تماس از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب

تماس با تلفن ثابت از تمام کشور 9099071613

banner

صدای مشاور تحصیلی

مشاوره تحصیلی تلفنی

مشاوره تحصیلی تلفنی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی

معيارهاي ارزيابي کيفيت فضاها و سکونتگاه هاي روستايي


تاریخ :    ۱۳۹۱/۱۱/۲     بازدید :    ۱۱۳۳

معيارهاي ارزيابي کيفيت فضاها و سکونتگاه هاي روستايي

 

معيارهاي سازنده کيفيت فضايي که امکان سنجش و ارزيابي سکونتگاه هاي انساني و قضاوت در مورد خوبي و بدي و کارآمدي و ناکارآمدي آن ها را فراهم مي آورند، در ادبيات طراحي شهري بسيار مورد بحث قرار گرفته اند و ديدگاه هاي متعددي پيرامون مولفه هاي سازنده کيفيت فضاي شهري موجود مي باشد. هرچند روستا نيز يک سکونتگاه انساني مي باشد، اما داراي ويژگي هاي کالبدي- محيطي، اجتماعي- فرهنگي و اقتصادي خاص خود است که معيارهاي اصلي موثر بر کيفيت در محيط هاي روستايي را، مورد سوال قرار مي دهد. بر اين اساس هدف اين پژوهش دستيابي به معيارهاي کيفيت در فضاها و سکونتگاه هاي روستايي است و از آنجا که نظريات مدوني در اين زمينه در دست نمي باشد، جهت نيل به اين هدف از نظرات متخصصان مطرح در زمينه طراحي شهري و همچنين طراحي منظر، در تکميل ديدگاه هاي پژوهشگران عرصه طراحي روستايي در کشور کمک گرفته شده است.
بنابراين با به کارگيري روش تحقيق توصيفي و تحليلي سعي در تحليل کمي و کيفي معيارهاي کيفيت فضايي در ديدگاه هاي مختلف مطرح شده در اين گفتار انجام گرفته است و نتيجه حاصله فهرستي سلسله مراتبي و طبقه بندي شده از معيارهاي کيفيت در يک سکونتگاه انساني مطلوب است که بر اساس تحليل هاي کارشناسانه انجام گرفته، بسياري از اين معيارها در مورد فضاها و سکونتگاه هاي روستايي نيز صادق و واجد اهميت بوده و برخي با شخصيت و محيط روستايي متناسب نبوده و مورد نقد واقع شده اند.

 

يدقار علي,پورروحاني ماجده*
 
* دانشگاه تربيت مدرس
 

 


سوالات و نظرات خود را با ما درمیان بگذارید
 
نام *
 
ایمیل *
 
پیام شما *
سوال امنیتی جمع اعداد 9 و 3
 
   

سوالات کاربران
printerنسخه قابل چاپ
انتخاب رشته حضوری

نرخ مشاوره %30 ارزانتر از بقیه