تماس از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب

تماس با تلفن ثابت از تمام کشور 9099071613

banner

صدای مشاور تحصیلی

مشاوره تحصیلی تلفنی

مشاوره تحصیلی تلفنی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی

چرا هر دانشجو باید کسب و کاری را آغاز کند؟


تاریخ :    ۱۳۹۲/۸/۲۵     بازدید :    ۱۰۹۲

چرا هر دانشجو باید کسب و کاری را آغاز کند؟

چرا هر دانشجو باید کسب و کاری را آغاز کند؟

با نزول وضعیت اقتصادی جامعه دانشجویان مراكز آموزش كارآفرینی با ترك كلاس‌های خود روانه كلاس‌هایی می‌شوند كه به نظرشان می‌تواند آینده‌ی مطمئن‌تری برای آن‌ها داشته باشد. در زیر ۸▪ دلیل برای رهایی از ترس شروع یك كسب و كار آمده است:
۱) تجربهكسب می‌كنید! شروع و اداره كسب و كار شخصی راهی است به سوی كسب تجاربارزشمند.
۲) چیزی از دست نمی‌دهید، اكثر دانشجویان هزینه‌های خود را از طریقوالدینشان تهیه می‌كنند و به طور كلی آن‌ها موظف به پرداخت هزینه‌های زندگی نیستند. به همین دلیل در بدترین شرایط حتی اگر كسب و كار شما با شكست رو به رو شود، شماتجاربی خواهید داشت كه شانس موفقیت شما را در آینده افزایش خواهد داد و اتفاق خوبیكه می‌توانید انتظار آن را داشته باشید، آن است كه به سرمایه‌دار بزرگی تبدیلشوید.
۳) طبق گفته‌ی "توماس استینلی" و "ویلیام دنك" نویسندگان كتاب "مغزمیلیونر"، ۳/۲ میلیونرها كارآفرین هستند اگر شما به فكر كسب و پول بسیار هستید،باید كارآفرین باشید. به این ترتیب شما علاوه بر حقوق از مزایا و محاسن زیادیبرخوردار خواهید شد، شما حتی می‌توانید طرح كسب و كارتان را بفروشید. "مایكلفاردیك"، كارآفرین جوان موفق، در ۱۶ سالگی توانست طرح شغلی خود را به قیمت یكمیلیون دلار بفروشد.
۴) ارزش و اعتبار شما افزایش می‌یابد. شروع كسب و كار دردوران تحصیلی‌تان، ارزش چیزی كه از آن به شما تعبیر می‌شود، را افزایش خواهد داد. برای مثال یك فرد معتبر می‌تواند كتابی را به چاپ برساند یا در شركت‌ها و ادارات بهمقامات بالا دست یابد.
۵) ایجاد و انجام یك كسب و كار سودمند در مدت زمان طولانینسبت به استخدام شدن در شغلی ریسك كمتری را متوجه شما می‌كند. برای مثال كافی استفقط به آمارهای اقتصادی اخیر توجه كنید. ده‌ها هزار نفر از كار اخراج شده‌اند. امامن می‌توانم تضمین كنم كه صاحبان كسب و كارهای سودمند، هنوز مشغول كار خود هستند. آن‌ها آخرین كسانی هستند كه در طوفان‌های اقتصادی غرق می‌شوند. صاحبان كسب و كارموقعیت‌های زیادی برای جذب و دریافت پول دارند، در حالی كه حقوق شما به عنوان یككارمند استخدام شده، تنها از یك مسیر تامین می‌شود و این همان جنبه ریسك‌پذیر بودنمسئله می‌باشد.
۶) شما خیلی چیزها در مورد خودتان یاد می‌گیرید، چیزهاییمی‌آموزید كه هرگز در مدرسه به شما آموزش داده نمی‌شود. علاوه بر این كارآفرینیتركیبی از تمام سیاست‌های مورد نیاز برای یك شغل است و نیازمند اطلاعاتی در موردبازاریابی، حسابداری، مدیریت و اجرا می‌باشد و داشتن اطلاعاتی در مورد این مسائلدید شفاف و روشنی نسبت به اطرافتان به شما می‌دهد و شما می‌توانید در مورد رشته‌یتحصیلی مورد علاقه‌تان در آینده و همچنین هدف‌هایتان بهتر تصمیم بگیرید.
۷) صاحباختیار هستید. قوانین را شما تعیین می‌كنید. این شما هستید كه ساعات كاری و افرادمورد نیاز را انتخاب می‌كنید. شما می‌توانید كسب و كارتان را مطابق با علایق‌تانبسازید. اگر به هنر علاقه‌مند هستید، كسب و كاری مربوط به طراحی ایجاد كنید، اگر بهبازاریابی علاقه دارید، كالایی را انتخاب یا تولید كنید و آن را بفروشید و اگر بهنویسندگی علاقه دارید، كتابی بنویسید و آن را منتشر كنید و به فروشبرسانید.
