تماس از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب

تماس با تلفن ثابت از تمام کشور 9099071613

banner

صدای مشاور تحصیلی

مشاوره تحصیلی تلفنی

مشاوره تحصیلی تلفنی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی

ضرايب و مواد امتحاني كارشناسي ارشد انواع رشته ها


تاریخ :    ۱۳۹۶/۳/۲۸     بازدید :    ۱۳۹۰

ضرايب و مواد امتحاني كارشناسي ارشد انواع رشته ها

"سامانه صدای مشاور تحصیلی"

مشاوره دهنده تخصصی کارشناسی ارشد

برای تماس با مشاورین ما تنها با تلفن ثابت و بدون گفتن کد، با شماره 9099071613  تماس بگیرید.

تماس از 8 صبح تا 12 شب

حتی ایام تعطیل

 ضرايب و مواد امتحاني كارشناسي ارشد انواع رشته ها

کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و منابع آن

کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم و بهره وری و منابع آن

کارشناسی ارشد رشته مرمت و احیای بناهای تاریخی و منابع آن

کارشناسی ارشد رشته علوم کامپیوتر گرایش ‏علوم کامپیوتری و منابع آن

کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی گرایش تكتونيك كاربردي و منابع آن

ضرایب کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات

ضرایب کارشناسی ارشد صنایع غذایی کنکور سراسری گرایش های صنايع غذايي وعلوم مواد غذایی

ضرایب کارشناسی ارشد تولیدات گیاهی کنکور سراسری

ضرایب کارشناسی ارشد علوم خاک کنکور سراسری

ضرایب کارشناسی ارشد دام و طیور کنکور سراسری گرایش های علوم دامي و پرورش و توليد طيور

ضرایب کارشناسی ارشد ایرانشناسی کنکور سراسری گرایش های ایران شناسی عمومی وتاریخ وفرهنگ مردم واصول نسخه شناسی

ضرایب کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی کنکور سراسری گرایش های فقه مقارن وحقوق خصوصی وفقه مقارن و حقوق عمومی اسلامی

ضرایب کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی کنکور سراسری گرایش های مبانی فقه حقوق اسلامی و فقه حقوق اسلامی و فقه حقوق خصوصی

ضرایب کارشناسی ارشد مجموعه زبان کنکور سراسری

ضرایب کارشناسی ارشد روانشناسی کنکور سراسری 3 گرایش دوم

ضرایب کارشناسی ارشد روانشناسی کنکور سراسری گرایش های روانشناسي عمومي وروانشناسي باليني و«روانسجي»

ضرایب کارشناسی ارشد مجموعه حقوق کنکور سراسری 3 گرایش کیفری

 سردفتری وحقوق ثبت اسناد و املاک وحقوق اسناد و قراردادهای تجاری

ضرایب کارشناسی ارشد مجموعه حقوق کنکور سراسری گرایش های حقوق محيط زيست وحقوق اقتصادي وحقوق تجارت بين‌الملل

ضرایب کارشناسی ارشد مجموعه حقوق کنکور سراسری گرایش های حقوق عمومي وحقوق بشروحقوق مالكيت فكري

ضرایب کارشناسی ارشد مجموعه حقوق کنکور سراسری گرایش های حقوق خصوصي وحقوق بين‌الملل وحقوق جزا و جرم‌شناسي

ضرایب کارشناسی ارشد هنر ساخت و معماری کنکور سراسری گرایش های فناوری معماری دیجیتال وانرژی معماري

ضرایب کارشناسی ارشد هنر ساخت و معماری کنکور سراسری گرایش های مديريت پروژه و ساخت وفناوری معماری بیونیک

ضرایب کارشناسی ارشد هنرهای تصویری و طراحی کنکور سراسری گرایش های نقاشی وعکاسی ومرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی

ضرایب کارشناسی ارشد هنرهای تصویری و طراحی کنکور سراسری گرایش های (انیمیشن) و ارتباط تصویری وتصویرسازی

ضرایب کارشناسی ارشد هنرهای پژوهشی در گرایش های هنر اسلامی و مطالعات موزه

ضرایب کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری در سه گرایش

ضرایب کارشناسی ارشد معماری کنکور سراسری گرایش های مطالعات معماري ايران وبازسازي پس از سانحه ومعماري داخلي

