تماس از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب

تماس با تلفن ثابت از تمام کشور 9099071613

banner

صدای مشاور تحصیلی

مشاوره تحصیلی تلفنی

مشاوره تحصیلی تلفنی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت MBA در کنکور کارشناسی ارشد سال 1391


تاریخ :    ۱۳۹۱/۱۲/۷     بازدید :    ۱۵۴۶

 

1148- مدیریت MBA (کد گرایش2)

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل نیمسال توضیحات
اول دوم
روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین 5 - گرایش بازاریابی
روزانه دانشگاه تبریز 6 - گرایش استراتژی
روزانه دانشگاه تهران 4 - گرایش مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی
روزانه دانشگاه تهران 4 - گرایش مدیریت بازاریابی
روزانه دانشگاه تهران 11 - گرایش مدیریت عملیات-محل تحصیل پردیس دانشکده های فنی
روزانه دانشگاه سمنان 10 - گرایش استراتژی
روزانه دانشگاه سمنان 5 - گرایش اقتصاد مدیریت
روزانه دانشگاه سمنان 10 - گرایش مدیریت بازاریابی
روزانه دانشگاه سمنان 10 - گرایش مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی
روزانه دانشگاه سمنان 6 - گرایش مدیریت عملیات
روزانه دانشگاه سمنان 5 - گرایش مدیریت مالی
روزانه دانشگاه سمنان 4 - گرایش سیستم های اطلاعاتی مدیریت
روزانه دانشگاه سمنان 4 - گرایش مدیریت تکنولوژی
روزانه دانشگاه سمنان 4 - گرایش کارآفرینی
روزانه دانشگاه شاهرود 12 -  
روزانه دانشگاه شاهرود 12 - شیوه آموزش محور
روزانه دانشگاه علوم اقتصادی 10 - گرایش مدیریت بازاریابی
روزانه دانشگاه علوم اقتصادی 10 - گرایش استراتژی
روزانه دانشگاه علوم اقتصادی 10 - گرایش مدیریت تکنولوژی
روزانه دانشگاه علوم اقتصادی 10 - گرایش مدیریت مالی
شبانه دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین 3 - گرایش بازاریابی
شبانه دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)-  قزوین 4 - گرایش بازاریابی-شیوه آموزش محور
شبانه دانشگاه تبریز 2 - گرایش استراتژی
شبانه دانشگاه تهران - 2 گرایش مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی
شبانه دانشگاه تهران - 2 گرایش مدیریت بازاریابی
شبانه دانشگاه تهران 15 - گرایش مدیریت عملیات-محل تحصیل پردیس دانشکده­های فنی
شبانه دانشگاه سمنان 4 - گرایش استراتژی
شبانه دانشگاه سمنان 4 - گرایش اقتصاد مدیریت
شبانه دانشگاه سمنان 4 - گرایش مدیریت بازاریابی
شبانه دانشگاه سمنان 7 - گرایش مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی
شبانه دانشگاه سمنان 3 - گرایش مدیریت مالی
شبانه دانشگاه سمنان 3 - گرایش سیستم­های اطلاعاتی مدیریت
شبانه دانشگاه سمنان 3 - گرایش مدیریت تکنولوژی
شبانه دانشگاه سمنان 3 - گرایش کارآفرینی
شبانه دانشگاه سمنان 5 - مدیریت عملیات
شبانه دانشگاه شاهرود 8 -  
شبانه دانشگاه شاهرود 8 - شیوه آموزش محور
شبانه دانشگاه علوم اقتصادی 8 - گرایش مدیریت بازاریابی-شیوه آموزش محور
شبانه دانشگاه علوم اقتصادی 8 - گرایش استراتژی- شیوه آموزش محور
شبانه دانشگاه علوم اقتصادی 8 - گرایش مدیریت تکنولوژی­- شیوه آموزش محور
شبانه دانشگاه علوم اقتصادی 8 - گرایش مدیریت مالی- شیوه آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور-مرکز تهران 15 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور-مرکز تهران 15 - شیوه آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور-مرکز تهران (واحد دماوند) 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور-مرکز تهران (واحد دماوند) 15 - شیوه آموزش محور
غیر انتفاعی دانشگاه علم و فرهنگ - تهران (غیرانتفاعی) 18 - گرایش استراتژی-شرایط در انتهای دفترچه
غیر انتفاعی دانشگاه علوم و فنون مازندران-بابل (غیرانتفاعی) 18 - با همکاری دانشگاه کانپور هندوستان
غیر انتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی روزبهان-ساری 18 -  
غیر انتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص)-تبریز 18 - گرایش مدیریت بازاریابی
مجازی دانشگاه اصفهان 60 - شیوه آموزش محور
مجازی مؤسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز-تهران 60 - شیوه آموزش محور
مجازی مؤسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی-تهران 15 - گرایش مدیریت بازاریابی- شیوه آموزش محور
مجازی مؤسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی-تهران 15 - گرایش استراتژی- شیوه آموزش محور
مجازی مؤسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی-تهران 15 - گرایش مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی- شیوه آموزش محور
مجازی مؤسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی-تهران 15 - گرایش مدیریت مالی- شیوه آموزش محور
بین الملل دانشگاه تهران 12 - گرایش استراتژی-محل تحصیل واحد بین الملل ارس واقع در جلفا
بین الملل دانشگاه تهران 12 - گرایش مدیریت بازاریابی-محل تحصیل واحد بین المللی ارس واقع در جلفا
بین الملل دانشگاه تهران 20 - گرایش مدیریت بازاریابی-محل تحصیل واحد بین المللی واقع در جزیره کیش
بین الملل دانشگاه تهران 20 - گرایش مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی-محل تحصیل واحد بین المللی واقع در جزیره کیش
بین الملل دانشگاه تهران 20 - گرایش مدیریت تکنولوژی-محل تحصیل واحد بین المللی واقع در جزیره کیش
بین الملل دانشگاه تهران 20 - گرایش مدیریت مالی-محل تحصیل واحد بین المللی واقع در جزیره کیش
بین الملل دانشگاه تهران 20 - گرایش استراتژی-محل تحصیل واحد بین المللی واقع در جزیره کیش
بین الملل دانشگاه گیلان-رشت 30 - گرایش مدیریت بازاریابی-محل تحصیل واحد بین الملل واقع در انزلی
بین الملل دانشگاه گیلان-رشت 30 - گرایش مدیریت مالی-محل تحصیل واحد بین الملل واقع در انزلی
 

