تماس از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب

تماس با تلفن ثابت از تمام کشور 9099071613

banner

صدای مشاور تحصیلی

مشاوره تحصیلی تلفنی

مشاوره تحصیلی تلفنی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی

بررسی کنکور کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت


تاریخ :    ۱۳۹۶/۳/۲۸     بازدید :    ۱۲۳۱

بررسی کنکور کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت

مدیریت مالی

اگر در مورد سؤالات مدیریت مالی بخواهيم تحليلي داشته باشیم، نسبت به سال‌های گذشته از نظر دشواری تفاوت چندانی پیدا نکرده بود به عبارت دیگر تنها درسی بود که روال سال‌های گذشته را ادامه داده بود، منظور از روال سال‌های گذشته این است که سؤال‌ها از نظر نکته و مفاهیم تغییر چندانی پیدا نکرده بود، اکثر سؤالات تکراری و تنها اعداد و ارقام آن عوض شده بود و تنها دو یا سه سؤال وجود داشت که در سال های گذشته از اين مباحث سؤالي مطرح نشده بود ولی امسال مد نظر قرار گرفته بودند.


مدیریت ریسک

در کنکور تمرکز اصلی سوالات مدیریت ریسک بر مدل‌های عاملی به خصوص مدل تک عاملی بود. حدوداً نصف سوالات شبیه کنکور سال گذشته بود و تنها تفاوت آن این بود که فقط عددهای سؤالات عوض شده بود نکته‌ی جالب توجه این است كه در کنکور امسال از مبحث‌های قرارداد تاخت و پیمان‌های آتی سؤالي مطرح نشده بود و از قرارداد اختیار معامله هم فقط یک سوال مطرح شده بود، در حالی که تمرکز اصلی سوالات در چند سال گذشته بر روی سه مبحث ذکر شده بود اما در کنکور امسال سوال‌ها بیشتر مفهومی شده بودند. در کل می‌توان گفت در سؤالات مديريت ريسك كنكور سال 1392بحث‌های ریسک و بازده و مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود.


مالیه عمومی و بودجه

همانند سال پیش، نيز 20سؤال براي درس ماليه عمومي و بودجه طرح شد كه براي پاسخگويي به آن ، 15 دقيقه كفايت مي كرد. در يك تقسيم بندي كلي 4سؤال از بودجه و 16 سؤال از ماليه عمومي مطرح شده بود. يكي از مهمترين مباحث اين درس مبحث ماليات مي باشد كه در  در كمال تعجب تنها 3 سؤال از آن مطرح شد اما در سال 92 تعداد سؤالات مطرح شده از اين مبحث افزايش يافت به گونه اي كه 7 سؤال (35درصد) از آن طرح شد. با توجه به سؤالات  همچنان مي توان كليات ماليه عمومي، ماليات و كالاهاي خصوصي و عمومي را مهمترين مباحث اين درس درنظر گرفت به گونه اي كه 70درصد سؤالات از اين مباحث بوده است. در كل مي توان عنوان كرد كه سؤالات سال 92 درمقايسه با سال 91 دشوار تر بود. نمي توان منبعي اصلي براي سؤالات سال 92 مطرح كرد كه اكثر سؤالات را پوشش دهد، اما مطالعه كتابهاي زير مي تواند براي داوطلبان سال آتي مفيد باشد:

ماليه عمومي يدالله دادگر، ماليه عمومي ابوطالب مهندس، ماليه عمومي عباسيان و محمودي، ماليه عمومي عزيزي،بودجه فرجوند و ابراهيمي نژاد.

بودجه بندي سؤالات سال 92 به ترتيب زير مي باشد:

2سؤال تعاريف واصول بودجه،2سؤال طبقه بندي بودجه، 2سؤال درآمدها و هزينه ها، 7سؤال ماليات و اصول مالياتي، 5سؤال كليات ماليه، 2سؤال كالاهاي عمومي و خصوصي.


حسابداری مالی و صنعتی

در درس حسابداری مالی سؤالات امسال نسبت به سال‌های گذشته تفاوت چندانی پیدا نکرده است. برای پاسخ دادن به اين سؤالات می‌بایست بر اصول و مفروضات حسابداری به طور کامل مسلط بود و نکته‌ی دیگر اینکه امسال به تمامی بحث‌ها توجه شده بود در حالی که در سال‌های گذشته اکثر سؤالات از چند مبحث مطرح می‌شد، اما کنکور امسال تقریباً تمام مباحث را پوشش داده بود. اما در درس حسابداري صنعتی سؤالات اين قسمت نسبت به سال‌های گذشته سخت‌تر شده بود. اگر به صورت كلي بخواهیم در مورد سؤالات در حسابداری مالي و صنعتي اظهار نظر بکنیم نسبت به سال گذشته كمي سخت تر شده بود.


