تماس از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب

تماس با تلفن ثابت از تمام کشور 9099071613

banner

صدای مشاور تحصیلی

مشاوره تحصیلی تلفنی

مشاوره تحصیلی تلفنی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی

بررسی کنکور کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1


تاریخ :    ۱۳۹۶/۳/۲۸     بازدید :    ۲۸۱۵

بررسی کنکور کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1

اگر چه تعداد سوالات مطرح شده از مكاتب فلسفي نسبت به سال گذشته از 8 سوال به 5 سوال كاهش يافته اما همانند سال‌هاي قبل اين مبحث بيشتر سوال‌هاي مطرح شده را به خود اختصاص داده است كه نشان از اهميت اين فصل دارد. نكته قابل توجه در مورد طراحي سوالات امسال مطرح نشدن هيچ سوالي از مبحث فلاسفه يونان بود. تمامي سوالات مطرح شده حفظي بوده و هيچ سوال مفهومي و استنباطي وجود نداشت، در مجموع ميزان دشواري سوالات سال گذشته (91) نسبت به امسال (92) بيشتر بوده است.


آمار و روش تحقیق

سوالات آمار توصيفي و تحقيقات كيفي نظر ويژه‌ي طراحان سوال را در اين آزمون به خود اختصاص داده‌اند (كه اين روند حتي در طراحي سوالات آزمون دكتري نيز مشهود است و دليل آن توجه روز افزون جوامع دانشگاهي به روش‌هاي تحقيق كيفي و آميخته در دهه گذشته مي‌باشد.)

سوالات آزمون 91 داراي سطح دشواري بالاتري بوده و نسبت به سوالات آزمون 92 تنها مباحث حفظي ساده را مورد پرسش قرار نمي‌دهد، به عبارتي آمار استنباطي حوزه اصلي طرح سوالات بوده است؛ بالعكس آزمون سال 92 كه آمار توصيفي مبناي طرح سوالات، حتي در قسمت‌هاي غير توصيفي قرار گرفته است و سوالات حفظي اكثريت سوالات را به خود اختصاص داده‌اند. گزينه‌هاي آزمون 91 نسبت به 92 طولاني‌تر و سوالات دامنه گسترده‌تري از دانش مفهومي فرد را به چالش مي‌كشد. تعداد سوالات محاسباتي آزمون 91 بيشتر از سال 92 مي‌باشد و سطح دشواري اين سوالات نيز بالا است. اما در مورد مباحث مورد سوال، به نظر مي‌رسد در آزمون سال 92 جامعيت طرح تست از كليه مباحث، بيشتر از آزمون سال 91 مي‌باشد. اين در حاليست كه در هر دو آزمون به مبحث روايي و پايايي، مساله و فرضيه و جامعه، نمونه و روش نمونه‌گيري، توجه ويژه‌اي شده است.

نكته قابل توجه آن كه در آزمون 92 از مبحث مربوط به تحقيق آزمايشي، كه هر ساله اكثراً موضوع تست‌هاي متعدد بود، سوالي مطرح نشده است.


تعلیم و تربیت اسلامی

در مورد سختي سوالات، از آن جهت كه سوالات بيشتر در زمينه حفظيات مطرح شده‌اند، تفاوت محسوس از نظر دشواري بين دو سال مشاهده نمي‌شود و يك رابطه خطي ميان دو آزمون با توجه به پررنگ بودن بخش كليات و مفاهيم به چشم مي‌خورد. اين در حاليست كه آزمون 91 در پرداختن به جزئيات قوي‌تر عمل كرده و از اين جهت مي‌توان سطح دشواري آن را نسبت به آزمون 92 كه بيشتر اسامي و عنوان عمده را مورد سوال قرار داده، بالاتر دانست.


تکنولوژی آموزشی

در آزمون كارشناسي ارشد سال 92 (بهمن 91) رشته علوم تربيتي 1 همانند سال گذشته (91) براي درس تكنولوژي آموزشي 20 سوال در نظر گرفته شده بود و مي‌توان گفت تنها تغييري كه ايجاد شده بود در نحوه بودجه‌بندي و تعداد سوالات طراحي شده بود. به عنوان مثال از مبحث طراحي در سال گذشته تنها 1 سوال طرح شده بود در حالي‌كه در آزمون سال (92) از اين مبحث 7 سوال طراحي شده و با بررسي سوالات 2 سال اخير مي‌توان گفت نسبتاً سطح دشواري سوالات در يك سطح بوده و منابع پيشنهادي مباني نظري تكنولوژي آموزشي هاشم فردانش و مقدمات تكنولوژي آموزشي خديجه علي آبادي است.


