تماس از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب

تماس با تلفن ثابت از استان تهران 9092301612

تماس با تلفن ثابت از تمام کشور 9099071611

banner

صدای مشاور تحصیلی

مشاوره تحصیلی تلفنی

مشاوره تحصیلی تلفنی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی

تست هوش - آزمون تشخیص سطح هوشی دانش آموزان


تاریخ :    ۱۳۹۶/۱۰/۱۱     بازدید :    ۴۷۶


این ازمون یک آزمون 18 سوالی استاندارد برای بازه سنی 12 سال به بالا جهت تشخیص سطح هوشی می باشد.لطفا در زمان خواسته شده به سوالات پاسخ دهید تا نتیجه دقیق تری از تست دریافت کنید.


زمان آزمون : 25 دقیقه

 

 ۱-يک فروند هواپيما در مرز آمريکا و کانادا سقوط ميکند. بازماندگان از سقوط را در کجا دفن ميکنند؟

کانادا

 امریکا

 هیچکدام


 ۲-گرگي به بالاي کوه ميرود تا غرش شبانه اش را آغاز کند.چه مدت طول ميکشد تا به بالاي کوه برسد؟ 

دوشب

پنج شب

هیچکدام


۳- اگر به طور اتفاقي وارد کودکستان دوران کودکيتان شويد، آيا قادر به خواندن نوشتن و انجام جدول ضرب خواهيد بود؟ 

اری

خیر

هیچکدام


۴-آيا امکان دارد يک نفر سريعتر از رودخانه ميسيسيپي شنا کند؟ 

اری

خیر

هیچکدام


۵-آقاي بيل اسميت و خانم ژانت اسميت از هم طلاق ميگيرند. پس از مدتي خانم ژانت اسم اوليه خود را پس ميگيرد . با اين حال، پس از پنج سال با اينکه هنوز از آقاي بيل اسميت طلاق گرفته است، دوباره خانم ژانت اسميت ميشود . آيا اين قضيه امکانپذير است؟

اری

خیر

هیچکدام

 

۶-آقاي جيم کوک مشکوک به قتل است ولي وقتي که پليس از او سوال ميکند که در موقع قتل کجا بوده است، آقاي جيم ميگويد در خانه مشغول تماشاي سريال مورد علاقه ام بوده ام. حتي جزئيات سريال را براي پليس شرح ميدهد . آيا اين موضوع ثابت ميکندکه آقاي جيم بيگناه است؟ 

اری

خیر

هیچکدام

 

۷-يک شترمرغ تصميم ميگيرد که به وطنش بازگردد . چه موقع براي پرواز او به جنوب مناسب است؟ 

بهار

پاییز

هیچکدام


 ۸-جمله بعدي صحت دارد.جمله قبلي غلط است.آيا اين قضيه منطقي است؟ 

اری

خیر

هیچکدام

 

۹- آيا امکان دارد که يک اختراع قديمي قادر باشد که پشت ديوار را به ما نشان دهد؟ 

اری

خیر

هیچکدام

 

 ۱۰-اگر بخواهيد يک نامه به دوستتان بنويسيد، ترجيح ميدهيد با شکم پر يا با شکم خالي بنويسيد؟ 

پر

خالی

هیچکدام


 ۱۱-يک خروس در بام خانه اي که شيب دوطرفه دارد، تخم ميگذارد. اين تخم از کدام طرف ميافتد؟

شمال

جنوب

هیچکدام 


۱۲-خانمی عاشق رنگ قرمز است و تمام وسايل او به رنگ قرمز است. او در آپارتماني يک طبقه که قرمزرنگ است، زندگي ميکند. صندلي و ميز او قرمز رنگ است . تمام ديوارها و سقف آپارتمان قرمزرنگ هستند. کفپوش آپارتمان و فرشها نيز قرمزرنگ هستند.تلويزيون هم قرمز رنگ است. سريع پاسخ دهيد که پله هاي آپارتمان چه رنگي هستند؟ 

قرمز

ابی

هیچکدام


۱۳-پدر و پسري را که در حادثه رانندگي مجروح شده بودند، به بيمارستان مي برند . پدر در راه بيمارستان فوت مي کند ولي پسر را به اتاق عمل مي برند. پس از مدتي دکتر مي گويد من نمي توانم اين شخص را عمل کنم، به علت اينکه او پسر من است . آيا به نظر شما اين داستان ميتواند صحت داشته باشد؟ 

اری

خیر

هیچکدام


۱۴-اگر چهار تخم مرغ، آرد، وانيل، شکر، نمک و بيکينگ پودر را با همديگر مخلوط کنيد، آيا کيک خواهيد داشت؟ 