۸) شما بزرگ می‌شوید. من به شخصه به سبب ایجاد كسب و كار، از نظر فكریرشد بسیاری كردم. پیش از این به سختی در مقابل یك جمع سخن می‌گفتم ولی اكنون یكی ازمواردی است كه بسیار به آن علاقه دارم. كسب و كار من سبب شد كه خیلی چیزها در موردخودم یاد بگیرم. من اكنون می‌دانم كه برای همیشه می‌توانم كارآفرین باشم و بهموفقیت دست یابم.
● چرا جوانان از كارآفرینیمی‌ترسند؟
جوانان معمولاً به خاطر ترس از شكست و ناكامی و نداشتن سرمایهیا فشاری كه روی آن‌هاست، یك كار مستقل را شروع نمی‌كنند و محققان بر این باورند كهمهمترین دلیل این ترس این است كه جوانان امروز الگوی مناسبی از كارآفرینان جوانگذشته ندارند كه از آن‌ها پیروی كنند.
بررسی‌ای كه سازمان انگلیسی Enterprise Insight انجام داده درباره این نكته بحث كرده كه ادبیات كارآفرینی در دهه ۱۹۸۰ شروع شده ولی دیگر تغییری نكرده و در آن دوره كارآفرینان قدیمی سعی كردند راهی برای نسلبعدی باز كنند. این سازمان می‌گوید كارآفرینان جوان اغلب تمایل دارند كه جایگاه خودرا در دنیا پیدا كرده و اثری از خود باقی بگذارند اما این ادبیات كه مناسب دورهكنونی نیست و ترس از شكست و فشاری كه از سوی خانواده، معلم و دوستان برای پیدا كردنشغل بر جوانان وارد می‌شود، باعث شده كه آن‌ها از محقق كردن ایده‌هایشان چشم‌پوشیكنند.
در اینجا این فرض وجود دارد كه اكثر جوانان فاقد مهارت‌های تجارتی و كاریهستند از این رو باید كسی مستقیماً آنان را هدایت كند و به آن‌ها یاد دهد كه چگونهدر این عرصه فعالیت كنند و سیاست گذاران باید بدانند كه اگر جوانان حمایت شوند و بهكارآفرینی تشویق شوند، بسیاری به شروع یك كسب و كار جدید تشویق می‌شوند.
این بهآن معنی است كه باید شبكه‌ای منسجم برای جوانان ایجاد شود كه بر تحقق ایده‌هایجوانان، ارتقای الگوی موجود و خلق فرصت‌های كاربردی و عملی تأكید و تمركزدارد.
این سازمان همچنین به ایجاد یك استرتژی ملی برای توسعه كسب و كار در میانجوانان پرداخته است. مدیرارشد اجرایی این سازمان می‌گوید: «ادبیات و مفاهیم دهه ۱۹۸۰ اكنون جوابگوی نیازهای نسل جوان نیست.»
اكنون دو دهه از خلق این ادبیاتگذشته ولی ما هنوز از آن دست برنداشته‌ایم و از همان كارآفرینان برای توسعه كسب وكار در سال ۲۰۰۶ استفاده می‌كنیم. او اضافه می‌كند: «البته ما نمی‌گوییم كهنمی‌توان از كارآفرینان آن سال‌ها چیزی یاد گرفت اما نكته اینجاست كه جوانان بیشتراز افراد هم سن و كسانی كه متعلق به نسل خودشان باشند الگو می‌گیرند و گفته‌هایآن‌ها را بیشتر قبول دارند.» او می‌گوید كه نسل جدید افراد جوان كه مشتاقند اثری ازخود به جا بگذارند و جایگاه خود را پیدا كنند، به درستی نمی‌دانند كه یك «كسب وكار» واقعاً چیست.
به گفته این مدیر، فرهنگ جوانان تغییر كرده است و ما بایدمعنی «كسب و كار» را دوباره تعریف كنیم تا برای انگیزه‌ها و آرزوهای آن‌ها معنی‌دارو با مفهوم باشد. نباید از دیدگاهی كه اصلاً مطابق نیازهای روز نیست به آن‌ها نگاهكنیم. ترس از شكست و نوع سیستم آموزشی باعث می‌شود كه جوانان به كارهای مطمئن كهریسك آن‌ها كم است تمایل داشته باشند تا به جستجوی فرصت‌های جدید بپردازند.
اواضافه می‌كند: «ما باید فرهنگی را رواج دهیم كه جوانان فعالانه در پی محقق ساختنایده‌ها و آرزوهایشانباشند.»

سامانه صدای مشاور تحصیلی یاری دهنده و مشاور شما در زمینه ی کاری  و درسی است با مشاوران ما تماس بگیرید

fr


سوالات و نظرات خود را با ما درمیان بگذارید
 
نام *
 
ایمیل *
 
پیام شما *
سوال امنیتی جمع اعداد 9 و 7
 
   

سوالات کاربران
printerنسخه قابل چاپ
انتخاب رشته حضوری

نرخ مشاوره %30 ارزانتر از بقیه