حسابداری دولتی

سؤالات حسابداري دولتي سال 92 به صورت كلي در مقايسه با سؤالات سال 91 دشوارتر و نسبت به سال 90 ساده تر محسوب مي شود. به روال دو سال اخير تعداد سؤالات مطرح شده از اين درس 20 سؤال بود و زماني در حدود 25 دقيقه، براي پاسخگويي به اين سؤالات كافي بود. براي آن دسته از داوطلباني كه ، حل مسئله را امري دشوار در نظر مي گيرند و بيشتر به دنبال حل سؤالات حفظي هستند، سؤالات سال 92 مناسب تر از سؤالات سال 91 محسوب مي شود، زيرا در سال 91، 20 درصد از سؤالات حفظي و در سال 92 حدود 35 درصد از سؤالات حفظي بودند.

ويژگي قابل توجه ديگر سؤالات حسابداري دولتي در سال 92 ، نسبت به سال 91 اين بود كه پراكندگي سؤالات افزايش يافته بود و از تعداد فصول بيشتري سؤال مطرح شده بود. ضمناً بر خلاف انتظارات از فصل حساب مستقل اعتبارات هزينه‌اي تنها 3سؤال مطرح شد در حالي كه در سال 91، 7 سؤال (35درصد) از اين فصل طرح شده بود.

در كل سؤالات اكثراً همانند سؤالات سال گذشته مطرح شده بود و تفاوتها به گونه اي نبود كه داوطلبان را به اشتباه بياندازد كه اين مطلب تاكيد مجددي برلزوم تسلط كامل بر سؤالات سال گذشته محسوب مي‌شود.

بودجه‌بندي سؤالات سال 92 به اين صورت مي‌باشد: 5 سؤال از مباني و اصول حسابداري، 2سؤال از حسابداري بودجه اي، 3سؤال از حسابداري خزانه، 1سؤال از مراحل انجام خرج،3 سؤال از حساب مستقل اعتبارات هزينه‌اي، 2 سؤال از حساب مستقل درآمد اختصاصي و 4 سؤال از حساب مستقل تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي.


تئوریهای مدیریت

درس تئوري مديريت در آزمون كارشناسي ارشد سال 92 به مراتب ساده تر از سال 91 بود و داوطلبان با مطالعه اي مناسب مي توانستند درصد قابل توجهي در اين درس مهم كسب كنند. اكثريت سؤالات از دو كتاب اصلي درس تئوري مديريت يعني مباني سازمان و مديريت رضائيان و مديريت عمومي الواني طرح شده بود. از طرف ديگر حدود 60 درصد سؤالات تنها مربوط به مباحث مفاهيم بنيادين مديريت و نگاهي به نظريات مديريت بود.

يكي از وي‍ژگيهاي مهم آزمون سال 92 تمركز غير منطقي سؤالات بر چند فصل خاص بود به گونه اي كه از ميان حدود 32 سر فصل تئوري مديريت تنها از 6سرفصل سؤال طرح شده بود و اين مسئله براي داوطلباني كه تئوريهاي مديريت را به صورت كامل مطالعه كرده بودند، اصلا خوشايند نبود. عدم طرح سؤال از مباحث مهمي همچون سازماندهي، كنترل، ادارك، يادگيري، تغيير و تحول و ... كه همواره سهم قابل توجهي از سؤالات را به خود اختصاص مي داد، جاي تعجب داشت. به همين دليل نمي توان آزمون را كاملا استاندارد در نظر گرفت. مطمئناً ميانگين داوطلبان در درس تئوري مديريت افزايش قابل توجهي خواهد داشت و بر خلاف سال 91 درصدي در حدود 40 تا 50 به هيچ وجه عالي تلقي نخواهد شد.

بودجه بندي سؤالات به اين ترتيب بود: 6سؤال مفاهيم بنيادين مديريت، 10سؤال نگاهي به نظريات مديريت، 2سؤال فرهنگ سازماني،3سؤال ارتباطات، 2 سؤال رهبري و 2سؤال انگيزش.


