تماس از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب

تماس با تلفن ثابت از تمام کشور 9099071613

banner

صدای مشاور تحصیلی

مشاوره تحصیلی تلفنی

مشاوره تحصیلی تلفنی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی

لیست دانشگاه های بدون کنکور البرز


تاریخ :    ۱۳۹۵/۵/۲۴     بازدید :    ۱۷۳۵

لیست دانشگاه های بدون کنکور البرز

سامانه صدای مشاور تحصیلی

مشاوره دهنده تخصصی ثبت نام پیام نور

برای تماس با مشاورین  از تلفن ثابت با شماره  9099071613  تماس حاصل فرمایید.

تماس از ساعت 8 صبح تا 12 شب

حتي ايام تعطيل

لیست دانشگاه های بدون کنکور البرز

 

 

نظام آموزشی

نظام آموزشی دانشگاه پیام نور، نظامی مبتنی بر دانشجو، محتوی و آزمون هماهنگ و متحد در سراسر کشور است. دانشجویان براساس منابع اعلام شده برای هر درس در هر رشته پس از مطالعه فردی و رفع اشکال گروهی توسط اساتید محترم ضمن بهره‌ مندی از رسانه‌های کمک آموزشی در آزمونی هماهنگ در کلیه مراکز دانشگاه پیام نور شرکت کرده و یافته‌ های علمی خود را مورد سنجش قرار می‌دهند.

 

 برای کسب اطلاعات کامل و جامع با شماره 9099071613 تماس بگیرید

 

 

