تماس از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب

تماس با تلفن ثابت از تمام کشور 9099071613

banner

صدای مشاور تحصیلی

مشاوره تحصیلی تلفنی

مشاوره تحصیلی تلفنی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی

ضرایب دروس ،کنکور کارشناسی ارشد رشته های مختلف


تاریخ :    ۱۳۹۶/۳/۲۸     بازدید :    ۲۶۷۶

ضرایب دروس ،کنکور کارشناسی ارشد رشته های مختلف

-----------------------------

"سامانه صدای مشاور تحصیلی"

مشاوره دهنده تخصصی ارشد 

برای تماس با مشاورین ما تنها با تلفن ثابت و بدون گرفتن کد، با شماره 9099071613  تماس بگیرید.

تماس از 8 صبح تا 12 شب

حتی ایام تعطیل

---------------------------------------------------

ضرایب دروس ،کنکور کارشناسی ارشد رشته های مختلف 

 

ضرایب دروس ،کنکور کارشناسی ارشد رشته مدیریت رسانه

ضرایب دروس کنکور کارشناسی ارشد رشته حسابداری

ضرایب دروس برای کنکور کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی

ضرایب کنکور کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی

ضرایب دروس،کنکور کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

ضرایب کنکور کارشناسی ارشد مدیریت سیستم و بهره وری

ضرایب دروس کنکور کارشناسی ارشد رشته مدیریت جهانگردی

ضرایب دروس،کنکور کارشناسی ارشد مدیریت شهری

ضرایب دروس،کنکور کارشناسی ارشد مدیریت mba

ضرایب دروس،کنکور کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی

ضرایب کارشناسی ارشد علوم اجتماعی کنکور سراسری گرایش های برنامه‌ريزي گردشگري ,و دانش اجتماعي مسلمين و فلسفه علوم اجتماعی

ضرایب کارشناسی ارشد علوم اجتماعی کنکور سراسری گرایش های مطالعات فرهنگي و مطالعات جوانان و برنامه‌ريزي توسعه منطقه‌اي

ضرایب کارشناسی ارشد علوم اجتماعی کنکور سراسری گرایش های توسعه روستايي و برنامه‌ريزي رفاه اجتماعي وجامعه‌شناسي انقلاب اسلامي

ضرایب کارشناسی ارشد علوم اجتماعی کنکور سراسری گرایش های مردم‌شناسي وجمعيت‌شناسي وجامعه‌شناسي

ضرایب کارشناسی ارشد علوم سیاسی کنکور سراسری 3 گرایش دوم

ضرایب کارشناسی ارشد علوم سیاسی کنکور سراسری 3 گرایش اول

ضرایب کارشناسی ارشد منابع طبیعی کنکور سراسری

ضرایب کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی در کشاورزی کنکور سراسری

ضرایب کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک بیوسیستم کنکور سراسری گرایش های طراحی و ساخت وانرژی های تجدید پذیر وفناوری پس از برداشت

ضرایب کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات

ضرایب کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی آب کنکور سراسری 4 گرایش اصلی

ضرایب کارشناسی ارشد صنایع غذایی کنکور سراسری گرایش های زیست فناوری مواد غذایی وفناوری مواد غذایی

ضرایب کارشناسی ارشد صنایع غذایی کنکور سراسری گرایش های صنايع غذايي وعلوم مواد غذایی

ضرایب کارشناسی ارشد تولیدات گیاهی کنکور سراسری

ضرایب کارشناسی ارشد علوم باغبانی کنکور سراسری

ضرایب کارشناسی ارشد علوم خاک کنکور سراسری

ضرایب کارشناسی ارشد دام و طیور کنکور سراسری گرایش های تغذیه طیور و فیزیولوژی طیور

ضرایب کارشناسی ارشد دام و طیور کنکور سراسری گرایش های علوم دامي و پرورش و توليد طيور

ضرایب کارشناسی ارشد ایرانشناسی کنکور سراسری گرایش های ایران شناسی عمومی وتاریخ وفرهنگ مردم واصول نسخه شناسی

ضرایب کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی کنکور سراسری گرایش های فقه مقارن وحقوق خصوصی وفقه مقارن و حقوق عمومی اسلامی

ضرایب کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی کنکور سراسری گرایش های مبانی فقه حقوق اسلامی و فقه حقوق اسلامی و فقه حقوق خصوصی