مدیریت تولید

سؤالات درس مدیریت تولید آزمون کارشناسی ارشد بهمن 91 همانند سال 90 مشتمل بر 20 سؤال می‌باشد. در درس مدیریت تولید آزمون امسال نسبت به سال گذشته حیطه مباحث سؤالات مطرح شده افزایش یافته و از اکثر مباحث موجود سؤال داشتیم. وجود دو سؤال از مبحث سیستم‌های نوین تولید و یک سؤال از مبحث مدیریت کیفیت گویای این مطلب است. در کل بیشتر سؤالات از استاندارد مناسبی برخوردار بودند، هم‌چنین از نظر سطح سؤالات تقریبا 10 سؤال این درس در سطح ساده مطرح شده بود که نشان می‌دهد اکثر داوطلبان به راحتی می‌توانند 50% سؤالات این درس را بزنند. ولی کاهش سؤالات تکراری و وجود 7 سؤال دشوار در آزمون امسال کار را برای داوطلبان برای کسب درصدهای بالاتر سخت کرده است.

در آزمون امسال 4 سؤال از مباني مديريت توليد، 1 سؤال از ابزارهاي تجزيه و تحليل تصميم‌‌گيري، 1 سؤال از پيش‌بيني تقاضا، 2 سؤال از برنامه‌ريزي ادغامي، 1 سؤال از برنامه‌ريزي مواد (MRP)، 1 سؤال از كنترل موجودي، 3 سؤال از مكان‌يابي، 2 سؤال از ارزيابي كار و زمان، 1 سؤال از برنامه‌ريزي سيستم‌هاي ناپيوسته، 1 سؤال از كنترل پروژه، 1 سؤال از مديريت كيفيت، 1 سؤال از نگهداري و تعميرات و 1 سؤال از مباحث متفرقه سؤال مطرح شده است.

در مقایسه کلی سطح سؤالات امسال مدیریت تولید نسبت به سال 91 سخت‌تر بودند. هم‌چنین بررسی چند ساله سؤالات این درس نشان از افزایش سؤالات مفهومی را می‌دهد که توجه بیشتر داوطلبان را به مباحث را می‌طلبد.


اقتصاد خرد و کلان

در آزمون كارشناسي ارشد مجموعه مدیریت سال 92 (بهمن 91)، همانند سال گذشته20 سؤال از درس اقتصاد خرد و کلان مطرح شده بود. اگر سؤالات اقتصاد خرد و کلان را به تفکیک بررسی کنیم، در آزمون امسال سؤالات اقتصاد خرد به گونه‌ای متفاوت نسبت به سال‌های قبل مطرح شده بود. به طوریکه در آزمون امسال از مباحثی همچون نظریه رفتار مصرف‌کننده و رفتار تولیدکننده هیچ سؤالی مطرح نشده بود، در حالیکه این مباحث به تنهایی در آزمون‌ سال‌های گذشته به طور متوسط سه تا پنج سؤال از ده سؤال اقتصاد خرد را به خود اختصاص می‌دادند. در عوض از مباحث بازار رقابت کامل و انحصار کامل که بهمن 90 فقط یک سؤال آمده بود، امسال پنج سؤال داشتیم. مباحثی که با توجه به کم بودن تعداد سؤالاتشان در آزمون‌های گذشته کمتر مورد توجه داوطلبان قرار گرفته بودند. اما در اقتصاد کلان شاهد تغییر چشمگیری در مباحث سؤالات نبودیم و تقریبا از تمامی مباحث سؤال مطرح شده بود.

در آزمون امسال از مبحث عرضه و تقاضا 2 سؤال، هزينه‌ها 3 سؤال، بازار 5 سؤال، حسابداري مالي 1 سؤال، مدل‌هاي تعيين درآمد 3 سؤال، بازار پول 2 سؤال، تعادل همزمان بازار كالا و پول 2 سؤال، نظريه‌هاي مصرف 1 سؤال، نظريه‌هاي تورم و بيكاري 1 سؤال مطرح شده بود.

در کل سؤالات اقتصاد امسال از استاندارد مناسبی برخوردار بودند، اما با توجه به افزایش سؤالات سخت، تغییرات زیاد در بودجه‌بندی مباحث( به خصوص اقتصاد خرد)و کم‌تر شدن سؤالات تکراری به نظر می‌رسد که میانگین درصد داوطلبان در این درس نسبت به چند سال اخیر کاهش چشمگیری داشته باشد.

در کل با توجه به سؤالات اقتصاد خرد و کلان آزمون سراسری امسال، داوطلبان باید به چند نکته توجه داشته باشند:

1-به تمامی مباحث اهمیت داده و صرفا به دلیل بودجه‌بندی سال‌های گذشته از خواندن یک یا چند مبحث غافل نشوند.

