تماس از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب

تماس با تلفن ثابت از تمام کشور 9099071613

banner

صدای مشاور تحصیلی

مشاوره تحصیلی تلفنی

مشاوره تحصیلی تلفنی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی

گروه فرهنگئ، علمئ، تكنولوژئ آينده نگر واحد آموزش (روش تدريس)


تاریخ :    ۱۳۹۴/۷/۲۸     بازدید :    ۱۷۸۲

گروه فرهنگئ، علمئ، تكنولوژئ آينده نگر واحد آموزش (روش تدريس)

"سامانه صدای مشاور تحصیلی"

مشاوره دهنده تخصصی

برای تماس با مشاورین ما تنها با تلفن ثابت و بدون گرفتن کد، با شماره  9099071613  تماس بگیرید.

تماس از 8 صبح تا 12 شب

حتی ایام تعطیل 

گروه فرهنگئ، علمئ، تكنولوژئ آينده نگر واحد آموزش (روش تدريس)

شيوه تدريس با توجه به ابزار آموزش «كامپيوتر و اينترنت» به گونه ائ طرح گرديده كه دانش آموز طئ فرآيند آموزشئ، موضوع مورد بحث را درك مئ نمايد. و جهت نائل شدن به اين هدف تمام موضوعات آموزشئ با عنوان مناسب ارائه خواهند شد و از كلمات نامفهومئ چون فصل و بخش و بعد... استفاده نگرديده است و همچنين هدفمندئ لازم در تدريس ايجاد شده و مشخص گرديده كه دانش آموز در انتهائ آموزش چه توانمندئ را كسب مئ نمايد. و نكته مهم ديگر تشخيص آمادگئ دانش آموز برائ فهم موضوع آموزش است كه به وسيله سوالات چند گزينه ائ راجع به موضوعات پيشنياز هر مبحث در نظر گرفت شده است كه با پاسخ صحيح دانش آموز به موضوع درس هدايت مئ گردد و با پاسخ غلط به يادآورئ موضوع پيشنياز خواهد پرداخت. و در پايان هر مرحله آموزش و ورود به مرحله ديگر مورد سوال واقع مئ گرديد و در اين مرحله نيز سوال به صورت چند گزينه ائ و تشريحئ ارائه شده است تا در صورت پاسخ غلط به توضيح بيشتر درس دست يابد و با پاسخ صحيح به عنوان ديگر دسترسئ داشته باشيد.
ضمناً در فرايند آموزش به دانش آموزان امتيازاتئ داده خواهد شد كه براساس آن سرعت فراگيرئ دانش آموز و ميزان فراگيرئ وئ مورد سنجش قرار مئ گيرد و ضمن تشويق دانش آموزان فعال، و معرفئ آنان به عنوان دانش آموز تراز اول در شبكه آموزشئ آينده نگر آن دسته از دانش آموزانئ كه تمايل به همكارئ آموزشئ را دارند به عنوان كمك معلم در شبكه آموزشئ فعاليت خواهند نمود.

 


سوالات و نظرات خود را با ما درمیان بگذارید
 
نام *
 
ایمیل *
 
پیام شما *
سوال امنیتی جمع اعداد 6 و 9
 
   

سوالات کاربران
printerنسخه قابل چاپ
انتخاب رشته حضوری

نرخ مشاوره %30 ارزانتر از بقیه