ضرایب کارشناسی ارشد مجموعه زبان کنکور سراسری

ضرایب کارشناسی ارشد روانشناسی کنکور سراسری 3 گرایش دوم

ضرایب کارشناسی ارشد روانشناسی کنکور سراسری گرایش های روانشناسي عمومي وروانشناسي باليني و«روانسجي»

ضرایب کارشناسی ارشد مجموعه حقوق کنکور سراسری گرایش های حقوق هنری وحقوق خانواده وحقوق شرکت های تجاری

ضرایب کارشناسی ارشد مجموعه حقوق کنکور سراسری گرایش های مدیریت نظارت ومدیریت دادگستری وحقوق دادرسی اداری

ضرایب کارشناسی ارشد مجموعه حقوق کنکور سراسری 3 گرایش کیفری

ضرایب کارشناسی ارشد مجموعه حقوق کنکور سراسری گرایش های حقوق حمل و نقل و فقه و حقوق اسلامی و فقه و حقوق خصوصی

ضرایب کارشناسی ارشد مجموعه حقوق کنکور سراسری گرایش های حقوق سردفتری وحقوق ثبت اسناد و املاک وحقوق اسناد و قراردادهای تجاری

ضرایب کارشناسی ارشد مجموعه حقوق کنکور سراسری گرایش های معارف اسلامي و حقوق ارتباطات وحقوق تجاری اقتصادي بين‌المللي

ضرایب کارشناسی ارشد مجموعه حقوق کنکور سراسری گرایش های حقوق محيط زيست وحقوق اقتصادي وحقوق تجارت بين‌الملل

ضرایب کارشناسی ارشد مجموعه حقوق کنکور سراسری گرایش های حقوق عمومي وحقوق بشروحقوق مالكيت فكري

ضرایب کارشناسی ارشد مجموعه حقوق کنکور سراسری گرایش های حقوق خصوصي وحقوق بين‌الملل وحقوق جزا و جرم‌شناسي

ضرایب کارشناسی ارشد هنر ساخت و معماری کنکور سراسری گرایش های فناوری معماری دیجیتال وانرژی معماري

ضرایب کارشناسی ارشد هنر ساخت و معماری کنکور سراسری گرایش های مديريت پروژه و ساخت وفناوری معماری بیونیک

ضرایب کارشناسی ارشد هنرهای تصویری و طراحی کنکور سراسری گرایش های نقاشی وعکاسی ومرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی

ضرایب کارشناسی ارشد هنرهای تصویری و طراحی کنکور سراسری گرایش های (انیمیشن) و ارتباط تصویری وتصویرسازی

ضرایب کارشناسی ارشد هنرهای پژوهشی در گرایش های هنر اسلامی و مطالعات موزه

ضرایب کارشناسی ارشد هنرهای پژوهشی در گرایش های پژوهش هنر وفلسفه هنر وصنايع دستي

ضرایب کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری در سه گرایش

ضرایب کارشناسی ارشد طراحی شهری کنکور سراسری

ضرایب کارشناسی ارشد معماری کنکور سراسری گرایش های مطالعات معماري ايران وبازسازي پس از سانحه ومعماري داخلي

ضرایب کارشناسی ارشد معماری کنکور سراسری گرایش های مهندسي معماري ومعماري منظر ومهندسي معماري اسلامي

ضرایب کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر کنکور سراسری

ضرایب کارشناسی ارشد علوم زمین کنکور سراسری گرایش های مهندسي وزيست‌محيطي وزمین شيمي وسنجش از دور

ضرایب کارشناسی ارشد علوم زمین کنکور سراسری گرایش های چينه‌نگاری و رسوب‌شناسي ونفت

ضرایب کارشناسی ارشد علوم زمین کنکور سراسری گرایش های پترولوژي واقتصادي وتكتونيك وآب‌شناسي

ضرایب کارشناسی ارشد ژئوفیزیک کنکور سراسری

ضرایب کارشناسی ارشد فتونیک کنکور سراسری

ضرایب کارشناسی ارشد آمار کنکور سراسری

ضرایب کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی کنکور سراسری گرایش های بيوشيمي وبيوفيزيك وزيست فناوري وزیست فناوری دریا

ضرایب کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی کنکور سراسری گرایش های علوم سلولي و ميكروبيولوژي

ضرایب کارشناسی ارشد زیست شناسی جانوری کنکور سراسری گرایش جنین شناسی و بافت شناسی

ضرایب کارشناسی ارشد زیست شناسی جانوری کنکور سراسری سه گرایش اول

ضرایب کارشناسی ارشد زیست شناسی گیاهی کنکور سراسری گرایش های فیزیولوژی واکولوژی وزیست شناسی گیاهی

