تماس از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب

تماس با تلفن ثابت از تمام کشور 9099071613

banner

صدای مشاور تحصیلی

مشاوره تحصیلی تلفنی

مشاوره تحصیلی تلفنی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی

منابع آزمون کارشناسی ارشد طراحی شهری 95 - 96


تاریخ :    ۱۳۹۵/۱۱/۲۸     بازدید :    ۴۳۲۰

 منابع آزمون کارشناسی ارشد طراحی شهری 95 - 96

------------------------

"سامانه صدای مشاور تحصیلی"

مشاوره دهنده تخصصي کارشناسی ارشد - کلیه رشته ها

برای تماس با مشاورین ما از تلفن ثابت با شماره 9099071613  تماس حاصل فرمایید

تماس از ساعت 8 صبح تا 12 شب

حتي ايام تعطيل

-----------------------------------------------


 منابع آزمون کارشناسی ارشد طراحی شهری 95 - 96

کارشناسی ارشد طراحی شهری

تعداد سوالات آزمون کارشناسی ارشد طراحی شهری 130 سوال است که زمان پاسخگویی به آنها 120 دقیقه می باشد.

منابع آزمون کارشناسی ارشد طراحی شهری:

زبان (عمومی و تخصصی):

   1ـ کتاب زبان ( عمومی و تخصصی)2ـ زبان تخصصي ويژه دانشجويان رشته برنامه‌ريزي شهري و منطقه‌اي و مديريت شهري3ـ 504 لغت

   مباحث عمومي شهرسازي ايران:

   1ـ کتاب شهر سازی 2ـ مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 3ـ شيوه‌ي تحقق طرح‌هاي توسعه‌ي شهري (جلد 1و2و3) 4ـ كتاب سبز شهرداري جلد (5) 5ـ طرح‌ها و برنامه‌هاي شهرسازي، مصطفي بهزادفر 6ـ مقدمه‌اي بر مباني برنامه‌ريزي شهري، اسماعيل شيعه 7ـ اصلاح نظام مديريت توسعه‌ي شهري در ايران، مهدي‌زاده 8ـ مقالات دكتر محمد مهدي عزيزي 9ـ آيين نامه‌ي اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد عرضه مسكن 10ـ مديريت و حكمروايي، بدك‌پور 11ـ مديريت شهري، غلامرضا لطيفي 12ـ كتاب سبز شهرداري جلد (11) 13ـ از شار تا شهر، محسن حبيبي 14ـ تحليلي بر ويژگي‌هاي
  
برنامه‌ريزي شهري در ايران، مشهدي‌زاده دهاقاني 15ـ برنامه‌ريزي شهرهاي جديد، زياري 16ـ با شهر و منطقه، اسماعيل شيعه 17ـ مركز آمار ايران، سرشماري سال (85) 18ـ شبكه‌ي ارتباطي در طراحي شهري، فريدون قريب 19ـ مقدمه‌اي بر مباني برنامه‌ريزي شهري، شيعه 20ـ طرح‌ها و برنامه‌هاي شهرسازي، مصطفي بهزادفر 21ـ تراكم در شهرسازي، محمد مهدي عزيزي 22ـ برنامه‌ريزي كاربردي اراضي شهري، زياري 23ـ كتاب سبز شهرداري‌ها جلد (4و3و2) 24ـ محيط‌هاي پاسخده، بهزادفر

   مباني نظري معماري:

   1ـ كتاب مبانی معماری 2ـ مباني نظري طراحي شهري معاصر بحريني 3ـ مباني و مفاهيم در معماري معاصر غرب قباديان 4ـ مباني طراحي شهري، هدمن و يازوسكي، ترجمه رضازاده  5ـ زيبايي شناسي در معماري گروتر، ترجمه پاكزاد 6ـ كند و كاوي در تعريف طراحي شهري، گلكار 7ـ اسناد هدايت طراحي شهري، گلكار 8ـ مباني نظري و فرآيند طراحي شهري،‌ پاكزاد 9ـ طراحي شهري به سوي يك شكل پايدارتر شهر هيلدر براندفري، ترجمه بحريني 10ـ مرمت شهري، حبيبي و مقصودي 11ـ طراحي شهري جان لنگ، ترجمه بحريني 12ـ مقالاتي در باب مفاهيم معماري و طراحي شهري (ج 2و1)، پاكزاد 13ـ مقدمه‌اي بر مباني برنامه‌ريزي شهري، شيعه 14ـ نظريه‌هاي شهر و پيرامون، پاپلي يزدي 15ـ راهنماي طراحي شهري، ترجمه رضا رضايي 16ـ فرآيند طراحي شهري، بحريني 17ـ سيماي شهر، كويين لينچ

   تاريخ معماري و شهرسازي:

   1ـ کتاب تاریخ معماری و شهر سازی 2ـ تاريخ شكل شهر جيمز موريس 3ـ تاريخ شهر،‌ پاكزاد 4ـ طراحي شهرها، ادموند بيكن 5ـ شهر و محيط‌ زيست، پروفسور مدرس6ـ تاريخ شهر، بنه‌ولو 7ـ سير انديشه‌ها در شهرسازي جلد (3و2و1) 8ـ آهنگ صنعت و آواي شهر، اسماعيل شيعه 9ـ از شار تا شهر، محسن حبيبي 10ـ مقدمه‌اي بر شهر و شهرنشيني،  سلطان‌زاده 11ـ با شه و منطقه در ايران، اسماعيل شيعه 12ـ تحليلي بر ويژگي‌هاي برنامه‌ريزي شهري در ايران، مشهدي‌زاده دهاقاني 13ـ مبانی و مفاهيم در معماری معاصر غرب، وحيد قباديان

