تماس از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب

تماس با تلفن ثابت از تمام کشور 9099071613

banner

صدای مشاور تحصیلی

مشاوره تحصیلی تلفنی

مشاوره تحصیلی تلفنی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی

ثبت نام المپیاد دانش آموزی95


تاریخ :    ۱۳۹۵/۱۰/۴     بازدید :    ۸۵۳

ثبت نام المپیاد دانش آموزی96

 

"سامانه صدای مشاور تحصیلی"

مشاوره دهنده تخصصی

برای تماس با مشاورین ما تنها با تلفن ثابت و بدون گرفتن کد، با شماره 9099071613 تماس بگیرید

تماس از 8 صبح تا 12 شب

حتی ایام تعطیل

جهت اطلاع از ثبت نام المپیاد دانش آموزی96

از سراسر کشور

با تلفن ثابت و بدون گرفتن کد با شماره 9099071613 تماس حاصل نمایید.

 

 

 

بر این اساس زمان ثبت نام از دی ماه ۱۳۹۵ آغاز می شود.

ابن مهلت قابل تمدید نیست .لذا کلیه داوطلبان باید ثبت نام خود را در تاریخ اعلام شده انجام دهند.در غیر این صورت دیگر قابلیت ثبت نام را ندارند و ثبت نام خود را نمی توانند انجام دهند.

ثبت نام این آزمون همانند سالهای گذشته به صورت اینترنتی انجام میشود.

کلیه داوطلبان در باب نام نویسی المپیاد دانش آموری به  نشانی http://azmoon.srttu.edu مراجه فرمایند.

المپیاد

سال و رشته تحصیلی

شرایط ثبت‌نام در آزمون مرحله اول

ریاضی

سال دوم ریاضی فیزیک

نمره درس ریاضی (1) دانش‌آموز کمتر از 14 نباشد.

سال سوم ریاضی فیزیک

معدل دروس ریاضی (2) و هندسه (1) دانش‌آموز کمتر از 14 نباشد.

شیمی

سال دوم علوم تجربی و ریاضی فیزیک

نمره شیمی (1) و آزمایشگاه دانش‌آموز کمتر از 16 نباشد.

نمره ریاضی (1) دانش‌آموز کمتر از 14 نباشد.

نمره فیزیک (1) و آزمایشگاه دانش‌آموز کمتر از 15 نباشد.

سال سوم علوم تجربی و ریاضی فیزیک

معدل دروس شیمی(1) و آزمایشگاه و شیمی(2) و آزمایشگاه دانش‌آموز کمتر از 16 نباشد.

معدل دروس ریاضی(1) و ریاضی(2)دانش‌آموز کمتر از 14 نباشد.

معدل دروس فیزیک(1) و آزمایشگاه و فیزیک(2) و آزمایشگاه دانش‌آموز کمتر از 15 نباشد.

فیزیک*

فقط سال سوم ریاضی فیزیک

معدل دروس فیزیک (1) و آزمایشگاه و فیزیک (2) و آزمایشگاه دانش‌آموز کمتر از 15 نباشد.

معدل دروس ریاضی (1) و ریاضی (2) دانش‌آموز کمتر از 14 نباشد.

کامپیوتر

سال دوم ریاضی فیزیک

نمره درس ریاضی (1) دانش‌آموز کمتر از 14 نباشد.

سال دوم کامپیوتر شاخه فنی حرفه‌ای و کار و دانش

نمره درس ریاضی (1) دانش‌آموز کمتر از 14 نباشد.

سال سوم ریاضی فیزیک

معدل دروس ریاضی (1) و ریاضی (2) دانش‌آموز کمتر از 14 نباشد.

سال سوم کامپیوتر شاخه فنی حرفه‌ای و کار و دانش

معدل دروس ریاضی (1) و ریاضی (2) دانش‌آموز کمتر از 14 نباشد.

زیست‌شناسی

سال دوم علوم تجربی

نمره درس علوم زیستی و بهداشت دانش‌آموز کمتر از 15 نباشد.

سال سوم علوم تجربی

معدل دروس علوم زیستی و بهداشت و زیست‌شناسی و آزمایشگاه (1) دانش‌آموز کمتر از 15 نباشد.

ادبی**

فقط سال سوم ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

معدل دروس زبان فارسی (2) و ادبیات (2) دانش‌آموز کمتر از 15 نباشد.

فقط سال سوم علوم تجربی و ریاضی فیزیک

معدل دروس زبان فارسی (2) و ادبیات (2) دانش‌آموز کمتر از 17 نباشد.

نجوم و اخترفیزیک

سال دوم ریاضی فیزیک

نمره درس فیزیک (1) و آزمایشگاه دانش‌آموز کمتر از 15 نباشد.

نمره درس ریاضی (1) دانش‌آموز کمتر از 14 نباشد.

سال سوم ریاضی فیزیک

نمره دروس فیزیک (1) و آزمایشگاه و فیزیک (2) و آزمایشگاه دانش‌آموز کمتر از 15 نباشد.