ضرایب کارشناسی ارشد مجموعه شیمی کنکور سراسری گرایش های شیمی دریا و شیمی پلیمر

ضرایب کارشناسی ارشد مجموعه شیمی کنکور سراسری گرایش های نانو شیمی و آموزش شیمی وپیشرانه ها

ضرایب کارشناسی ارشد مجموعه شیمی کنکور سراسری گرایش های شیمی فیزیک و شیمی الی و شیمی معدنی

ضرایب کارشناسی ارشد مجموعه فیزیک کنکور سراسری در گرایش های فیزیک و نانو فیزیک و آموزش فیزیک

ضرایب کارشناسی ارشد ریاضیات کنکور سراسری

ضرایب کارشناسی ارشد مهندسی شیمی(داروسازی) کنکور سراسری

ضرایب کارشناسی ارشد هنر ساخت و معماری کنکور سراسری گرایش های فناوری معماری دیجیتال وانرژی معماري

ضرایب کارشناسی ارشد مجموعه زیست شناسی گرایش های علوم گياهي و بيوشيمي و علوم گياهي کنکور دانشگاه آزاد

ضرایب کارشناسی ارشد ریاضی گرایش های ریاضی محض و ریاضی کاربردی کنکور دانشگاه آزاد

ضرایب کارشناسی ارشد ریاضی گرایش های رياضي كاربردي و آموزش رياضي و آناليز عددي کنکور دانشگاه آزاد

ضرایب کارشناسی ارشد مهندسی نفت گرایش های مهندسي نفت (حفاری) و مهندسي نفت (مخازن هیدروکربوری) کنکور دانشگاه آزاد

ضرایب کارشناسی ارشد مهندسی نفت گرایش های پژوهشی مهندسي نفت و مهندسي نفت (بهره برداری) کنکور دانشگاه آزاد

ضرایب کارشناسی ارشد مهندسی نفت گرایش های مهندسي نفت و مهندسي اكتشاف نفت کنکور دانشگاه آزاد

ضرایب کارشناسی ارشد مهندسی صنایع سیستم کنکور دانشگاه آزاد

ضرایب کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش های گاز و كنترل فرآيندهاي شيميايي و مهندسی شیمی کنکور دانشگاه آزاد

ضرایب کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش های پديده‌هاي انتقال و مهندسي بيوشيميايي و فرآيندهاي جداسازي کنکور دانشگاه آزاد

ضرایب کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش های مهندسي محيط زيست و مهندسي پليمر و ترموديناميك و سينتيك کنکور دانشگاه آزاد

ضرایب کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش های صنايع غذايي و بيوتكنولوژي و مهندسي فرآيند کنکور دانشگاه آزاد

ضرایب کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات کنکور دانشگاه آزاد

ضرایب کارشناسی ارشد مهندسی مواد کنکور دانشگاه آزاد

ضرایب کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش های مكانيك خاك و پي و برنامه‌ريزي حمل و نقل و مهندسي سازه‌هاي دريايي کنکور دانشگاه آزاد

ضرایب کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش های سازه‌هاي هيدروليكي و مهندسي سازه و راه و ترابري کنکور دانشگاه آزاد

ضرایب کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش های مهندسي زلزله و مديريت ساخت و مهندسي آب کنکور دانشگاه آزاد

ضرایب کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر کنکور دانشگاه آزاد

ضرایب کارشناسی ارشد مهندسی صنایع کنکور دانشگاه آزاد

ضرایب کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک کنکور دانشگاه آزاد

ضرایب کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش ماشین های الکتریکی و الکترونیک قدرت کنکور دانشگاه آزاد

ضرایب کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش کنترل و سیستم های قدرت و تکتولوژی فشار قوی کنکور دانشگاه آزاد

ضرایب کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش الکترونیک قدرت مخابرات کنکور دانشگاه آزاد

