تماس از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب

تماس با تلفن ثابت از تمام کشور 9099071613

banner

صدای مشاور تحصیلی

مشاوره تحصیلی تلفنی

مشاوره تحصیلی تلفنی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی

دانشگاههای ارائه دهنده و ظرفیت پذیرش در آزمون دکتری نیمه متمرکز قسمت 2


تاریخ :    ۱۳۹۶/۳/۲۷     بازدید :    ۳۹۰۹

دانشگاههای ارائه دهنده و ظرفیت پذیرش در آزمون دکتری نیمه متمرکز قسمت2

 

"سامانه صدای مشاور تحصیلی"

مشاوره دهنده تخصصی دکتری

برای تماس با مشاورین ما تنها با تلفن ثابت و بدون گرفتن کد، با شماره  9099071613  تماس بگیرید.

تماس از 8 صبح تا 12 شب

حتی ایام تعطیل

 

دانشگاههای ارائه دهنده و ظرفیت پذیرش در آزمون دکتری نیمه متمرکز قسمت 2

دوره تحصیلی
 
کد محل تحصیل نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل عنوان گرایش ظرفیت  

توضیحات

روزانه 9238 دانشگاه صنعتی مالک اشتر مدیریت صنعتی 4 پژوهش محور- محل تحصیل تهران
روزانه 9239 دانشگاه یزد مدیریت بازرگانی 5  
روزانه 1911 پژوهشگاه مهندسی بحران ­های طبیعی و پدافند غیرعامل شاخص ­پژوه- اصفهان مدیریت 2 عنوان رشته مدیریت بحران- پژوهش محور  
روزانه 9240  دانشگاه الزهرا(س) مدیریت 5 فقط زن- مدیریت گرایش بازاریابی بین­ المللی
روزانه 1453 دانشگاه امام صادق (ع) مدیریت 3 عنوان رشته مدیریت گرایش مدیریت مالی است
روزانه 9241 دانشگاه تربیت مدرس مدیریت 5 گرایش مدیریت بازاریابی بین­ الملل
روزانه 9242 دانشگاه تربیت مدرس مدیریت 1 گرایش بازاریابی بین­ الملل –بورسیه مؤسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند و بنیاد مستضعفان
روزانه 9243 دانشگاه سمنان مدیریت 4 گرایش تحقیق در عملیات
روزانه 9244 دانشگاه سمنان مدیریت 2 گرایش مدیریت تولید و عملیات
روزانه 1469 دانشگاه سمنان مدیریت 2 گرایش مدیریت رفتاری
روزانه 9245 دانشگاه سمنان مدیریت 4 گرایش مدیریت سیستم­ها
روزانه 9246 دانشگاه سمنان مدیریت 2 گرایش مدیریت منابع انسانی
روزانه 1470 دانشگاه سمنان مدیریت 5 مدیریت بازاریابی بین­ المللی
روزانه 9247 دانشگاه صنعتی مالک اشتر مدیریت 1 پژوهش محور- محل تحصیل تهران
روزانه 9248 دانشگاه صنعتی مالک اشتر مدیریت 1 گرایش رفتار سازمانی –پژوهش محور- محل تحصیل تهران
روزانه 9249 دانشگاه صنعتی مالک اشتر مدیریت 1 گرایش مدیریت منابع انسانی- پژوهش محور- محل تحصیل تهران
روزانه 9250 دانشگاه علم و صنعت ایران مدیریت 3 فقط مرد- عنوان مصوب مدیریت تکنولوژی می­باشد
روزانه 9251 دانشگاه یزد مدیریت 5 مدیریت تولید و عملیات
نوبت دوم 1420 دانشگاه تهران مدیریت  بازرگانی 2 عنوان رشته مدیریت بازرگانی- مدیریت بازاریابی- محل تحصیل پردیس فارابی- قم
نوبت دوم 1422 دانشگاه تهران مدیریت  بازرگانی 2 عنوان رشته مدیریت بازرگانی-مدیریت سیاستگذاری بازرگانی- محل تحصیل پردیس قم –فارابی
نوبت دوم 1441 دانشگاه تهران مدیریت دولتی 4 عنوان رشته مدیریت دولتی- تصمیم­ گیری و خط­ مشی گذاری –محل تحصیل پردیس فارابی- قم
نوبت دوم 1442 دانشگاه تهران مدیریت دولتی 4 عنوان رشته مدیریت دولتی- مدیریت تطبیقی و توسعه- محل تحصیل پردیس فارابی- قم
نوبت دوم 1440 دانشگاه تهران مدیریت دولتی 2 عنوان رشته مدیریت منابع انسانی- محل تحصیل پردیس فارابی –قم
نوبت دوم 9252 دانشگاه تربیت مدرس مدیریت  فناوری اطلاعات 1  
نوبت دوم 1450 دانشگاه تهران مدیریت  فناوری اطلاعات 1 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
نوبت دوم 9253 دانشگاه تربیت مدرس مدیریت 1 مدیریت بازاریابی بین­ الملل
