تماس از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب

تماس با تلفن ثابت از تمام کشور 9099071613

banner

صدای مشاور تحصیلی

مشاوره تحصیلی تلفنی

مشاوره تحصیلی تلفنی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی

جدايش زود هنگام پوشش پلي اتيلن سه لايه از سطح لوله و بررسي كارايي پوشش هاي جايگزين


تاریخ :    ۱۳۹۱/۱۱/۲     بازدید :    ۵۹۶

جدايش زود هنگام پوشش پلي اتيلن سه لايه از سطح لوله و بررسي كارايي پوشش هاي جايگزين


در اين مقاله، جهت غلبه بر مشكل جدايش زود هنگام پوشش پلي اتيلن سه لايه از سطح، جايگزيني پوشش پلي اتيلن سه لايه با ساير پوشش ها مورد مطالعه قرار گرفته است. بر اين اساس كارايي و كيفيت دو نمونه پوشش پلي يورتان و يك نمونه پوشش پلي اوره با اجراي آزمون هاي استاندارد چسبندگي، گسيختگي كاتدي، ضربه، خمش، جذب آب، سختي و استحكام دي الكتريك مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفتند. نتايج آزمون گسيختگي كاتدي اين سه نمونه با پوشش پلي اتيلن سه لايه مقايسه گرديد. نتايج اين بررسي نشان مي دهد كه مقاومت پوشش پلي يورتان به گسيختگي كاتدي نسبت به پلي اتيلن سه لايه بهتر است. پوشش هاي پلي يورتان اساسا سابقه گسيخته شدن (disbondment) از سطح، طي سرويس دهي را ندارند و با ضخامت هايي در حد يك سوم پلي اتيلن سه لايه قابل اعمال در سايت مي باشند بنابراين، اين مواد به عنوان يك جايگزين مناسب و مطلوب براي پلي اتيلن سه لايه توصيه مي شوند. همچنين مشخص گرديد كه مقاومت به گسيختگي كاتدي پوشش پلي اوره با پلي اتيلن سه لايه قابل رقابت مي باشد و بنا به همان دلايلي كه براي پلي يورتان ذكر شد اين پوشش نيز مي تواند به عنوان جايگزين مناسب براي پلي اتيلن سه لايه مورد توجه قرار گيرد.

 

نعلبندي احمد*,حيدريان جواد
 
* پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشكده علوم و تكنولوژي پليمر
 

سوالات و نظرات خود را با ما درمیان بگذارید
 
نام *
 
ایمیل *
 
پیام شما *
سوال امنیتی جمع اعداد 9 و 8
 
   

سوالات کاربران
printerنسخه قابل چاپ
انتخاب رشته حضوری

نرخ مشاوره %30 ارزانتر از بقیه