تماس از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب

تماس با تلفن ثابت از تمام کشور 9099071613

banner

صدای مشاور تحصیلی

مشاوره تحصیلی تلفنی

مشاوره تحصیلی تلفنی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی

ارتقاء کیفیت بهره وری در آموزش و پرورش دانش آموزان


تاریخ :    ۱۳۹۵/۳/۸     بازدید :    ۱۳۲۲

ارتقاء کیفیت بهره وری در آموزش و پرورش دانش آموزان

"سامانه صدای مشاور تحصیلی"

مشاوره دهنده تخصصی دانش آموزان

برای تماس با مشاورین ما تنها با تلفن ثابت و بدون گرفتن کد، با شماره  9099071613  تماس بگیرید

تماس از 8 صبح تا 12 شب

حتی ایام تعطیل

ارتقاء کیفیت بهره وری در آموزش و پرورش دانش آموزان

با وجود تعاریف زیاد درباره بهره وری ، به منظور اجرایی كردن آن در آموزش و پرورش می بایست تعریفی هماهنگ و سازگار با شرایط و نیازهای آموزش و پرورش  به كار برد و ازطریق مشاركت كلیه كاركنان قدم های موثری را در این راه برداشت.

راهكارهای افزایش بهره وری مستلزم شناخت كافی وضعیت موجود و فرهنگ كاری آموزش و پرورش است. باتوجه به تفاوتهای مهم در فرهنگ كاری سازمانها و وضعیت موجود آنها می توان گفت راهكارهای افزایش بهره وری نیز در آنها متفاوت خواهدبود. در سطح كلان یا ملی این وظیفه دولت است كه با برنامه ریزی لازم زمینه ارتقای بهره وری را فراهم سازد.  اما در سطح خرد یعنی در سطح مدارس ، مدیریتها و سازمانهای آموزش و پرورش ، وظیفه مدیران این واحدهاست كه با ایجاد جو مشاركت در محیط ، در كاركنان احساس غرور نسبت به كار ایجاد كرده و با تشویق كاركنان خوب و تلاشگر، گرایش و تعلق خاطر آنان را به محیط كار بیشتر كنند.

آنها همچنین می توانند با افزایش میزان صمیمیت و ایجاد روح همكاری در محیط كار، ارتباط كاركنان و مدیران را نزدیك تر نموده و آنان را به مشاركت در بهبود بهره وری سازمان یا مدرسه  تحت سرپرستی خود و كاهش اتلاف منابع راغب سازند . لازمه این امر، شناخت و تجزیه و تحلیل وضعیت فعلی و ارزیابی عملكرد فرآیندهای مختلف آموزش و پرورش و نتایج حاصل از این فرآیندها و تلاش بی وقفه برای دگرگونی آن است كه سیستم های سازمان را در راستای  بهبود مستمر و مطلوب و روند رو به رشد هدایت كند. ازجمله راهكارهای افزایش بهره وری می توان موارد زیر را پیشنهاد نمود:

1)   تعهد و حمایت مدیریت ارشد از برنامه های عملیاتی بهبود و افزایش بهره وری.

2) تشكیل كمیته عالی بهره وری متشكل از مدیران كلیه واحدهای سازمان ، هسته ها و تیم های بهبود بهره وری با مشاركت فراگیر فرآیندگونه كلیه كاركنان با نگرش ایجاد دوایر یا گروه های بهبود بهره وری

3) تدوین استراتژی مدیریت بهره وری فراگیر و جاری سازی عملیاتی آن.

4) ایجاد باور، اعتماد و اطمینان در كاركنان نسبت به استراتژی و برنامه های پیشنهادی.

5) بكارگیری مكانیزم های ارزیابی عملكرد سازمان ، تدوین و جاری سازی شاخص های ارزیابی و سنجش عملكرد سازمان همسو با مدیریت بهره وری از قبیل اثربخشی ، كارآیی، انعطاف پذیری و كیفیت زندگی كاری.