روانشناسی تربیتی

در آزمون كارشناسي ارشد سال 92 (بهمن 91) درس روان شناسی تربیتي، همانند سال گذشته دارای 20 سوال بوده اما از نظر ضریب دشواری در سطح بالاتری قرار داشته است. آزمون سال 92 از نظر فراوانی سوال نیز جالب توجه بوده و بیشترین سهم در زمينه طرح سوال مربوط به بخش خبرپردازی و حافظه بوده است. در آزمون 92 به طرح یک سوال از مبحث لوین که مربوط به کتاب نظریه‌هاي یادگیری هرگنهان و اولسون ترجمه سیف بوده است نیز پرداخته و برخلاف سال‌هاي گذشته از مباحث پیاژه و رفتارگرایی و اصلاح رفتار سوال چندانی طرح نشده بود و بیشتر جهت گیری سوالات مربوط به مباحث حافظه، سبک‌ها و یادگیری بوده است و سوالات به روشنی در حیطه روان شناسی تربیتی طراحی شده است.

لذا لازم است داوطلبان عزیز دقت داشته باشند که عدم طرح سوالاتی از مباحث گشتالت، پیاژه ، رویکرد سازندگی و غیره به معنای عدم ضرورت مطالعه این مباحث نمی‌باشد. پراکندگی سوالات در هر سال متغیر بوده و احتمال وجود سوالاتی از مباحث فوق در آزمون سال 93 وجود دارد. ضمن اینکه بهتر است علاوه بر کتاب‌هاي روان شناسی پرورشی نوین دکتر سیف و روان شناسی تربیتی دکتر کدیور مباحث مربوط به گشتالت و روان‌شناسي اجتماعی از کتاب نظریه‌هاي یادگیری هرگنهان نیز مطالعه گردد با توجه به گستردگي علم روانشناسي و اين موضوع كه هر ساله ممكن است تغييراتي در نحوه طراحي سوالات اعمال شود به داوطلبان عزيز پيشنهاد مي‌شود مطالعات ضمني و آزاد در مورد دروس روانشناسي را از دست ندهند.


روش و فنون تدریس

تعداد سوالات طراحي شده در درس روش‌ها و فنون‌ تدريس همانند سال گذشته 20 سوال مي‌باشد كه از اين تعداد 5 سوال از مبحث الگوهاي يادگيري، 1 سوال از مبحث شناخت و تدوين هدف‌هاي آموزشي، 2 سوال از مبحث روش‌هاي تدريس سنتي و متداول، 5 سوال از روش‌هاي جديد تدريس، 1 سوال از روش‌هاي مختلف ارزشيابي، 4 سوال از نظريه‌هاي يادگيري و 2 سوال از الگوهاي تدريس مي‌باشد.

نكته قابل توجهي كه در طراحي سوالات امسال (92) نسبت به سال گذشته (91) مي‌توان به آن اشاره كرد، توجه ويژه طراحان سوال به مباحث الگوهاي يادگيري، روش‌هاي جديد تدريس و نظريه‌هاي يادگيري مي باشد به طوري كه 14سوال از سوالات امسال از اين مباحث مطرح شده است، حال آن‌كه در سال گذشته (91) از مباحث عنوان شده تنها 5 سوال طراحي شده بود و از مباحثي چون شناخت و تدوين هدف‌هاي آموزشي كه سال گذشته حدود 50 درصد سوالات را پوشش مي‌داد تنها 3 سوال مطرح شده بود. از مباحثي چون نظريه‌هاي تدريس، تحليل آموزشي و تحليل نظام ارزشيابي و الگوهاي تدريس كه در سال گذشته حداقل 1 سوال مطرح شده بود، هيچ سوالي طراحي نشده بود. در مجموع ميزان دشواري سوالات (92) نسبت به سال گذشته (91) بيشتر بود.


