تماس از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب

تماس با تلفن ثابت از تمام کشور 9099071613

banner

صدای مشاور تحصیلی

مشاوره تحصیلی تلفنی

مشاوره تحصیلی تلفنی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی

منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم تربیتی 2


تاریخ :    ۱۳۹۶/۹/۱۹     بازدید :    ۱۱۳۴۱

منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم تربیتی 2 

 "سامانه مشاوره تلفنی کارشناسی ارشد"

 مشاوره دهنده تخصصی منابع آزمون کارشناسی ارشد

برای تماس با مشاورین ما کافیست  از تلفن ثابت و بدون گرفتن کد، با شماره 9099071613 

و از موبایل همراه اول با شماره XXXXXXXX تماس حاصل فرمایید

تماس از 8 صبح تا 12 شب

حتی ایام تعطیل

منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم تربیتی 2 

رشته علوم تربیتی 2

سؤالات اين رشته در دو دفترچه ارائه مي‌شود كه دفترچه شماره 1 با 7 ماده درسي 150سؤال و 105 دقيقه و دفترچه شماره 2 شامل 6 ماده درسي 120 سؤال و 45 دقيقه زمان پاسخگويي است اين مجموعه شامل 4 گرايش زير مي‌باشد:

1ـ روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي

2ـ روانشناسي تربيتي

3ـ مشاوره و راهنمايي

4ـ مشاوره (مدرسه‌اي، شغلي، خانواده‌اي، توانبخشي)

گرايش روانشناسي و آموزشي كودكان استثنايي:

در اين گرايش داوطلب از دفترچه شماره 1 به دروس زبان عمومي و تخصصي ـ روانشناسي تربيتي ـ آمار وروش تحقيق ـ روانشناسي رشد

و از دفترچه شماره 2 سنجش و اندازه‌گيري در تعلیم و تربیت ـ روانشناسي كودكان اسثتنايي ـ آموزش و پرورش كودكان استثنايي را پاسخ مي‌دهند.

گرايش روانشناسي تربيتي

در اين گرايش دانشجو از دفترچه شماه 1 دروس زبان عمومي و تخصصي ـ روانشناسي تربيتي ـ آمار و روش تحقيق ـ روانشناسي رشد و روانشناسي عمومي را پاسخ مي‌دهند و دفترچه شماره دوم براي اين دانشجويان نيست.

گرايش مشاوره و راهنمايي:

در اين گرايش دانشجو از دفترچه 1 به دروس: زبان عمومي و تخصصي ـ آمار و روش تحقيق ـ مباني مشاوره و راهنمايي ـ روش‌ها و فنون راهنمايي در مشاوره و از دفترچه شماره 2 نظريه‌هاي مشاوره وروان‌درماني ـ كاربرد آزمون‌هاي رواني درمشاوره و روانشناسي شخصيت را پاسخ مي‌دهد.

گرايش مشاوره (مدرسه‌اي، شغلي، خانواده‌اي، توانبخشي)

داوطلب اين گرايش از دفترچه شماره 1 به دروس زبان عمومي و تخصصي ـ آمار و روش تحقيق ـ مباني مشاوره و راهنمايي ـ روش‌ها و فنون راهنمايي در مشاوره و از دفترچه شماره 2 نظريه‌هاي مشاوره و روان‌درماني ـ كاربرد آزمون‌هاي رواني در مشاوره و روانشناسي شخصيت را پاسخ مي‌دهند.

 

منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی 2

زبان عمومي و تخصصي:

    1ـ زبان تخصصي علوم تربيتي، كيانوش هاشميان2ـ زبان تخصصي علوم تربيتي دكتر طالب‌زاده، انتشارات سمت 3ـ زبان عمومي essential word, 504 مريم صبوري، درك مطلب Breakthrough معصومه اميني كاشاني

   روانشناسي تربيتي:

  1ـ روانشناسي پرورشي نوين (روان‌شناسي يادگيري و آموزش)، دكتر علي اكبر سيف 2ـ روانشناسي تربيتي (روان‌شناسي آموزش و يادگيري)،  دكتر اسماعيل بيابانگرد 3ـ یکی از منابع درس روانشناسی تربیتی پروین کدیور است. (تربیتی کدیور) 4ـ یکی دیگر از منابع و مهم­ترین منبع درس روانشناسی رشد، کتاب نظریه­ها ویلیام سی­کرین است.