ضرایب کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی دانشگاه آزاد

ضرایب کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم ها دانشگاه آزاد

ضرایب کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار دانشگاه آزاد

ضرایب کارشناسی ارشد تربیت بدنی کنکور دانشگاه آزاد 4 گرایش دوم

ضرایب کارشناسی ارشد تربیت بدنی کنکور دانشگاه آزاد 4 گرایش اول

ضرایب کارشناسی ارشد علوم سیاسی طبیعی دانشگاه آزاد

ضرایب کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی دانشگاه آزاد

ضرایب کارشناسی ارشد مهندسی بیوتکنولوژی در کشاورزی دانشگاه آزاد

ضرایب کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشگاه آزاد

ضرایب کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد

ضرایب کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی آب دانشگاه آزاد

ضرایب کارشناسی ارشد صنایع غذایی دانشگاه آزاد 3 گرایش دوم

ضرایب کارشناسی ارشد صنایع غذایی دانشگاه آزاد 3 گرایش دوم

ضرایب کارشناسی ارشد صنایع غذایی دانشگاه آزاد

ضرایب کارشناسی ارشد تولیدات گیاهی دانشگاه آزاد

ضرایب کارشناسی ارشد علوم باغبانی دانشگاه آزاد

ضرایب کارشناسی ارشد علوم خاک دانشگاه آزاد

ضرایب کارشناسی ارشد دام و طیور کنکور دانشگاه آزاد 3 گرایش دوم

ضرایب کارشناسی ارشد هنرهای پژوهشی و صنایع دستی کنکور دانشگاه آزاد

ضرایب کارشناسی ارشد طراحی شهری گرایش های طراحي شهري کنکور دانشگاه آزاد

ضرایب کارشناسی ارشد معماری گرایش های مهندسي معماري و تكنولوژي معماري و بازسازی پس از سانحه کنکور دانشگاه آزاد

ضرایب کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر گرایش علوم تصمیم و مهندسی دانش کنکور دانشگاه آزاد

ضرایب کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر گرایش علوم كامپيوتر کنکور دانشگاه آزاد

ضرایب کارشناسی ارشد علوم زمین گرایش های آبشناسي و زمين‌شناسي زيست محيطي و سنجش از دور زمين‌شناختي کنکور دانشگاه آزاد

ضرایب کارشناسی ارشد علوم زمین گرایش های فسيل‌شناسي و سنگ‌شناسي و زمين‌شناسي مهندسي کنکور دانشگاه آزاد

ضرایب کارشناسی ارشد علوم زمین گرایش های زمين‌شناسي اقتصادي و پترولوژي و تكتونيك و نفت کنکور دانشگاه آزاد

ضرایب کارشناسی ارشد ژئوفيزيك گرایش های الكتريكي و زلزله‌شناسي و ژئوفيزيك کنکور دانشگاه آزاد

ضرایب کارشناسی ارشد ژئوفيزيك گرایش های لرزه‌شناسي و گراني‌سنجي و مغناطيس‌سنجي کنکور دانشگاه آزاد

ضرایب کارشناسی ارشد زیست شناسی گرایش های زيست‌شناسي تكويني و زيست‌ فناوري و زيست‌ فناوري دریا کنکور دانشگاه آزاد

ضرایب کارشناسی ارشد زیست شناسی گرایش های زيست سلولي و تكويني و فيزيولوژي جانوري و سيستماتيك اكولوژي کنکور دانشگاه آزاد

ضرایب کارشناسی ارشد زیست شناسی گرایش های ژنتيك و علوم سلولي و بیو سيستماتيك جانوري کنکور دانشگاه آزاد

ضرایب کارشناسی ارشد زیست شناسی گرایش های ميكروبيولوژي و بيوفيزيك و علوم جانوري کنکور دانشگاه آزاد

ضرایب کارشناسی ارشد زیست شناسی گرایش های علوم گياهي و بيوشيمي و فیزیولوژی گیاهی کنکور دانشگاه آزاد

ضرایب کارشناسی ارشد زیست شناسی گرایش های زيست‌شناسي تكويني و زيست‌ فناوري و زيست‌ فناوري دریا کنکور دانشگاه آزاد

ضرایب کارشناسی ارشد زیست شناسی گرایش های زيست سلولي و فيزيولوژي جانوري و سيستماتيك اكولوژي کنکور دانشگاه آزاد

ضرایب کارشناسی ارشد زیست شناسی گرایش های ژنتيك و علوم سلولي و علوم جانوري کنکور دانشگاه آزاد

ضرایب کارشناسی ارشد زیست شناسی گرایش های ميكروبيولوژي و بيوفيزيك و علوم جانوري کنکور دانشگاه آزاد

ضرایب کارشناسی ارشد زیست شناسی گرایش های علوم گياهي و بيوشيمي و فیزیولوژی گیاهی کنکور دانشگاه آزاد

ضرایب کارشناسی ارشد شیمی گرایش های فناوري اسانس و شيمي پليمر و نانوشيمي و شيمي درياکنکور دانشگاه آزاد

ضرایب کارشناسی ارشد شیمی گرایش های شيمي فيزيك و شيمي آلي و فيتوشيمي کنکور دانشگاه آزاد

