تماس از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب

تماس با تلفن ثابت از استان تهران 9092301612

تماس با تلفن ثابت از تمام کشور 9099071611

تماس با خط همراه اول 99225595

banner

صدای مشاور تحصیلی

مشاوره تحصیلی تلفنی

مشاوره تحصیلی تلفنی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی

بررسي آگاهي، نگرش و عملکرد تغذيه اي دانش آموزان دختر مدارس راهنمايي در دو منطقه از ايران


تاریخ :    ۱۳۹۵/۷/۱۱     بازدید :    ۵۲۳

بررسی آگاهي، نگرش و عملکرد تغذيه اي دانش آموزان دختر مدارس راهنمايي در دو منطقه از ايران

 

 

 

"سامانه صدای مشاور تحصیلی"

 

مشاوره دهنده تخصصی مقاله

 

برای تماس با مشاورین  از تلفن ثابت با شماره  9099071611   تماس حاصل فرمایید.

 

تماس از ساعت 8 صبح تا 12 شب

 

حتي ايام تعطيل

 

 

 

 

 
* شاهرود، ميدان بسيج، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي شاهرود
 
 

مقدمه: دختران نوجوان مادران آينده هستند و مفاهيم تغذيه اي آموخته شده به وسيله آن ها به دوران بزرگسالي منتقل مي شود و نقش مهمي در سلامتي خانواده و کودکان دارد. اين مطالعه با هدف ارزيابي آگاهي، نگرش و عملکرد تغذيه اي دختران دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي در دو منطقه از ايران انجام شده است.
مواد و روش ها: در اين مطالعه توصيفي تعداد 587 دانش آموز دختر در محدوه سني 11 تا 16 سال در دو شهر شاهرود و ملاير در سال 1388 با روش نمونه گيري ساده تصادفي انتخاب و مورد بررسي قرار گرفتند. به منظور ارزيابي آگاهي، نگرش و عملکرد تغذيه اي افراد از پرسش نامه اي استفاده شد که حاوي اطلاعات دموگرافيک، آگاهي، نگرش و عملکرد تغذيه اي براي نمونه ها بود. برآورد ميزان آگاهي، نگرش و عملکرد بدين نحو بود که افرادي که امتيازشان بيش تر از 75% حداکثر امتياز بود، به عنوان خوب و مطلوب و افرادي که امتيازشان در محدوده ي 50-75% حداکثر امتياز قرار داشتند و افرادي که کم تر از 50% حداکثر امتياز را کسب کرده بودند، به عنوان ضعيف در نظر گرفته شدند.
نتايج: در مجموع در دو شهر اکثريت افراد داراي آگاهي متوسط (%59.5)، نگرش خوب (%55.2) و عملکرد متوسط (%55.5) بودند.
نتيجه گيري: نتايج نشان دادکه نوجوانان دختر از آگاهي و عملکرد متوسط برخوردار هستند و با توجه به اينکه عملکرد تغذيه اي مطابق نگرش آن ها نيست، ضرورت مداخلات تغذيه اي مداوم را در نوجوانان آشکار مي سازد


سوالات و نظرات خود را با ما درمیان بگذارید
 
نام *
 
ایمیل *
 
پیام شما *
سوال امنیتی جمع اعداد 9 و 9
 
   

سوالات کاربران
printerنسخه قابل چاپ
به پرداخت ملت