زبان تخصصی

به طور کلی زبان كارشناسي ارشد در این رشته از 30 سوال عمومی و تخصصی تشکیل شده است. این سوالات از 15 سوال عمومی که شامل 10 سوال واژگان که مانند چند سال اخیر از کتاب essential words for TOEFl طراحی شده است و 5 سوال مربوط به بخش Cloze Test است که بیشتر از دانش گرامری دانشجو براي پاسخگويي استفاده كرده است. اما 15 سوال تخصصی از 3 متن تخصصی طراحی شده بود که در مقايسه با سال گذشته تقريباً در يك سطح قرار داشتند، با توجه به اين موضوع كه متون زبان تخصصي ممكن است هر سال از منابع متفاوت و نامشخص طرح شود، مطالعه بيشتر متون مرتبط و آشنايي با لغات و اصطلاحات تخصصي به داوطلبان توصيه مي‌شود.


سنجش و اندازه گیری

در آزمون كارشناسي ارشد علوم تربيتي سال 92، تعداد سوالات مطرح شده در درس سنجش و اندازه‌گيري رشته علوم تربيتي 1، 20 سوال مي‌باشد، كه از اين 20 سوال، 5 سوال از فصل اعتبار و پايايي آزمون، 2 سوال از خطاي استاندارد اندازه‌گيري، 3 سوال از فصل روايي آزمون، 3 سوال از فصل تجزيه و تحليل سوالات آزمون، 3 سوال از فصل هنجار، 1 سوال از فصل ارزشيابي تكويني و 2 سوال از فصل اهداف و ويژگي‌هاي امتحان و 1 سوال هم از محاسبه غير واقعي مطرح شده است. بيشترين تعداد سوالات طراحي شده از فصل اعتبار و پايايي آزمون مي‌باشد كه نشان‌دهنده اهميت اين فصل مي‌باشد. نكته‌اي كه در طراحي سوال‌هاي سال 92 بايد به آن توجه كرد مطرح شدن 3 سوال از فصول اهداف و ويژگي‌هاي امتحان و محاسبه غيرواقعي مي‌باشد كه در سال گذشته هيچ سوالي از اين فصول مطرح نشده بود و از فصول طبقه‌بندي آزمون‌ها و شيوه‌هاي غيرمستقيم سنجش رفتار كه در سال گذشته 2 سوال طرح شده بود امسال هيچ سوالي مطرح نشده بود در سوالات طراحي شده بيشتر جنبه مفهومي و محاسباتي لحاظ شده بود.

سوالات تفاوت چنداني با آزمون‌ سال قبل ندارد اما در مبحث هنجاريابي يك سوال با شيوه‌اي جديد و زيركانه طرح شده كه شايد بتوان گفت دشوارترين سوال اين آزمون مي‌باشد (سوال 160)


مدیریت آموزشی

تعداد سوالات طراحي شده براي درس مديريت آموزشي همانند سال 91، 20 سوال مي‌باشد. از اين تعداد سوال، 3 سوال از فصل كليات سازمان و مديريت، 2 سوال از فصل كاركردهاي مديريت، 2 سوال از فصل كاربرد نظريات مديريت در آموزش و پرورش و از فصل‌هاي سبك‌ها و مهارت‌هاي مديريت، نظريه‌هاي سازمان و مديريت، سازمان‌هاي آموزشي، كليات مديريت آموزشي، نظريه‌هاي جديد مديريت و سازمان و مديريت آموزشي و پرورشي در نظام جمهوري اسلامي هر كدام 1سوال مطرح شده است. در سال 92 نكته قابل توجه اين است كه تعداد سوالاتي كه از هر فصل طراحي شده است تقريباً مشابه سال 91 مي‌باشد (از هر فصل تقريباً 1 الي 2 سوال). از مبحث كليات سازمان و مديريت در هر دو سال 3 سوال طراحي شده است كه نشان دهنده اهميت اين فصل نسبت به بقيه فصول مي‌باشد. مورد ديگر طراحي تست از مبحث رهبري و نظريه‌هاي انگيزشي، در سال 92 مي‌باشد و در سال 91 از اين مباحث هيچ سوالي مطرح نشده است. كل سوالات مطرح شده حفظي بوده و هيچ سوال مفهومي ديده نشده است و از لحاظ سطح دشواري سوالات سال 92 نسبت به سوالات سال 91 دشوارتر بوده است.