ضرایب کارشناسی ارشد شیمی گرایش های شيمي كاربردي و شيمي تجزيه و شيمي معدني کنکور دانشگاه آزاد

ضرایب کارشناسی ارشد فیزیک گرایش نانوفیزیک کنکور دانشگاه آزاد

ضرایب کارشناسی ارشد فیزیک گرایش های فیزیک نجومی و فیزیک بنیادی کنکور دانشگاه آزاد

ضرایب کارشناسی ارشد فیزیک گرایش های ذرات بنیادی و نظریه میدانها و هسته ای کنکور دانشگاه آزاد

ضرایب کارشناسی ارشد فیزیک گرایش های اتمی مولکولی و حالت جامد کنکور دانشگاه آزاد

جذب دانشجوی کارشناسی ارشد بدون شرکت در آزمون سراسری سال 92 در دانشگاه هنر اصفهان

ضرایب کارشناسی ارشد هنر ساخت و معماری کنکور سراسری گرایش های فناوری معماری دیجیتال وانرژی معماري

ضرایب کارشناسی ارشد مجموعه زیست شناسی گرایش های علوم گياهي و بيوشيمي و علوم گياهي کنکور دانشگاه آزاد

ضرایب کارشناسی ارشد ریاضی گرایش های ریاضی محض و ریاضی کاربردی کنکور دانشگاه آزاد

ضرایب کارشناسی ارشد ریاضی گرایش های رياضي كاربردي و آموزش رياضي و آناليز عددي کنکور دانشگاه آزاد

ضرایب کارشناسی ارشد مهندسی نفت گرایش های مهندسي نفت (حفاری) و مهندسي نفت (مخازن هیدروکربوری) کنکور دانشگاه آزاد

ضرایب کارشناسی ارشد مهندسی نفت گرایش های پژوهشی مهندسي نفت و مهندسي نفت (بهره برداری) کنکور دانشگاه آزاد

ضرایب کارشناسی ارشد مهندسی نفت گرایش های مهندسي نفت و مهندسي اكتشاف نفت کنکور دانشگاه آزاد

ضرایب کارشناسی ارشد مهندسی صنایع سیستم کنکور دانشگاه آزاد

ضرایب کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش های گاز و كنترل فرآيندهاي شيميايي و مهندسی شیمی کنکور دانشگاه آزاد

ضرایب کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش های پديده‌هاي انتقال و مهندسي بيوشيميايي و فرآيندهاي جداسازي کنکور دانشگاه آزاد

ضرایب کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش های مهندسي محيط زيست و مهندسي پليمر و ترموديناميك و سينتيك کنکور دانشگاه آزاد

ضرایب کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش های صنايع غذايي و بيوتكنولوژي و مهندسي فرآيند کنکور دانشگاه آزاد

ضرایب کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات کنکور دانشگاه آزاد

ضرایب کارشناسی ارشد مهندسی مواد کنکور دانشگاه آزاد

ضرایب کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش های مكانيك خاك و پي و برنامه‌ريزي حمل و نقل و مهندسي سازه‌هاي دريايي کنکور دانشگاه آزاد

ضرایب کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش های سازه‌هاي هيدروليكي و مهندسي سازه و راه و ترابري کنکور دانشگاه آزاد

ضرایب کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش های مهندسي زلزله و مديريت ساخت و مهندسي آب کنکور دانشگاه آزاد

ضرایب کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر کنکور دانشگاه آزاد

ضرایب کارشناسی ارشد مهندسی صنایع کنکور دانشگاه آزاد

ضرایب کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک کنکور دانشگاه آزاد

ضرایب کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش ماشین های الکتریکی و الکترونیک قدرت کنکور دانشگاه آزاد

 ضرایب کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش کنترل و سیستم های قدرت و تکتولوژی فشار قوی کنکور دانشگاه آزاد

ضرایب کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش الکترونیک قدرت مخابرات کنکور دانشگاه آزاد

ضرایب کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی دانشگاه آزاد

ضرایب کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم ها دانشگاه آزاد

ضرایب کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار دانشگاه آزاد

ضرایب کارشناسی ارشد علوم اجتماعی کنکور سراسری گرایش های برنامه‌ريزي گردشگري ,و دانش اجتماعي مسلمين و فلسفه علوم اجتماعی

ضرایب کارشناسی ارشد علوم اجتماعی کنکور سراسری گرایش های مطالعات فرهنگي و مطالعات جوانان و برنامه‌ريزي توسعه منطقه‌اي

