تماس از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب

تماس با تلفن ثابت از تمام کشور 9099071613

banner

صدای مشاور تحصیلی

مشاوره تحصیلی تلفنی

مشاوره تحصیلی تلفنی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی

معرفي و بررسی بازار كار كارشناسي رشته فيزيوتراپي


تاریخ :    ۱۳۹۵/۳/۵     بازدید :    ۱۰۹۸

معرفي و بررسی بازار كار كارشناسي رشته فيزيوتراپي

--------------------

"سامانه صدای مشاور تحصیلی"

مشاوره دهنده تخصصی کارشناسی

برای تماس با مشاورین ما تنها با تلفن ثابت و بدون گرفتن کد، با شماره  9099071613  تماس بگیرید.

تماس از 8 صبح تا 12 شب

حتی ایام تعطیل

..........................................................

معرفي و بررسی بازار كار كارشناسي رشته فيزيوتراپي

مشخصات كلي

مقدمه: با عنايت به اينكه درصدي از جمعيت هر كشوري را بطور معمول معلولين تشكيل مي‌دهند نياز به خدمات توانبخشي از جمله فيزيوتراپي مخصوصاً پس از انقلاب اسلامي و در خلال جنگ تحميلي بعلت افزايش تعداد معلولين مشهود واضح مي‌باشد، رشته فيزيوتراپي كه يكي از رشته‌هاي توانبخشي مي‌باشد در ايران از سابقه‌اي طولاني برخوردار نبوده و رشته‌اي نوپا است و امكانات آن فعلاً محدود است.

بر اين اساس:

زير شاخه فيزيوتراپي با بررسي نحوه، آموزش فيزيوتراپي در بيش از 35 كشور جهان و مطالعه پيشنهادات ارسالي از سوي صاحبنظران و نظرخواهي از متخصصين توسط رسانه‌هاي گروهي و پرسشنامه و مشورت با افراد مختلف معايب و محاسن نظام قبلي را بررسي نموده و كوشيده است كه تا حد امكان در ابعاد مختلف ارائه آموزش و خدمات تغييرات اساسي ايجاد نمايد.

1- تعريف و هدف:

تعريف: فيزيوتراپي رشته اي است كه با استفاده از عوامل فيزيكي (مثل گرما، سرما، نور، الكتريسيته و...) و عوامل مكانيكي (تمرينات و حركتهاي مختلف) در جهت كمك به درمان و بهبود يا بازگرداندن كار اعضاي بدن و هدايت بيمار براي استفاده از توانائي‌هاي باقيمانده و بدست آمده براي جبران هرچه بيشتر ناتوانائي‌ها و محدوديت‌ها براي رسيدن به زندگي مستقل فرد معلول و بيمار در حد امكان كوشش مي‌نمايد.

هدف: هدف تربيت افرادي است كه متعهد و متخصص كه پس از طي دوره كارشناسي فيزيوتراپي بتوانند براساس تشخيص پزشك درمان فيزيكي بيماران را بعهده بگيرند.

2- طول دوره و شكل نظام:

دوره كارشناسي فيزيوتراپي 4 سال و نظام آموزشي آن مطابق آئين نامه آموزشي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مصوب شورايعالي برنامه ريزي است.

دروس بصورت عملي، نظري - عملي و كارآموزي عرضه مي‌شود.

3- واحدهاي درسي:

تعداد كل واحدهاي درسي براي دوره كارشناسي اين رشته 135 واحد درسي و 24 واحد كارآموزي در عرصه به شرح زير است:

1- دروس عمومي                       20 واحد

2- دروس اختصاصي                  91 واحد (دروس پايه 47 واحد و تخصصي 44 واحد)

3- كارآموزي در عرصه 24 واحد

4- نقش و توانائي:

فارغ التحصيلان دوره كارشناسي مي‌توانند پس از تشخيص بيماري كه توسط پزشك صورت گرفته است فيزيوتراپي بيمار را بعهده بگيرند و نيز مي‌توانند بمنظور تأمين نيازهاي تحقيقاتي و آموزشي در زمينه فيزيوتراپي پس از احراز شرايط معين وارد دوره كارشناسي ارشد و تربيت مدرس شده، تحصيلات خود را ادامه دهند.