نام استان

محل دانشگاهي

رشته

مقطع

نظام آموزشي

استان البرز

663 - مركز طالقان

20803 - حقوق

كارشناسي پيوسته

تمام وقت

استان البرز

663 - مركز طالقان

21301 - حسابداري

كارشناسي پيوسته

تمام وقت

استان البرز

663 - مركز طالقان

40119 - مهندسي برق

كارشناسي پيوسته

تمام وقت

استان البرز

663 - مركز طالقان

41002 - مهندسي كامپيوتر- نرم افزار

كارشناسي پيوسته

تمام وقت

استان البرز

115 - واحد كرج

20101 - زبان وادبيات فارسي

كارشناسي پيوسته

تمام وقت

استان البرز

115 - واحد كرج

20202 - زبان وادبيات عربي

كارشناسي پيوسته

تمام وقت

استان البرز

115 - واحد كرج

20311 - زبان وادبيات انگليسي

كارشناسي پيوسته

تمام وقت

استان البرز

115 - واحد كرج

20315 - مترجمي زبان انگليسي

كارشناسي پيوسته

تمام وقت

استان البرز

115 - واحد كرج

20315 - مترجمي زبان انگليسي

كارشناسي پيوسته

پاره وقت

استان البرز

115 - واحد كرج

20407 - الهيات و معارف اسلامي - فقه ومباني حقوق اسلامي

كارشناسي پيوسته

تمام وقت

استان البرز

115 - واحد كرج

20410 - فلسفه و حكمت اسلامي

كارشناسي پيوسته

تمام وقت

استان البرز

115 - واحد كرج

20429 - علوم قرآن و حديث

كارشناسي پيوسته

تمام وقت

استان البرز

115 - واحد كرج

20812 - علوم سياسي

كارشناسي پيوسته

تمام وقت

استان البرز

115 - واحد كرج

20812 - علوم سياسي

كارشناسي پيوسته

پاره وقت

استان البرز

115 - واحد كرج

21211 - مديريت صنعتي

كارشناسي پيوسته

تمام وقت

استان البرز

115 - واحد كرج

21211 - مديريت صنعتي

كارشناسي پيوسته

پاره وقت

استان البرز

115 - واحد كرج

21301 - حسابداري

كارشناسي پيوسته

پاره وقت

استان البرز

115 - واحد كرج

21438 - علوم ورزشي گرايش علوم زيستي ورزش

كارشناسي پيوسته

تمام وقت

استان البرز

115 - واحد كرج

21438 - علوم ورزشي گرايش علوم زيستي ورزش

كارشناسي پيوسته

پاره وقت

استان البرز

115 - واحد كرج

21439 - علوم ورزشي گرايش علوم انساني ورزش

كارشناسي پيوسته

تمام وقت

استان البرز

115 - واحد كرج

21439 - علوم ورزشي گرايش علوم انساني ورزش

كارشناسي پيوسته

پاره وقت

استان البرز

115 - واحد كرج

21612 - راهنمايي و مشاوره

كارشناسي پيوسته

تمام وقت

استان البرز

115 - واحد كرج

21612 - راهنمايي و مشاوره

كارشناسي پيوسته

پاره وقت

استان البرز

115 - واحد كرج

30123 - رياضيات و كاربردها

كارشناسي پيوسته

تمام وقت

استان البرز

115 - واحد كرج

30201 - فيزيك

كارشناسي پيوسته

تمام وقت

استان البرز

115 - واحد كرج

30303 - شيمي- كاربردي

كارشناسي پيوسته

پاره وقت

استان البرز

115 - واحد كرج

30401 - زمين شناسي

كارشناسي پيوسته

تمام وقت

استان البرز

115 - واحد كرج

40740 - مهندسي متالورژي و مواد - متالورژي صنعتي

كارشناسي پيوسته

تمام وقت

استان البرز

115 - واحد كرج

40740 - مهندسي متالورژي و مواد - متالورژي صنعتي

كارشناسي پيوسته

پاره وقت

استان البرز

115 - واحد كرج

50102 - مهندسي كشاورزي - علوم دامي

كارشناسي پيوسته

تمام وقت

استان البرز

115 - واحد كرج

50204 - مهندسي كشاورزي - علوم باغباني

كارشناسي پيوسته

تمام وقت

استان البرز

115 - واحد كرج

50345 - مهندسي كشاورزي - علوم خاك

كارشناسي پيوسته

تمام وقت

استان البرز

115 - واحد كرج

50346 - مهندسي كشاورزي - زراعت و اصلاح نباتات

كارشناسي پيوسته

تمام وقت

استان البرز

115 - واحد كرج

50347 - مهندسي كشاورزي - گياه پزشكي

كارشناسي پيوسته

تمام وقت

استان البرز

115 - واحد كرج

50563 - مهندسي منابع طبيعي - مهندسي چوب و كاغذ

كارشناسي پيوسته

تمام وقت

استان البرز

115 - واحد كرج

50563 - مهندسي منابع طبيعي - مهندسي چوب و كاغذ

كارشناسي پيوسته

پاره وقت

استان البرز

494 - واحد هشتگرد

20526 - علوم اجتماعي - پژوهشگري علوم اجتماعي

كارشناسي پيوسته

تمام وقت

استان البرز

494 - واحد هشتگرد

21301 - حسابداري

كارشناسي پيوسته

تمام وقت

استان البرز

494 - واحد هشتگرد

40310 - مهندسي صنايع

كارشناسي پيوسته

تمام وقت

استان البرز

494 - واحد هشتگرد

40479 - مهندسي عمران - نقشه برداري

كارشناسي پيوسته

تمام وقت

استان البرز

494 - واحد هشتگرد

40675 - مهندسي مكانيك

كارشناسي پيوسته

تمام وقت

استان البرز

494 - واحد هشتگرد

41002 - مهندسي كامپيوتر- نرم افزار

كارشناسي پيوسته

تمام وقت

کلمات کلیدی : دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور البرز دانشگاه پیام نور البرز لیست دانشگاه های پیام نور دانشگاه پیام نور البرز دانشگاه پیام نور شهرها دانشگاه پیام نور استان البرز پیام نور لیست رشته های دانشگاه پیام نور لیست رشته دانشگاه پیام نور البرز لیست رشته های پیام نور البرز رشته های بدون آزمون بدون کنکور پیام نور لیست رشته های بدون آزمون پیام نور لیست رشته بدون کنکور لیست رشته های بدون کنکور لیست رشته بدون کنکور پیام نور رشته های بدون کنکور رشته های بدون کنکور پیام نور 95 رشته های بدون آزمون پیام نور کارشناسی ارشد بدون کنکور 95 96 کاردانی به کارشناسی بدون کنکور رشته های بدون کنکور پیام نور کارشناسی ارشد بدون کنکور پیام نور 95 لیست رشته های بدون کنکور پیام نور دکتری بدون آزمون پیام نور رشته روانشناسی بدون کنکور دانشگاه پیام نور رشته های بدون کنکور دانشگاه پیام نور پیام نور بدون کنکور پذیرش بدون کنکور کارشناسی ارشد 95 96 پذیرش بدون کنکور کارشناسی ارشد 94 95 کارشناسی ارشد بدون کنکور 94 95 ارشد پیام نور بدون کنکور رشته های بدون کنکور البرز بدون کنکور پیام نور ليست رشته هاي بدون كنكور رشته های بدون آزمون رشته های بدون کنکور 95 ثبت نام بدون ازمون پیام نور رشته های بدون کنکور سال 95 رشته های بدون کنکور پیام نور 94 پذیرش بدون کنکور دانشگاه پیام نور رشته های بدون کنکور دانشگاه پیام نور 94 رشته های بدون آزمون دانشگاه پیام نور رشته های بدون ازمون پیام نور دانشگاه پیام نور بدون کنکور کارشناسی ارشد ثبت نام بدون آزمون پیام نور95 رشته هاي بدون كنكور پيام نور ثبت نام بدون ازمون دانشگاه پیام نور پذیرش بدون کنکور پیام نور 95 رشته های بدون ازمون دانشگاه پیام نور رشته های بدون کنکور دانشگاه پیام نور البرز لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه پیام نور رشته بدون کنکور پیام نور رشته های بدون کنکور پزشکی رشته داروسازي بدون كنكور رشته روانشناسی بدون کنکور پیام نور رشته های بدون کنکور لیست رشته های بدون کنکور تجربی لیست رشته های بدون کنکور ریاضی لیست رشته های بدون کنکور انسانی لیست رشته های بدون کنکور هنر لیست رشته های بدون کنکور زبان رشته حقوق بدون کنکور پیام نور رشتههای بدون کنکور رشته های بدون آزمون کاردانی به کارشناسی رشته های کاردانی بدون کنکور كارشناسي ارشد بدون كنكور پيام نور ثبت نام پیام نور بدون کنکور95 ارشد بدون آزمون 95 رشته های ارشد بدون کنکور پیام نور رشته های بدون کنکورپیام نور لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه پیام نور 95

سوالات و نظرات خود را با ما درمیان بگذارید
 
نام *
 
ایمیل *
 
پیام شما *
سوال امنیتی جمع اعداد 8 و 6
 
   

سوالات کاربران
printerنسخه قابل چاپ
انتخاب رشته حضوری

نرخ مشاوره %30 ارزانتر از بقیه