ضرایب کارشناسی ارشد علوم اجتماعی کنکور سراسری گرایش های توسعه روستايي و برنامه‌ريزي رفاه اجتماعي وجامعه‌شناسي انقلاب اسلامي

ضرایب کارشناسی ارشد علوم اجتماعی کنکور سراسری گرایش های مردم‌شناسي وجمعيت‌شناسي وجامعه‌شناسي

ضرایب کارشناسی ارشد علوم سیاسی کنکور سراسری 3 گرایش دوم

ضرایب کارشناسی ارشد علوم سیاسی کنکور سراسری 3 گرایش اول

ضرایب کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی در کشاورزی کنکور سراسری

ضرایب کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک بیوسیستم کنکور سراسری گرایش های طراحی و ساخت وانرژی های تجدید پذیر وفناوری پس از برداشت

ضرایب کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات

ضرایب کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی آب کنکور سراسری 4 گرایش اصلی

ضرایب کارشناسی ارشد صنایع غذایی کنکور سراسری گرایش های زیست فناوری مواد غذایی وفناوری مواد غذایی

ضرایب کارشناسی ارشد صنایع غذایی کنکور سراسری گرایش های صنايع غذايي وعلوم مواد غذایی

ضرایب کارشناسی ارشد تولیدات گیاهی کنکور سراسری

ضرایب کارشناسی ارشد علوم باغبانی کنکور سراسری

ضرایب کارشناسی ارشد علوم خاک کنکور سراسری

ضرایب کارشناسی ارشد دام و طیور کنکور سراسری گرایش های تغذیه طیور و فیزیولوژی طیور

ضرایب کارشناسی ارشد دام و طیور کنکور سراسری گرایش های علوم دامي و پرورش و توليد طيور

ضرایب کارشناسی ارشد ایرانشناسی کنکور سراسری گرایش های ایران شناسی عمومی وتاریخ وفرهنگ مردم واصول نسخه شناسی

ضرایب کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی کنکور سراسری گرایش های فقه مقارن وحقوق خصوصی وفقه مقارن و حقوق عمومی اسلامی

ضرایب کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی کنکور سراسری گرایش های مبانی فقه حقوق اسلامی و فقه حقوق اسلامی و فقه حقوق خصوصی

ضرایب کارشناسی ارشد مجموعه زبان کنکور سراسری

ضرایب کارشناسی ارشد روانشناسی کنکور سراسری گرایش های روانشناسي عمومي وروانشناسي باليني و«روانسجي»

 ضرایب کارشناسی ارشد مجموعه حقوق کنکور سراسری گرایش های حقوق هنری وحقوق خانواده وحقوق شرکت های تجاری

ضرایب کارشناسی ارشد مجموعه حقوق کنکور سراسری گرایش های مدیریت نظارت ومدیریت دادگستری وحقوق دادرسی اداری

ضرایب کارشناسی ارشد مجموعه حقوق کنکور سراسری 3 گرایش کیفری

ضرایب کارشناسی ارشد مجموعه حقوق کنکور سراسری گرایش های حقوق حمل و نقل و فقه و حقوق اسلامی و فقه و حقوق خصوصی

ضرایب کارشناسی ارشد مجموعه حقوق کنکور سراسری گرایش های حقوق سردفتری وحقوق ثبت اسناد و املاک وحقوق اسناد و قراردادهای تجاری

ضرایب کارشناسی ارشد مجموعه حقوق کنکور سراسری گرایش های معارف اسلامي و حقوق ارتباطات وحقوق تجاری اقتصادي بين‌المللي

ضرایب کارشناسی ارشد مجموعه حقوق کنکور سراسری گرایش های معارف اسلامي و حقوق ارتباطات وحقوق تجاری اقتصادي بين‌المللي

ضرایب کارشناسی ارشد مجموعه حقوق کنکور سراسری گرایش های حقوق محيط زيست وحقوق اقتصادي وحقوق تجارت بين‌الملل

ضرایب کارشناسی ارشد مجموعه حقوق کنکور سراسری گرایش های حقوق عمومي وحقوق بشروحقوق مالكيت فكري

ضرایب کارشناسی ارشد مجموعه حقوق کنکور سراسری گرایش های حقوق خصوصي وحقوق بين‌الملل وحقوق جزا و جرم‌شناسي

ضرایب کارشناسی ارشد هنر ساخت و معماری کنکور سراسری گرایش های مديريت پروژه و ساخت وفناوری معماری بیونیک

ضرایب کارشناسی ارشد هنرهای تصویری و طراحی کنکور سراسری گرایش های نقاشی وعکاسی ومرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی

ضرایب کارشناسی ارشد هنرهای تصویری و طراحی کنکور سراسری گرایش های (انیمیشن) و ارتباط تصویری وتصویرسازی

ضرایب کارشناسی ارشد هنرهای پژوهشی در گرایش های هنر اسلامی و مطالعات موزه

ضرایب کارشناسی ارشد هنرهای پژوهشی در گرایش های پژوهش هنر وفلسفه هنر وصنايع دستي

ضرایب کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری در سه گرایش

ضرایب کارشناسی ارشد طراحی شهری کنکور سراسری

ضرایب کارشناسی ارشد معماری کنکور سراسری گرایش های مطالعات معماري ايران وبازسازي پس از سانحه ومعماري داخلي

ضرایب کارشناسی ارشد معماری کنکور سراسری گرایش های مهندسي معماري ومعماري منظر ومهندسي معماري اسلامي

ضرایب کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر کنکور سراسری

ضرایب کارشناسی ارشد علوم زمین کنکور سراسری گرایش های مهندسي وزيست‌محيطي وزمین شيمي وسنجش از دور

ضرایب کارشناسی ارشد علوم زمین کنکور سراسری گرایش های چينه‌نگاری و رسوب‌شناسي ونفت

ضرایب کارشناسی ارشد ژئوفیزیک کنکور سراسری

ضرایب کارشناسی ارشد فتونیک کنکور سراسری

ضرایب کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی کنکور سراسری گرایش های بيوشيمي وبيوفيزيك وزيست فناوري وزیست فناوری دریا

ضرایب کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی کنکور سراسری گرایش های علوم سلولي و ميكروبيولوژي

ضرایب کارشناسی ارشد زیست شناسی جانوری کنکور سراسری گرایش جنین شناسی و بافت شناسی

ضرایب کارشناسی ارشد زیست شناسی جانوری کنکور سراسری سه گرایش اول

ضرایب کارشناسی ارشد مجموعه شیمی کنکور سراسری گرایش های شیمی دریا و شیمی پلیمر

ضرایب کارشناسی ارشد مجموعه شیمی کنکور سراسری گرایش های نانو شیمی و آموزش شیمی وپیشرانه ها

ضرایب کارشناسی ارشد مجموعه شیمی کنکور سراسری گرایش های شیمی تجزیه و شیمی کاربردی وفیتو شیمی

ضرایب کارشناسی ارشد مجموعه شیمی کنکور سراسری گرایش های شیمی فیزیک و شیمی الی و شیمی معدنی

ضرایب کارشناسی ارشد مجموعه فیزیک کنکور سراسری در گرایش های فیزیک و نانو فیزیک و آموزش فیزیک

ضرایب کارشناسی ارشد ریاضیات کنکور سراسری

ضرایب کارشناسی ارشد مهندسی شیمی(داروسازی) کنکور سراسری

ضرایب کارشناسی ارشد مهندسی فرآوری و انتقال گاز کنکور سراسری

ضرایب کارشناسی ارشد مهندسی معماری کشتی کنکور سراسری

ضرایب کارشناسی ارشد مهندسی ابزار دقیق کنکور سراسری

ضرایب کارشناسی ارشد مهندسی هوا فضا گرایش های آئروديناميك وسوانح هوايي ومهندسي هوافضا کنکور سراسری

ضرایب کارشناسی ارشد مهندسی هوا فضا گرایش های جلو برندگی و مکانیک و سازه های هوایی کنکور سراسری

ضرایب کارشناسی ارشد مهندسی نانومواد کنکور سراسری

ضرایب کارشناسی ارشد مهندسی صنایع سیستم کنکور سراسری

ضرایب کارشناسی ارشد مهندسی معدن گرایش های فراوری و مکانیک سنگ و استخراج کنکور سراسری

ضرایب کارشناسی ارشد مهندسی نفت گرایش های مهندسی بهره برداری و مهندسی مخازن کنکور سراسری

ضرایب کارشناسی ارشد مهندسی نفت گرایش های اکتشاف و حفاری کنکور سراسری

ضرایب کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات در گرایش های مختلف کنکور سراسری

ضرایب کارشناسی ارشد مهندسی شیمی کنکور سراسری

ضرایب کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر کنکور سراسری

ضرایب کارشناسی ارشد مهندسی عمران کنکور سراسری

ضرایب کارشناسی ارشد مهندسی موادگرایش های سرامیک وریخته گری و بیو موادکنکور سراسری