6) اصلاح نظام مدیریت كه در این راستا باید اهداف و ساختار سیستم با نگرش فرآیندی تنظیم شود و از گسترش بی رویه افقی و عمومی سازمان جلوگیری گردد. همچنین باید به درجه ادغام تمام سیستم های مستقل و تخصصی به سیستمی جامع و یكپارچه با نگرش فرآیندی ، كیفیت داده ها و كیفیت فرآیند تغییر، توجه بسیار شده و بین مراحل حساس تغییر، ارتباط لازم ایجاد گردد.

7) برقراری آموزش های اثربخش در تمام سطوح سازمان.

8) برقراری ارتباط و همكاری اثربخش بین واحدها و قسمت های مختلف سازمان با بكارگیری فنون كار گروهی.

9) سازگاری میان مدیریت و نیروی كار در روش های بهبود بهره وری.

10) از كاركنان انجام كار با كیفیت خواسته شود.

11) اولویت دادن به تحقیقات كاربردی درباره فرآیندهای شغلی و كاری.

12) مدیر باید تمامی كاركنان را از جزییات كاری كه در حال انجام آن هستند ، مطلع نموده و آنان را در بهبود فرآیندها مشاركت و یاری دهد.

13) مدیران باید از اهداف پراكنده و بدون برنامه ریزی اجتناب كنند.

14) مدیران باید شخصاً وقت بیشتری برای برنامه ریزی ، هدایت و كنترل فعالیت ها برای افزایش بهره وری صرف كنند.

افزایش بهره وری در آموزش و پرورش  ضمن اینكه سبب افزایش كیفیت خدمات  آموزش و پرورش می گردد ،  قیمت تمام شده آن را كاهش می دهد ، بازدهی سرمایه را نیز افزایش داده و ارتقای استانداردهای زندگی را فراهم می سازد كه این هر دو از عــوامل اصلی ایجاد ثروت ملی محسوب می شوند .

بنابراین، می توان گفت كه افزایش بهره وری به ویژه در آموزش و پرورش بهترین ابزار برای افزایش بهبود سطح زندگی مردم و ایجاد ثروت ملی است. از دیدگاه سیستمی با گسترش این تفكر در سطح منابع اقتصادی جامعه می توان نتیجه گرفت كه افزایش بهـــره وری آموزش و پرورش  موجب افزایش بهره وری ملی شده و آن نیز به بالا رفتن قدرت خرید مردم ، رونق اقتصادی ، افزایش درآمد ملی ، كاهش تورم و همچنین افزایش اشتغال در درازمدت منجر خواهد شد.

بهره وری در آموزش و پرورش

دیر زمانی از بکارگیری شیوه های ارتقای کیفیت و بهره وری در صنایع و بخشهای اقتصادی نمی گذرد. موفقیت این راهکارها در رشد و توسعه اقتصادی، صاحبنظران را بر آن داشت تا آنها را در بنیادی ترین نهاد اقتصادی اجتماعی یعنی آموزش و پرورش بیازمایند و صد البته بکارگیری شیوه های ارتقای بهره وری در نظام های آموزشی نیز موفقیت آمیز بوده است. بطوری که همگان معتقدند کشورهای پیشگام در رشد و توسعه اقتصادی اجتماعی مسیری جز ارتقای کیفیت و بهره وری در آموزش و پرورش را نپیمودند. بنابراین استفاده از فواید حاصل از ارتقای بهره وری نقش بسیار مهمی در رشد و توسعه اقتصادی اجتماعی کشورهای گوناگون دارد.

كشور ما نیز كه در جهت اقتصاد دانایی محور حركت می‌كند و تمامی تلاش خود را برای افزایش سرمایه‌های انسانی بكار می‌گیرد چاره‌ای جز ارتقای بهره ‌وری در سطوح گوناگون به ویژه آموزش و پرورش ندارد.