   آمار و روش تحقيق:

  1ـ احتمالات و آمار كاربردي در روانشناسي و علوم تربيتي ـ دكتر علي دلاور2ـ تحليل آماري در روانشناسي و علوم تربيتي، ترجمه‌ي دكتر علي دلاور و دكتر سيامك نقشبندي3ـ روش تحقيق در روانشناسي و علوم تربيتي ـ دكتر علي دلاور 3ـ روش تحقيق در علوم رفتاري، سرمد بازرگان حجاري4ـ روش‌هاي آماري در علوم رفتاري، حسن پاشا شريفي، جعفر نجفي زند و نسرين شريفي 5ـ روش‌هاي تحقيق در روانشناسي و علوم تربيتي ـ دكتر اسماعيل بيابانگرد

   سنجش و اندازه‌گيري در تعليم و تربيت:

   1ـ سنجش و اندازه‌گيري در تعليم و تربيت، دكتر هومن2ـ سنجش و اندازه‌گيري در تعليم و تربيت، دكتر عبازبازرگان 3ـ سنجش و اندازه‌گيري در تعليم و تربيت، دكتر سيف 4ـ ارزشيابي تحصيلي دكتر سيف، مقدمه‌اي بر نظريه‌هاي روان‌سنجي حمزه گنجي و مهرداد ثابت

   روانشناسي كودكان استثنايي:

    1ـ روانشناسي كودكان استثنايي، دكتر سيف نراقي و دكتر نادري2ـ روانشناسي كودكان استثنايي، دكتر ميلاني‌فر 3ـ ‌روانشناسي كودكان استثنايي، كافمن 4ـ بهداشت رواني و عقب ماندگي ذهني دكتر احدي

   روانشناسي رشد:

   1ـ كتاب مدرسان شريف 2ـ روانشناسي ژنتيك 1 و 2، دكتر منصور3ـ روانشناسي رشد جلد 1 و 2، لورا اي برك، ترجمه سيد محمدي 4ـ روانشناسي احدي و بني جمالي

   روانشناسي عمومي:

  1ـ روانشناسي هيلگارد جلد 1و2  2 ـ روانشناسي سانتراك 3ـ روانشناسي عمومي، دكتر گنجي

   آموزش و پرورش كودكان استثنايي:

   1ـ هالاهان و كافمن ترجمه جواديان2ـ روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي مريم سيف نراقي و عزت‌ ا... نادري 3ـ اختلالات رفتاري كودكان سيف نراقي و عزت ا... نادري، نارسايي‌هاي ويژه يادگيري سيف نراقي و نادري

   مباني مشاوره و راهنمايي:

   1ـ پويايي گروه و مشاوره گروهي دكتر شفيع آبادي2ـ خانواده درماني مينوچين ترجمه‌ي دكتر ثنايي3ـ مقدمات برنامه‌ريزي راهنمايي و مشاوره دكتر شفيع آبادي 4ـ خانواده درماني دكتر تبريزي 5ـ مشاوره تحصيلي و شغلي دكتر شفيع‌ آبادي

   روش‌ها و فنون راهنمايي و مشاوره:

     1ـ روش‌ها و فنون راهنمايي و مشاوره، دكتر عبداله شفيع آبادي2ـ مشاوره شغلي و حرفه‌اي دكتر شفيع آبادي 3ـ تكنيك‌هاي خرد در مصاحبه‌هاي مشاوره‌اي، ديويد گلدارد، ترجمة سيمين حسينيان

   منابع تكميلي: اصول راهنمايي و مشاوره سيد احمد احمدي، اصول راهنمايي و مشاوره حسيني بيرجندي و اصول و متون مشاوره در آ.پ يوسف اردبيلي

   نظريه‌هاي مشاوره و روان‌درماني:

    1ـ نظريه‌هاي مشاوره و روان درماني، دكتر عبداله شفيع آبادي و دكتر ناصري2ـ نظريه‌هاي مشاوره و روان درماني شيلينگ ترجمه‌ي خديجه آرين

   منابع تكميلي: نظريه‌هاي مشاوره و روان درماني حوريه بانو رحيميان، نظريه‌هاي روان درماني پروچاسكا ترجمه سيد محمدي

   كاربرد آزمونهاي رواني در مشاوره:

   1ـ كاربرد آزمون‌هاي رواني در مشاوره، هوش و شخصيت،‌ دكتر پاشا شريفي 2ـ كاربرد آزمون‌هاي رواني در مشاوره، دكتر هادي بهرامي 3ـ كاربرد آزمون‌هاي رواني در مشاوره، حمزه گنجي 4ـ آزمون‌هاي فرافكن بهرامي 5ـ راهنماي سنجش رواني مارنات جلد 1و2 ترجمه شريفي

   روانشناسي شخصيت:

