تماس از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب

تماس با تلفن ثابت از تمام کشور 9099071613

banner

صدای مشاور تحصیلی

مشاوره تحصیلی تلفنی

مشاوره تحصیلی تلفنی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 92 رشته مدیریت اجرایی


تاریخ :    ۱۳۹۵/۲/۸     بازدید :    ۹۱۶

 نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 92 رشته مدیریت اجرایی

سامانه صدای مشاور تحصیلی

مشاوره دهنده کارشناسی ارشد

برای تماس با مشاورین  از تلفن ثابت با شماره  9099071613   تماس حاصل فرمایید.

تماس از ساعت 8 صبح تا 12 شب

حتي ايام تعطيل

  نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 92 رشته مدیریت اجرایی

در صورت اشکال در برقراری تماس به علت شلوغی خطوط شماره ها را یادداشت نموده و چندین بار شماره گیری نمایید مشاوران ما به صورت زنده پاسخگوی سوالات شما هستند

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 92 رشته مدیریت اجرایی

زبان  استعداد دانش مسائل روز نظریه ها زبان فارسی معدل رتبه كل نمره کل (تراز)
86.67 47.5 57.78 73.33 64 14.34 1 9434
42.22 32.5 58.89 78.89 78.67 15.66 3 8833
44.44 30.83 53.33 68.89 66.67 17.51 6 8322
61.11 52.5 42.22 70 50.67 12.86 8 8235
40 37.5 48.89 64.44 69.33 14.8 16 7952
0 62.5 23.33 70 80 14.9 20 7659
42.22 38.33 36.67 70 68 12.78 23 7581
53.33 45 35.56 52.22 60 13.84 37 7351
35.56 36.67 45.56 61.11 44 15.4 39 7308
23.33 25.83 47.78 70 48 15.42 52 7189
45.56 11.67 43.33 58.89 58.67 17.76 68 7005
27.78 30 47.78 62.22 41.33 15.05 69 7003
21.11 20.83 46.67 67.78 34.67 16.59 103 6798
36.67 30 33.33 66.67 24 16.86 109 6736
6.67 30 66.67 42.22 37.33 15.68 127 6635
48.89 28.33 40 57.78 36 12.49 147 6558
54.44 25 31.11 60 24 16.08 158 6500
0 32.5 45.56 66.67 26.67 14.31 181 6410
37.78 35 27.78 52.22 41.33 14.99 195 6367
0 35.83 34.44 58.89 44 16 198 6361
25.56 16.67 48.89 51.11 54.67 13.08 231 6247
0 38.33 47.78 55.56 16 14.99 243 6214
27.78 30 37.78 48.89 40 14.63 245 6205
35.56 15 37.78 50 49.33 16.18 248 6193
0 30 38.89 56.67 32 16.52 276 6111
34.44 20.83 25.56 64.44 26.67 15.95 297 6049
26.67 25.83 42.22 45.56 20 17.01 309 6015
12.22 40.83 38.89 44.44 26.67 14.82 313 6005
16.67 11.67 30 66.67 38.67 15.87 369 5871
31.11 23.33 43.33 47.78 20 14.61 369 5871
24.44 28.33 37.78 38.89 48 13.18 429 5767
-2.21 16.67 42.22 42.22 52 17.84 439 5753
28.89 40.83 31.11 38.89 16 15.32 455 5730
23.33 17.5 47.78 54.44 5.33 14.83 470 5705
21.11 12.5 30 71.11 29.33 13.19 479 5692
24.44 20.83 35.56 44.44 26.67 15.62 564 5543
-3.32 48.33 26.67 43.33 20 13.5 699 5340
24.44 15.83 28.89 42.22 33.33 16.59 731 5308
0 20.83 36.67 25.56 72 14.65 803 5216
0 33.33 15.56 38.89 62.67 14.53 814 5205
1.11 30 35.56 37.78 22.67 14.49 926 5079
16.67 23.33 33.33 32.22 36 14.41 940 5069
