تماس از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب

تماس با تلفن ثابت از تمام کشور 9099071613

banner

صدای مشاور تحصیلی

مشاوره تحصیلی تلفنی

مشاوره تحصیلی تلفنی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی

لیست دانشگاه های بدون کنکور بوشهر


تاریخ :    ۱۳۹۵/۵/۲۴     بازدید :    ۵۴۹

لیست دانشگاه های بدون کنکور بوشهر

سامانه صدای مشاور تحصیلی

مشاوره دهنده تخصصی ثبت نام پیام نور

برای تماس با مشاورین  از تلفن ثابت با شماره  9099071613  تماس حاصل فرمایید.

تماس از ساعت 8 صبح تا 12 شب

حتي ايام تعطيل

لیست دانشگاه های بدون کنکور بوشهر

 

نظام آموزشی

نظام آموزشی دانشگاه پیام نور، نظامی مبتنی بر دانشجو، محتوی و آزمون هماهنگ و متحد در سراسر کشور است. دانشجویان براساس منابع اعلام شده برای هر درس در هر رشته پس از مطالعه فردی و رفع اشکال گروهی توسط اساتید محترم ضمن بهره‌ مندی از رسانه‌های کمک آموزشی در آزمونی هماهنگ در کلیه مراکز دانشگاه پیام نور شرکت کرده و یافته‌ های علمی خود را مورد سنجش قرار می‌دهند.

 

 

 برای کسب اطلاعات کامل و جامع با شماره 9099071613 تماس بگیرید

 