ضرایب کارشناسی ارشد مهندسی موادگرایش های شناسایی و جوشکاری واستخراج و شکل دادن فلزات کنکور سراسری

ضرایب کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش های مدیریت فناوری و مهندسی لجستینگ کنکور سراسری

ضرایب کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش های مهندس صنایع و مهندس مالی کنکور سراسری

ضرایب کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش های سازه بدنه خودرو و مکاترونیک کنکور سراسری

ضرایب کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش های بیومکانیک وطراحی سیستم وسیستم محرکه خودرو کنکور سراسری

ضرایب کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش های ساخت و تولید طراحی کاربردی و تبدیل انرژی کنکور سراسری

 

با كليك بر روي لينك زير از اين پس اخرين اخبار مربوط به کارشناسی ارشد را در تلگرام خود دريافت نماييد:

دریافت آخرین اخبار

ghجهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با این مطلب با مشاورین صدای مشاور تماس حاصل نمایید  

تماس از تلفن ثابت بدون کد ۹۰۹۹۰۷۱۶۱۳

 پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب ( حتی ایام تعطیل )


** به امید روزهایی بهتر و آینده ای بدون پشیمانی از انتخاب های ناآگاهانه گذشته **

کلمات کلیدی : ضرایب دروس کنکور کارشناسی ارشد رشته های مختلف کارشناسی ارشد ارشد ارشد ازاد ارشد سراسری ارشد ازاد95 ارشد ازاد95 ارشد سراسری 95 ارشد سراسری95 منابع ارشد رشته های ارشد رشته های کارشناسی ارشد منابع ارشد ازاد منابع ارشد سراسری منابع ارشد مدیریت منابع ارشد روانشناسی منابع ارشد روانشناسی 95 ثبت نام ارشد ثبت نام ارشد ازاد ثبت نام ارشد سراسری تاریخ نحوه ثبت نام ارشد تاریخ نحوه ثبت نام کارشناسی ارشد تاریخ زمان ثبت نام ارشد ازاد تاریخ زمان ارشد سراسری زمان نحوه ثبت نام ارشد ازاد زمان چگونگی ارشد ازاد تاریخ نحوه ثبت نام ارشد ازاد 95 تاریخ نحوه ثبت نام ارشد ازاد95 96 چگونگی ثبت نام ازمون ارشد 95 96 نحوه ثبت نام ارشد ازاد 95 96 ثبت نام ارشد سراسری تاریخ ثبت نام ارشد سراسری تاریخ زمان نحوه ثبت نام ارشد سراسری زمان چگونگی ثبت نام ارشد سراسری ارشد سراسری95 96 ارشد سراسری 95 96 برنامه ریزی ارشد برنامه ریزی ازمون ارشد برنامه ریزی ازمون ارشد ازاد برنامه ریزی ازمون ارشد سراسری چگونگی برنامه ریزی رتبه های برتر ارشد نحوه برنامه ریزی ارشد سراسری برنامه ریزی رتبه های برتر ارشد سراسری زمان ازمون ارشد تاریخ ازمون ارشد تاریخ ازمون ارشد سراسری زمان برگزاری ازمون ارشد ازاد تاریخ برگزاری ارشد سراسری زمان ازمون ارشد ازاد 95 96 نتایج ارشد ازاد نتایج ارشد سراسری تاریخ نتایج ارشد ازاد زمان نتایج ارشد سراسری تاریخ زمان اعلام نتایج ارشد ازاد تاریخ اعلام نتایج ارشد سراسری نتایج نهایی ارشد نتایج نهایی ارشد ازاد نتایج نهایی ارشد سراسری زمان نحوه اعلام نتایج ارشد ازاد زمان چگونگی نتایج نهایی ارشد ازاد زمان چگونگی اعلام نتایج نهایی ارشد سراسری 95 96 زمان نتایج نهایی ارشد سراسری 95 96 کارنامه ارشد ازاد کارنامه ارشد سراسری کارنامه ازمون ارشد ازاد کارنامه ازمون ارشد سراسری منابع ارشد 93 95 منابع ارشد مهندسی منابع ارشد پزشکی منابع ارشد علوم پایه منابع ارشد انسانی منابع ارشد هنر منابع ارشد ازاد95 96

سوالات و نظرات خود را با ما درمیان بگذارید
 
نام *
 
ایمیل *
 
پیام شما *
سوال امنیتی جمع اعداد 7 و 7
 
   

سوالات کاربران
printerنسخه قابل چاپ
انتخاب رشته حضوری

نرخ مشاوره %30 ارزانتر از بقیه