تماس از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب

تماس با تلفن ثابت از تمام کشور 9099071613

banner

صدای مشاور تحصیلی

مشاوره تحصیلی تلفنی

مشاوره تحصیلی تلفنی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی

روش ثبت نام و انتخاب رشته دانشگاه جامع علمی و کاربردی 96 - 97


تاریخ :    ۱۳۹۶/۳/۲۱     بازدید :    ۵۴۶۶

این مقاله به جهت معرفی دانشگاه علمی کاربردی به داوطلبانی است که قصد رفتن به دانشگاه از روش بدون آزمون و بدون کنکور را دارند، تهیه شده تا با این دانشگاه و همچنین روش ثبت نام و انتخاب رشته دانشگاه جامع علمی و کاربردی 96 - 97 آشنا گردیده و بتوانند با آگاهی کافی و بیشتری نسبت به انتخاب رشته در این دانشگاه اقدام نمایند. مشاوران سامانه صدای مشاور تحصیلی می توانند با تجربیات گرانبهای خود شما را در این امر یاری رسانند.

 دانشگاه جامع علمی و کاربردی 96 - 97دانشگاه جامع علمی - کاربردی یکی از دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است که با هدف ارتقاء سطح مهارت شاغلین بخش‌های مختلف اقتصادی و افزایش مهارت‌های حرفه‌ای فارغ‌التحصیلان مرکز آموزش که فاقد تجربه اجرایی می‌باشند تشکیل و با به‌کارگیری و سازمان‌دهی امکانات، منابع مادی و انسانی دستگاه‌های اجرایی، نسبت به برگزاری دوره‌های علمی–کاربردی در مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی‌ارشد(به زودی) اقدام می‌کند.

دانشگاه جامع 
مسئولیت برنامه‌ریزی،سازمان‌دهی،پشتیبانی‌های کارشناسی،عملیاتی،اطلاعاتوسیاست‌گذاری‌های کلان و نیز نظارت و ارزشیابی مراکز و موسسات علمی-کاربردی را برعهده دارد.
مراکز و موسسات آموزش عالی علمی - کاربردی زیرنظر دانشگاه، رکن اجرایی آموزش‌های علمی-کاربردی و به قصد ارتقاء دانش کار و ایجاد مهارت‌های متناسب با حوزه فعالیت شغلی افراد تاسیس شده‌است.

اهداف آموزشهای علمی - کاربردی
1. ایجاد بستر مناسب برای فعالیت همه‌جانبه (صنعتی، نظامی و دانشگاهی) در گسترش اعتلای دانش و پژوهش علمی-کاربردی کشور.
2. ارتقای شاخص‌های کمی و کیفی آموزش‌های کاربردی در جامعه.
3. فراهم‌سازی زیربنای مناسب به‌منظور به‌کارگیری توان دانش‌آموختگان دوره‌های نظری در حل مسائل کاربردی.
4. زمینه‌سازی زیربنای مناسب برای ایجاد انتقال فناوری نوین
راه‌اندازی مقطع دکتری
سرپرست دانشگاه جامع علمی - کاربردی با تأکید بر این‌که پذیرش دانشجو در دانشگاه جامع علمی - کاربردی متوقف نمی‌شود، از ایجاد مقطع دکترا در این دانشگاه خبر داد.
پذيرش در نظام ترمي دانشگاه جامع علمي-كاربردي در دو مقطع كارداني، كارشناسي ناپيوسته در دو سهميه شاغل و آزاد و دو بار در سال صورت مي پذيرد.
 

روش ثبت نام علمی و کاربردی 96 - 97

 
كارداني:
 
1- مجاز بودن به تحصيل از نظر قوانين و مقررات جاري كشور و داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش
 
عالي، برابر مصوبات شوراي عالي فرهنگي.
 
2- داشتن ديپلم نظام قديم آموزش متوسطه (چهار ساله يا شش ساله نظري و هنرستان)، ديپلم سه ساله نظام قديم و يا داشتن ديپلم نظام جديد فني و حرفه اي و يا ديپلم نظام جديد كاردانش.
 
3- داشتن شرايط اختصاصي اعلام شده توسط هريك از مراكز آموزشي تحت نظارت دانشگاه جامع علمي-كاربردي كه در دفترچه راهنماي آزمون درج مي گردد.
 
4- مبناي گزينش دانشجو : در هريك از كدرشته هاي تحصيلي، براساس نمره كل حاصل از امتیاز نوع دیپلم و مرتبط یا غیر مرتبط بودن و نيز معدل كل ديپلم كه اثر هر كدام پنجاه درصد مي باشد و با توجه به صلاحيت هاي عمومي داوطلبان و در دو سهميه شاغل و آزاد و نيز اولويت هاي بومي بودن و شاخه تحصيلي مرتبط و غيرمرتبط و سهميه ايثارگران صورت مي گيرد.
 
گزينش دانشجو به يكي از دو روش متمركز و نيمه متمركز به شرح زير انجام خواهد شد:

الف- روش متمركز: در كليه كدرشته محل هايي كه به روش متمركز براي آن ها پذيرش صورت مي گيرد،
 
با توجه به امتياز كل، اولويت هاي انتخابي داوطلبان و ظرفيت هاي اختصاص داده شده به هر سهميه، فهرست پذيرفته شدگان نهايي استخراج و اعلام مي گردد.
 
ب- روش نيمه متمركز: براي رشته هايي كه نياز به اقداماتي نظير مصاحبه، معاينات پزشكي و يا آزمون عملي دارند، گزينش نهايي داوطلبان به صورت نيمه متمركز و براساس امتياز كل و از بين معرفي شدگان چند برابر ظرفيت و پس از انجام مصاحبه و يا آزمون عملي و با توجه به صلاحيت¬هاي عمومي آنان انجام مي¬گيرد.