-1.1 31.67 33.33 48.89 5.33 14.08 946 5062
5.56 22.5 44.44 30 37.33 13.23 953 5052
0 24.17 21.11 57.78 24 13.56 1023 4981
7.78 21.67 33.33 32.22 28 16.7 1023 4981
0 30 23.33 40 34.67 14.84 1040 4970
40 25.83 18.89 14.44 42.67 17.08 1145 4873
38.89 30 14.44 31.11 13.33 15.67 1259 4770
8.89 18.33 35.56 35.56 37.33 11.92 1299 4737
3.33 8.33 40 47.78 0 16.12 1359 4691
30 10.83 21.11 37.78 29.33 15.54 1368 4685
28.89 15 16.67 36.67 13.33 18.5 1394 4667
0 28.33 14.44 40 18.67 17.14 1467 4615
0 16.67 32.22 37.78 29.33 14.04 1493 4595
0 28.33 36.67 17.78 34.67 14.41 1496 4594
0 29.17 25.56 35.56 24 13.53 1537 4574
61.11 13.33 23.33 33.33 0 13.89 1563 4556
4.44 35.83 34.44 20 18.67 13.45 1565 4553
15.56 37.5 20 11.11 40 14.94 1607 4530
31.11 27.5 22.22 28.89 13.33 13.47 1618 4523
43.33 15 22.22 25.56 17.33 15.68 1656 4501
10 18.33 17.78 32.22 20 17.76 1807 4400
20 23.33 24.44 15.56 30.67 15.92 1836 4385
66.67 14.17 0 26.67 33.33 15.03 1879 4364
0 30.83 16.67 22.22 20 17.48 2073 4259
5.56 15.83 14.44 32.22 30.67 17.12 2094 4250
13.33 20.83 24.44 24.44 25.33 14.26 2133 4230
5.56 20.83 13.33 45.56 8 13.71 2412 4096
0 24.17 28.89 20 29.33 13.26 2433 4089
0 23.33 27.78 8.89 42.67 15.12 2483 4073
26.67 10 20 25.56 18.67 13.98 3070 3862
-1.1 10 25.56 20 30.67 15.85 3256 3801
10 20.83 21.11 14.44 22.67 14.56 3434 3746
20 16.67 11.11 15.56 30.67 14.83 3830 3646
0 16.67 27.78 17.78 1.33 15.87 4177 3567
35.56 17.5 6.67 6.67 30.67 14.92 4512 3506
0 26.67 21.11 6.67 29.33 13.27 4524 3504
0 25.83 23.33 17.78 0 12.85 5120 3394
31.11 47.5 0 0 0 13.69 5375 3354
1.11 13.33 24.44 6.67 14.67 17.05 5387 3353
-3.32 24.17 2.22 23.33 33.33 13.07 5443 3345
8.89 15 11.11 30 5.33 13.07 5741 3299
34.44 15 13.33 12.22 -2.66 14.93 5959 3270
0 3.33 36.67 4.44 25.33 14.37 6204 3236
-5.55 1.67 15.56 35.56 1.33 16.33 6258 3229
0 19.17 20 10 9.33 15.25 6310 3221
0 52.5 0 0 0 14.72 7065 3126
7.78 28.33 5.56 5.56 -2.66 18.02 7074 3125
0 45 0 0 0 16.39 7647 3056
0 45 0 0 0 15.36 8647 2953
0 50.83 0 0 0 13.17 8974 2918
0 36.67 0 0 0 17.6 9004 2915
0 35 0 0 0 18.09 9046 2911
0 11.67 15.56 14.44 9.33 13.52 10161 2811
0 40 0 0 0 15.3 10380 2790
-1.1 25.83 3.33 6.67 18.67 13.75 10516 2779
0 38.33 0 0 0 15.51 10733 2758
0 38.33 0 0 0 14.68 11723 2675
0 35.83 0 0 0 15.32 11908 2660
17.78 24.17 0 0 0 15.25 13112 2567
0 13.33 4.44 15.56 4 14.49 13216 2561
0 15.83 7.78 7.78 0 15.34 13750 2523
-5.55 7.5 14.44 2.22 8 17.21 13779 2521
-1.1 15.83 18.89 0 4 13.62 14068 2501
0 33.33 0 0 0 14.41 14236 2490
0 32.5 0 0 0 13.9 15346 2414
0 34.17 0 0 0 13.17 15671 2393
0 25 0 0 0 12.64 20975 2051
0 20 0 0 0 14.05 21219 2035
0 22.5 0 0 0 12.86 21816 1995
0 15.83 0 0 0 14.33 22704 1931

آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در گرایش مدیریت اجرایی در رشته های غیر از پیام نور و غیرانتفاعی: 8595
آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در گرایش مدیریت اجرایی
در رشته های پیام نور و غیرانتفاعی: 10175

برای مشاوره در مورد کنکور کارشناسی -کارشناسی ارشد -دکتری وانواع رشته ها با مشاوران ما در سامانه صدای مشاور تحصیلی تماس بگیرید

با كليك بر روي لينك زير از اين پس اخرين اخبار مربوط به کنکور را در تلگرام خود دريافت نماييد:

دریافت آخرین اخبار

 

fr

کلمات کلیدی : نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 92 رشته مدیریت اجرایی نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشدمدیریت اجرایی نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد اجرایی نمونه کارنامه کنکور ارشد مدیریت اجرایی نمونه کارنامه کنکور ارشد اجرایی درصد زده شده در کنکور کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی درصد زده شده در کنکور ارشد مدیریت اجرایی اخرین فرد قبول شده در کنکور کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی مشاوره کنکور برنامه ریزی کنکور کارشناسی ارشد ارشد ارشد ازاد ارشد سراسری ارشد ازاد94 ارشد ازاد94 ارشد سراسری 94 ارشد سراسری94 منابع ارشد رشته های ارشد رشته های کارشناسی ارشد منابع ارشد ازاد منابع ارشد سراسری منابع ارشد مدیریت منابع ارشد روانشناسی منابع ارشد روانشناسی 94 ثبت نام ارشد ثبت نام ارشد ازاد ثبت نام ارشد سراسری تاریخ نحوه ثبت نام ارشد تاریخ نحوه ثبت نام کارشناسی ارشد تاریخ زمان ثبت نام ارشد ازاد تاریخ زمان ارشد سراسری زمان نحوه ثبت نام ارشد ازاد زمان چگونگی ارشد ازاد تاریخ نحوه ثبت نام ارشد ازاد 94 تاریخ نحوه ثبت نام ارشد ازاد94 95 چگونگی ثبت نام ازمون ارشد 94 95 نحوه ثبت نام ارشد ازاد 94 95 ثبت نام ارشد سراسری تاریخ ثبت نام ارشد سراسری تاریخ زمان نحوه ثبت نام ارشد سراسری زمان چگونگی ثبت نام ارشد سراسری ارشد سراسری94 95 ارشد سراسری 94 95 برنامه ریزی ارشد برنامه ریزی ازمون ارشد برنامه ریزی ازمون ارشد ازاد برنامه ریزی ازمون ارشد سراسری چگونگی برنامه ریزی رتبه های برتر ارشد نحوه برنامه ریزی ارشد سراسری برنامه ریزی رتبه های برتر ارشد سراسری زمان ازمون ارشد تاریخ ازمون ارشد تاریخ ازمون ارشد سراسری زمان برگزاری ازمون ارشد ازاد تاریخ برگزاری ارشد سراسری زمان ازمون ارشد ازاد 94 95 نتایج ارشد ازاد نتایج ارشد سراسری تاریخ نتایج ارشد ازاد زمان نتایج ارشد سراسری تاریخ زمان اعلام نتایج ارشد ازاد تاریخ اعلام نتایج ارشد سراسری نتایج نهایی ارشد نتایج نهایی ارشد ازاد نتایج نهایی ارشد سراسری زمان نحوه اعلام نتایج ارشد ازاد زمان چگونگی نتایج نهایی ارشد ازاد زمان چگونگی اعلام نتایج نهایی ارشد سراسری 94 95 زمان نتایج نهایی ارشد سراسری 94 95 کارنامه ارشد ازاد کارنامه ارشد سراسری کارنامه ازمون ارشد ازاد کارنامه ازمون ارشد سراسری منابع ارشد 93 94 منابع ارشد مهندسی منابع ارشد پزشکی منابع ارشد علوم پایه منابع ارشد انسانی منابع ارشد هنر منابع ارشد ازاد94 95

سوالات و نظرات خود را با ما درمیان بگذارید
 
نام *
 
ایمیل *
 
پیام شما *
سوال امنیتی جمع اعداد 1 و 3
 
   

سوالات کاربران
printerنسخه قابل چاپ
انتخاب رشته حضوری

نرخ مشاوره %30 ارزانتر از بقیه