5- ضرورت و اهميت:

بيماريها، حوادث طبيعي (زلزله، سيل ، طوفان و...) گسترش زندگي ماشيني، تصادفات، جنگ،... باعث ايجاد معلوليتها و افزايش آن مي‌گردد و بطور متوسط درصدي حدود 10 % از جمعيت هر كشوري را طبق آمارهاي جهاني معلولين تشكيل مي‌دهند كه تعداد زيادي از اينها به خدمات فيزيوتراپي نيازمندند، مخصوصاً در كشور اسلامي ما كه در نتيجه جنگ تحميلي تعداد معلولين افزون شده است و باتوجه به وسعت زياد مملكت و پراكندگي استانها و دوري آنها از مركز و نيز كمبود متخصص اين رشته در سطح جامعه نياز به گسترش برنامه‌هاي آموزشي و خدماتي فيزيوتراپي بخوبي احساس مي‌شود.

 

الف: دروس عمومي: فرهنگ، معارف و عقايد اسلامي

«آگاهيهاي عمومي»

براي تمام رشته هاي تحصيلي دوره هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد پيوسته

كد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

نظري

عملي

جمع

01

معارف اسلامي (1)

2

34

-

34

02

معارف اسلامي (2)

2

34

-

34

03

اخلاق و تربيت اسلامي

2

34

-

34

04

انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن

2

34

-

34

05

تاريخ اسلام

2

34

-

34

06

متون اسلامي (آموزش زبان عربي)

2

34

-

34

07

فارسي *

3

51

-

51

08

زبان خارجي *

3

34

34

68

09

تربيت بدني (1)

1

-

34

34

10

تربيت بدني (2)

1

-

34

34

جمع

20

 

 

 

كد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پيشنياز

نظري

عملي

كارآموزي

جمع

11

فيزيك براي فيزيوتراپي

3

68

34

34

 

 

12

فيزيولوژي عمومي

 

 

 

 

 

 

12-1

فيزيولوژي عمومي 1

2

34

34

-

 

 

12-2

فيزيولوژي عمومي 2

2

51

17

34

 

12-1

13

تشريح

 

 

 

 

 

 

13-1

آناتومي(1)سرو تنه وگردن

3

68

34

34

 

16

13-2

آناتومي(2)اندام فوقاني

2

51

17

34

 

 

13-3

آناتومي(3)اندام تحتاني

2

51

17

34

 

 

13-4

آناتومي(4)آناتومي سطحي

2

51

17

34

 

 

14

بافت شناسي

2

51

17

34

 

 

15

آسيب شناسي

2

34

34

-

 

 

16

استخوان شناسي

2

34

34

-

 

 

17

روان شناسي معلولين

2

34

34

-

 

 

18

روان پزشكي

2

34

34

-

 

17

19

ژنتيك

1

17

17

-

 

 

20

كمكهاي اوليه

2

51

17

34

 

 

21

رشد رواني حركتي كودك

1

17

17

-

 

17

كد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پيشنياز

نظري

عملي

كارآموزي

جمع

22

آناتومي اعصاب

2

34

34

-

 

13-1

23

فيزيولوژي  اعصاب

2

34

34

-

 

12-1و12-2

24

نورولوژي

2

34

34

-

 

22و23

25

بيماري هاي داخلي

 

 

 

 

 

 

25-1

بيماريهاي قلب عروق و تنفس

2

34

34

-

 

-

25-2

روماتولوژي

2

34

34

-

 

-

26

جراحي عمومي

2

34

34

-

 

-

27

ارتوپدي

3

51

51

-

 

16و13-1و13-2و13-3

28

راديولوژي

2

34

34

-

 

16و13-1و13-2و13-3

جمع

47

935

663

272

 

 

* ماده درسي داراي كارآموزي در عرصه مي باشد.

ج - دروس تخصصي

كد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پيش نياز

جمع

نظري

عملي

29

زبان تخصصي

2

34

34

-

 

30

آشنائي با اصول توانبخشي و طب فيزيكي

2

34

34

-

 

31

فيزيكي

 

 

 

 

 

31-1

فيزيوتراپي در اعصاب

2

34

34

-

24

31-2

فيزيوتراپي در بيماريهاي قلب و عروق و تنفس

2

51

17

34

25-1

31-3

فيزيوتراپي در روماتولوژي

2

51

34

-

25-2

31-4

فيزيوتراپي در جراحي

2

34

34

-

26

31-5

فيزيوتراپي در ارتوپدي

3

68

34

34

27

32

كينزيولوژي و بيومكانيك

 

 

 

 

 

32-1

كينزيولوژي و بيومكانيك (1)

2

34

34

-

13-1

32-2

كينزيولوژي و بيومكانيك (2)