 
كارشناسي ناپيوسته:
 
1- مجاز بودن به تحصيل از نظر قوانين و مقررات جاري كشور و داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي، برابر مصوبات شوراي عالي فرهنگي.
 
2- دارا بودن مدرك كارداني:
 
2-1 داشتن مدرك كارداني (فوق ديپلم) دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي مورد تأييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي يا وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و يا داشتن مدرك كارداني پيوسته آموزشكده هاي فني و حرفه اي وزارت آموزش و پرورش.

اين دسته از داوطلبان مي توانند برحسب ضوابط بدون در نظر گرفتن عنوان مدرك كارداني يا فوق ديپلم خود و بر اساس علاقمندي به هريك از رشته هاي تحصيلي در اين آزمون ثبت¬ نام و نسبت به انتخاب رشته مبادرت نمايند.
 
2-2 داشتن مدرك معادل كارداني منوط به كسب حدنصاب لازم در آزمون جامع دارندگان مدرك معادل كارداني كه توسط سازمان سنجش آموزش كشور برگزار مي گردد. اين دسته از داوطلبان مي توانند در اين آزمون ثبت¬نام و شركت نمايند و در صورت موفقيت در اين آزمون لازم است كارنامه نتيجه آزمون جامع مدرك معادل خود را به همراه ساير مدارك لازم به مركز آموزش محل قبولي ارايه نمايند.
 
تبصره : دارندگان مدرك معادل كارداني (معادل فوق ديپلم) مشمول ماده 27 آيين نامه آموزشي دوره هاي كارداني و كارشناسي مصوب اسفند ماه 1369 شوراي عالي برنامه ¬ريزي سابق كه براساس مصوبه جلسه 308 مورخ 12/9/1384 شوراي عالي مذكور عنوان معادل از دانشنامه آنان حذف شده است مي توانند در اين آزمون شركت نمايند.

3- داشتن شرايط اختصاصي اعلام شده توسط هريك از مراكز آموزشي تحت نظارت دانشگاه جامع علمي-كاربردي كه در دفترچه راهنماي آزمون درج مي گردد.
 
4- پذيرفته شـدن در آزمـون ورودي: آزمون دوره هـاي كـارشناسي ناپيوستـه علمي-كـاربردي شامل الف-
 آزمون عمومي ب- آزمون اختصاصي در حد سرفصل هاي مصوب دوره هاي جديد كارداني مي باشد. (دسترسي به سرفصل هاي دروس مصوب از طريق همين سايت امكان پذير مي باشد).

گزينش دانشجو در هر يك از كدرشته هاي تحصيلي براساس نمره كل اكتسابي و اولويت انتخاب رشته از بين داوطلباني كه حدنصاب نمره علمي لازم را كسب كرده¬اند و با توجه به صلاحيت¬ هاي عمومي داوطلبان و براساس مصوبات مربوط و به يكي از دو روش متمركز و نيمه متمركز انجام خواهد شد.
 
الف- روش متمركز: براي رشته هايي كه پذيرش در آن ها به روش متمركز صورت مي پذيرد با توجه به نمره كل داوطلبان، اولويت هاي انتخابي و ظرفيت اختصاص داده شده، فهرست پذيرفته شدگان نهايي استخراج و اعلام مي گردد.
 
ب- روش نيمه متمركز: در رشته هايي كه نياز به مصاحبه، معاينات پزشكي يا آزمون عملي دارند، گزينش
 نهايي داوطلبان به صورت نيمه متمركز براساس نمره كل و از بين معرفي شدگان چند برابر ظرفيت، پس از انجام مصاحبه و آزمون عملي و با توجه به صلاحيت هاي عمومي آنان انجام مي گيرد.
 
دانشگاه جامع علمی در 4 گروه آموزشی دانشجو می پذیرد.
گروه صنعت- گروه مدیریت و خدمات اجتماعی-گروه کشاورزی و گروه هنر
دانشگاه جامع علمی و کاربردی در دو گروه شاغلین و آزاد دانشجو پذیرش میکند. 
دپارتمان سامانه صدای مشاور تحصیلی آماده خدمات رسانی به شما دواطلبان عزیز هستند.جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با این مطلب با مشاورین صدای مشاور تماس حاصل نمایید  

تماس از تلفن ثابت بدون کد ۹۰۹۹۰۷۱۶۱۳

 پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب ( حتی ایام تعطیل )


** به امید روزهایی بهتر و آینده ای بدون پشیمانی از انتخاب های ناآگاهانه گذشته **


سوالات و نظرات خود را با ما درمیان بگذارید
 
نام *
 
ایمیل *
 
پیام شما *
سوال امنیتی جمع اعداد 5 و 4
 
   

سوالات کاربران
با سلام .ببخشید من دیپلم علوم تجربی نظام جدید دارم و سال 81 هم دیپلم گرفتم و الان 31سال سن دارم آیا میتونم در دانشگاه علمی کاربردی رشته گریم ادامه تحصیل بدم؟با تشکر از شما
سلام بله می تونید .آخر مرداد ماه اوایل شهریور ماه ثبت نام شروع خواهد شد.

سلام من مدرک آرایشگری از طریق آموزشگاه های غیر دولتی دارم آیا میتوانم در دانشگاه علمی کاربردی ادامه دهم
سلام حتما باید مدرک دیپلم آموزش و پرورش را داشته باشید

printerنسخه قابل چاپ
انتخاب رشته حضوری

نرخ مشاوره %30 ارزانتر از بقیه