نمره دروس ریاضی (1) و ریاضی (2) دانش‌آموز کمتر از 14 نباشد.

 

منابع امتحانی المپیاد دانش آموزی:

 

المپیاد

منابع امتحانی

ادبی

ادبیات و زبان فارسی فارسی (1) و (2)

تاریخ ادبیات ایران و جهان (1)

زبان عربی (1) عمومی و (2) علوم انسانی

زبان انگلیسی (2) و (3)

منابع غیردرسی اعلام شده (

 

ریاضی
 

کتاب‌های درسی سال‌های اول و دوم و سوم دبیرستان

 

زیست‌شناسی
 

کتاب‌های درسی سال‌های اول، دوم، سوم و چهارم (پیش دانشگاهی)

شیمی

مرحله‌ی اول: کتاب‌های درسی سال‌های اول، دوم، سوم و چهارم (پیش‌دانشگاهی)

مرحله‌ی دوم: علاوه بر منابع مرحله‌ی اول، مفاهیم کتاب‌های شیمی عمومی

 

فیزیک
 

کتاب‌های درسی سال‌های اول، دوم، سوم و چهارم (پیش‌دانشگاهی)

 

کامپیوتر
 

ریاضیات (1) اول دبیرستان، ریاضیات (2) دوم دبیرستان، جبرو احتمال سوم دبیرستان و ریاضیات گسسته سال چهارم (پیش دانشگاهی)

 

نجوم و اخترفیزیک
 

ریاضی و فیزیک سال‌های اول، دوم، سوم و چهارم دبیرستان (پیش دانشگاهی) به علاوه‌ی موضوعات نجوم کروی، نجوم مقدماتی، تئوری رصد و اخترفیزیک و کیهان‌شناسی

 

 تذکرات مهم:

۱- دانش­آموزان پایه اول با هر شرایطی صرفاً مجاز به ثبت­نام آزمایشی در مرحله اول المپیادها می­باشند. از پذیرفته­ شدگان سال اول متوسطه به منظور تشویق و آشنایی بیشتر با آزمون المپیادهای علمی جهت شرکت در آزمون مرحله دوم دعوت می­شود، ولی برگزیدگان تابستانی تنها از میان دانش­آموزان پایه دوم و سوم (مطابق جدول بند ب) خواهند بود.

۲- براساس تصمیم کمیته­های علمی فیزیک و ادبی دانش­آموزان سال دوم این رشته­ها فقط به صورت آزمایشی در آزمون­های مرحله اول و دوم المپیادهای مذکور شرکت می­کنند و به دوره تابستانی راه نخواهند یافت.

کلمات کلیدی : ثبت نام المپیاد دانش آموزی ثبت نام المپیاد دانش آموزی95 ثبت نام المپیاد دانش آموزی96 ثبت نام المپیاد دانش آموزی96 95 ثبت نام المپیاد دانش آموزی96 97 ثبت نام آزمون المپیاد دانش آموزی تاریخ ثبت نام المپیاد دانش آموزی تاریخ ثبت نام المپیاد دانش آموزی95 تاریخ ثبت نام المپیاد دانش آموزی96 تاریخ ثبت نام المپیاد دانش آموزی96 95 تاریخ ثبت نام المپیاد دانش آموزی96 97 زمان ثبت نام المپیاد دانش آموزی زمان ثبت نام المپیاد دانش آموزی95 زمان ثبت نام المپیاد دانش آموزی96 زمان ثبت نام المپیاد دانش آموزی96 95 زمان ثبت نام المپیاد دانش آموزی96 97 زمان ثبت نام آزمون المپیاد دانش آموزی –تاریخ و زمان ثبت نام المپیاد دانش آموزی تاریخ و زمان ثبت نام المپیاد دانش آموزی95 تاریخ و زمان ثبت نام المپیاد دانش آموزی96 تاریخ و زمان ثبت نام المپیاد دانش آموزی96 95 تاریخ و زمان ثبت نام المپیاد دانش آموزی96 97 تاریخ و زمان ثبت نام آزمون المپیاد دانش آموزی نحوه ثبت نام المپیاد دانش آموزی نحوه ثبت نام المپیاد دانش آموزی95 نحوه ثبت نام المپیاد دانش آموزی96 نحوه ثبت نام المپیاد دانش آموزی96 95 نحوه ثبت نام المپیاد دانش آموزی96 97 نحوه ثبت نام آزمون المپیاد دانش آموزی شرایط ثبت نام المپیاد دانش آموزی

سوالات و نظرات خود را با ما درمیان بگذارید
 
نام *
 
ایمیل *
 
پیام شما *
سوال امنیتی جمع اعداد 7 و 7
 
   

سوالات کاربران
printerنسخه قابل چاپ
انتخاب رشته حضوری

نرخ مشاوره %30 ارزانتر از بقیه