  1ـ روانشناسي شخصيت، شولتز وفست، ترجمه‌ يحيي سيد محمدي، نشر ويرايش 2ـ نظريه‌هاي شخصيت دكتر سياسي، نشر دانشگاه تهران 3ـ نظريه‌هاي روان درماني پروچاسكا ترجمه سيد محمدي، انتشارات رش

 

 صدای مشاور تحصیلی مشاورویژه کنکور ارشدعلوم تربیتی شماست

                          سوالات خود را از مشاوران متخصص ما بپرسید

1.منابع تکمیلی کنکور ارشد علوم تربیتی

2.معرفی دانشگاه ها و معرفی مراکز

3.احتمال قبولی شما با توجه به نمرات و در صدهای شما

4.نحوه چید مان و انتخاب رشته ها برای بالا بردن احتمال قبولی

5.شرایط سهمیه ها

6.شرایط برگزاری کنکور و تغیرات احتمالی در دروس

7.و......

 

 

 جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با این مطلب با مشاورین صدای مشاور تماس حاصل نمایید  

تماس از تلفن ثابت بدون کد ۹۰۹۹۰۷۱۶۱۳

 پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب ( حتی ایام تعطیل )


** به امید روزهایی بهتر و آینده ای بدون پشیمانی از انتخاب های ناآگاهانه گذشته **

کلمات کلیدی : منابع آزمون منابع آزمون کارشناسی ارشد منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم تربیتی 2 کارشناسی ارشد ارشد ارشد ازاد ارشد سراسری ارشد ازاد96 ارشد ازاد96 ارشد سراسری 96 ارشد سراسری96 منابع ارشد رشته های ارشد رشته های کارشناسی ارشد منابع ارشد ازاد منابع ارشد سراسری منابع ارشد مدیریت منابع ارشد روانشناسی منابع ارشد روانشناسی 96 ثبت نام ارشد ثبت نام ارشد ازاد ثبت نام ارشد سراسری تاریخ نحوه ثبت نام ارشد تاریخ نحوه ثبت نام کارشناسی ارشد تاریخ زمان ثبت نام ارشد ازاد تاریخ زمان ارشد سراسری زمان نحوه ثبت نام ارشد ازاد زمان چگونگی ارشد ازاد تاریخ نحوه ثبت نام ارشد ازاد 96 تاریخ نحوه ثبت نام ارشد ازاد96 95 چگونگی ثبت نام ازمون ارشد 96 95 نحوه ثبت نام ارشد ازاد 96 95 ثبت نام ارشد سراسری تاریخ ثبت نام ارشد سراسری تاریخ زمان نحوه ثبت نام ارشد سراسری زمان چگونگی ثبت نام ارشد سراسری ارشد سراسری96 95 ارشد سراسری 96 95 برنامه ریزی ارشد برنامه ریزی ازمون ارشد برنامه ریزی ازمون ارشد ازاد برنامه ریزی ازمون ارشد سراسری چگونگی برنامه ریزی رتبه های برتر ارشد نحوه برنامه ریزی ارشد سراسری برنامه ریزی رتبه های برتر ارشد سراسری زمان ازمون ارشد تاریخ ازمون ارشد تاریخ ازمون ارشد سراسری زمان برگزاری ازمون ارشد ازاد تاریخ برگزاری ارشد سراسری زمان ازمون ارشد ازاد 96 95 نتایج ارشد ازاد نتایج ارشد سراسری تاریخ نتایج ارشد ازاد زمان نتایج ارشد سراسری تاریخ زمان اعلام نتایج ارشد ازاد تاریخ اعلام نتایج ارشد سراسری نتایج نهایی ارشد نتایج نهایی ارشد ازاد نتایج نهایی ارشد سراسری زمان نحوه اعلام نتایج ارشد ازاد زمان چگونگی نتایج نهایی ارشد ازاد زمان چگونگی اعلام نتایج نهایی ارشد سراسری 96 95 زمان نتایج نهایی ارشد سراسری 96 95 کارنامه ارشد ازاد کارنامه ارشد سراسری کارنامه ازمون ارشد ازاد کارنامه ازمون ارشد سراسری منابع ارشد 95 96 منابع ارشد مهندسی منابع ارشد پزشکی منابع ارشد علوم پایه منابع ارشد انسانی منابع ارشد هنر منابع ارشد ازاد96 95

سوالات و نظرات خود را با ما درمیان بگذارید
 
نام *
 
ایمیل *
 
پیام شما *
سوال امنیتی جمع اعداد 5 و 2
 
   

سوالات کاربران
printerنسخه قابل چاپ
انتخاب رشته حضوری

نرخ مشاوره %30 ارزانتر از بقیه