ضرایب کارشناسی ارشد معماری کنکور سراسری گرایش های مهندسي معماري ومعماري منظر ومهندسي معماري اسلامي

ضرایب کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر کنکور سراسری

ضرایب کارشناسی ارشد علوم زمین کنکور سراسری گرایش های چينه‌نگاری و رسوب‌شناسي ونفت

ضرایب کارشناسی ارشد ژئوفیزیک کنکور سراسری

ضرایب کارشناسی ارشد فتونیک کنکور سراسری

ضرایب کارشناسی ارشد آمار کنکور سراسری

ضرایب کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی کنکور سراسری گرایش های بيوشيمي وبيوفيزيك وزيست فناوري وزیست فناوری دریا

ضرایب کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی کنکور سراسری گرایش های علوم سلولي و ميكروبيولوژي

ضرایب کارشناسی ارشد زیست شناسی جانوری کنکور سراسری گرایش جنین شناسی و بافت شناسی

ضرایب کارشناسی ارشد زیست شناسی جانوری کنکور سراسری سه گرایش اول

ضرایب کارشناسی ارشد زیست شناسی گیاهی کنکور سراسری گرایش های فیزیولوژی واکولوژی وزیست شناسی گیاهی

ضرایب کارشناسی ارشد مجموعه شیمی کنکور سراسری گرایش های شیمی دریا و شیمی پلیمر

ضرایب کارشناسی ارشد مجموعه شیمی کنکور سراسری گرایش های شیمی تجزیه و شیمی کاربردی وفیتو شیمی

ضرایب کارشناسی ارشد مجموعه شیمی کنکور سراسری گرایش های نانو شیمی و آموزش شیمی وپیشرانه ها

ضرایب کارشناسی ارشد مجموعه شیمی کنکور سراسری گرایش های شیمی فیزیک و شیمی الی و شیمی معدنی

ضرایب کارشناسی ارشد مجموعه فیزیک کنکور سراسری در گرایش های فیزیک و نانو فیزیک و آموزش فیزیک

ضرایب کارشناسی ارشد ریاضیات کنکور سراسری

ضرایب کارشناسی ارشد مهندسی شیمی(داروسازی) کنکور سراسری

ضرایب کارشناسی ارشد مهندسی معماری کشتی کنکور سراسری

ضرایب کارشناسی ارشد مهندسی ابزار دقیق کنکور سراسری

ضرایب کارشناسی ارشد مهندسی هوا فضا گرایش های آئروديناميك وسوانح هوايي ومهندسي هوافضا کنکور سراسری

ضرایب کارشناسی ارشد مهندسی هوا فضا گرایش های جلو برندگی و مکانیک و سازه های هوایی کنکور سراسری

ضرایب کارشناسی ارشد مهندسی صنایع سیستم کنکور سراسری

ضرایب کارشناسی ارشد مهندسی معدن گرایش های اکتشاف و تونل و مدیریت معدنی کنکور سراسری

ضرایب کارشناسی ارشد مهندسی معدن گرایش های فراوری و مکانیک سنگ و استخراج کنکور سراسری

ضرایب کارشناسی ارشد مهندسی نفت گرایش های اکتشاف و حفاری کنکور سراسری

ضرایب کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات در گرایش های مختلف کنکور سراسری

ضرایب کارشناسی ارشد مهندسی شیمی کنکور سراسری

ضرایب کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر کنکور سراسری

ضرایب کارشناسی ارشد مهندسی عمران کنکور سراسری

ضرایب کارشناسی ارشد مهندسی موادگرایش های سرامیک وریخته گری و بیو موادکنکور سراسری

ضرایب کارشناسی ارشد مهندسی موادگرایش های شناسایی و جوشکاری واستخراج و شکل دادن فلزات کنکور سراسری

ضرایب کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش های مهندس صنایع و مهندس مالی کنکور سراسری

ضرایب کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش های سازه بدنه خودرو و مکاترونیک کنکور سراسری

ضرایب کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش های بیومکانیک وطراحی سیستم وسیستم محرکه خودرو کنکور سراسری

