، نقشه برداري، شهرسازي و ترافيک همچنان در انتظار اعلام زمان بندي دومين آزمون نظام مهندسي سال 97 هستند و از آن جا که تا زمان اعلام دقيق تاريخ برگزاري آزمون، مشخص نخواهد شد که کدام ويرايش هاي کتاب هاي مقررات ملي ساختمان به عنوان منابع آزمون تعريف خواهند شد، اين انتظار نيز سخت تر شده است...


انتخاب رشته حضوری

نرخ مشاوره %30 ارزانتر از بقیه