نوبت دوم 9254 دانشگاه تربیت مدرس مدیریت 1 گرایش مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی
نوبت دوم 9255 دانشگاه تربیت مدرس مدیریت 1 گرایش مدیریت سیستم­ها
نوبت دوم 1491 دانشگاه تهران مدیریت 4 عنوان رشته مدیریت- تحقیق در عملیات- محل تحصیل پردیس فارابی- قم
نوبت دوم 1492 دانشگاه تهران مدیریت 4 عنوان رشته مدیریت- تولید و عملیات- محل تحصیل پردیس فارابی- قم
نوبت دوم 1486 دانشگاه تهران مدیریت 4 عنوان رشته مدیریت- رفتار سازمانی- محل تحصیل پردیس فارابی- قم
نوبت دوم 1487 دانشگاه تهران مدیریت 1 عنوان رشته مدیریت- سیاستگذاری علم و فناوری- محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
نوبت دوم 1490 دانشگاه تهران مدیریت 1 عنوان رشته مدیریت- مدیریت تحقیق در عملیات- محل تحصیل دانشکده مدیریت
نوبت دوم 1493 دانشگاه تهران مدیریت 4 عنوان رشته مدیریت- مدیریت سیستم­ها- محل تحصیل پردیس فارابی- قم
نوبت دوم 1494 دانشگاه تهران مدیریت 4 عنوان رشته مدیریت- مدیریت مالی- محل تحصیل پردیس فارابی- قم
نوبت دوم 9618 دانشگاه تهران مدیریت 3 عنوان رشته مدیریت تکنولوژی- محل تحصیل پردیس فارابی- قم
نوبت دوم 1489 دانشگاه تهران مدیریت 1 عنوان رشته مدیریت تکنولوژی- محل تحصیل دانشکده مدیریت
نوبت دوم 9619 دانشگاه تهران مدیریت رسانه ­ای 3 محل تحصیل پردیس قم
پردیس خودگردان 1886 دانشگاه تهران مدیریت دولتی 4 با اخذ شهریه- عنوان رشته مدیریت دولتی- تصمیم­ گیری و خط مشی­ گذاری  عمومی- محل تحصیل پردیس البرز- کرج
پردیس خودگردان 1495 دانشگاه تهران مدیریت 5  -عنوان رشته مدیریت-مدیریت تولید و عملیات –محل تحصیل پردیس البرز کرج
پردیس خودگردان 1496 دانشگاه تهران مدیریت 2 -عنوان رشته مدیریت –مدیریت تولید و عملیات- محل تحصیل پردیس کیش
پردیس خودگردان 1889 دانشگاه تهران مدیریت 5 با اخذ شهریه- عنوان رشته مدیریت –مدیریت مالی –محل تحصیل پردیس البرز- کرج
پردیس خودگردان 1497 دانشگاه تهران مدیریت 5 عنوان رشته مدیریت تکنولوژی می­ باشد محل تحصیل پردیس البرز کرج
پردیس خودگردان 1498 دانشگاه تهران مدیریت 2 عنوان رشته مدیریت گرایش تحقیق در عملیات است. محل تحصیل پردیس کیش
پردیس خودگردان 1499 دانشگاه تهران مدیریت 1 عنوان رشته مدیریت گرایش مدیریت مالی می­ باشد.محل تحصیل پردیس بین­ المللی کیش.
پردیس خودگردان 1920 دانشگاه تهران مدیریت 5 عنوان رشته مدیریت منابع انسانی- محل تحصیل پردیس البرز کرج
پردیس خودگردان 1509 دانشگاه تهران مدیریت رسانه­ ای 3 مطابق تعرفه پردیس- محل تحصیل پردیس کیش
پردیس خودگردان 1890 دانشگاه تهران مدیریت رسانه­ای 3 با اخذ شهریه- عنوان رشته مدیریت –مدیریت رسانه­ ای- محل تحصیل پردیس البرز- کرج
پردیس خودگردان 1512 دانشگاه علامه طباطبایی مدیریت گردشگری 2 محل تحصیل پردیس دانشگاه

مشاورین سامانه صدای مشاور تحصیلی پاسخگوی سوالات شما پیرامون کنکور کارشناسی -کارشناسی ارشد -دکتری وانواع رشته ها می باشندجهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با این مطلب با مشاورین صدای مشاور تماس حاصل نمایید  

تماس از تلفن ثابت بدون کد ۹۰۹۹۰۷۱۶۱۳

 پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب ( حتی ایام تعطیل )


** به امید روزهایی بهتر و آینده ای بدون پشیمانی از انتخاب های ناآگاهانه گذشته **


سوالات و نظرات خود را با ما درمیان بگذارید
 
نام *
 
ایمیل *
 
پیام شما *
سوال امنیتی جمع اعداد 5 و 1
 
   

سوالات کاربران
printerنسخه قابل چاپ
انتخاب رشته حضوری

نرخ مشاوره %30 ارزانتر از بقیه