نام استانمحل دانشگاهيرشتهمقطعنظام آموزشي
استان بوشهر 665 - مركز جم 40675 - مهندسي مكانيك كارشناسي پيوسته تمام وقت
استان بوشهر 526 - مركز دلوار 20813 - علوم قضايي كارشناسي پيوسته تمام وقت
استان بوشهر 526 - مركز دلوار 40912 - مهندسي دريا - كشتي سازي كارشناسي پيوسته تمام وقت
استان بوشهر 416 - مركز كنگان 20101 - زبان وادبيات فارسي كارشناسي پيوسته تمام وقت
استان بوشهر 416 - مركز كنگان 40119 - مهندسي برق كارشناسي پيوسته تمام وقت
استان بوشهر 416 - مركز كنگان 40201 - مهندسي شيمي كارشناسي پيوسته تمام وقت
استان بوشهر 516 - واحد اهرم 21301 - حسابداري كارشناسي پيوسته تمام وقت
استان بوشهر 516 - واحد اهرم 40201 - مهندسي شيمي كارشناسي پيوسته تمام وقت
استان بوشهر 516 - واحد اهرم 40206 - مهندسي پليمر - صنايع پليمر كارشناسي پيوسته تمام وقت
استان بوشهر 516 - واحد اهرم 40675 - مهندسي مكانيك كارشناسي پيوسته تمام وقت
استان بوشهر 516 - واحد اهرم 41002 - مهندسي كامپيوتر- نرم افزار كارشناسي پيوسته تمام وقت
استان بوشهر 516 - واحد اهرم 60202 - مهندسي معماري كارشناسي پيوسته تمام وقت
استان بوشهر 335 - واحد بندرديلم 21301 - حسابداري كارشناسي پيوسته تمام وقت
استان بوشهر 335 - واحد بندرديلم 40201 - مهندسي شيمي كارشناسي پيوسته تمام وقت
استان بوشهر 146 - واحد بوشهر 20101 - زبان وادبيات فارسي كارشناسي پيوسته تمام وقت
استان بوشهر 146 - واحد بوشهر 20311 - زبان وادبيات انگليسي كارشناسي پيوسته تمام وقت
استان بوشهر 146 - واحد بوشهر 20404 - دبيري الهيات و معارف اسلامي كارشناسي پيوسته تمام وقت
استان بوشهر 146 - واحد بوشهر 20528 - علوم اجتماعي - خدمات اجتماعي كارشناسي پيوسته تمام وقت
استان بوشهر 146 - واحد بوشهر 20632 - علوم تربيتي - مديريت و برنامه ريزي آموزشي كارشناسي پيوسته تمام وقت
استان بوشهر 146 - واحد بوشهر 20803 - حقوق كارشناسي پيوسته تمام وقت
استان بوشهر 146 - واحد بوشهر 20812 - علوم سياسي كارشناسي پيوسته تمام وقت
استان بوشهر 146 - واحد بوشهر 20916 - علوم اقتصادي - اقتصاد صنعتي كارشناسي پيوسته تمام وقت
استان بوشهر 146 - واحد بوشهر 20924 - علوم اقتصادي - اقتصاد بازرگاني كارشناسي پيوسته تمام وقت
استان بوشهر 146 - واحد بوشهر 21261 - مديريت فرهنگي و هنري كارشناسي پيوسته تمام وقت
استان بوشهر 146 - واحد بوشهر 21301 - حسابداري كارشناسي پيوسته تمام وقت
استان بوشهر 146 - واحد بوشهر 21402 - تربيت بدني وعلوم ورزشي كارشناسي پيوسته تمام وقت
استان بوشهر 146 - واحد بوشهر 21612 - راهنمايي و مشاوره كارشناسي پيوسته تمام وقت
استان بوشهر 146 - واحد بوشهر 40119 - مهندسي برق كارشناسي پيوسته تمام وقت
استان بوشهر 146 - واحد بوشهر 40201 - مهندسي شيمي كارشناسي پيوسته تمام وقت
استان بوشهر 146 - واحد بوشهر 40206 - مهندسي پليمر - صنايع پليمر كارشناسي پيوسته تمام وقت
استان بوشهر 146 - واحد بوشهر 40263 - مهندسي نفت - مهندسي بهره برداري از منابع نفت كارشناسي پيوسته تمام وقت
استان بوشهر 146 - واحد بوشهر 41002 - مهندسي كامپيوتر- نرم افزار كارشناسي پيوسته تمام وقت
استان بوشهر 146 - واحد بوشهر 41009 - مهندسي فناوري اطلاعات كارشناسي پيوسته تمام وقت
استان بوشهر 146 - واحد بوشهر 41016 - مهندسي رباتيك كارشناسي پيوسته تمام وقت
استان بوشهر 146 - واحد بوشهر 50559 - مهندسي منابع طبيعي - شيلات كارشناسي پيوسته تمام وقت
استان بوشهر 146 - واحد بوشهر 50564 - مهندسي منابع طبيعي - جنگلداري كارشناسي پيوسته تمام وقت
استان بوشهر 146 - واحد بوشهر 60142 - مرمت بناهاي تاريخي كارشناسي پيوسته تمام وقت
استان بوشهر 146 - واحد بوشهر 60202 - مهندسي معماري كارشناسي پيوسته تمام وقت
استان بوشهر 146 - واحد بوشهر 60301 - سينما- كارگرداني كارشناسي پيوسته تمام وقت
استان بوشهر 146 - واحد بوشهر 60305 - نمايش - بازيگري كارشناسي پيوسته تمام وقت
استان بوشهر 146 - واحد بوشهر 60307 - نمايش - ادبيات نمايشي كارشناسي پيوسته تمام وقت
استان بوشهر 174 - واحد خارك 21211 - مديريت صنعتي كارشناسي پيوسته تمام وقت
استان بوشهر 174 - واحد خارك 21236 - مديريت و بازرگاني دريايي كارشناسي پيوسته تمام وقت
استان بوشهر 174 - واحد خارك 30302 - شيمي- محض كارشناسي پيوسته تمام وقت
استان بوشهر 174 - واحد خارك 30612 - اقيانوس شناسي كارشناسي پيوسته تمام وقت
استان بوشهر 174 - واحد خارك 40262 - مهندسي نفت - مهندسي حفاري و استخراج نفت كارشناسي پيوسته تمام وقت
استان بوشهر 174 - واحد خارك 40263 - مهندسي نفت - مهندسي بهره برداري از منابع نفت كارشناسي پيوسته تمام وقت
استان بوشهر 174 - واحد خارك 40264 - مهندسي نفت - مهندسي مخازن نفت كارشناسي پيوسته تمام وقت
استان بوشهر 174 - واحد خارك 40904 - مهندسي دريا- دريانوردي كارشناسي پيوسته تمام وقت
استان بوشهر 174 - واحد خارك 40905 - مديريت وكميسردريايي كارشناسي پيوسته تمام وقت
استان بوشهر 174 - واحد خارك 40913 - مهندسي كشتي (موتور) كارشناسي پيوسته تمام وقت
استان بوشهر 224 - واحد خورموج 21301 - حسابداري كارشناسي پيوسته تمام وقت
استان بوشهر 224 - واحد خورموج 21301 - حسابداري كارشناسي پيوسته پاره وقت
استان بوشهر 224 - واحد خورموج 21402 - تربيت بدني وعلوم ورزشي كارشناسي پيوسته تمام وقت
استان بوشهر 224 - واحد خورموج 21402 - تربيت بدني وعلوم ورزشي كارشناسي پيوسته پاره وقت
استان بوشهر 224 - واحد خورموج 21612 - راهنمايي و مشاوره كارشناسي پيوسته تمام وقت
استان بوشهر 224 - واحد خورموج 21612 - راهنمايي و مشاوره كارشناسي پيوسته پاره وقت
استان بوشهر 224 - واحد خورموج 40119 - مهندسي برق كارشناسي پيوسته تمام وقت
استان بوشهر 224 - واحد خورموج 60202 - مهندسي معماري كارشناسي پيوسته تمام وقت
استان بوشهر 224 - واحد خورموج 60202 - مهندسي معماري كارشناسي پيوسته پاره وقت
استان بوشهر 290 - واحد دشتستان 20101 - زبان وادبيات فارسي كارشناسي پيوسته تمام وقت
استان بوشهر 290 - واحد دشتستان 20803 - حقوق كارشناسي پيوسته تمام وقت
استان بوشهر 290 - واحد دشتستان 20803 - حقوق كارشناسي پيوسته پاره وقت
استان بوشهر 290 - واحد دشتستان 21209 - مديريت بيمه كارشناسي پيوسته تمام وقت
استان بوشهر 290 - واحد دشتستان 21301 - حسابداري كارشناسي پيوسته تمام وقت
استان بوشهر 290 - واحد دشتستان 21301 - حسابداري كارشناسي پيوسته پاره وقت
استان بوشهر 290 - واحد دشتستان 30303 - شيمي- كاربردي كارشناسي پيوسته تمام وقت
استان بوشهر 290 - واحد دشتستان 40119 - مهندسي برق كارشناسي پيوسته تمام وقت
استان بوشهر 290 - واحد دشتستان 40201 - مهندسي شيمي كارشناسي پيوسته تمام وقت
استان بوشهر 290 - واحد دشتستان 40201 - مهندسي شيمي كارشناسي پيوسته پاره وقت
استان بوشهر 290 - واحد دشتستان 40401 - مهندسي عمران كارشناسي پيوسته تمام وقت
استان بوشهر 290 - واحد دشتستان 40401 - مهندسي عمران كارشناسي پيوسته پاره وقت
استان بوشهر 290 - واحد دشتستان 40675 - مهندسي مكانيك كارشناسي پيوسته تمام وقت
استان بوشهر 290 - واحد دشتستان 40675 - مهندسي مكانيك كارشناسي پيوسته پاره وقت
استان بوشهر 397 - واحد گناوه 21103 - تاريخ كارشناسي پيوسته تمام وقت