ضرایب کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش های ساخت و تولید طراحی کاربردی و تبدیل انرژی کنکور سراسری

ضرایب کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر کنکور سراسری

ضرایب کارشناسی ارشد برق گرایش مهندسی پزشکی مکاترونیک کنکور سراسری

ضرایب کارشناسی ارشد برق گرایش الکترنیک مخابرات قدرت کنکور سراسری

 جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با این مطلب با مشاورین صدای مشاور تماس حاصل نمایید  

تماس از تلفن ثابت بدون کد ۹۰۹۹۰۷۱۶۱۳

 پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب ( حتی ایام تعطیل )


** به امید روزهایی بهتر و آینده ای بدون پشیمانی از انتخاب های ناآگاهانه گذشته **

کلمات کلیدی : ضرايب و مواد امتحاني كارشناسي ارشد انواع رشته ها ضرایب منابع کارشناسی ارشد ضرایب و منابع آزمون ها کارشناسی ارشد ارشد ارشد ازاد ارشد سراسری ارشد ازاد94 ارشد ازاد94 ارشد سراسری 94 ارشد سراسری94 منابع ارشد رشته های ارشد رشته های کارشناسی ارشد منابع ارشد ازاد منابع ارشد سراسری منابع ارشد مدیریت منابع ارشد روانشناسی منابع ارشد روانشناسی 94 ثبت نام ارشد ثبت نام ارشد ازاد ثبت نام ارشد سراسری تاریخ نحوه ثبت نام ارشد تاریخ نحوه ثبت نام کارشناسی ارشد تاریخ زمان ثبت نام ارشد ازاد تاریخ زمان ارشد سراسری زمان نحوه ثبت نام ارشد ازاد زمان چگونگی ارشد ازاد تاریخ نحوه ثبت نام ارشد ازاد 94 تاریخ نحوه ثبت نام ارشد ازاد94 95 چگونگی ثبت نام ازمون ارشد 94 95 نحوه ثبت نام ارشد ازاد 94 95 ثبت نام ارشد سراسری تاریخ ثبت نام ارشد سراسری تاریخ زمان نحوه ثبت نام ارشد سراسری زمان چگونگی ثبت نام ارشد سراسری ارشد سراسری94 95 ارشد سراسری 94 95 برنامه ریزی ارشد برنامه ریزی ازمون ارشد برنامه ریزی ازمون ارشد ازاد برنامه ریزی ازمون ارشد سراسری چگونگی برنامه ریزی رتبه های برتر ارشد نحوه برنامه ریزی ارشد سراسری برنامه ریزی رتبه های برتر ارشد سراسری زمان ازمون ارشد تاریخ ازمون ارشد تاریخ ازمون ارشد سراسری زمان برگزاری ازمون ارشد ازاد تاریخ برگزاری ارشد سراسری زمان ازمون ارشد ازاد 94 95 نتایج ارشد ازاد نتایج ارشد سراسری تاریخ نتایج ارشد ازاد زمان نتایج ارشد سراسری تاریخ زمان اعلام نتایج ارشد ازاد تاریخ اعلام نتایج ارشد سراسری نتایج نهایی ارشد نتایج نهایی ارشد ازاد نتایج نهایی ارشد سراسری زمان نحوه اعلام نتایج ارشد ازاد زمان چگونگی نتایج نهایی ارشد ازاد زمان چگونگی اعلام نتایج نهایی ارشد سراسری 94 95 زمان نتایج نهایی ارشد سراسری 94 95 کارنامه ارشد ازاد کارنامه ارشد سراسری کارنامه ازمون ارشد ازاد کارنامه ازمون ارشد سراسری منابع ارشد 93 94 منابع ارشد مهندسی منابع ارشد پزشکی منابع ارشد علوم پایه منابع ارشد انسانی منابع ارشد هنر منابع ارشد ازاد94 95

سوالات و نظرات خود را با ما درمیان بگذارید
 
نام *
 
ایمیل *
 
پیام شما *
سوال امنیتی جمع اعداد 6 و 5
 
   

سوالات کاربران
printerنسخه قابل چاپ
انتخاب رشته حضوری

نرخ مشاوره %30 ارزانتر از بقیه