تماس از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب

تماس با تلفن ثابت از تمام کشور 9099071613

banner

صدای مشاور تحصیلی

مشاوره تحصیلی تلفنی

مشاوره تحصیلی تلفنی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی

شرایط استفاده از سهمیه ایثارگران در دانشگاه جامع علمی کاربردی


تاریخ :    ۱۳۹۸/۵/۳۰    

شرایط استفاده از سهمیه ایثارگران در دانشگاه جامع علمی کاربردی


 جهت مشاوره تخصصی شرایط استفاده از سهمیه ایثارگران در دانشگاه جامع علمی کاربردی کافیست


تماس از تلفن ثابت بدون کد 9099071613


شماره ویژه استان تهران xxxxxxxxxx 


و یا باموبایل همراه اول با شماره  XXXXXXXX تماس بگیرید.


 تماس از 8 صبح تا 12 شب ( حتی ایام تعطیل )شرایط استفاده از سهميه رزمندگان در دانشگاه جامع علمی کاربردی


رزمندگانی كه براساس ماده 1 و تبصرههای چهارگانه ماده مذكور در آییننامه اجرایی قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی از تاریخ 59/6/31 لغایت 67/6/31 حداقل شش ( 6) ماه متوالی یا متناوب داوطلبانه در مناطق عملیاتی جبهه های نبرد حق علیه باطل حضور داشتهاند، لازم است ضمن مراجعه به ارگان ذیربط (سازمان بسیج مستضعفین یا وزارت جهاد كشاورزی) نسبت به تكمیل فرم مخصوص استفاده از سهمیه رزمندگان اقدام نمایند تا آمار و اطلاعات آنان بعد از زمان ثبتنام توسط سازمان بسیج مستضعفین یا وزارت جهاد كشاورزی مورد تایید نهایی قرار گیرد و در صورت تایید نهایی توسط ارگانهای ذیربط در سهمیه رزمندگان گزینش میگردند.


تذكر مهم: داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه رزمندگان ارگان سازمان بسیج مستضعفین و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، لازم است پس از تكمیل فرم مخصوص استفاده از سهمیه رزمندگان نسبت به دریافت كدپیگیری 12 رقمی از واحد مربوط اقدام و آن را در زمان ثبتنام در محلی كه در تقاضانامه اینترنتی در نظر گرفته شده است درج نمایند.

تبصره 1: داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه رزمندگان (سازمان بسیج مستضعفین، نیروهای مسلح و وزارت جهاد كشاورزی) در صورت عدم تایید سهمیه به واحدهای تابعه شهرستانهای محل تشكیل پرونده مراجعه نمایند.

تبصره 2: كد پیگیری 12 رقمی سازمان بسیج مستضعفین و یا نیروهای مسلح برای هر پذیرش در هر سال متفاوت است. لذا ضرورت دارد داوطلبان برای ثبت نام در هر پذیرش با مراجعه به واحد مربوط نسبت به دریافت كد پیگیری 12 رقمی مخصوص همان پذیرش اقدام كنند.

تبصره 3: مناطق عملیاتی براساس مصوبات شورای عالی دفاع تعیین میشود.

تبصره 4: مدت حضور یا خدمت در جبهه موظفی سربازان و پاسداران وظیفه و همچنین تعهدات و ماموریتهای خدمتی كاركنان وزارتخانه ها، سازمانها و ارگانهای نظامی در جبهه و نیز طرح 6 ماهه دانشجویان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، حضور داوطلبانه تلقی نمیشود.

تبصره 5: نیروهای فعال بسیجی و بسیجیان عادی پایگاههای مقاومت بسیج مشمول استفاده از سهمیه رزمندگان نمیشوند.