مقدمات برنامه‌ريزي آموزشي و درسي

تعداد سوالاتي كه براي درس مقدمات برنامه‌ريزي درسي در آزمون كارشناسي ارشد سال 92 طراحي شده همانند سال (91)، 20 سوال مي‌باشد كه از اين تعداد 2 سوال از فصل تشخيص كژي‌ها و كاستي‌هاي نظام آموزشي، 3 سوال از فصل رويكردهاي برنامه‌ريزي آموزشي در سطح كلان، 1 سوال از فصل نياز سنجش و تدوين هدف در برنامه‌ريزي درسي، 2 سوال از فصل مدل‌هاي برنامه‌ريزي آموزش و پرورش، 3 سوال از فصل كليات، 2 سوال از فصل نظريه‌هاي برنامه‌ درسي، 2 سوال از فصل ديدگاه‌هاي برنامه‌ريزي درسي و از فصل آماده سازي رئوس برنامه‌ درسي، تهيه و توليد مواد آموزشي، انواع طرح‌هاي برنامه درسي، تكنيك‌هاي برنامه درسي و الگوهاي برنامه درسي هر كدام 1 سوال مطرح شده است.

نكته‌اي كه در طراحي سوالات امسال (92) مي‌توان به آن توجه كرد اين است كه فصول رويكردهاي برنامه‌ريزي آموزشي و كليات نسبت به بقيه فصول سوالات بيشتري را به خود اختصاص داده‌اند و درجه اهميت بقيه فصل‌ها با توجه به تعداد سوالات طراحي شده (1 الي 2) سوال تا حدي در يك سطح قرار دارند.

مطلب ديگري كه مي‌توان به آن اشاره كرد اين است كه در سوالات سال گذشته (91) 5 سوال از مبحث آماده‌سازي رئوس برنامه درسي مطرح شده بود در حالي كه امسال فقط 1 سوال از اين مبحث طرح شده بود و اين نشان‌دهنده اين است كه درجه اهميت و مهم بودن فصول هر سال نسبت به سال گذشته تغيير كرده و اين امر به ديدگاه طراحان تست بستگي دارد. در آزمون 92 تمام سوالات مطرح شده حفظي بوده و هيچ سوالي مفهومي بيان نشده است.


نظارت و راهنمایی

در آزمون كارشناسي ارشد سال 92، تعداد سوالات در درس نظارت و راهنمايي همانند بقيه دروس تخصصي اين رشته 20 سوال مي‌باشد كه از اين 20 سوال، 4 سوال از مولفه‌هاي نظارت و راهنمايي، 6 سوال از فصل اصول و روش‌هاي نظارت و راهنمايي، 3 سوال از فصل حيطه عملكرد نظارت و راهنمايي و 1 سوال از فصل وظايف راهنمايي آموزشي، 5 سوال از فصل مفاهيم نظارت و راهنمايي آموزشي و 1 سوال از فصل ارزشيابي مطرح شده است. سال گذشته بيشتر سوالات از فصل اصول و روش‌هاي نظارت و راهنمايي و مفاهيم نظارت و راهنمايي آموزشي طرح شده است. اين دو فصل در سال‌هاي قبل نيز بيشتر سوال‌ها را به خود اختصاص مي‌داد (11 سوال از 20 سوال) كه اين موضوع نشان دهنده اهميت اين فصول مي‌باشد. نكته قابل توجهي كه مي‌توان به آن اشاره كرد طرح 1 سوال از مبحث ارزشيابي كه سال گذشته هيچ سوالي از آن مطرح نشده بود و در مجموع مي‌توان گفت از لحاظ دشواري سوالات سال 91 دشوارتر از سوالات سال 92 بود.

مشاورین سامانه صدای مشاور تحصیلی پاسخگوی سوالات شما پیرامون کنکور کارشناسی -کارشناسی ارشد -دکتری وکلیه رشته ها می باشندجهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با این مطلب با مشاورین صدای مشاور تماس حاصل نمایید  

تماس از تلفن ثابت بدون کد ۹۰۹۹۰۷۱۶۱۳

 پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب ( حتی ایام تعطیل )


** به امید روزهایی بهتر و آینده ای بدون پشیمانی از انتخاب های ناآگاهانه گذشته **


سوالات و نظرات خود را با ما درمیان بگذارید
 
نام *
 
ایمیل *
 
پیام شما *
سوال امنیتی جمع اعداد 5 و 1
 
   

سوالات کاربران
printerنسخه قابل چاپ
انتخاب رشته حضوری

نرخ مشاوره %30 ارزانتر از بقیه