   تحليل فضاهاي معماري و شهري:

   1ـ کتاب تحلیل فضاهای معماری و شهری 2ـ مکان­های عمومی و فضاهای شهری کرمونا 3ـ طراحی شهری معاصر دکتر بحرینی 4ـ مباني طراحي شهري در بخش مركزي تهران (توسلي) 5ـ طراحي شهري در خيابان كارگر، توسلي 6ـ طراحي شهري در بافت قديم  شهر يزد، توسلي 7ـ قواعد و معيارهاي طراحي شهري، محمود توسلي 7ـ ساخت شهر در اقليم گرم و خشك ايران، توسلي 8ـ طراحي فضاي شهري 2و1، توسلي 9ـ سير انديشه‌ها در نهرسازي (1ـ3) 10ـ محيط‌هاي پاسخده، ين بنتلي 11ـ سيماي شهر، كوين لينچ 12ـ  مرمت  شهري، حبيبي13ـ مباني نظري و فرآيند طراحي شهري، پاكزاد، جهانشاه 14ـ  شبكه‌ي ارتباطي در طراحي شهري، قريب، فريدون 15ـ زيبايي‌شناسي در معماري، گروتر 16ـ مباني طراحي شهري،
   رضازاده، راضيه 17ـ گزيده منظر شهري، كالن 18ـ طراحي شهرها، اموند بيكن 19ـ به سوي شهرسازي انسانگرا، يار احمدي 20ـ به سوي شكل پايدار شهر، هيلدر براند فري 21ـ تحليل فضاي شهري، بحريني 22ـ  فرآيند  طراحي شهري، سيد حسين بحريني 23ـ شهرسازي شهروندگرا، فرانسيس تيبالدز 24ـ آشنايي با معماري  جهان، محمد ابراهيم زارعي 25ـ كليه مقالات منتشر شده در مجلات علمي و پژوهشي 26ـ آفرينش مركز شهري سر زنده، ترجمه بهزادفر 27ـ طراحی شهری برای قرن شهری بحرینی

کلمات کلیدی : منابع آزمون منابع آزمون کارشناسی ارشد منابع آزمون کارشناسی ارشد طراحی شهری کارشناسی ارشد ارشد ارشد ازاد ارشد سراسری ارشد ازاد95 ارشد ازاد95 ارشد سراسری 95 ارشد سراسری95 منابع ارشد رشته های ارشد رشته های کارشناسی ارشد منابع ارشد ازاد منابع ارشد سراسری منابع ارشد مدیریت منابع ارشد روانشناسی منابع ارشد روانشناسی 95 ثبت نام ارشد ثبت نام ارشد ازاد ثبت نام ارشد سراسری تاریخ نحوه ثبت نام ارشد تاریخ نحوه ثبت نام کارشناسی ارشد تاریخ زمان ثبت نام ارشد ازاد تاریخ زمان ارشد سراسری زمان نحوه ثبت نام ارشد ازاد زمان چگونگی ارشد ازاد تاریخ نحوه ثبت نام ارشد ازاد 95 تاریخ نحوه ثبت نام ارشد ازاد95 96 چگونگی ثبت نام ازمون ارشد 95 96 نحوه ثبت نام ارشد ازاد 95 96 ثبت نام ارشد سراسری تاریخ ثبت نام ارشد سراسری تاریخ زمان نحوه ثبت نام ارشد سراسری زمان چگونگی ثبت نام ارشد سراسری ارشد سراسری95 96 ارشد سراسری 95 96 برنامه ریزی ارشد برنامه ریزی ازمون ارشد برنامه ریزی ازمون ارشد ازاد برنامه ریزی ازمون ارشد سراسری چگونگی برنامه ریزی رتبه های برتر ارشد نحوه برنامه ریزی ارشد سراسری برنامه ریزی رتبه های برتر ارشد سراسری زمان ازمون ارشد تاریخ ازمون ارشد تاریخ ازمون ارشد سراسری زمان برگزاری ازمون ارشد ازاد تاریخ برگزاری ارشد سراسری زمان ازمون ارشد ازاد 95 96 نتایج ارشد ازاد نتایج ارشد سراسری تاریخ نتایج ارشد ازاد زمان نتایج ارشد سراسری تاریخ زمان اعلام نتایج ارشد ازاد تاریخ اعلام نتایج ارشد سراسری نتایج نهایی ارشد نتایج نهایی ارشد ازاد نتایج نهایی ارشد سراسری زمان نحوه اعلام نتایج ارشد ازاد زمان چگونگی نتایج نهایی ارشد ازاد زمان چگونگی اعلام نتایج نهایی ارشد سراسری 95 96 زمان نتایج نهایی ارشد سراسری 95 96 کارنامه ارشد ازاد کارنامه ارشد سراسری کارنامه ازمون ارشد ازاد کارنامه ازمون ارشد سراسری منابع ارشد 95 95 منابع ارشد مهندسی منابع ارشد پزشکی منابع ارشد علوم پایه منابع ارشد انسانی منابع ارشد هنر منابع ارشد ازاد95 96

سوالات و نظرات خود را با ما درمیان بگذارید
 
نام *
 
ایمیل *
 
پیام شما *
سوال امنیتی جمع اعداد 3 و 1
 
   

سوالات کاربران
printerنسخه قابل چاپ
انتخاب رشته حضوری

نرخ مشاوره %30 ارزانتر از بقیه