تماس از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب

تماس با تلفن ثابت از تمام کشور 9099071613

banner

صدای مشاور تحصیلی

مشاوره تحصیلی تلفنی

مشاوره تحصیلی تلفنی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی

روش های پیدا کردن مجموعه زوایای داخلی


   


جهت مشاوره تلفنی روش های پیدا کردن مجموعه زوایای داخلی

تماس از تلفن ثابت بدون کد       9099071613 

تماس از سراسر کشور       xxxxxxxxxx

 تماس از 8 صبح تا 12 شب ( حتی ایام تعطیل )۱-براي پيدا كردن  مجموع زواياي داخلي يك nضلعي از روش زير استفاده مي كنيم:

              (n-2)× 180


مثال۱:مجموع زاويه هاي داخلی یک هشت ضلعی منتظم  چند درجه است؟   
       جواب:   1080=180×(2-8)

مثال۲:اگرمجموع زاویه های داخلی یک nضلعی ۱۴۴۰ درجه باشد  تعداد ضلع های این nضلعی چندتاست؟
۱۴۴۰÷۱۸۰=۸
۸+۲=۱۰
۱۰ضلعی


۲-مجموع زاویه های خارجی هر nضلعی محدب برابربا ۳۶۰ درجه می باشد.

نکته:زاویه خارجی زاویه ای است که از امتدادیک ضلع باضلع دیگر ایجاد می شود.۳-اندازه هر زاویه داخلی یک nضلعی منتظم از دستور زیر به دست می آید:
(n-2)×180÷nمثال۱:اندازه هر زاویه داخلی یک ۹ضلعی منتظم چند درجه است؟
(۹-۲)×۱۸۰ ÷۹=۱۴۰نکته:هردو زاویه داخلی و خارجی مجاور به هم با هم مکملند.

مثال۲:اگر اندازه هر زاویه داخلی یکnضلعی منتظم ۱۵۶درجه باشد تعداد ضلع های این nضلعی منتظم چندتاست؟
۱۸۰ - ۱۵۶=۲۴
اندازه هر زاویه خارجی= ۲۴درجه
۳۶۰ ÷ ۲۴=۱۵
۱۵ضلعی منتظم

مثال۴:در کدام چند ضلعی مجموع زاویه های داخلی ۴برابر مجموع زاویه های خارجی است؟

(n-۲)×۱۸۰=۴×۳۶۰=۱۴۴۰
۱۴۴۰÷۱۸۰=۸
۸+۲=۱۰
۱۰ضلعی                  
مثال۳:اگراندازه هر زاویه خارجی یک nضلعی منتظم ۳۶ درجه باشد تعدادضلع های این nضلعی منتظم چند تاست؟
۳۶۰ ÷ ۳۶=۱۰


۴-براي پيدا كردن تعداد زاويه هاي شکلی که ازچند زاویه با رأس مشترک تشکیل می شود از دستور زير استفاده مي كنيم:   
 2÷(تعداد خط×تعداد فاصله)۵-براي پيدا كردن تعداد پاره خط معمولا"باتوجه به نوع سوال

از روش:حاصل جمع قسمتها ...

 ویا ازفرمول:
 2÷(تعداد فاصله ها ×تعدادنقطه ها)

مثال۱: بر روی یک خط راست ۶نقطه در نظر می گیریم , چند پاره خط می توان مشخص کرد؟

     (۶×۵)÷۲=۱۵
۱۵پاره خط

مثال۲:اگر بر روی خط راستی ۲۱ پاره خط وجود داشته باشد , چند نقطه روی این خط وجود دارد؟

۲۱×۲=۴۲
۴۲=n(n-۱)
۴۲=۷(۷-۱)
۷نقطه۶-تعداد قطرهاي يك nضلعي محدب را چگونه به دست آوريم؟
n(n-۳)÷۲

سوال:یک ۶ضلعی محدب چند  قطر دارد؟
  ۶(۶-۳)÷۲=۶×۳÷۲=۹
۹قطر دارد۷-براي جمع بستن اعداد متوالي از ۱ تا n از دستور زير استفاده مي كنيم:

n(n+۱)÷۲

مثال: اگر تمام اعدادطبیعی متوالی از 1 تا 20 را جمع كنيم ، حاصل جمع را حساب كنيد.