2

34

34

-

13-2 و 32-1

32-3

كينزيولوژي و بيومكانيك (2)

2

34

34

-

13-3و32-1

 

33

حركت درماني

 

 

 

 

 

33-1

تمرين درماني (1)

3

68

34

34

32

33-2

تمرين درماني (2)

2

51

17

34

33-1

33-2

تمرين درماني (3)

3

85

17

68

33-1 و 33-2

24و21و22

34

الكتروتراپي

 

 

 

 

 

34-1

الكتروتراپي (1)

2

51

17

34

11

34-2

الكتروتراپي (2)

3

68

34

34

11

35

اندامهاي مصنوعي و وسايل كمكي

3

68

34

34

27 - 32-33

36

ارزشيابي و اندازه گيري

3

68

34

34

13

37

ماساژ و اصول درمانهاي دستي

2

51

17

34

 

38

پروژه

2

-

-

-

 

جمع

 

44

901

527

374

 

امتحان جامع فيزيوتراپي به عنوان پيش شرط فارغ التحصيلي در نظر گرفته مي‌شود.

هـ : كارآموزي در عرصه

كد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پيش نياز

جمع

نظري

عملي

39

كارآموزي در عرصه (1)

4

272

-

272

 

40

كارآموزي در عرصه (2)

4

272

-

272

41

كارآموزي در عرصه (3)

4

272

-

272

42

كارآموزي در عرصه (4)

4

272

-

272

43

كارآموزي در عرصه (5)

4

272

-

272

44

كارآموزي در عرصه (6)

4

272

-

272

جمع

24

1632

-

1632

كارآموزي در عرصه بايستي در بيمارستانها، مراكز و درمانگاههاي فيزيوتراپي گذرانده شود و كليه واحدهاي آن در سه ترم ارائه خواهد شد.

کلمات کلیدی : معرفي و بررسی بازار كار كارشناسي رشته فيزيوتراپي معرفي رشته فيزيوتراپي بازار كار كارشناسي رشته فيزيوتراپي منابع فیزیوتراپی منابع کارشناسی فیزیوتراپی انتخاب رشته انتخاب رشته آزاد انتخاب رشته ارشد انتخاب رشته ارشد 93 انتخاب رشته ارشد سراسری انتخاب رشته انلاین انتخاب رشته مجازی انتخاب رشته مجازی ارشد انتخاب رشته کنکور انتخاب رشته کنکور سراسری کنکور94 برنامه ریزی کنکور 94 برنامه ریزی کنکور94 برنامه ریزی کنکور سراسری 94 مشاوره کنکور سراسری ازاد 94 مشاوره کنکور 94 95 مشاوره کنکور94 95 تست کنکور 94 تست کنکور 93 تکنیک تست زنی کنکور 93 94 95 انتخاب رشته انلاین انتخاب رشته مجازی انتخاب رشته انلاین 94 انتخاب رشته انلاین94 انتخاب رشته انلاین 94 95 انتخاب رشته انلاین کنکور انتخاب رشته انلاین کنکور سراسری انتخاب رشته انلاین ازاد انتخاب رشته کنکور انتخاب رشته کنکور سراسری انتخاب رشته کنکور 94 انتخاب رشته کنکور94 انتخاب رشته کنکور94 95 مشاوره انتخاب رشته انتخاب رشته تهران کنکور کنکور سراسری انتخاب رشته کنکور حذف کنکور پذیرش دانشگاه پذیرش دانشگاه سراسری پذیرش دانشگاه ازاد نحوه پذیرش دانشگاه شرایط نحوه پذیرش دانشگاه سراسری و ازاد کنکور ازاد کنکور ازاد94 کنکور ازاد 94 کنکور ازاد 95 94 کنکور برنامه ریزی کنکور برنامه ریزی درسی کنکور کنکور سراسری کنکور ازاد برنامه ریزی کنکور 94 برنامه ریزی کنکور94 خواندن کنکور مطالعه کنکور رتبه برتر کنکور ازاد رتبه اول کنکور ازاد انتخاب رشته ازاد انتخاب رشته ازاد 94 95 انتخاب رشته ازاد 94 95 انتخاب رشته ازاد 94 95 انتخاب رشته دانشگاه ازاد

سوالات و نظرات خود را با ما درمیان بگذارید
 
نام *
 
ایمیل *
 
پیام شما *
سوال امنیتی جمع اعداد 5 و 2
 
   

سوالات کاربران
printerنسخه قابل چاپ
انتخاب رشته حضوری

نرخ مشاوره %30 ارزانتر از بقیه