ضرورت و اهمیت بهره وری در آموزش و پرورش:

یکی از زیر بنایی ترین نهادهای تمامی جوامع بشری پس از خانواده، آموزش و پرورش است.هر ساله منابع انسانی و مالی بسیار عظیمی برای تعلیم و تربیت دانش آموزان مورد استفاده قرار می گیرد.اینکه دانش آموزان آگاهی ها و توانمندیهای ضروری برای زندگی اجتماعی را بیاموزند و در رشد و اعتلای جامعه خود موثر باشند، از مهمترین چالشهای گریبان گیر نظام های آموزشی دنیا ، به خصوص نظام آموزشی کشور ماست.

ارتقای بهره وری در آموزش و پرورش نه تنها به توسعه اقتصادی اجتماعی کمک می کند،بلکه از طریق تربیت نیروی انسانی کارآمد و خلاق می تواند موجب اعتلای کشور گردد. از آنجایی كه امروزه دانش آموزان علاوه بر مهارتهای پایه نیازمند مهارتهای پیچیده ‌تری هستند و منابعی كه در اختیار آموزش و پرورش قرار می‌گیرد، محدود است در نتیجه ارتقای بهره‌ وری در آموزش و پرورش بایستی از طریق ارتقای بهره وری در مدارس صورت گیرد. اگر آموزش و پرورش ، تغییرات كیفی در فرهنگ حاكم بر جامعه بوجود آورد، بدون شك می‌تواند از طریق تحول در رفتار مردم و شكل نهادهای اجتماعی، پیشرفت های قابل ملاحظه ای در نرخ رشد بهره‌ وری بوجود آورد.

افزون بر این، افرادی كه دانش و مهارت مفیدی به دست می‌آورند، می‌توانند فرد مفیدی در جامعه به شمار آیند. آموزش و پرورش با تقویت و تحكیم سرمایه‌های مادی و انسانی بر رشد و ارتقای بهره ‌وری سرعت می‌بخشد. 1

پیش از ارایه راهكارهای گوناگون در زمینه ارتقای بهره‌ وری در مدارس بایستی تعریف دقیقی از آن ارایه نمود. به همین دلیل در این بخش تعاریف گوناگون بهره‌ وری در آموزش و پرورش ارایه می‌گردد.

تعریف بهره وری در آموزش و پرورش:

تا کنون تعاریف بسیار زیادی از بهره وری در آموزش و پرورش ارایه شده است و هر یک از صاحبنظران از دیدگاه خاص خود به تعریف این مفهوم پرداخته اند.برخی بهره وری در آموزش و پرورش را اینگونه تعریف کرده اند:

«بهره وری در آموزش و پرورش تمرکز بر یادگیرنده و بهبود یادگیری است.»

«بهره وری در آموزش و پرورش : عبارت است از ارتباط میان نحوه  استفاده سازمان آموزشی از منابعی كه در اختیار دارد و تبدیل  آن طی فرآیندی آموزشی به ستاده های مطلوب همراه با در نظر گرفتن کیفیت زندگی کاری کلیه ی کارکنان آن .»

«کلان ( 1995 ) بهره وری آموزشی را ارتباط بین دروندادها ( هزینه های مصرف شده در آموزش ) و بروندادها (پیشرفت تحصیلی یا سایر اهداف تعریف شده برای آموزش و پرورش) می داند . از دیدگاه او مسأله اصلی در بهره وری آموزش و پرورش، اثربخشی هزینه و چگونگی استفاده از منابع موجود برای افزایش پیشرفت دانش آموزان است. برای حصول به این نتیجه مهم باید برنامه ریزی آموزشی و مسائل مالی را در بهره وری موثر و ضروری دانست .»

«در آموزش و پرورش بهره وری ارتباط بین پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با منابع موجود تعریف می شود.»

نکته مشترک تمامی این تعاریف محوریت دانش آموزان و افزایش توانمندیهای آنان، همچنین استفاده بهینه از منابع موجود و کاهش هرینه ها در فعالیتهای مربوط به ارتقای بهره وری است.

gh


سوالات و نظرات خود را با ما درمیان بگذارید
 
نام *
 
ایمیل *
 
پیام شما *
سوال امنیتی جمع اعداد 5 و 5
 
   

سوالات کاربران
printerنسخه قابل چاپ
انتخاب رشته حضوری

نرخ مشاوره %30 ارزانتر از بقیه