 

کلمات کلیدی : دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور بوشهر دانشگاه پیام نور بوشهر لیست دانشگاه های پیام نور دانشگاه پیام نور بوشهر دانشگاه پیام نور شهرها دانشگاه پیام نور استان بوشهر پیام نور لیست رشته های دانشگاه پیام نور لیست رشته دانشگاه پیام نور بوشهر لیست رشته های پیام نور بوشهر رشته های بدون آزمون بدون کنکور پیام نور لیست رشته های بدون آزمون پیام نور لیست رشته بدون کنکور لیست رشته های بدون کنکور لیست رشته بدون کنکور پیام نور رشته های بدون کنکور رشته های بدون کنکور پیام نور 95 رشته های بدون آزمون پیام نور کارشناسی ارشد بدون کنکور 95 96 کاردانی به کارشناسی بدون کنکور رشته های بدون کنکور پیام نور کارشناسی ارشد بدون کنکور پیام نور 95 لیست رشته های بدون کنکور پیام نور دکتری بدون آزمون پیام نور رشته روانشناسی بدون کنکور دانشگاه پیام نور رشته های بدون کنکور دانشگاه پیام نور پیام نور بدون کنکور پذیرش بدون کنکور کارشناسی ارشد 95 96 پذیرش بدون کنکور کارشناسی ارشد 94 95 کارشناسی ارشد بدون کنکور 94 95 ارشد پیام نور بدون کنکور رشته های بدون کنکور بوشهر بدون کنکور پیام نور ليست رشته هاي بدون كنكور رشته های بدون آزمون رشته های بدون کنکور 95 ثبت نام بدون ازمون پیام نور رشته های بدون کنکور سال 95 رشته های بدون کنکور پیام نور 94 پذیرش بدون کنکور دانشگاه پیام نور رشته های بدون کنکور دانشگاه پیام نور 94 رشته های بدون آزمون دانشگاه پیام نور رشته های بدون ازمون پیام نور دانشگاه پیام نور بدون کنکور کارشناسی ارشد ثبت نام بدون آزمون پیام نور95 رشته هاي بدون كنكور پيام نور ثبت نام بدون ازمون دانشگاه پیام نور پذیرش بدون کنکور پیام نور 95 رشته های بدون ازمون دانشگاه پیام نور رشته های بدون کنکور دانشگاه پیام نور بوشهر لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه پیام نور رشته بدون کنکور پیام نور رشته های بدون کنکور پزشکی رشته داروسازي بدون كنكور رشته روانشناسی بدون کنکور پیام نور رشته های بدون کنکور لیست رشته های بدون کنکور تجربی لیست رشته های بدون کنکور ریاضی لیست رشته های بدون کنکور انسانی لیست رشته های بدون کنکور هنر لیست رشته های بدون کنکور زبان رشته حقوق بدون کنکور پیام نور رشتههای بدون کنکور رشته های بدون آزمون کاردانی به کارشناسی رشته های کاردانی بدون کنکور كارشناسي ارشد بدون كنكور پيام نور ثبت نام پیام نور بدون کنکور95 ارشد بدون آزمون 95 رشته های ارشد بدون کنکور پیام نور رشته های بدون کنکورپیام نور لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه پیام نور 95

سوالات و نظرات خود را با ما درمیان بگذارید
 
نام *
 
ایمیل *
 
پیام شما *
سوال امنیتی جمع اعداد 6 و 2
 
   

سوالات کاربران
printerنسخه قابل چاپ
انتخاب رشته حضوری

نرخ مشاوره %30 ارزانتر از بقیه