تماس از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب

تماس با تلفن ثابت از تمام کشور 9099071613

banner

صدای مشاور تحصیلی

مشاوره تحصیلی تلفنی

مشاوره تحصیلی تلفنی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی

شرایط تحصیل در دانشگاه های آمریکا


تاریخ :    ۱۳۹۵/۲/۲۰     بازدید :    ۴۶۳

شرایط تحصیل در دانشگاه های آمریکا

"سامانه صدای مشاور تحصیلی"

مشاوره دهنده تخصصي بورسیه

برای تماس با مشاورین ما از تلفن ثابت با شماره 9099071613  تماس حاصل فرمایید

تماس از ساعت 8 صبح تا 12 شب

حتي ايام تعطيل

شرایط تحصیل در دانشگاه های آمریکا

حصيلات‌ ابتدايي‌ در كشور امريكا از شش‌ سالگي‌ آغاز مي‌شود و در مجموع‌ دوره‌ تحصيلات‌ ابتدايي‌ و دبيرستاني‌ دوازده‌ سال‌ است‌ كه‌ در پايان‌ به‌ دانش‌آموزان‌ مدرك‌ ديپلم‌ دبيرستان‌ High School Diploma داده‌مي‌شود.

تحصيلات‌ دانشگاهي

‌براي‌ ورود به‌ دانشگاه‌هاي‌ كشور امريكا داشتن‌ ديپلم‌ دبيرستان‌High School Diploma الزامي‌ است، ضمناً‌ نتايج‌ امتحان‌ عمومي‌ كه‌ هر سال‌ از دارندگان‌ ديپلم‌ به‌ عمل‌ مي‌آيد جزو شرايط‌ ورود به‌ دانشگاه‌ است. البته‌ دانشجويان‌ خارجي‌ بايد از آزمون‌ زبان‌ انگليسي‌TOEFL نمره‌مناسبي‌بگيرند. دانشگاه‌هادرامريكامتمركزهستندومدارك‌راخودشان‌صادرمي‌كنند. نظام‌آموزشي‌دركليه‌مراكزآموزش‌عالي‌امريكاواحدي‌است.

دوره‌هاي‌ تحصيلي‌

: Associate Degree .1 شامل‌ دو سال‌ تحصيل‌ بعد از ديپلم‌ دبيرستان‌ از كالج‌هاي‌ دو ساله‌ يا پس‌ از گذراندن‌ دو سال‌ تحصيل‌ از يك‌ دوره‌ چهار ساله‌ دانشگاهي‌ است.

: Bachelor .2 شامل چهار سال‌ تحصيل‌ بعد از ديپلم‌ دبيرستان‌ مي‌باشد.

: Master .3 شامل دو سال‌ تحصيل‌ تمام‌ وقت‌ است. براي‌ ورود به‌ اين‌ دوره، دارا بودن‌ مدرك‌ Bachelor با ارايه‌ نتايج‌ ورودي‌ مانندGRE ،شرط‌معدل‌ومعرفي‌استادان‌الزامي‌است. دربيشتردانشگاه‌هااين‌دوره‌همراه‌باارايه‌پايان‌نامه‌علمي‌است. البته‌گذراندن‌اين‌دوره‌باتعدادبيشترواحدنيزميسراست.

Engineer Degree . 4 و : Specialistاين‌ نوع‌ مدارك‌ به‌ صورت‌ مستقل‌ بعد از گرفتن‌Master دربعضي‌ازرشته‌هاارايه‌مي‌شود.

: Ph.D .5 براي‌ ورود به‌ اين‌ دوره‌ معمولاً‌ دارا بودن‌ مدرك‌Master الزامي‌ است. براي‌ دوره‌ Ph.D. در امريكا دانشجو بايد دروس‌ تعيين‌ شده، امتحان‌ جامع، پايان‌ نامه‌ تحصيلي‌ و دفاع‌ شفاهي‌ را با موفقيت‌ بگذراند. طول‌ متوسط‌ دوره‌ دكترا در دانشگاه‌هاي‌ امريكا چهار سال‌ است. مدارك‌Ph.D. گاهي‌مستقيماً‌بعدازBachelor و بدون‌ گذراندن‌Master داده‌مي‌شود.

: Doctor of Science - Doctor of Engineering - Doctor of Education - Doctor of Public Administration .6 مدارك‌ديگري‌هستندكه‌ازسوي‌دانشگاه‌هاي‌امريكاصادرمي‌گردند.


سوالات و نظرات خود را با ما درمیان بگذارید
 
نام *
 
ایمیل *
 
پیام شما *
سوال امنیتی جمع اعداد 2 و 3
 
   

سوالات کاربران
printerنسخه قابل چاپ
انتخاب رشته حضوری

نرخ مشاوره %30 ارزانتر از بقیه