2-افزایش سؤالات سخت و مفهومی در سال‌های گذشته که پاسخگویی به سؤالات دقت و توجه بیشتری در مطالعه مباحث را می‌طلبد.


بازاریابی

آزمون كارشناسي ارشد سال 92 (بهمن 91)، رشته مجموعه مدیریت در روز چهارشنبه مورخ 18/11/1391 برگزار شد. از لحاظ بودجه‌بندي از مبحث رفتار مصرف کننده 3 سوال ، معرفی بازاریابی 1 سوال، بازاریابی خدمات 2 سوال، تعیین جایگاه در بازار 1 سوال، تحققات بازاریابی 1 سوال، سیاست های قیمت گذاری 3 سوال، بازارهای مصرف کننده 1 سوال، کالا 4 سوال، کیفیت محصول 1 سوال، بازاریابی بین المللی 2 سوال، پیشبرد کالاها 1 سوال، مطرح شده است.

در سال‌هاي اخير روند سوالات بازاریابی رو به سوالات حفظی شدن پيش رفته است، و سوالات مفهومی، کمتر در آزمون‌ها بکار برده می‌شود. به عبارتي براي اينكه دانشجو بتواند سوالات بازاریابی را در زمان مناسب پاسخ دهد بايد از قبل مباحث مختلف را به اندازة كافي مطالعه کرده باشد، نكته جديدي نداشته باشد نه اينكه زماني را به پاسخگويي به سوالي اختصاص دهد كه براي اولين بار با آن مواجه شده است. درس بازاریابی در آزمون كارشناسي ارشد امسال شامل چند نكته بود:

1ـ سوالات اين درس در تمام فصول پخش مي‌شوند لذا دانشجو بايد تمام مباحث را با دقت بخواند.

2ـ سوالات اين درس به گونه‌اي طرح شده بودند كه براي انتخاب گزینه صحیح نیاز به مطالعه مباحث مختلف به اندازه کافی بود و تقریبا همه سوالات از قسمت های مشخص کتاب‌هاي مرجع طرح شده بود.

3- سوالات این درس در آزمون های مدرسان شریف نسبت به آزمون سازمان سنجش تا حدي مشکل‌تر طرح شده بود.


ریاضی عمومی

سؤالات رياضي عمومي رشته‌هاي حسابداري و مديريت در آزمون كارشناسي ارشد 92، به لحاظ تعداد تغييري نداشت و مانند چند سال اخير 25 سؤال بود.

به لحاظ ضريب سختي به نظر مي‌رسد آزمون امسال كمي راحت‌تر از آزمون سال قبل بود و تقريباً تمام سؤالات به طور كاملاً استاندارد طرح شده بودند. فقط دو سؤال غير تكراري بود كه شبيه آن‌ها را قبلاً نداشتيم. به غير از اين دو سؤال عين و يا شبيه بقيه سؤالات در كتاب‌ها و آزمون‌هاي مدرسان شريف به وفور ديده مي‌شد و داوطلبان صرفاً با خواندن كتاب مدرسان شريف به راحتي مي‌توانستند به اكثر سؤالات پاسخ دهند. به لحاظ بودجه‌بندي 2 سؤال از فصل تابع، 4 سؤال از فصل حد و پيوستگي، 1 سؤال از بسط دو جمله‌اي، 6 سؤال از فصل مشتق و كاربرد آن، 2 سؤال از فصل انتگرال و كاربرد آن، 5 سؤال از فصل توابع چند متغيره، 1 سؤال از فصل كاربرد رياضيات در اقتصاد، 1 سؤال از فصل معادلات ديفرانسيل و بالاخره 3 سؤال از فصل ماتريس مطرح شده بود.

همانند ساليان گذشته به نظر مي‌رسد فصول توابع چند متغيره و ماتريس از اهميت خاصي برخوردار هستند و بعد از آن‌ها فصول مشتق و كاربرد آن و همچنين حد و پيوستگي حائز اهميت مي‌باشند.

به داوطلبان رشته‌هاي مديريت و حسابداري كه سال آينده قصد شركت در آزمون كارشناسي ارشد را دارند، توصيه مي‌كنيم تمام مطالب را به طور كامل بخوانند و طبيعتاً مباحث پر اهميت‌تر را با حل تست‌هاي بيشتر مرور كنند و از بررسي و حل تست‌هاي 10 سال گذشته غافل نشوند.


تحقیق در عملیات

آزمون كارشناسي ارشد سال 92 (بهمن 91) مجموعه مدیریت در يك روز برگزار شد و مدت زمان امتحان مانند سال گذشته، 180 دقیقه بود. تعداد سؤالات این آزمون نیز با سال گذشته یکسان بود.