 

1148- مهندسی و مدیریت اجرایی (MBE) (کد گرایش2)

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل نیمسال توضیحات
اول دوم
روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 11 - با ضرایب مدیریت MBA
روزانه دانشگاه صنعتی شریف 24 - مدیریت MBA
روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر 12 - با ضرایب مدیریت  MBA محل تحصیل تهران-شرایط در انتهای دفترچه
شبانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 3 - با ضرایب مدیریت MBA
شبانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 3 - با ضرایب مدیریت MBA-شیوه آموزش محور
شبانه دانشگاه صنعتی شریف 20 - مدیریت MBA-شیوه آموزش محور
شبانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر 8 - با ضرایب مدیریت MBA محل تحصیل تهران-شرایط در انتهای دفترچه
 

 

ضمنا در مرحله تکمیل ظرفیت در کدرشته های زیر پذیرش انجام شده است

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محصل تحصیل ظرفیت توضیحات
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز تهران 7  
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز تهران 8 شیوه آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز تهران –واحد دماوند 5  
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز تهران –واحد دماوند 7 شیوه آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز بندرعباس واحد قشم 12 شیوه آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز بندرعباس واحد قشم 7  
غیرانتفاعی دانشگاه علوم و فنون مازندران- بابل (غیرانتفاعی) 8 با همکاری دانشگاه کانپور هندوستان
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان- ساری 10  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم (ص) –تبریز 12 گرایش مدیریت بازاریابی
مجازی موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران 11 گرایش مدیریت بازاریابی - شیوه آموزش محور
مجازی موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران 11 گرایش استراتژی - شیوه آموزش محور
مجازی موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران 12 گرایش مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی - شیوه آموزش محور
مجازی موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران 8 گرایش مدیریت مالی- شیوه آموزش محور
مجازی دانشگاه تهران 50 گرایش استراتژی- شیوه آموزش محور
مجازی دانشگاه تهران 50 گرایش مدیریت بازاریابی -شیوه آموزش محور

 


سوالات و نظرات خود را با ما درمیان بگذارید
 
نام *
 
ایمیل *
 
پیام شما *
سوال امنیتی جمع اعداد 2 و 9
 
   

سوالات کاربران
printerنسخه قابل چاپ
انتخاب رشته حضوری

نرخ مشاوره %30 ارزانتر از بقیه