جواب:  210=2÷ 20×(20+1)۸-براي به دست آوردن تعداد اعداد متوالي(پشت سر هم)  راه حل زير مناسب است.

1+فاصله÷(عدد اول – عدد آخر)

مثال: از عدد 10 تا 20 چند عدد به كار رفته است؟

11=1+1÷(20-10)    جواب

مثال:تعداد اعداد الگوی زیر چندتاست؟
۲  ,  ۵ ,  ۸  ,  ۱۱  ,  ...  ,  ۸۹
(۸۹-۲)÷۳+۱=۳۰
۳۰عدد

البته می توان جمله nام را تشکیل داد سپس مقدارn را که همان تعداد جملات می باشد را تعیین کرد:
۳n -۱=۸۹
۳n=۸۹+۱=۹۰
n=۹۰÷۳=۳۰
۳۰عدد


۹-برای به دست آوردن مجموع اعداد متوالی با فاصله های ثابت
ابتدا تعداد اعداد را مشخص می کنیم سپس در میانگین دو عدد اولی و آخری ضرب می کنیم.

مثال:حاصل عبارت زیر را به دست آورید.
۵+۹+۱۳+۱۷+...+۸۱=

(۸۱-۵)÷۴+۱=۲۰
تعداد اعداد در این مجموع ۲۰تاست

(۸۱+۵)÷۲=۴۳
میانگین دو عدد اولی و آخری

۲۰×۴۳=۸۶۰    
۸۶۰مجموع اعداد بالا


۱۰-براي شماره گذاري صفحات كتاب از روش زير استفاده مي شود:
براي اعداد يك رقمي:  1-1×(1+صفحه)
براي اعداد دو رقمي:  11-2×(1+صفحه)
براي اعدد سه رقمي:  111-3×(1+صفحه)
مثال: كتابي 160 صفحه دارد. براي شماره گذاري اين كتاب چند رقم به كار رفته است؟

جواب: 372=111-3×(1+160)
8-براي محاسبه ي زمان كار انجام شده دو نفر ، از فرمول زير استفاده مي كنيم:
       مجموع كار÷ حاصل ضرب كار

مثال: علي كاري را 6 روز و حسين همان كار را در 4 روز انجام مي دهد. اگر اين دو باهم كار كنند، اين كار را چند روزه انجام مي دهند؟
جواب:   2/4 =(4+6)÷(4×6)  ۱۱-اگر ساعتي در هر شبانه روز چند دقيقه جلو يا عقب كار كند،براي محاسبه ي اين كه پس از چه مدتي وقت درست را نشان مي دهد ، از فرمول زير استفاده مي كني
مقدارعقب مانده ,جلوافتاده÷۶۰×۱۲
مثال: ساعتي در هر شبانه روز 5 دقيقه جلو مي افتد، اين ساعت پس از چند شبانه روز وقت درست را نشان مي دهد؟
جواب: 144=5÷60×12


۱۲-براي محاسبه ي زاويه ي بين دو عقربه ي ساعت از اين روش استفاده مي كنيم:

زاويه ي بين دو عقربه=(ساعت×30)-(دقيقه×5/5)

مثال: ساعت 4:30 چه زاويه اي را نشان مي دهد؟جواب:45=(4×30)-(30×5/5)


جدید ترین اخبار دانش آموزی را میتوانید با کلیک بر روی لینک آبی ببینید.جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با این مطلب با مشاورین صدای مشاور تماس حاصل نمایید  

تماس از تلفن ثابت بدون کد ۹۰۹۹۰۷۱۶۱۳

 پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب ( حتی ایام تعطیل )


** به امید روزهایی بهتر و آینده ای بدون پشیمانی از انتخاب های ناآگاهانه گذشته **


سوالات و نظرات خود را با ما درمیان بگذارید
 
نام *
 
ایمیل *
 
پیام شما *
سوال امنیتی جمع اعداد 9 و 1
 
   

سوالات کاربران
printerنسخه قابل چاپ
انتخاب رشته حضوری

نرخ مشاوره %30 ارزانتر از بقیه