از لحاظ بودجه‌بندي، از مباحث مسئله حمل و نقل، قضیه ثانویه و روابط سیمپلکس تجدید نظر شده 4 سؤال، تحلیل حساسیت و روش ترسیمی و حالات خاص آن 3 سؤال، مفاهیم پایه‌ای و برنامه ریزی پارامتریک 2 سؤال، روش سیمپلکس و حالات خاص، مسئله تخصیص و برنامه ریزی غیر خطی 1 سؤال مطرح شده و از بقیه سر فصل های این درس، سؤالی مطرح نشده است.

سؤالات درس تحقیق در عملیات سال 92، از تنوع موضوعی کمتری نسبت به سال گذشته برخوردار بوده و در عین حال سخت تر از سال 91 مطرح شده اند. البته، قسمت اعظم سختی سؤالات سال 92، ناشی از مطرح شدن سؤالات ترکیبی از مباحث گوناگون می باشد که دانشجویان، با تمرین کافی و تسلط روی مباحث اصلی، نمی‌بایست مشکلی با این نحوه طرح سؤال می داشتند. نکته بعدی آن است که بخش قابل توجهی از سؤالات سال 92، بسیار مشابه سؤالات مطرح شده در کنکور گروه مدیریت و گروههای هم خانواده در سالهای دور بوده اند که این امر نیز، دانشجویی را که مطالب اصلی را به دقت خوانده و سؤالات طبقه بندی شده در تمامی کنکورهای سراسری را حل و دوره کرده باشد، نباید به زحمت بیندازد.

با توجه به آسانی سؤالات مطرح شده در کنکور سال 91 و تغییر روال طرح سؤال در کنکور امسال (چه از نظر پراکندگی و استقلال موضوعی و چه از نظر مشابهت با کنکورهای سالهای اخیر)، سؤالات کنکور 92 ممکن است سخت تر از حد انتظار داوطلبین بوده باشند و طبعاً، زمان بیشتری از آنها گرفته است. لذا توصیه می شود با در نظر گرفتن موارد یاد شده، برای جلوگیری از غافلگیر شدن در سر جلسه کنکور، دانشجویان مطالب درسی را به طور کامل فرا گرفته و علاوه بر مرور هر فصل، به ارتباط فصول با یکدیگر و ترکیب مسائل آنها نیز بپردازد.


آمار و احتمالات

درآزمون كارشناسي ارشد سال 92 (بهمن 91)، همانند سال گذشته 15 سؤال آمار و احتمال طرح شده بود.که در مقایسه با سؤالات سال قبل نکات قابل توجهی وجود داشت که در اینجا به آنها اشاره می‌کنیم:

در ابتدا باید گفت که ضریب سختی سؤالات کمی از سال گذشته بیشتر بود و شاید دلیل این موضوع را بتوان محاسباتی بودن سؤالات دانست.

سؤالات امسال شاید به دلیل محتوا فرقی با سؤالات سال 91 نداشت اما به دلیل طولانی بودن راه حلها ،سؤالات امسال را متمایز کرده بود .از نکات قابل توجه دیگر می توان به طرح کردن 2 سؤال از فصل"آزمون فرض "اشاره کرد که در سال گذشته سؤالی مطرح نشده بود. از شباهت‌های سؤالات امسال با سؤالات سال گذشته هم می‌توان به تعداد سؤالات از فصل "آمار توصیفی" (4 سؤال) اشاره کرد. پراگندگی سؤالات امسال نیز تقریباً همانند سال گذشته بود که به اهمیت فصل اول (آمار توصیفی) همچنان باید دقت کرد.

با توجه به سؤالات این چند ساله و به خصوص امسال می‌توان نتیجه گرفت که برای موفقیت در این درس نیاز به تکرار و تمرین و حل کردن مسایل تا انتها می‌باشد و فقط فهم صورت سؤال، شرط لازم برای حل مساله است و سؤالات سال 92 این موضوع را به وضوح نشان داده بود.

مشاورین سامانه صدای مشاور تحصیلی پاسخگوی سوالات شما پیرامون کنکور کارشناسی -کارشناسی ارشد -دکتری وکلیه رشته ها می باشند


سوالات و نظرات خود را با ما درمیان بگذارید
 
نام *
 
ایمیل *
 
پیام شما *
سوال امنیتی جمع اعداد 7 و 2
 
   

سوالات کاربران
printerنسخه قابل چاپ
انتخاب رشته حضوری

نرخ مشاوره %30 ارزانتر از بقیه