الف) آن دسته از كاركنان كادر ثابت، پیمانی و وظیفه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران علاوه بر میزان موظفی كه از تاریخ 59/6/31 لغایت 67/6/31 حداقل شش ( 6) ماه پیوسته و یا 9 ماه ناپیوسته شركت در عملیات به صورت داوطلبانه در خطوط مقدم حضور داشتهاند، با تایید بالاترین مقام هر یك از نیروهای مسلح (ستاد كل نیروهای مسلح، ستاد كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ستاد مشترك ارتش جمهوری اسلامی ایران (آجا)، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (ودجا) و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا)) میتوانند از مزایای این قانون استفاده نمایند. این قبیل افراد میتوانند ابتدا به سازمانهای تابعه مراجعه و فرم مخصوص استفاده از سهمیه رزمندگان در پذیرش مربوط را تكمیل و كدپیگیری 12 رقمی دریافت نمایند تا آمار و اطلاعات آنان بعد از زمان ثبتنام توسط ستاد كل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مورد تایید نهایی قرار گیرد. این قبیل داوطلبان لازم است بند مربوط به سهمیه خود را در تقاضانامه ثبتنامی علامتگذاری و نسبت به درج كد 12 رقمی پیگیری در محل مربوط اقدام نمایند و در صورت تایید نهایی توسط ارگان ذیربط در سهمیه رزمندگان گزینش میگردند.

 تبصره: داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه رزمندگان (آجا) لازم است برای دریافت كدپیگیری 12 رقمی به نشانی اینترنتی www.aja.ir مراجعه نمایند.

داوطلبان واجد شرایط كه با استفاده از سهمیه رزمندگان در مرحله پذیرش سنوات گذشته شركت كردهاند لازم است برای استفاده از سهمیه رزمندگان در این مرحله از پذیرش طبق توضیحات فوق عمل نمایند.شرایط استفاده از سهميه ایثارگران در دانشگاه جامع علمی کاربردی"جانبازان 25 % و بالاتر و همسر و فرزندان آنان"، "جانبازان زیر 25 % و همسر و فرزندان آنان"، "آزادگان و همسر و فرزندان آنان" و "همسر و فرزندان شهدا و مفقودالاثر"برای استفاده از سهمیه ایثارگران بایستی نسبت به تكمیل بند مربوط در تقاضانامه ثبتنامی اقدام نمایند و همچنین "همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه" ضمن علامتگذاری بند مربوطه در صورت تایید ارگان، در سهمیه گزینش میگردند.

بیست و پنچ درصد ( 25 %) ظرفیت هر كدرشته محل به "همسر و فرزندان شهدا و مفقودالاثر"، "آزادگان و همسر و فرزندان آنان"، "جانبازان 25 % و بالاتر و همسر و فرزندان آنان" اختصاص دارد. (سهمیه ایثارگران 25 % ظرفیت)

پنج درصد ( 5%) ظرفیت هر كدرشتهمحل نیز به "جانبازان زیر 25 % و همسر و فرزندان آنان" و "همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه" اختصاص دارد (سهمیه ایثارگران 5% ظرفیت)

تذكر: طبق تبصره بند الف ماده 90 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در صورتی كه سهمیه 25 درصدی ایثارگران  توسط داوطلبان مشمول سهمیه فوق تكمیل نشود، خالی مانده آن، ابتدا به مشمولین سهمیه 5 درصدی ایثارگران كه شرایط و حدنصاب لازم را داشته باشند، تخصیص یافته و اگر باز هم این ظرفیت خالی ماند، باقیمانده آن به داوطلبان سهمیه آزاد اختصاص مییابد.


سهمیه خانواده شهدا

خانواده معظم شهدا (پدر، مادر، خواهر و برادر شهید) برای استفاده از سهمیه مزبور بایستی نسبت به تكمیل بند مربوط در تقاضانامه ثبت نامی اقدام نمایند و نیاز به مراجعه به سایت اینترنتی ایثار ندارند و در این مرحله از پذیرش در صورت تایید نهایی توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران، در سهمیه خانواده شهدا گزینش میگردن

شرایط استفاده از سهمیه ایثارگران در دانشگاه جامع علمی کاربردی
جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با این مطلب با مشاورین صدای مشاور تماس حاصل نمایید  

تماس از تلفن ثابت بدون کد ۹۰۹۹۰۷۱۶۱۳

 پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب ( حتی ایام تعطیل )


** به امید روزهایی بهتر و آینده ای بدون پشیمانی از انتخاب های ناآگاهانه گذشته **


سوالات و نظرات خود را با ما درمیان بگذارید
 
نام *
 
ایمیل *
 
پیام شما *
سوال امنیتی جمع اعداد 7 و 7
 
   

سوالات کاربران
printerنسخه قابل چاپ
انتخاب رشته حضوری

نرخ مشاوره %30 ارزانتر از بقیه