اری

خیر

هیچکدام


۱۵- آيا مي توانيد از منزلتان بالاتر پرش کنيد؟ 

اری

خیر

هیچکدام


۱۶- يک کيلوگرم آهن چند گرم سنگينتر از يک کيلو گرم پنبه است؟ 

1 گرم

 100 گرم

 هیچکدام


۱۷-مردي به طرف يک پليس که در حال جريمه کردن اتومبيل بود، مي رود و التماس ميکند که پليس جريمه نکند ولي آقاي پليس قبول نميکند. به پليس نه يک بار بلکه هشت بار بد دهني مي کند . جواب دهيد که اين مرد چند بار جريمه خواهد شد؟ 

8 بار

9 بار

هیچکدام


۱۸- اگر تمام رنگها را با هم مخلوط کنيد، آيا رنگين کمان خواهيم داشت؟ 

اری

خیر

هیچکدام


 پاسخنامه  تشريحي و نتیجه آزمون:

۱ ) يک فروند هواپيما در مرز آمريکا و کانادا سقوط ميکند. بازماندگان از سقوط را در کجا دفن ميکنند؟

کانادا – آمريکا – هيچکدام


هيچ کدام. بازماندگان که زنده هستند نيازي به دفن کردن ندارند.

 

۲) گرگي به بالاي کوه ميرود تا غرش شبانهاش را آغاز کند.چه مدت طول ميکشد تا به بالاي کوه برسد؟

دوشب – پنجشب – هيچکدام


هيچکدام. گرگ پيشتر بالاي کوه است.


۳ ) اگر بهطور اتفاقي وارد کودکستان دوران کودکيتان شويد، آيا قادر به خواندن نوشتن و انجام جدول ضرب خواهيد بود؟

آري – خير – هيچکدام


 آري، شما فقط از کودکستان ديدن ميکنيد و با همين شرايطي که الان داريد فقط وارد کودکستان شده ايد.


۴ ) آيا امکان دارد يک نفر سريعتر از رودخانه ميسيسيپي شنا کند؟

آري – خير – هيچکدام


 آری، چون که رودخانه ها که قادر به شنا کردن نيستند!


۵ ) آقاي بيل اسميت و خانم ژانت اسميت از هم طلاق ميگيرند. پس از مدتي خانم ژانت اسم اوليه خود را پس ميگيرد.با اين حال، پس از پنج سال با اينکه هنوز از آقاي بيل اسميت طلاق گرفته است، دوباره خانم ژانت اسميت ميشود. آيا اين قضيه امکانپذير است؟

آري – خير – هيچکدام


آري ژانت با يک آقاي ديگر که فاميلاش اسميت بوده، ازدواج کرده است.


۶) آقاي جيم کوک مشکوک به قتل است ولي وقتي که پليس از او سوال ميکند که در موقع قتل کجا بوده است، آقاي جيم ميگويد در خانه مشغول تماشاي سريال مورد علاقهام بودهام. حتي جزئيات سريال را براي پليس شرح ميدهد.آيا اين موضوع ثابت ميکندکه آقاي جيم بيگناه است؟

آري – خير – هيچکدام


 خير.چون که ممکن است اين سريال تکراري باشد و او پيشتر اين سريال را ديده باشد.

 

۷) يک شترمرغ تصميم ميگيرد که به وطنش بازگردد.چه موقع براي پرواز او به جنوب مناسب است؟

بهار – پاييز – هيچکدام


 هيچ کدام.شتر مرغ که قادر به پرواز نيست.


۸) جمله بعدي صحت دارد.جمله قبلي غلط است.آيا اين قضيه منطقي است؟

آري – خير – هيچکدام


هيچ کدام. چون که جملات متضاد هم هستند.


۹) آيا امکان دارد که يک اختراع قديميقادر باشد که پشت ديوار را به ما نشان دهد؟

آري – خير – هيچکدام


 آري.پنجره يک اختراع قديمي است که به وسيله آن ميتوان پشت ديوار را مشاهده کرد!


۱۰) اگر بخواهيد يک نامه به دوستتان بنويسيد، ترجيح ميدهيد با شکم پر يا با شکم خالي بنويسيد؟

پر – خالي – هيچکدام


هيچ کدام.بهتر است که يک نامه عاشقانه را با قلم و کاغذ بنويسيد و با شکم نميتوان نامه نوشت 


۱۱) يک خروس در بام خانهاي که شيب دوطرفه دارد، تخم ميگذارد. اين تخم از کدام طرف ميافتد؟

شمال – جنوب – هيچکدام


 هيچ کدام.خروس که تخم نميگذارد!


۱۲) خانمي عاشق رنگ قرمز است و تمام وسايل او به رنگ قرمز است. او در آپارتماني يک طبقه که قرمزرنگ است، زندگي ميکند. صندلي و ميز او قرمزرنگ است.تمام ديوارها و سقف آپارتمان قرمزرنگ هستند. کفپوش آپارتمان و فرشها نيز قرمزرنگ هستند.تلويزيون هم قرمز رنگ است. سريع پاسخ دهيد که پلههاي آپارتمان چه رنگي هستند؟

قرمز – آبي – هيچکدام


هيچ کدام.آپارتمان يک طبقه که راه پله ندارد!


۱۳) پدر و پسري را که در حادثه رانندگي مجروح شده بودند، به بيمارستان ميبرند.پدر در راه بيمارستان فوت ميکند ولي پسر را به اتاق عمل ميبرند. پس از مدتي دکتر ميگويد من نميتوانم اين شخص را عمل کنم، به علت اينکه او پسر من است.آيا به نظر شما اين داستان ميتواند صحت داشته باشد؟

آري – خير – هيچکدام


 آری. اگر اين سوال را نتوانستيد جواب دهيد، واي بر شما . دکتر يک خانم جراح است يعنی اين شخص مادر پسر است!


۱۴) اگر چهار تخممرغ، آرد، وانيل، شکر، نمک و بيکينگ پودر را با همديگر مخلوط کنيد، آيا کيک خواهيد داشت؟

آري – خير – هيچکدام


خير، شما پيش از اينکه کيک داشته باشيد بايد آن را بپزيد !


۱۵)  آيا ميتوانيد از منزلتان بالاتر پرش کنيد؟

آري – خير – هيچکدام


 آري،.بپريد و ببينيد که خانه شما چقدر ميپرد!


۱۶) يک کيلوگرم آهن چند گرم سنگينتر از يک کيلو گرم پنبه است؟

۱گرم – ۱۰۰گرم – هيچکدام


هيچ کدام. يک کيلوگرم آهن با يک کيلوگرم پنبه به طور دقيق برابر هستند.


۱۷)  مردی به طرف يک پليس که در حال جريمه کردن اتومبيل بود، ميرود و التماس ميکند که پليس جريمه نکند ولي آقاي پليس قبول نميکند. به پليس نه يک بار بلکه هشت بار بد دهني ميکند.جواب دهيد که اين مرد چند بار جريمه خواهد شد؟

۸ بار – ۹بار – هيچکدام


 هيچ کدام. خودرو به آن مرد تعلق ندارد.


۱۸) اگر تمام رنگها را با هم مخلوط کنيد، آيا رنگين کمان خواهيم داشت؟

آري – خير – هيچکدام


خير.رنگ خاکستری خواهيد داشت.

 


تفسير آزمون:

 

▪ اگر تعداد جواب هاي صحيح  شما بين صفر تا ۵ بود، معنايش اين است که شما به طرز وحشتناکي به جزئيات بي توجه هستيد . حواستان کجاست؟  هوش سط پایین میباشد.

▪ اگر تعداد جواب هاي صحيح  بين ۶ تا ۱۰ بود، نسبتاً بد نيست، اگرچه اين نشان مي دهد که چندان به جزييات توجه نمي کنيد. شايد داريد به مسايلي توجه مي کنيد که بقيه به آنها توجه نمي کنند. خدا کند اينطور باشد! هوش متوسط می باشد.

▪ اگر تعدادجواب هاي صحيح  شما بين ۱۱ تا ۱۵ بود، بسيار خوب است.شما خوب به جزييات توجه مي کنيد. خدا خيرتان بدهد!  شما در سطح  باهوش هستید .

▪ اگر تعداد جواب هاي صحيح شما بين ۱۶ تا ۱۸ بود، يعني شما يک پا شرلوک هولمز هستيد. احسنت! شما در سطح نابغه هستید .جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با این مطلب با مشاورین صدای مشاور تماس حاصل نمایید  

تماس از تلفن ثابت بدون کد ۹۰۹۹۰۷۱۶۱۱

تماس از استان تهران ۹۰۹۲۳۰۱۶۱۲

 پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب ( حتی ایام تعطیل )در صورت عدم برقراری تماس به علت شلوغی خطوط چند بار تلاش نمایید ** به امید روزهایی بهتر و آینده ای بدون پشیمانی از انتخاب های ناآگاهانه گذشته **


سوالات و نظرات خود را با ما درمیان بگذارید
 
نام *
 
ایمیل *
 
پیام شما *
سوال امنیتی جمع اعداد 7 و 5
 
   

سوالات کاربران
printerنسخه قابل چاپ